Items where Year is 1908

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 132.

A

Altenburger, Adolf: Pädagogische Blätter : alapította Kehr K. ; szerkeszti Muthesius K. ; 1907. évi folyam, 11. és 12. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 113-118. (1908)

Andrássy, Jenő: Jogi ismeretek : tankönyv : a felsőkereskedelmi iskolák tanuló ifjusága számára.

B

Barbey, Georges: Les surestaries sont-elles dues en temps de greve? : read at Budapest on september 24th, 1908 st s conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1908)

Berinkey, Dénes: The definition of crimes in extradition treaties : read at Budapest on september 22nd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1908)

Both, Ferenc: Nemzeti ébredés 1790-ben : székfoglaló értekezés a Dugonics-Társaság ülésében.

Bozóky, Árpád: Törvényjavaslat a czigányok kóborlásának meggátlásáról.

Byles, W. J. Barnard: The unification of the law of bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1908)

Bódis, István: M. Minucius Felix Octaviusa.

Búzás, János: Búzás János kántortanító levele a cigánykérdés tárgyában Joanovich Sándor miniszteri tanácsoshoz.

C

Császár, Elemér: Magyar remekírók : XI. sorozat, Budapest, Franklin -Társulat, 1907.8-r. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 236-237. (1908)

D

Dabits, Dávid: Dabits Dávid tervezete "a czigányügy rendezése és a czigány nép letelepítése" tárgyában.

Dabits, Dávid: Tervezet. A czigányügy rendezése és a czigánynép letelepitése.

Doroghi, Ervin: Authentication of foreign law in court procedure : read at Budapest on the 23-rd sept. 1908 at a Conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1908)

Dárday, Dezső: Notes upon the question of the delimitation of territorial waters : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1908)

Déry, Gyula: A cigányok Európában : Monografia három részben (Budapest, 1908).

E

Ecsedi, István: A Hortobágy-puszta természeti viszonyai, tekintettel a mezőgazdaságra.

Egeressy, János: Egeressy János levele a magyar királyi belügyminiszterhez "a czigányügy rendezése tárgyában".

Endrei, Gerzson: Az osztrák középiskolai ankét : (1908 január 21-25). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 174-179. (1908)

Endrei, Gerzson: Az osztrák reálgimnázium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 546-554. (1908)

Endrei, Gerzson: Az osztályozás és vizsgálatok új rendje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 472-474. (1908)

Endrei, Gerzson: Az új osztrák érettségi szabályzat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 291-295. (1908)

Endrei, Gerzson: J. Tews : Moderne Erziehung in Haus und Schule : B. G. Teubner, Leipzig, 1907. 131. p. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 48-51. (1908)

Endrei, Gerzson: A német filológusok gyűlése Baselben : 1907 szept. 24-27. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 231-235. (1908)

Erdei, Gerzson: A filológusok első rajnai gyűlése Kölnben : 1907. május 7-9. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 229-231. (1908)

F

Fejér, József: Fejér József javaslata a cigányügy rendezésére.

Ferenczy, Árpád: Conflict of laws in Hungary. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1908)

Fináczy, Ernő: Újabb törekvések a didaktika terén : elnöki megnyitó beszéd a M. Paedagogiai Társaság XVI. nagygyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 65-74. (1908)

G

Goldziher, Károly: Beke Manó : Bevezetés a differenciál- és integrál-számításba : [könyvismertetés] : Budapest, Franklin, 1908. (Népszerű Főiskola Könyvtára 5. kötet). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 237-239. (1908)

Goldziher, Károly: John Perry: Practical Mathematics, Summary of six lectures delivered to working men : London, Wyman and Sons, 1907. ; Frank Castle: Practical mathematics for beginners : London, Macmillan and Co., 1906. ; H. A. Stern and W. H. Topham: Elementary Practical Mathematics. : London, G. Bell and Sons, 1905.: [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 484-494. (1908)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai oktatás terén : (Harmadik közlemény) ; II. rész (folytatás) Bibliográfia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 159-173. (1908)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai oktatás terén : Előterjesztetett az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek a mathematikai oktatás reformja ügyében kiküldött bizottsága ülésein. (Első közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 16-40. (1908)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai oktatás terén : előterjesztetett az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek a mathematikai oktatás reformja ügyében kiküldött bizottsága ülésein. (Második közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 90-104. (1908)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai oktatás terén.(Utolsó közlemény) : II. rész (folytatás) Bibliográfia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 217-228. (1908)

