Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | W | X | Z | É
Találatok száma: 119.

A

Apponyi, Albert: Madarak és fák napja. Magyar pedagógia, (15). pp. 374-376. (1906)

B

Bihari, Ferenc: Kozáry Gyula: Átöröklés és nemzeti nevelés : természetbölcseleti és neveléstani tanulmány. Magyar pedagógia, (15). pp. 253-255. (1906)

Bihari, Ferenc: Krammer József: A kérdés jelentősége a nevelőtanításban. Magyar pedagógia, (15). pp. 196-198. (1906)

Bihari, Ferenc: Krammer József: A lecketanulás és szorgalom. Magyar pedagógia, (15). pp. 196-198. (1906)

Buday, József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 308-318. (1906)

Buday, József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : harmadik közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 169-191. (1906)

Buday, József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : második közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 97-113. (1906)

Buday, József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : negyedik közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 226-243. (1906)

Buday, József: A községi szociálpolitika követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : első közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 21-42. (1906)

C

Cs., E.: Magyar remekírók : VII.sorozat. Magyar pedagógia, (15). pp. 379-381. (1906)

Cs., E.: Magyar remekírók : VIII. sorozat. Magyar pedagógia, (15). pp. 657-660. (1906)

Cs. Papp, József: Altera, P.: Tanítás az elemi iskolákban : Rivista d 'Italia 1905. évi novemberi száma. Magyar pedagógia, (15). pp. 259-265. (1906)

D

Dienes, Valéria: A zenei alkotás és hatás lélektanáról. Kolligátum. pp. 1-24. (1906)

Dittler, Ida Regina: A tanuló sexuális [szexuális] felvilágosítása. Magyar pedagógia, (15). pp. 490-493. (1906)

Dragóner, Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 136. (1906)

Dragóner, Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 137. (1906)

Dániel, Arnold: A magyarországi földművelő szoczializmus [szocializmus] feladatai. Kolligátum. pp. 1-50. (1906)

E

Endrei, Gerzson: Alfred Przgode und Emil Engelmann, Griechischer Anfangsunterricht im Anschluss an Xenophons Anabasis, F. A. Magyar pedagógia, (15). p. 58. (1906)

Endrei, Gerzson: Harnack, A.: Die Notwendikeit der Erhaltung des alten Gymnasiums in der modernen Zeit. Magyar pedagógia, (15). pp. 389-391. (1906)

Endrei, Gerzson: Jahn, M.: Ethik als Grundwissenschaft der Pädagogik. Magyar pedagógia, (15). pp. 319-322. (1906)

Endrei, Gerzson: Payot: Az akarat nevelése. Magyar pedagógia, (15). pp. 256-259. (1906)

Endrei, Gerzson and Baumann, Julius: Baumann, Julius: Wille und Charakter. Magyar pedagógia, (15). pp. 575-578. (1906)

Esterházy, Sándor: Társadalmi kiválás és kiválasztás. Kolligátum. pp. 1-30. (1906)

F

Fináczy, Ernő: Revue universitaire : 1905 okt.-dec.; 1906 jan.-julius. Magyar pedagógia, (15). pp. 512-515. (1906)

G

Galle, Rudolf and Bitschin, Konrad: Konrád Bitschins Paedagogik [Pedagogik] : das vierte Buch des encyklopaedischen [encyklopädischen] Werkes : De vita coniugali. Magyar pedagógia, (15). pp. 572-574. (1906)

Goldziher, Károly and Schmid, Bastian: Schmid, B.: Philosophisches Lesebuch : zum Gebrauch an höheren Schulen und zum Selbststudium. Magyar pedagógia, (15). pp. 578-580. (1906)

Gyulai, Ágost: Kiss Áron: Losontzi István életrajza : Írta dr. Kiss Áron. (Népnevelők könyvtára, 27. füzet, VII. évf. 3. szám) Budapest, 1905. Wodiáner F. és Fiai részvénytársaság kiadása. 62 1. Ára ? Magyar pedagógia, (15). pp. 53-57. (1906)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : 1905 : I. Angol irodalom. Magyar pedagógia, (15). pp. 335-336. (1906)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : harmadik közlemény : 1905 : II. Francia irodalom : III. Német irodalom. Magyar pedagógia, (15). pp. 519-527. (1906)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : negyedik, befejező közlemény : 1905 : III. Német irodalom. Magyar pedagógia, (15). pp. 660-676. (1906)

