Items where Year is 1903

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 197.

A

Ahsbahs, Leo: Die grundlinien des Notwehrrechts : ein Beitrag zur Revision der Notwehrlehre. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1903)

Albert, József: A kis diákok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 407-413. (1903)

Almási, Antal: A jogczimes dologi ügylet hatásai a magánjogi tervezetben : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi február hó 28-án tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1903)

Alszeghy, Alajos: Az olvasás és írás tanításának új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 302-313. (1903)

Angyal, Pál: A véletlenség és a kísérlet : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi május hó 16-án tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

B

Babura, László: Babylon és a Biblia. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1903)

Barcsa, János: A magyar írásbeli dolgozatokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 291-301. (1903)

Barcza, Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1902-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 185-189. (1903)

Baumgarten, Nándor: A munkások baleset elleni biztosításáról szóló javaslat : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 évi május hó 9-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Biederlack, József: A társadalmi kérdés mibenléte és megoldása.

Bihari, Ferenc: Az apró emberek tudománya, írta Ember János : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 50-51. (1903)

Bihari, Ferenc: Az emlékezet betegségei, írta Ribot, Th. ; a 12. kiadás után fordította Dáni Ede : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 51-53. (1903)

Bihari, Ferenc: Pedagógiai programértekezések az 1902/1903. évi értesítőkben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 565-568. (1903)

Bihari, Ferenc: Pedagógiai programértekezések az 1902/1903. évi értesítőkben : folytatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 637-640. (1903)

Bárczy, István: A főváros iskola-ügyeiről : Bárczy István dr. főv. tanácsnok felolvasása a terézvárosi kaszinóban 1902 deczember 13-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 129-144. (1903)

C

Cholnoky, Jenő: Az Alföld : 6 előadás. pp. 1-7. (1903)

Cholnoky, Jenő: A csapadék eloszlásának egyik fontos földrajzi hatásáról. pp. 322-334. (1903)

Cholnoky, Jenő: Árva vára. pp. 1-6. (1903)

Cs. Papp, József: Guido Iona: L'Istruzione Secondaria in Italia : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 433-443. (1903)

Cserzy, Mihály: Földmivesek [!Földmívesek].

Cserép, József: Határidőszámitás [!Határidőszámítás] a rómaiaknál. In: Kolligátum. 1-23, [2]. (1903)

Császár, Elemér: Magyar Remekírók III. sorozat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 632-635. (1903)

Császár, Elemér: Magyar remekírók II. sorozat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 93-94. (1903)

Czeizel, János: Kazinczy Ferencz, mint a kassai kerületi normális iskolák kir. inspectora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 160-171. (1903)

D

D., S.: Gazdaságtörténeti értesítő : a "Századok" 1902. évi folyamának repertóriuma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 377-384. (1903)

Delitzsch, Friedrich: Babylonia és a Biblia. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1903)

Dombóvári Schulhof, ifj. Géza and Weisz, Ödön and Kármán, Elemér: A favor defensionis elve és a kir. curia : Magyar Jogászegyletnek 1903. évi márczius 14-iki ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-111. (1903)

E

Ember, János: Gyermek-otthonok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 85-88. (1903)

Endrei, Ákos: Segédkönyvek a magyar irodalmi tanításhoz : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 181-183. (1903)

Erdélyi, Lajos: Általános psychopatoloigia [!pszichopatológia], írta dr. Hajós Lajos : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 503-505. (1903)

Erdélyi, László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei : mutatvány "A pannonhalmi Szent Benedek-Rend története" cz. vállalatnak sajtó alatt lévő s a bakonybéli apátságról szóló VIII. kötetéből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 193-237. (1903)

Erdélyi, Zoltán: Hunyadi János élete és kora. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1903)

Eszterházy, Miklós and Merényi, Lajos: Adatok : Eszterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához (1613). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 153-156. (1903)

Eszterházy, Miklós and Merényi, Lajos: Eszterházy Miklós utasítása lánzséri tiszttartójához (1615). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 456-462. (1903)

F

Falta, Marcell: A trachoma leküzdéséhez Magyarországon.