Govare, Paul: La situation légale des marins en France : read at Budapest on september 24th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1908)

Gyengő, Kornél: A Szegedi Kir. Itélőtábla Könyvtárának jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1908)

Gyulai, Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). p. 640. (1908)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagogiai könyvészet 1907 : II. Francia irodalom (folytatás). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 511-512. (1908)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagógiai könyvészet : 1907 : II. Francia irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 318-319. (1908)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagógiai könyvészet : III. Német irodalom : (1907. folytatás). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 623-639. (1908)

Gyulai, Ágost: Nemzetközi morálpaedagógiai [!morálpedagógiai] kongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 249-252. (1908)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). p. 320. (1908)

Gálos, Rezső: Kemény Ferenc : A nemi probléma (Sexuális pedagógia) Gyakorlati tanácsok az erkölcsi nevelésre és a korai érzékiség leküzdésére. Tanférfiak és szülők részére : [könyvismertetés] : Népnevelők Könyvtára, 33. füzet, IX. évfolyam, 1. szám, Budapest, Wodianer., 1907. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 303-306. (1908)

Görög, Imre: A nagy francia forradalom (Első közlemény) : I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 280-290. (1908)

Görög, Imre: A nagy francia forradalom a középiskolai történettanításban (Második közlemény) : IV. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 341-350. (1908)

Günther, Antal: Günther Antal államtitkár levele Andrássy Gyula belügyminiszterhez.

H

Halászy, Caesar: A választói jog. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1908)

Haraszti, Emil: Középiskolai reformok Ausztriában : új iskola-típusok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 469-472. (1908)

Harmos, Sándor: Hogyan tanítsuk az irodalomtörténetet? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 577-587. (1908)

Heilborn, Paul: Die kurze Freiheitstrafe. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1908)

Hellebrant, Árpád: Pedagógiai repertorium : a magyar pedagógiai irodalom 1907-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 361-448. (1908)

Hoegel, Hugo: Teilreformen auf dem Gebiete des österreichischen Strafrechtes einschliesslich und Pressrechtes. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1908)

J

Jablonkay, Géza: Nagy László : A gyermek érdeklődésének lélektana [könyvismertetés] : Budapest, Franklin-Társulat, 1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 481-483. (1908)

Jablonkay, Géza: Ranschburg Pál : A gyermek elme ép és rendellenes működése : [könyvismertetés] : II. kiadás, Athenaeum 1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 306-309. (1908)

Jancsó, Miklós: L'étal do paludisme en Hongrie pendit les dernières années. In: Kolligátum. pp. 125-150. (1908)

Jancsó, Miklós: L'état du paludisme en Hongrie pendant les derniéres années. In: Kolligátum. pp. 125-151. (1908)

Juba, Adolf: Az erdei iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 204-217. (1908)

Juba, Adolf and Sarbó, Artúr: Sarbó Artúr : A beszéd összes vonatkozásaiban különös tekintettel a gyermekkorra. Orvosok, tanítók, gyógypedagógusok és a művelt közönség használatára : [könyvismertető] : kiadja az Athenaeum. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 357-358. (1908)

K

Kaiblinger, Fülöp: A nyelvtanítás reformjának mai állása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 321-331. (1908)

Kardeván, Károly: Az újabb irodalom és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 41-47. (1908)

Karl, Lajos: Revue Internationale de l'Enseignement : 27. évfolyam. 1907. 1., 2., 3., 4. szám : szerkeszti Picavet Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 111-113. (1908)

Karl, Lajos and Picavet, Ferenc: Revue internationale de l'Enseignement : 27. évf. 1907, LIII-LIV. köt. 5, 6, 7, 8. szám : szerk. Picavet Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 496-497. (1908)

Kegel, Miksa: Lassalle Ferdinánd élete. In: Kolligátum. pp. 1-93. (1908)

Kelemen, Ignác: J. W. A. Young : The Teaching of Mathematics in the Elementary and the Secondary School : [könyvismertető] : American teacjers series, New York, 1907. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 309-314. (1908)

Kemény, Ignác: Javaslat cigányügyben a magyar királyi belügyminiszterhez címezve.

