Items where Year is 1904

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 162.

A

Acsády Ignácz and Ortvay Tivadar: Pozsony város története : írta Ortvay Tivadar: kiadja a pozsonyielső takarékpénztár: második kötet: negyedik rész. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 64-67. (1904)

B

Bajcsy László: Bajcsy László nagylaki jegyző perirata a Magyar Királyi Államkincstárral szemben.

Baranyai Gyula: A polgári iskolák reformjához : a reformmal összefüggő javaslatok.

Barla-Szabó Titusz: Rabelais nevelési programja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 526-531. (1904)

Bozóky Endre: Az érettségi vizsgálat reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 18-23. (1904)

Bozóky Endre: A gimnáziumi tanterv legújabb reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 77-102. (1904)

Bozóky Endre: A gimnáziumi utasításokról : reális tantargyak II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 577-593. (1904)

Bozóky Endre: A gimnáziumi utasításokról : reális tárgyak I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 513-525. (1904)

Bozóky Endre: A gimnáziumi utasításokról : általános rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 344-374. (1904)

Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferenc : 1535-1577. In: Kolligátum. pp. 1-228. (1904)

Bártfai Szabó László: Ghymesi Forgách Ferencz : 1535-1577. In: Kolligátum. pp. 1-228. (1904)

Békefi Remig: A középiskolai tanárképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 5-17. (1904)

C

Cholnoky Jenő: Mukden. pp. 298-310. (1904)

Cs. Papp József: Az új olasz népiskolai törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 531-534. (1904)

Cs. Papp József: "Les petites Cavé". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 611-614. (1904)

Cs. Papp József: Olasz lapokból : Scuola Secondaria Italiana : La Rassegna Scolastica. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 249-254. (1904)

Cs. Papp József: Tolsztoj iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 29-33. (1904)

Cserey Zsigmond: Mindent semmiért ; Petőfi, ha nem hal meg.

Cserép József: Zsúfoltság a tanítás sikerének főakadálya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 102-107. (1904)

Csoma József: Magyar nemzetségi czímerek [!címerek]. In: Kolligátum. pp. 1-175. (1904)

Császár Elemér: Báró Eötvös József összes munkái XI-XX. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 39-43. (1904)

Császár Elemér: Magyar remekírók IV. sorozat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 173-176. (1904)

Császár Elemér: Magyar remekírók V. sorozat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 623-625. (1904)

D

D. S.: Gazdaságtörténeti értesítő : a "Századok" 1903. évi folyamának repertóriuma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 72-80. (1904)

Damó Oszkár: Napsugárban : [novellák].

E

Erődi Béla: Egy francia tanárnő munkája a tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 140-148. (1904)

Eszterházy Miklós and Merényi Lajos: Eszterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához : (1641). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 141-147. (1904)

Eszterházy Pál and Merényi Lajos: Eszterházy Pál gróf utasítása dunántúli javainak praefektusához : 1678. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 301-303. (1904)

F

Fináczy Ernő: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 495-503. (1904)

Fináczy Ernő: Revue Universitaire : 1904. évf., 1-7. füz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 505-507. (1904)

Flóris Endre: Védbeszéd Balázs Pál-féle apagyilkossági ügyében : tartotta a pécsi esküdtszék előtt 1904. szeptember 26-tól október 3-ig tartott tárgyaláson. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1904)

Fáy Albert: A vándor- vagy oláhczigány kérdés.

G

Geőcze Sarolta: Veres Pálné és a magyar társadalom evolúciója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 321-341. (1904)

Goldziher Károly: Versicherungs-Wissenschaft an deutschen Hochschulen, von Manes Alfred : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 181-184. (1904)

Gracza János: Fakadó vadrózsák : költemények.

Gyalui Farkas: A magyar könyvtárak jövőjéről.

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 575-576. (1904)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 191-192. (1904)

Gyulay Béla and Holzmann Ignác and Fináczy Ernő: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 114-119. (1904)

H

Hartmann Martin: Das Buchwesen in Turkestan und die türkischen Drucke der Sammlung Hartmann. In: Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. (1904)

Hartmann Martin: Die osttürkischen Handschriften der Sammlung Hartmann. In: Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin. (1904)

Himpfner Béla: Néhány berlini középiskola állapota. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 593-603. (1904)

Holzmann Ignác: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 305-308. (1904)

I

Imre Sándor: Die deutsche Schule : 1903., 5-12. f. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 571-573. (1904)

Imre Sándor: Külföldi lapokból : Neue Jahrbücher f. Paed. (1903). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 53-59. (1904)