Fayer, László and Weisz, Ödön and Székely, Ferenc and Tóth, Gerő and Barna, Ignácz and Várkonyi, Oszkár and Schachter, Miksa and Gál, Jenő and Rózsa, Vilmos: Az új bűnvádi perrendtartás a gyakorlatban : a Magyar Jogászegyletben 1902 deczember 13-tól 1903 január 17-ig folytatott vita. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1903)

Fellner, Frigyes: A nemzeti jövedelem becslése. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1903)

Ferdinandy, Géza: Korona és monarchia : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 október 17-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1903)

Ferdinandy, Géza and Schiller, Bódog: A pragmatika sanctio és a házi törvények : a Magyar Jogászegyletben 1903. évi január 21-én folytatott vita. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1903)

Ferenczi, Zoltán: Báró Eötvös József : 1813-1871. In: Kolligátum. pp. 1-304. (1903)

Finkey, Ferenc: A motívumok tana a büntető jogban : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi ápr. hó 4-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1903)

France, Anatole: A kyméi énekes és egyéb elbeszélések. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1903)

G

Gyulai, Ágost: Egyetemes irodalomtörténet : szerkeszti Heinrich Gusztáv : I. kötet. Ó-kori keleti népek és hellének. 40 műmelléklettel és 238 szövegképpel. A vallás és közoktatási m. kir. miniszter támogatásával. Budapest, 1903, Franklin-Társulat kiadása. XX. 742. lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 238-243. (1903)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). p. 128. (1903)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 191-192. (1903)

Gyulay, Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 511-512. (1903)

Gyulay, Béla: A felnőttek oktatása Francziaországban [!Franciaországban] és nálunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 144-159. (1903)

H

Halász, Sándor: A cheque törvényes szabályozása : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi február hó 21-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

Heinrich, Gusztáv: Egyetemi kérdések : 1903. szeptember 15. a budapesti egyetemen tartott rectori [!rektori] beszéd. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 449-461. (1903)

Herrmann, Antal: Utirajzok = Paedagogiumi Lapok II. évf. 1903.

Hámos, Gyula: Jövőnk vagy: a nemzetiségi kérdés egyedül helyes megoldása. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1903)

I

Imre, Sándor: Külföldi lapokból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 245-255. (1903)

Imre, Sándor: Külföldi lapokból : megjegyzések Herbart paedagogikájára [!pedagógiájára]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 645-650. (1903)

Imre, Sándor: Széchenyi és a testi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 336-352. (1903)

Imre, Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 255-256. (1903)

Imre, Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 314-316. (1903)

Imre, Sándor and Ellenbach, Mátyás: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 184-190. (1903)

Incze, Béni: Rácz Soma: Latin nyelvkönyv : középiskolák I. és II. osztálya számára ; Rácz Soma: Latin olvasókönyv : középiskolák I. és II. osztálya számára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 424-427. (1903)

J

Jancsó, Miklós: Véletlenül előidézett házi malaria-endemia a kolozsvári belgyógyászati klinikán. In: Kolligátum. pp. 2-35. (1903)

Jancsó, Miklós: Véletlenül előidézett házi malária-endemia a kolozsvári belgyógyászati klinikán. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Jancsó, Miklós: Über eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria-Hausendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502. (1903)

Jancsó, Miklós: A lép- és visszérpunctio jelentősége a hasi hagymáz bakteriológiai kórismézésénél. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1903)

Jancsó, Miklós: A lép- és visszérpunctio jelentősége a hasi hagymáz bakteriológiai kórismézésénél. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1903)

Jancsó, Miklós: A "periarteriitis nodosá"-ról. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1903)

Jászi, Viktor and Polner, Ödön and Schiller, Bódog and Ferdinandy, Géza: Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1903)

K

Kardeván, Károly: Versnyesegetés tankönyvben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 177-180. (1903)

Karl, Lajos: A modern philologia [!filológia] szemléltető eszközei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 414-419. (1903)

Katona, Lajos: Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. In: Kolligátum. 1-98, [2]. (1903)

Kemény, Ferenc: Amt und Stellung des Volksschullehrers, von Dr. Wilh Petersen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 313-314. (1903)

Kemény, Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő : a M. Paed. Társ. októberi ülésén tartott fölolvasás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 513-529. (1903)

Kemény, Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő : a M. Paed. Társ. októberi ülésén tartott fölolvasás : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 578-594. (1903)

Kemény, Ferenc: Dr. Ad. Matthias: Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 650-652. (1903)

Kemény, Ferenc: Főiskolai erkölcsnemesítő egyesületek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 193-205. (1903)

Kemény, Ferenc: Német paedagogiai [!pedagógiai] röpiratok : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 100-102. (1903)

Kemény, Ferenc: Pour nos fils quand ils auront 18 ans : quelques conseils d'un médecin : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 507-508. (1903)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 56-62. (1903)

Kemény, Ferenc: A bécsi tanárgyűlés és tanszerkiállítás : széljegyzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 232-238. (1903)

Kemény, Ferenc and Imre, Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 508-511. (1903)

Kemény, Lajos: Adatok : Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 454-455. (1903)