Kemény, Ignác: A czigánykérdés.

Kennedy, William R.: Some points in the law of blockade. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1908)

Kirchner, Béla and Nagy, László and Boga, Imre: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 57-59. (1908)

Kiss M., Valéria: Kiss M. Valéria javaslata cigányügyben a magyar királyi belügyminiszterhez.

Kornis, Gyula: Charles De Garmo : Principles of secondary education : [könyvismertetés] : Vol. II. Process of instruction : New-York : Th. Macmillan Comp., 1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 555-558. (1908)

Kornis, Gyula: M. W. Keatinge : Suggestion in education : M. A., reader in education in the university of Oxford, London, 1907. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 607-611. (1908)

Kovács, János: A polgáriskola szükségessége : II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 149-159. (1908)

Kovács, János: A polgáriskola szükségessége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 1-16. (1908)

Kovács, Lajos Imre and Pázmány, Péter and Bellarmino, Roberto: Pázmány Kalauza és Bellarmin Disputatiói : irodalomtörténeti tanulmány.

Kőrösi, Henrik: A magyar nyelv tanítása a nemzetiségi vidékeken : (első közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 460-464. (1908)

Kőrösi, Henrik: A magyar nyelv tanítása a nemzetiségi vidékeken : (második, befejező közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 538-543. (1908)

L

Lestyánszky, Sándor: Kereskedelmi szerződésünk Szerbiával : a magyar gazdasági érdekek érvényesülése. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1908)

Lippay, György: A genetikus vagy appercepciós módszer a latin nyelvtanításban : módszertani tanulmány.

Lits, Gyula: Lits Gyula főispán javaslata "a cigánykérdés megoldására".

M

Marais, Georges: The unification of the law of bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1908)

Mersán, József: Mersán József levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigányügy tárgyában.

Miklós, Elemér: Az irodalomtörténet tanítása a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 193-204. (1908)

N

Nagy, József: Revue Pédagogique : 1907. június-december. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 498-504. (1908)

Nagy, József: Revue Pédagogique : 1908 január-május. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 561-568. (1908)

Nagy, József: Revue Universitaire : 1907. jan.-junius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 184-187. (1908)

Nagy, József and Veyssier, E.: E. Veyssier : De la Methode pour l'enseignement scolaire des langues vivantes : 2e édition. Paris. Belin Freres. 1905. XVI - 204 l. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 109-111. (1908)

Nádai, Pál: A német középiskola kritikája : (Die Schule. Von Ludwig Gurlitt. Die Gesellschaft XVI.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 299-302. (1908)

Nádai, Pál and Gansberg, Fritz: A nagyváros szemlélete : F. Gansberg : Streifzüge durch die Welt der Grossstadt-Kinder, 2. Auflage, 1907 : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 353-356. (1908)

O

Otrok, Mihály: A felsőbb leányiskolák vezetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 295-298. (1908)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai programm-értekezések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 611-618. (1908)

Ozorai, Frigyes: Zeitschrift für das Realschulwesen : (6., 7., 8-ik szám). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 568-571. (1908)

Ozorai, Frigyes: Zeitschrift für das Realschulwesen : 1908. I. és II. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 244-248. (1908)

Ozorai, Frigyes: Zeitschrift für das Realschulwesen : 3-5 szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 359-360. (1908)

Ozorai, Frigyes and Münch, Wilhelm: Jean Paul von Wilhelm Münch : Die Grossen Erzieher : I. Reuther und Reichard, Berlin 1907. 237 l. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 180-184. (1908)

P

Palágyi, Lajos: Hogyan tanítsuk az irodalomtörténetet? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 332-340. (1908)

Palágyi, Lajos: A művészeti oktatás kérdése : költészettanítás az elemi iskolában : (második közlemény) II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 587-606. (1908)

Palágyi, Lajos: A művészeti oktatás kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 517-526. (1908)

Pauler, Ákos and Meumann, Ernst: Ernst Meumann : Vorlesung zur Eunführung in die experimentelle Paedagogik und ihre psychologische Grundlagen : [könyvismertető] : 2 kötet; 1. köt. XVIII + 555 p., II. köt. VII + 467 p.; Leipzig, Engelmann 1907. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 351-353. (1908)

Pereszlényi, Zoltán: Pereszlényi Zoltán javaslata cigányügyben.

