Items where Year is 1906

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | X | Z | É
Number of items: 147.

A

Altenburger Adolf: A nemzetközi nyelv kérdése és az eszperanto, mint a kérdés legjobb megoldása : függelékül: az eszperantó nyelvtan áttekintése szemelvényekkel és szótárral.

Angiolella Gaietano: Kriminálanthropologia kézikönyve. pp. 1-71. (1906)

Apponyi Albert: Madarak és fák napja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 374-376. (1906)

B

Bartha György: Alvás és álom.

Bihari Ferenc: Kozáry Gyula: Átöröklés és nemzeti nevelés : természetbölcseleti és neveléstani tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 253-255. (1906)

Bihari Ferenc: Krammer József: A kérdés jelentősége a nevelőtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 196-198. (1906)

Bihari Ferenc: Krammer József: A lecketanulás és szorgalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 196-198. (1906)

Buday József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 308-318. (1906)

Buday József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : harmadik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 169-191. (1906)

Buday József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 97-113. (1906)

Buday József: A községi szocialpolitika [szociálpolitika] követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : negyedik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 226-243. (1906)

Buday József: A községi szociálpolitika követelései az oktatásügy terén : az idevágó újabb német művek ismertetése : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 21-42. (1906)

C

Cs. E.: Magyar remekírók : VII.sorozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 379-381. (1906)

Cs. E.: Magyar remekírók : VIII. sorozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 657-660. (1906)

Cs. Papp József: Altera, P.: Tanítás az elemi iskolákban : Rivista d 'Italia 1905. évi novemberi száma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 259-265. (1906)

Csonka Ferenc and Váradi Géza: A szegedi paprika és a szegedi paprika-kereskedelem.

D

Dienes Valéria: A zenei alkotás és hatás lélektanáról. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1906)

Dittler Ida Regina: A tanuló sexuális [szexuális] felvilágosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 490-493. (1906)

Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány : függelék : a Kézairól szóló irodalom. In: Kolligátum. pp. 153-180. (1906)

Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány ; Függelék : kéziratról szóló irodalom.

Dragóner Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 136. (1906)

Dragóner Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 137. (1906)

Dániel Arnold: A magyarországi földművelő szoczializmus [szocializmus] feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1906)

E

Endrei Gerzson: Alfred Przgode und Emil Engelmann, Griechischer Anfangsunterricht im Anschluss an Xenophons Anabasis, F. A. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). p. 58. (1906)

Endrei Gerzson: Harnack, A.: Die Notwendikeit der Erhaltung des alten Gymnasiums in der modernen Zeit. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 389-391. (1906)

Endrei Gerzson: Jahn, M.: Ethik als Grundwissenschaft der Pädagogik. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 319-322. (1906)

Endrei Gerzson: Payot: Az akarat nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 256-259. (1906)

Endrei Gerzson and Baumann Julius: Baumann, Julius: Wille und Charakter. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 575-578. (1906)

Esterházy Sándor: Társadalmi kiválás és kiválasztás. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1906)

F

Fináczy Ernő: Revue universitaire : 1905 okt.-dec.; 1906 jan.-julius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 512-515. (1906)

G

Galle Rudolf and Bitschin Konrad: Konrád Bitschins Paedagogik [Pedagogik] : das vierte Buch des encyklopaedischen [encyklopädischen] Werkes : De vita coniugali. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 572-574. (1906)

Goldziher Károly and Schmid Bastian: Schmid, B.: Philosophisches Lesebuch : zum Gebrauch an höheren Schulen und zum Selbststudium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 578-580. (1906)

Gombocz Zoltán: Csuvas szójegyzék. In: Nyelvtudományi Közlemények. (1906)

Gyulai Ágost: Kiss Áron: Losontzi István életrajza : Írta dr. Kiss Áron. (Népnevelők könyvtára, 27. füzet, VII. évf. 3. szám) Budapest, 1905. Wodiáner F. és Fiai részvénytársaság kiadása. 62 1. Ára ? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 53-57. (1906)

Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : 1905 : I. Angol irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 335-336. (1906)

Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : harmadik közlemény : 1905 : II. Francia irodalom : III. Német irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 519-527. (1906)

Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet : negyedik, befejező közlemény : 1905 : III. Német irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 660-676. (1906)

Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai [pedagógiai] könyvészet II. : második közlemény : 1905 : I. Angol irodalom (folytatás) : II. Francia irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 456-463. (1906)

Gyulay Béla: A Ligue Franqaise de l'Enseignement 26. kongresszusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 569-572. (1906)

Gyulay Béla: Monumenta Hungariae Paedagogica : tervrajz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 61-64. (1906)

Gálos Rezső: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 191-195. (1906)

Gálos Rezső: Lampsas, D.: Die künstlerische Erziehung der athenischen Jugend : im 5. u. 4. Jahrhundert v. Chr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 392-397. (1906)

Gálos Rezső: Régi fordítás Rousseau «Emil»-jéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 504-506. (1906)

Günther Antal: Günther Antal államtitkár levele Polner Ödönhöz.

H

H. Fekete Péter: Legányi Gyula: Az oktatás egészségtana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 323-325. (1906)

Hancsókné Wolkenberg Ilona and Wychgram Jakob: Wichgram, J.: Frauenbildung, Zeitschrift für die gesamten Interessen des weiblichen Unterricntswesens : V. Jahrgang 1906. I-II. Heft. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 584-588. (1906)

Heilmann Karl: Quellenbuch zur Paedagogik [Pedagogik] : Quellenschriften und Quellenstücke für die Vor- und Fortbildung des Lehrers. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 507-509. (1906)

Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai [pedagogiai] irodalom 1905-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 402-456. (1906)

Hensch Árpád: Mezőgazdasági üzemtan.

Herrmann Antal: Le a kráglival. Idényvázlat = Brassói Lapok 1906. júl. 22.

Herrmann Antal: Zsaroló jótékonyság = Brassói Lapok, 1906. júl. 12.

Hornyánszky Gyula and Fináczy Ernő: Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 647-657. (1906)

Horváth János: A szakadás : 1848. julius-október ; Töredék Horváth János "1867. évi kiegyezés" czimű [!című] művéből. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1906)

I

I. S.: A felekezeti iskola ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 377-379. (1906)

I. S. and Pályi Sándor: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 45-53. (1906)

Imre Sándor: Oker-Blom Miksa: Doktor bácsinál falun : pár szó a szülőkhöz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). p. 512. (1906)

Imre Sándor: A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a tudományos gyűjteményben : 1817-1841 : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 329-335. (1906)

Imre Sándor: A bölcsészet, művelődés és nevelés körébe tartozó közlemények a tudományos gyűjteményben : 1817-1841. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 270-271. (1906)

Iványi Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 132-134. (1906)

Iványi Béla: Csetnek leltára 1662-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 78-80. (1906)

Iványi Béla: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinándnak a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 76-77. (1906)

Iványi Béla: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 85-94. (1906)

Iványi Béla: A tiszaluczi vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig : (bevezetésül a tiszaluczi rév- és vámjog története). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 1-54. (1906)

J

Jablonkay Géza and Weszely Ödön and Bárczy István: Népmívelés [Népművelés] : havi folyóirat, szerkesztik Bárczy István és Weszely [Ödön] : kiadja a Franklin-Társula, egy évre 20 kor. egyes szám 2 korona, tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 20% engedmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 325-329. (1906)

Jancsó Miklós: Chininprophylaxis-kísérletek mesterségesen előidézett váltólázas fertőzéseknél. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1906)

Jancsó Miklós: Chininprophylaxis-kísérletek mesterségesen előidézett váltólázas fertőzéseknél. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1906)

Jancsó Miklós and Elfer Aladár: Az emberi gümőbacillusok virulentiájának fokozódásáról. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1906)

Juan Montalvo: Catilinarias.

Jászi Oszkár: A demokrácia jövője. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1906)

K

K. : Ballagi Aladár: Polgári iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 388-389. (1906)

K. L.: Boros hordók mértéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 132. (1906)

Kapotsfy Jenő: Kapotsfy Jenő felterjesztése a magyar királyi belügyminiszterhez "a kóbor cigányok ujjlenyomatának elkészíttetése tárgyában".