Kemény, Lajos: Adatok : a kassai egyesült lakatos, sarkantyús, panczélgyártó ás csiszárczéh szabályzata (1461). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 426-427. (1903)

Kemény, Lajos: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 428. (1903)

Kemény, Lajos: A kassai szabók 1461. évbeli czéhszabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 429. (1903)

Kenedi, Géza: Deák Ferencz emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1903)

Kerekes, György: A kassai kereskedő-czéh (Bruderschaft) könyve : 1446-1553. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 342-352. (1903)

Kerekes, György and Kalmár, Gergely: Adatok : Kalmár Gergely Deák regestumja kereskedéséről 1574-82. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 71-94. (1903)

Kisteleki, Ede: Feltámadunk : [versek].

Kisteleki, Ede and Molnár, Jenő and Móra, Ferenc: Az élet : drámai képsorozat.

Kolumbán, Samu: A magyar nyelv tanításának új módszere a nemzetiségi iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 21-26. (1903)

Kovács, Ferenc: Vegyesek : kereskedő-társaság Pozsonyban a XV. század elején. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 95-96. (1903)

Kovács, János: Dr. Schack Béla: Kereskedelmi iskoláink múltja és jelene : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 419-424. (1903)

Kováts, Ferenc: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 32-35. (1903)

Kováts, Ferenc: A pannonhalmi Szent Benedek rend története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 39-41. (1903)

Kozma, Gyula: Göőz József dr. : Hangutánzó ABC-és Vezérkönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 427-433. (1903)

Kropf, Lajos: Magyar cséplőgép a 18. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 376. (1903)

Kállai, Emil: Itt a király : röpirat.

Kárffy, Ödön: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 179-184. (1903)

Kárffy, Ödön: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése : 1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 463-464. (1903)

Kármán, Elemér: A magánindítványi bűncselekményekről : a büntetőtörvény módosítása szempontjából : felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1903 április 25-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

Kőrösi, Henrik: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása a szászországi népiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 9-21. (1903)

L

Lechner, Károly: Az idegesség az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 321-336. (1903)

Liptay, Lajos: A "Correspondance de Hongrie" folyóirat szerkesztőségének levele Széll Kálmán miniszterhez a cigányok letelepítéséről.

Lukinich, Imre: Adatok a felsőmagyarországi czéhek történetéhez 1632-1701 közt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 156-159. (1903)

Lukinich, Imre: Késmárk városának vagyoni kimutatása 1687-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 465-466. (1903)

Lukács, Hugó: A korlátozott beszámíthatóságról folyt vita : előadás 1903. márczius 7-én. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

M

Macaulay, Thomas Babington: Az angol restauratio vigjátékirói [!vígjátékírói]. In: Kolligátum. pp. 1-89. (1903)

Mahler, Ede: Babilon és a biblia. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1903)

Merényi, Lajos: Az első Herczeg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1604-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 166-179. (1903)

Merényi, Lajos: Hogy vettük a svájczi marhát 1680-ban ? In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 284-285. (1903)

Merényi, Lajos: Inventarium a sentei majorságrul. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 467. (1903)

Merényi, Lajos: A hódoltság adózása történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 18-32. (1903)

Merényi, Lajos: A szempczi és cseklészi tizedszedők instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 160-166. (1903)

Meszlény, Artúr: A személyiség védelme a polgári törvénykönyv tervezetében : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 évi márczius hó 28-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1903)

Mihalik, József: Vezető a Kassai Muzeum [Múzeum] gyűjteményeiben.

Mihalik, József: A kassai Rákóczi ereklye-kiállítás lajstroma.

Miller, Konrad: Die Herefordkarte. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1903)

Morvay, Győző: Galánthai gróf Fekete János : 1741-1803. In: Kolligátum. pp. 1-248. (1903)

Munkás, László: Az utolsó magyarországi főpostamester és kora : 1680-1700. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 385-403. (1903)

Munkás, László: A Magyar Királyi Posta a XVII. század második felében : (1664-1680). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 238-255. (1903)

Munkás, László: A magyar posták a XVIII. század elején : 1700-1716. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 436-453. (1903)

Málly, Ferenc: Olasz középiskolai reformtörekvések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 372-407. (1903)

Móra, Ferenc: Az aranyszőrű bárány ; A betlehemi csillag.