Gyulai, Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet II. : második közlemény : 1905 : I. Angol irodalom (folytatás) : II. Francia irodalom. Magyar pedagógia, (15). pp. 456-463. (1906)

Gyulay, Béla: A Ligue Franqaise de l'Enseignement 26. kongresszusa. Magyar pedagógia, (15). pp. 569-572. (1906)

Gyulay, Béla: Monumenta Hungariae Paedagogica : tervrajz. Magyar pedagógia, (15). pp. 61-64. (1906)

Gálos, Rezső: Kisebb közlemények. Magyar pedagógia, (15). pp. 191-195. (1906)

Gálos, Rezső: Lampsas, D.: Die künstlerische Erziehung der athenischen Jugend : im 5. u. 4. Jahrhundert v. Chr. Magyar pedagógia, (15). pp. 392-397. (1906)

Gálos, Rezső: Régi fordítás Rousseau «Emil»-jéből. Magyar pedagógia, (15). pp. 504-506. (1906)

H

H. Fekete, Péter: Legányi Gyula: Az oktatás egészségtana. Magyar pedagógia, (15). pp. 323-325. (1906)

H. Wolkenberg, Ilona and Wychgram, Jakob: Wichgram, J.: Frauenbildung, Zeitschrift für die gesamten Interessen des weiblichen Unterricntswesens : V. Jahrgang 1906. I-II. Heft. Magyar pedagógia, (15). pp. 584-588. (1906)

Heilmann, Karl: Quellenbuch zur Paedagogik [Pedagogik] : Quellenschriften und Quellenstücke für die Vor- und Fortbildung des Lehrers. Magyar pedagógia, (15). pp. 507-509. (1906)

Hellebrant, Árpád: A magyar paedagogiai [pedagogiai] irodalom 1905-ben. Magyar pedagógia, (15). pp. 402-456. (1906)

Hornyánszky, Gyula and Fináczy, Ernő: Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Magyar pedagógia, (15). pp. 647-657. (1906)

Horváth, János: A szakadás : 1848. julius-október ; Töredék Horváth János "1867. évi kiegyezés" czimű [!című] művéből. Kolligátum. pp. 1-96. (1906)

I

I., S.: A felekezeti iskola ellen. Magyar pedagógia, (15). pp. 377-379. (1906)

I., S. and Pályi, Sándor: Kisebb közlemények. Magyar pedagógia, (15). pp. 45-53. (1906)

Imre, Sándor: Oker-Blom Miksa: Doktor bácsinál falun : pár szó a szülőkhöz. Magyar pedagógia, (15). p. 512. (1906)

Imre, Sándor: A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a tudományos gyűjteményben : 1817-1841 : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 329-335. (1906)

Imre, Sándor: A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a tudományos gyűjteményben : 1817-1841. Magyar pedagógia, (15). pp. 270-271. (1906)

Iványi, Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 132-134. (1906)

Iványi, Béla: Csetnek leltára 1662-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 78-80. (1906)

Iványi, Béla: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinándnak a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 76-77. (1906)

Iványi, Béla: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 85-94. (1906)

Iványi, Béla: A tiszaluczi vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig : (bevezetésül a tiszaluczi rév- és vámjog története). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 1-54. (1906)

J

Jablonkay, Géza and Weszely, Ödön and Bárczy, István: Népmívelés [Népművelés] : havi folyóirat, szerkesztik Bárczy István és Weszely [Ödön] : kiadja a Franklin-Társula, egy évre 20 kor. egyes szám 2 korona, tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 20% engedmény. Magyar pedagógia, (15). pp. 325-329. (1906)

Jancsó, Miklós: Chininprophylaxis-kísérletek mesterségesen előidézett váltólázas fertőzéseknél. Kolligátum. pp. 1-13. (1906)

Jancsó, Miklós: Chininprophylaxis-kísérletek mesterségesen előidézett váltólázas fertőzéseknél. Kolligátum. pp. 1-13. (1906)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: Az emberi gümőbacillusok virulentiájának fokozódásáról. Kolligátum. pp. 1-34. (1906)

Jászi, Oszkár: A demokrácia jövője. Kolligátum. pp. 1-36. (1906)

K

K., : Ballagi Aladár: Polgári iskola. Magyar pedagógia, (15). pp. 388-389. (1906)

K., L.: Boros hordók mértéke. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 132. (1906)

Karl, Lajos: Alexander Bernát-Lenhossék Mihály: Az ember lelki élete. Magyar pedagógia, (15). pp. 249-253. (1906)