Karl Lajos: Alexander Bernát-Lenhossék Mihály: Az ember lelki élete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 249-253. (1906)

Karl Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 25. évi. 1905. (5—12. sz.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 265-269. (1906)

Karl Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 26. évf. 1906. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 399-402. (1906)

Karl Lajos: Revue internationale de l'Enseignement : 3. f. 1906. márc. 15. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 580-584. (1906)

Katonáné Lajosné Thuránszky Irén: Zirzen Janka emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 65-77. (1906)

Kelemen Ignác: Reformok a középiskolai mathematikai [matematikai] oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 549-553. (1906)

Kemény Ferenc: Franklin Benjámin : 1706 január 17- 1790 április 17. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 465-480. (1906)

Kemény Ferenc: Glosszák egy ankétről és egy jegyzőkönyvről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 381-385. (1906)

Kemény Ferenc: Tornatanítók kongresszusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). p. 379. (1906)

Kemény Ferenc: Zeitschrift für das Realschulwesen : (Wien, 1905, 7—12. füzet.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 198-200. (1906)

Kemény Ferenc: Zeitschrift für das Realschulwesen : Bécs, 1906. 1-4. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 397-399. (1906)

Kemény Ferenc: A békemozgalom paedagogiai [pedagógiai] jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 593-617. (1906)

Kemény Lajos: Földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából : 1559-1614. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 74-75. (1906)

Kirchner Béla: A kereskedelmi iskolák reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 540-548. (1906)

Kovács János: Bozóky Endre: Középiskolai Fizikai Gyakorlatok : rövid útmutatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 385-388. (1906)

Kováts Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 134-135. (1906)

Kováts Ferenc: Új könyvek : (folyóiratokban, közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 107-124. (1906)

Kováts Ferenc and Strieder Jacob and Reinhard Heynen and Brentano Lujo and Lotz Walther: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der grossen bürgerlichen Kapitalvermögen am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, zunächst in Augsburg. Leipzig, 1904: Verlag von · Duncker and Humblot ; Heynen Reinhard : Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, (Münchener Volkswirtschaftliche Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz. Einundsiebzigstes Stück) Stuttgart und Berlin 1905. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 104-106. (1906)

Kováts Ferenc and Thallóczy Lajos: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán : (olvastatott a Magy. Tud. Akadémia II. osztályának 1905. junius 15-én tartott ülésén) Budapest, 1905. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Nagy 8-r., 114 1. Ára 2 korona. — (Értekezések a történeti tudományok köréből. XX. kötet. 4. szám.). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 102-103. (1906)

Kuncz Elek: Középiskolai nevelésünkről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 209-214. (1906)

Kálmán Miksa: Olvasmány serdült ifjak számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 553-559. (1906)

Kálmán Miksa: A szövegdiktálás az írásbeli érettségi vizsgálaton : pótlás Schmidt Márton fölolvasásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 371-374. (1906)

Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja : jogtörténeti tanulmány.

M

Mailáth József: Bismarck mint szocziálpolitikus [!szociálpolitikus]. In: Kolligátum. pp. 1-90. (1906)

Malusev Sándor: Szabadka sz. kir. város Czim- és Lakjegyzéke.

Merényi Lajos: A dombovári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 95-97. (1906)

Molnár Oszkár: Megjegyzések a neveléstörténet tanításáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 283-294. (1906)

Márkos Albert: Mikor kezdjük a latint? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 350-362. (1906)

N

Nagy József: Fleury Kolos : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 214-226. (1906)

Nagy József: Fleuy Kolos : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 294-308. (1906)

Navratil Ákos: Közgazdaságtani és pénzügytani jegyzetek : kézirat gyanánt : Navratil Ákos előadásai.

Navratil Ákos: Wirtschaft und Recht : ein Beitrag zur Theorie der secundären wirtschaftlichen Erscheinungen. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1906)

Némäti Kálmán: Nemzettörténelmünk ugor kutfője a görög irodalomban. (1906)

P

Pap Illés: II. Rákóczi Ferencz élete. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1906)

Pekár Károly: Közgyűlések... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 562-569. (1906)

Pekár Károly: Vizsgázzanak-e görögből, akik a franciát tanítani hivatottak? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 366-371. (1906)

Polgár Gyula: Az emlékezet tanának paedagogiai [pedagógiai] vonatkozásai : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 78-97. (1906)

Polgár Gyula: Az emlékezet tanának paedagógiai [pedagógiai] vonatkozásai : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 1-20. (1906)