Imre Sándor: A középiskolai tanárok előkészítése a gyakorlatra : a kérdés multja [!múltja] és mai állása : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 210-237. (1904)

Imre Sándor: A középiskolai tanárok előkészítése a gyakorlatra : a kérdés multja [!múltja] és mai állása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 148-173. (1904)

J

Jancsó Miklós: Ergebnisse betreffend die Bedeutung der Milz- und Venenpunktion bei der bakteriologischen Diagnose des Typhus abdominalis. In: Kolligátum. pp. 625-633. (1904)

Jancsó Miklós: Ergebnisse betreffend die Bedeutung der Milz- und Venenpunktion bei der bakteriologischen Diagnose des Typhus abdominalis. In: Kolligátum. pp. 761-769. (1904)

Jancsó Miklós: Vizsgálatok a malaria parasitak továbbfejlődéséről az anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 123-131. (1904)

Jancsó Miklós: Vizsgálatok a malária parasiták továbbfejlődéséről az anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 121-131. (1904)

Jancsó Miklós: Zur Frage der Infektion der Anopheies claviger mit Malariaparasiten bei niederer Temperatur. In: Kolligátum. pp. 624-629. (1904)

Jancsó Miklós: Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit Malariaparasiten bei niederer Temperatur. In: Kolligátum. pp. 621-629. (1904)

Janicsek József: Eszmék a filozófia gimnáziumi tanításának módszeréhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 268-296. (1904)

Juba Adolf: Az egyhuzamban való tanítás az elemi iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 454-469. (1904)

Juba Adolf: Az első nemzetközi iskola-egészségügyi kongresszus Nünbergben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 419-433. (1904)

Jászi Viktor: Kollektiv [kollektív] lélek. In: Kolligátum. pp. 1-76. (1904)

K

Kalmár Elek: A versnyesegetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 302-305. (1904)

Karl Lajos and Kemény Ferenc and Fináczy Ernő: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 542-558. (1904)

Katona Lajos: A Teleki-codex legendái. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1904)

Kemény Ferenc: Aus welchen Gründen ist die ungeteilte Unterrichtszeit erstrebenswert : und welche Schritte sind zur Einführung derselben zu tun?, von W. Tegeder : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 179-180. (1904)

Kemény Ferenc: Az egyhuzamban való tanítás az elemi iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 193-209. (1904)

Kemény Ferenc: Berlin-Bécs-Budapest. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 33-39. (1904)

Kemény Ferenc: Briefe eines Dollar-königs an seinen Sohn, von G. A. Lorimer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 569-570. (1904)

Kemény Ferenc: Die Prüfungsbestimmungen für die Lehrer der Muttersprache an den höheren Lehranstalten, von Prof. Dr. Heinrich Weber : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 447-448. (1904)

Kemény Ferenc: Die ungeteilte Unterrichtzeit an Volksschulen : der Vormittagsunterricht, von C. Müller : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 179-180. (1904)

Kemény Ferenc: Report of the Commissioner of Education for the year 1902, vol. 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 177-178. (1904)

Kemény Ferenc: Report of the Commissioner of Education for the year 1902, vol. 2. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 570-571. (1904)

Kemény Ferenc: Schulfreie Nachmittage? : Eine Erwägung schulhygienischer Forderungen, von O . Eberhard : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 179-180. (1904)

Kemény Ferenc: Zeitschrift für das Realschulwesen : Bécs, 1904. évf., 1. füz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 507-508. (1904)

Kemény Ferenc: Über den Stand der Schulhygiene in Deutschland, von H. Griesbach : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 180-181. (1904)

Kemény Lajos: Adatok a kassai czéhek történetéhez a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 390-392. (1904)

Kemény Lajos: Kassai polgárok boradója aszalai bortermésük után 1610-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). p. 296. (1904)

Kemény Lajos: Kassai óragyártók. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 68-70. (1904)

Kiss Ernő: Árusok regulája 1598-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 61-63. (1904)

Kovács Dezső: A vizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 469-478. (1904)

Kovács János: Szuppán Vilmos: Vélemény a felső kereskedelmi iskola reformjáról : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 244-249. (1904)

Kovács János: A népoktatás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 449-454. (1904)

Kovács Rezső: Kemény Ferenc: Gegenwart und Zukunft der körperlichen Erziehung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 565-569. (1904)

Kováts Ferenc: Irodalom: új könyvek : (folyóiratokban közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 148-154. (1904)