Karl, Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 25. évi. 1905. (5—12. sz.). Magyar pedagógia, (15). pp. 265-269. (1906)

Karl, Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 26. évf. 1906. Magyar pedagógia, (15). pp. 399-402. (1906)

Karl, Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 3. f. 1906. márc. 15. Magyar pedagógia, (15). pp. 580-584. (1906)

Katonáné Thuránszky, Irén: Zirzen Janka emlékezete. Magyar pedagógia, (15). pp. 65-77. (1906)

Kelemen, Ignác: Reformok a középiskolai mathematikai [matematikai] oktatásban. Magyar pedagógia, (15). pp. 549-553. (1906)

Kemény, Ferenc: Franklin Benjámin : 1706 január 17- 1790 április 17. Magyar pedagógia, (15). pp. 465-480. (1906)

Kemény, Ferenc: Glosszák egy ankétről és egy jegyzőkönyvről. Magyar pedagógia, (15). pp. 381-385. (1906)

Kemény, Ferenc: Tornatanítók kongresszusa. Magyar pedagógia, (15). p. 379. (1906)

Kemény, Ferenc: Zeitschrift für das Realschulwesen : (Wien, 1905, 7—12. füzet.). Magyar pedagógia, (15). pp. 198-200. (1906)

Kemény, Ferenc: Zeitschrift für das Realschulwesen : Bécs, 1906. 1-4. füzet. Magyar pedagógia, (15). pp. 397-399. (1906)

Kemény, Ferenc: A békemozgalom paedagogiai [pedagógiai] jelentősége. Magyar pedagógia, (15). pp. 593-617. (1906)

Kemény, Lajos: Földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából : 1559-1614. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 74-75. (1906)

Kirchner, Béla: A kereskedelmi iskolák reformja. Magyar pedagógia, (15). pp. 540-548. (1906)

Kovács, János: Bozóky Endre: Középiskolai Fizikai Gyakorlatok : rövid útmutatás. Magyar pedagógia, (15). pp. 385-388. (1906)

Kováts, Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 134-135. (1906)

Kováts, Ferenc: Új könyvek : (folyóiratokban, közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 107-124. (1906)

Kováts, Ferenc and Strieder, Jacob and Reinhard, Heynen and Brentano, Lujo and Lotz, Walther: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der grossen bürgerlichen Kapitalvermögen am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, zunächst in Augsburg. Leipzig, 1904: Verlag von · Duncker and Humblot ; Heynen Reinhard : Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, (Münchener Volkswirtschaftliche Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz. Einundsiebzigstes Stück) Stuttgart und Berlin 1905. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 104-106. (1906)

Kováts, Ferenc and Thallóczy, Lajos: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán : (olvastatott a Magy. Tud. Akadémia II. osztályának 1905. junius 15-én tartott ülésén) Budapest, 1905. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Nagy 8-r., 114 1. Ára 2 korona. — (Értekezések a történeti tudományok köréből. XX. kötet. 4. szám.). Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 102-103. (1906)

Kuncz, Elek: Középiskolai nevelésünkről. Magyar pedagógia, (15). pp. 209-214. (1906)

Kálmán, Miksa: Olvasmány serdült ifjak számára. Magyar pedagógia, (15). pp. 553-559. (1906)

Kálmán, Miksa: A szövegdiktálás az írásbeli érettségi vizsgálaton : pótlás Schmidt Márton fölolvasásához. Magyar pedagógia, (15). pp. 371-374. (1906)

M

Mailáth, József: Bismarck mint szocziálpolitikus [!szociálpolitikus]. Kolligátum. pp. 1-90. (1906)

Merényi, Lajos: A dombovári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 95-97. (1906)

Molnár, Oszkár: Megjegyzések a neveléstörténet tanításáról. Magyar pedagógia, (15). pp. 283-294. (1906)

Márkos, Albert: Mikor kezdjük a latint? Magyar pedagógia, (15). pp. 350-362. (1906)

N

Nagy, József: Fleury Kolos : első közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 214-226. (1906)

Nagy, József: Fleuy Kolos : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 294-308. (1906)

Navratil, Ákos: Wirtschaft und Recht : ein Beitrag zur Theorie der secundären wirtschaftlichen Erscheinungen. Kolligátum. pp. 1-65. (1906)

P

Pekár, Károly: Közgyűlések... Magyar pedagógia, (15). pp. 562-569. (1906)