Polgár Gyula: Lay, W. A.: Über die Zahlvorstellungen und den grundlegenden Rechenunterricht. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 57-58. (1906)

Popovics Iván: A horvát középiskolai tantervről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 362-366. (1906)

Pályi Sándor: A németajkú főiskolai előadásokat rendező intézmények 1906 április 23. 03 24-én tartották meg Berlinben második nagygyűlésüket. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 376-377. (1906)

Pályi Sándor and Kemény Ferenc and Endrei Gerzson: A rüsselsheimi népakadémia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 244-248. (1906)

Q

Quirós Constancio Bernaldo de: Büntetőjogi társadalomtan. pp. 1-80. (1906)

R

Ravasz Árpád: A gyermekek sexuális [szexuális] felvilágosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 493-504. (1906)

S

Schmidt Márton: Az új érettségi utasítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 156-169. (1906)

Schmidt Márton: A büntetés hatása a gyermekekre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 480-489. (1906)

Schneider Artur: Ein Beitrag zur Auslegung der "Abnahme"-Pflicht im Bürgerlichen Gesetzbuch beim Kauf und Werkvertrag. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1906)

Schneller István: Egyéniség - személyiség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 137-155. (1906)

Schneller István: A kolozsvári tanárképző-intézet feladatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 529-540. (1906)

Schrader Otto: Sprachvergleichung und Urgeschichte : linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Altertums. In: Kolligátum. pp. 121-559. (1906)

Schrader Otto: Sprachvergleichung und Urgeschichte : linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Altertums : II. Teil, 1-2. Abschnitt.

Schön József: Éltes Mátyás: Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 195-196. (1906)

Somlyódy István: A magyar birói [!bírói] függetlenség mint egyik alkotmánybiztositék [!alkotmánybiztosíték] kiépitéséről [!kiépítéséről].

Somló Bódog: Politika és szociológia : Méray rendszere és prognózisai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1906)

Stiller Mór: Angol parlamenti küzdelmek : korképek. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1906)

Szabó Adorján: II. Rákóczi Ferenc Kassa multjában [!múltjában].

Szabó Károly: Szakfelügyelet - területi felügyelet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 42-45. (1906)

Székely György: Paedagogiai [Pedagógiai] antinómiák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 274-283. (1906)

Sörös Pongrác: Tejfalui Niczkilaky Balázs hagyatéka. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 128-132. (1906)

T

T. J.: Lehrproben und Lehrgänge : 1905. IV. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 200-202. (1906)

Takáts Sándor: Az osztrák határ-vásárok a 16. század első évtizedében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 127-128. (1906)

Takáts Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 125-127. (1906)

Taposi Márton: Taposi Márton előterjesztése a magyar királyi belügyminiszterhez "a kóbor czigányok helyhez kötése kérdésében".

Thót László: Del derecho público de Hungría. pp. 3-14. (1906)

Thót László: Il diritto penale ungherese. pp. 1-59. (1906)

Téglás Gábor: A hazai középiskolák hajnalkora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 559-562. (1906)

Téri József: Lehrproben und Lehrgänge : 1906. I. és II. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 515-518. (1906)

V

Varga Ferenc: II. Rákóczi Ferenc kora Szegeden : kuruc-világ. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1906)

Varga Ferenc: II. Rákóczi Ferenc kora Szegeden : kuruc-világ.

W

Weszely Ödön: Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik : herausgegeben von O. Flügel und W. Rein. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 59-60. (1906)

Willmann Otto: Aus Hörsaal und Schulstube : gesammelte kleinere Schriften zur Erziehungs- und Unterrichtslehre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 509-511. (1906)

X

X+Y : Teendőnk a középfokú oktatás (felső népiskola, polgári iskola, gimnázium, reáliskola) terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 617-642. (1906)

Z

Zimmermann Ágoston: A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádházkorabeli magyar leletekre. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 55-69. (1906)

Zoltai Lajos: A bécsi haditanács oltalomlevele debreczeni kalmárok részére : 1685. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 83-84. (1906)

É

Éltes Mátyás: Javítóintézeteink s a gyógypedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 337-350. (1906)

This list was generated on 2024. június 25. 19:46:58 CEST.