Kováts Ferenc: Velenczei dukátus (arany) árfolyama Pozsonyban : 1443-1455. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 158-159. (1904)

Kárffy Ödön: Az ecsedi udvarbíró elleni vizsgálat utasítása : 1615. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 297-298. (1904)

Kégl Sándor: Szenáji és a perzsa vallásos költészet. In: Kolligátum. 1-177, [2]. (1904)

Kőrösy József: A nagy szám törvénye és a statisztika : bírálat dr. Schweiger Lázár tanulmányáról. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1904)

L

Lósy József: Chun Károly: Mélytengerek világa, átdolgozta dr. Szilády Zoltán : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). p. 43. (1904)

Lőw Immánuel: Klauzál Gábor : emlékbeszéd.

M

Madzsar Gusztáv: Gyakorlati paedagogia [!pedagógia], módszeres havi folyóirat, felelős szerkesztő Madzsar Gusztáv : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 564-565. (1904)

Mailáth József: A szövetkezeti ügy fejlődése Magyarországon. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1904)

Merényi Lajos: Az ozorai uradalom 1702-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 304-315. (1904)

Merényi Lajos: A zalai hódoltság adója 1629-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 363-389. (1904)

Mihalik József, H. Mihalik József, H.: A krasznahorkai várban létesített Andrássy Francisca ereklyemuzeum [!ereklyemúzeum] leiró-lajstroma [!leíró-lajstroma].

Mihálovits Gyula: A cigányügy rendezése.

Molnár István: Sándorfalva története : 1879-1904.

Munkás László: A csepregi szabóczéh csalafintasága : egy okmány 1672-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 299-300. (1904)

O

Ortvay Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok különös tekintettel Pozsonymegyére II. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 321-349. (1904)

P

Pauler Ákos: Das Seelenleben des Kindes, Ausgewählte Vorlesungen von Dr. Karl Groos : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 44-47. (1904)

Pauler Ákos: Friderich Schmidt: Experimentelle Untersuchungen über die Hausaufgaben des Schulkindes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 503-505. (1904)

Pauler Ákos: Georges Demeny: Mécanisme et education des mouvements : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 445-446. (1904)

Pauler Ákos: Herbert Spencer mint paedagogus [!pedagógus]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 129-140. (1904)

Pauler Ákos: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 614-620. (1904)

Pauler Ákos: Külföldi irodalmi szemle : Revue Pédagogique : Archiv für die gesammte Psychologie. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 309-313. (1904)

Pauler Ákos: Revue Pédagogique : [1904. évf. ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 633-635. (1904)

Pauler Ákos: A bölcselet története, írta Schwegler Albert ; a Koebertöl átnézett és bővített tizenötödik kiadás után fordította ifj. Mitrovics Gyula : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 242-244. (1904)

Pauler Ákos: A filozófia története, írta dr. Serédi Lajos : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 242-244. (1904)

Pekár Károly: A gyermeki elme fejlődése és működése, írta dr. Ranschburg Pál : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 621-623. (1904)

Perjéssy László: Nemzetiségek és a magyarság.

Posewitz Tivadar and Dénes Ferenc: A Magas Tátra és a szepesi középhegység : gyakorlati utmutató [!útmutató] a természet kedvelői részére.

Putnoky Miklós: Tanügyi különlegességek Romániában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 107-114. (1904)

Pályi Sándor: A népszerű főiskolai előadásokat szervező németajkú intézményeknek 1904 márc. 19-21-ig Bécsben tartott első nagygyűlése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 604-610. (1904)

Péter János: Erasmus iskolai könyvei I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 406-418. (1904)

Péter János: Erasmus iskolai könyvei II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 479-492. (1904)

Pór Antal: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 56-60. (1904)

Pór Antal: Gazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergomi főkáptalan magán-levéltárából II. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 350-362. (1904)

Pór Antal: Háborúság Esztergom város és az esztergomi káptalan közt a vám miatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 161-205. (1904)

Pór Antal: Keszei Miklós. In: Kolligátum. pp. 1-126. (1904)

Pór Antal: Vegyesek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 155-158. (1904)

R

Ravasz Árpád: A magyar nyelv tanítása a középiskolák alsóbb osztályaiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 374-389. (1904)

Reiner Zsigmond: A választási jog reformja. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1904)

S

Schack Béla: Névy László : 1841-1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 65-76. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Aus den Lehr- und Flegeljahren eines alten Schauspielers. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Aus den Lehr- und Flegeljahren eines alten Schauspielers. In: Kolligátum. pp. 16-40. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Das Burgtheater vor vierzig Jahren. In: Kolligátum. pp. 74-114. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Der Souffleur. In: Kolligátum. pp. 131-141. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Friedrich Beckmann. In: Kolligátum. pp. 115-130. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Inhalt. In: Kolligátum. p. 143. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Namen. und Sachregister. In: Kolligátum. pp. 119-128. (1904)

Schöne Hermann and Thimig Hugo: Wie ich Schauspieler wurde. In: Kolligátum. pp. 41-73. (1904)

Scossa Dezső: Délvidéki történetek.