Polgár, Gyula: Pauler Ákos : Az ethikai megismerés temészete : Budapest, Franklin-Társulat, 1907 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 475-480. (1908)

Polgár, Gyula: A tanárképzés ügye Angliában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 74-90. (1908)

Polner, Ödön: "Az 1908.I.31-i kormánymegállapodás német szövege. Lényegét összefoglalja a Károly trónörökös számára írt ismertetés 9-12. l.".

R

Rieger, Rikárd: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 505-511. (1908)

Robertson, Stuart: The competing claims of fisci to lapsed personalty : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1908)

Rombauer, Emil: Az 1883. évi XXX. T.-C. és annak hatása középiskoláink fejlődésére : (első közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 453-460. (1908)

Rombauer, Emil: Az 1883. évi XXX. T.-C. és annak hatása középiskoláink fejlődésére : (második, befejező közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 527-538. (1908)

Révész, Géza: A gazdaságos tanulás módszereiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 257-280. (1908)

S

Stammler, Rudolf: Helyes jog : a Magyar Jogászegyletnek 1908. évi április hó 8-án tartott teljes ülésén elmondta. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1908)

Szabó, Döme: Szabó Döme levele cigányügyben Joanovich Sándor magyar királyi belügyminisztériumi tanácsosnak.

Szelényi, Ödön: Tolsztoj mint paedagogus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 105-108. (1908)

Szelényi, Ödön and Dodel, Arnold: Arnold Dodel : Ernst Haeckel als Erzieher : [könyvsimertető] : Gera-Untermhaus, 66 l. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 241-242. (1908)

Szelényi, Ödön and Ágner, Lajos: Ágner Lajos : A kínai nevelés : Jászberény, 1907. 71 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 239-240. (1908)

Szigeti, Henrik: Szigeti Henrik javaslata "a daktyloskopia alkalmazásáról a cigányügy országos rendezésénél".

Szirtes, Artur: Világharmónia : bevezetés a jövő állam jogának bölcseletébe.

Székely, György: Emlékbeszéd Szász Károlyról : olvastatott a M. P. Társaság 1908. jan. 18-án tartott közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 129-149. (1908)

Sági, János: Sági János levele a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

T

Tetétleni, Ármin: Nyilt [!nyílt] levél az annexiós bizottsághoz : a magyar litorále érdekében. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1908)

Teveli, Mihály and Altschul, Emily and Gould, F. I.: Emily Altschul : Zum Moral-Unterricht : Ausgewahlte Kapitel aus englischen Lehrbüchern, Hartleben, Wien u. Leipzig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 51-54. (1908)

Thót, László: Az istenitéletekről [!istenítéletekről] : különös tekintettel hazánkra. In: Kolligátum. pp. 1-75. (1908)

Todd, Ernest: The comparison of english and foreign procedure : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1908)

Téri, József: Lehrproben und Lehrgänge : 1907. évfolyam IV. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 242-244. (1908)

Téri, József: Lehrproben und Lehrgänge : 1907. évi folyam III. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 54-56. (1908)

Téri, József: Lehrproben und Lehrgänge : 1908. évi II. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 558-560. (1908)

U

Uszkay, Bálint: A Magyarországi Községi- és Közjegyzők Orsz. Központi Egyesületének javaslata a magyar királyi belügyminiszterhez a "cigánykérdés megoldása tárgyában".

V

Vidákovits, Kamilló: Adatok az idült genymellüregek megnyitásához bismuthpastával E. G. Beck szerint. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1908)

Viosz, Béla: Viosz Béla hatósági végrehajtó kérvénye Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez, "melyben a czigányügyhöz javaslatot terjeszt be".

Vöczköndy, László: Vöczköndy László javaslata a cigánykérdés ügyében Joanovich Sándor miniszteri tanácsoshoz.

W

Waldapfel, János: Beöthy Zsolt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 544-546. (1908)

Waldapfel, János: Than Károly : 1834-1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 449-452. (1908)

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 187-189. (1908)

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 314-317. (1908)

Weszely, Ödön: A polgári leányiskolák új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 465-469. (1908)

Whitelock, George: A new development in the application of extra-territorial law to extra-territorial marine torts : read at Budapest on september 23re, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1908)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 02:28:35 CEST.