Pekár, Károly: Vizsgázzanak-e görögből, akik a franciát tanítani hivatottak? Magyar pedagógia, (15). pp. 366-371. (1906)

Polgár, Gyula: Az emlékezet tanának paedagogiai [pedagógiai] vonatkozásai : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 78-97. (1906)

Polgár, Gyula: Az emlékezet tanának paedagógiai [pedagógiai] vonatkozásai : első közlemény. Magyar pedagógia, (15). pp. 1-20. (1906)

Polgár, Gyula: Lay, W. A.: Über die Zahlvorstellungen und den grundlegenden Rechenunterricht. Magyar pedagógia, (15). pp. 57-58. (1906)

Popovics, Iván: A horvát középiskolai tantervről. Magyar pedagógia, (15). pp. 362-366. (1906)

Pályi, Sándor: A németajkú főiskolai előadásokat rendező intézmények 1906 április 23. 03 24-én tartották meg Berlinben második nagygyűlésüket. Magyar pedagógia, (15). pp. 376-377. (1906)

Pályi, Sándor and Kemény, Ferenc and Endrei, Gerzson: A rüsselsheimi népakadémia. Magyar pedagógia, (15). pp. 244-248. (1906)

R

Ravasz, Árpád: A gyermekek sexuális [szexuális] felvilágosítása. Magyar pedagógia, (15). pp. 493-504. (1906)

S

Schmidt, Márton: Az új érettségi utasítás. Magyar pedagógia, (15). pp. 156-169. (1906)

Schmidt, Márton: A büntetés hatása a gyermekekre. Magyar pedagógia, (15). pp. 480-489. (1906)

Schneider, Artur: Ein Beitrag zur Auslegung der "Abnahme"-Pflicht im Bürgerlichen Gesetzbuch beim Kauf und Werkvertrag. Kolligátum. pp. 1-44. (1906)

Schneller, István: Egyéniség - személyiség. Magyar pedagógia, (15). pp. 137-155. (1906)

Schneller, István: A kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról. Magyar pedagógia, (15). pp. 529-540. (1906)

Schön, József: Éltes Mátyás: Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. Magyar pedagógia, (15). pp. 195-196. (1906)

Somló, Bódog: Politika és szociológia : Méray rendszere és prognózisai. Kolligátum. pp. 1-15. (1906)

Stiller, Mór: Angol parlamenti küzdelmek : korképek. Kolligátum. pp. 1-63. (1906)

Szabó, Károly: Szakfelügyelet - területi felügyelet. Magyar pedagógia, (15). pp. 42-45. (1906)

Székely, György: Paedagogiai [Pedagógiai] antinómiák. Magyar pedagógia, (15). pp. 274-283. (1906)

Sörös, Pongrác: Tejfalui Niczkilaky Balázs hagyatéka. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 128-132. (1906)

T

T., J.: Lehrproben und Lehrgänge : 1905. IV. füzet. Magyar pedagógia, (15). pp. 200-202. (1906)

Takáts, Sándor: Az osztrák határ-vásárok a 16. század első évtizedében. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 127-128. (1906)

Takáts, Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 125-127. (1906)

Téglás, Gábor: A hazai középiskolák hajnalkora. Magyar pedagógia, (15). pp. 559-562. (1906)

Téri, József: Lehrproben und Lehrgänge : 1906. I. és II. füzet. Magyar pedagógia, (15). pp. 515-518. (1906)

W

Weszely, Ödön: Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik : herausgegeben von O. Flügel und W. Rein. Magyar pedagógia, (15). pp. 59-60. (1906)

Willmann, Otto: Aus Hörsaal und Schulstube : gesammelte kleinere Schriften zur Erziehungs- und Unterrichtslehre. Magyar pedagógia, (15). pp. 509-511. (1906)

X

X+Y, : Teendőnk a középfokú oktatás (felső népiskola, polgári iskola, gimnázium, reáliskola) terén. Magyar pedagógia, (15). pp. 617-642. (1906)

Z

Zimmermann, Ágoston: A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádházkorabeli magyar leletekre. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 55-69. (1906)

Zoltai, Lajos: A bécsi haditanács oltalomlevele debreczeni kalmárok részére : 1685. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 83-84. (1906)

É

Éltes, Mátyás: Javítóintézeteink s a gyógypedagógia. Magyar pedagógia, (15). pp. 337-350. (1906)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:16:16 2017 CEST.