Solus : A képviselőház ideiglenes házszabályai. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1904)

Somló Bódog: Spencer Herbert ethikája [!etikája] : elmondatott a Társadalomtudományi Társaság 1904. évi január hó 24-én tartott Spencer-emlékünnepélyén. In: Kolligátum. pp. 98-110. (1904)

Szemere Miklós: Civíllísta [!civillista] és politika. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1904)

Szilasi Móricz: Adalékok a finn-ugor palatalis [!palatális] mássalhangzók történetéhez : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-61, [2]. (1904)

Szinnyei Ferenc: Bacsányi János : 1763-1845. In: Kolligátum. pp. 1-210. (1904)

Szokolszky Bertalan: A százéves kassai püspökség : 1804-1904.

T

T. S.: Gabonakivitel Bologna-ba és Modena-ba 1648 és 1649-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 70-71. (1904)

Takáts Sándor: Csatorna terve Debreczen és Tisza között : 1727. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 318-320. (1904)

Takáts Sándor: Hajó-építők telepítése Magyarországba a 16., 17. és 18. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 81-116. (1904)

Takáts Sándor: A bécsi fazekas művek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 159-160. (1904)

Takáts Sándor: A magyar kamarai bevételek és kiadások elő irányzata 1751-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 316-317. (1904)

Takáts Sándor: A tokaji fiskális szőlők termése 1670-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 405-408. (1904)

Téglás Gábor: A tanító- és tanítónőképezdék tantervi utasítása a szomszéd Romániában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 390-405. (1904)

Téri József: Az érettségi vizsgálat (baccalaurétat) reformja Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 23-29. (1904)

Téri József: Jugenderziehung im Jugendstil : Ein Vorschlag zu einer zeit- und naturgemässen Umgestaltung unseres hökeren Schulwesens und ein Trostwort für alle bekümmerten Mütter und Vater von Dr . F. Schmidt : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 184-186. (1904)

Téri József: Monatsschrift für höhere Schulen : 1904. évi 5. füz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 635-637. (1904)

Téri József and Matthias Adolf and Köpke R.: Monatsschrift für höhere Schulen, hrsg. unter Mitwirkung namhafter Schulmänner, Universitätslehrer und Vorwaltungsbeamten von Dr. R. Köpke und Dr. A. Matthias : III. Jg. 1904., 1. Heft. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 573-574. (1904)

Tóth Rezső: A népiskolai ifjúsági könyvtárak könyvjegyzéke s a középiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 492-495. (1904)

Török István: Népiskolai utasítás 1786-ból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 296-302. (1904)

V

Vaday József: Térképes földrajz : módszertani előrajzokkal : V. és VI. osztályú elemi iskolai tanulók használatára.

Verédy Károly: A nyomorék gyermekek iskoláztatásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 1-5. (1904)

Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek megalapítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 1-44. (1904)

Vámbéry Rusztem: Tarde rendszere. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1904)

W

Waldapfel János: Die Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde und bei Völkern : mit einer Einleitung: Logik der statistischen Methode, von dr. Wilhelm Ament : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 47-52. (1904)

Waldapfel János: Paedagogia [!Pedagógia] és energetika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 341-344. (1904)

Waldapfel János and Kemény Ferenc: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 433-445. (1904)

Waldapfel János and Vende Ernő and Fináczy Ernő: Kisebb közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 237-241. (1904)

Waldmann György: Művelődés a XIX. század második felében : 1850-1880.

Weszely Ödön: Egyéni és társadalmi paedagogia [!pedagógia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 257-268. (1904)

Weszely Ödön: Paedagogiai [!Pedagógiai] programértekezések II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 625-632. (1904)

Weszely Ödön: Paedagogiai [!Pedagógiai] programértekezések. I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 559-564. (1904)

Z

Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : III. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 45-55. (1904)

Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : IV. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 117-140. (1904)

Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : V. : (végső közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (11). pp. 206-295. (1904)

This list was generated on 2024. június 19. 18:39:50 CEST.