N

Nagy, Zsigmond: A hollandus középiskolákról : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 622-632. (1903)

Nagy, Zsigmond: A hollandus középiskolákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 551-565. (1903)

Nagyiványi Fekete, Gyula: A magánelzárás. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

Némethy, Géza: A római elegia [!elégia] viszonya a göröghöz. In: Kolligátum. 1-30, [2]. (1903)

O

Ortvay, Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok : különös tekintettel Pozsonymegyére I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 49-65. (1903)

Ortvay, Tivadar and Kováts, Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harminczadkönyv alapján: történet-statisztikai tanulmány. írta : Dr. Kováts Ferencz: Budapest 1902. Ára 5 korona. 234 lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 42-43. (1903)

Otrok, Mihály and Teveli, Mihály: A direkt módszer mellett : észrevételek T. M. bírálatára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 26-30. (1903)

P

Pauler, Ákos: A rendszer a tanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 82-84. (1903)

Pekár, Károly: A kísérleti psychologia [!pszichológia] a paedagogia [!pedagógia] szolgálatában : harmadik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 529-551. (1903)

Pekár, Károly: A kísérleti psychologia [!pszichológia] a paedagogia [!pedagógia] szolgálatában : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 461-473. (1903)

Pekár, Károly: A kísérleti psychologia [!pszichológia] a paedagogia [!pedagógia] szolgálatában : negyedik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 595-621. (1903)

Pekár, Károly: A kísérleti psychologia [!pszichológia] a paedagogia [!pedagógia] szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 352-372. (1903)

Pekár, Károly and Székely, György: Dr. Pekár Károly: A philosophia [!filozófia] története, az emberi gondolkodás története : szerző jogos önvédelme Székely Györggyel szemben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 31-50. (1903)

Polner, Ödön: "A magyar hadsereg. ... (Budapesti Hírlap, 1903. szeptember 15.)".

Pruzsinszky, János: A magyar iskolai helyesírás szabályai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 227-232. (1903)

Prónai, Antal: Dugonics András életrajza.

Pór, Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 433-435. (1903)

R

Rajner, Ferenc: Mauritz Rezső : 1839-1902. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 65-71. (1903)

Rácz, Gyula: Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről, írta dr. Imre Sándor : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 635-637. (1903)

Récsey, Viktor: Egy külföldi író véleménye hazánk mezőgazdaságáról a XVIII. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 96. (1903)

Révész, Kálmán: Alkalmi egyházi beszéd : s kassai Rákóczi-kiállitás megnyitásának napján, 1903. évi julius [!július] 26-án.

S

Salgó, Jakab: A csökkent beszámíthatóság : a Magyar Jogászegylet márczius 14-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

Sassi Nagy, Lajos: A XX. század igazi népnevelői : a magyar tanítóság, papság, jegyzőség gazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias s népnevelői újabb nemzetmentő teendői és jogos követelései.

Schön, József: Ellenbach Mátyás: A gyengeelméjűek világából : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 501-503. (1903)

Schön, József: Eredményes nevelés és tanítás a kisegítő osztályokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 257-267. (1903)

Seydel, Max: Vorträge aus dem allgemeinen Staatsrecht. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1903)

Sichermann, Bernát: A cheque-törvényjavaslat előadói tervezetéről : különjavaslat s indoklással. In: Kolligátum. pp. 1-78. (1903)

Somogyi, Géza: Pestalozzi, mint szabadsághős. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 205-227. (1903)

Szabó, Imre: A gyakorlati tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 171-176. (1903)

Szakolczai, Árpád: A szabad akarat a magyar polgári törvénykönyv tervezetében. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

Szemere, Miklós: Országgyülési [!országgyűlési] beszéd a hadseregről 1903 február 27-én. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1903)

Szigyártó, Albert: A királyi művészetről : Alkalmi beszédek.

Szladits, Károly: Az egyesületi jogról tekintettel a polgári törvénykönyv tervezetére : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1902 deczember hó 6-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Székely, György and Pekár, Károly: Pekár Károly: A phiosophia [!filozófia] törtenete, az emberi gondolkodás története : biráló válasza Pekár Károly önvédelmére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 94-99. (1903)

Sáfrány, Lajos: A szellemi munkaképesség kísérleti mérése és a túlterhelés problémája : fejezet a positiv [!pozitív] paedagogiából [!pedagógiából] : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 268-291. (1903)

Sáfrány, Lajos: A szellemi munkaképesség kísérleti mérése és a túlterhelés problémája : második és befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 473-501. (1903)

T

T., S.: A felsőmagyarországi bortermés 1565-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 44-45. (1903)

Takács, Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizására. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 191-192. (1903)

Takács, Sándor: Vegyesek : Magyarország borkivitele Galícziába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 430-431. (1903)

Takács, Sándor: Vegyesek : Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 476-480. (1903)

Takács, Sándor: A magyar királyi sóhivatalok bevétele 1720—1724-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 431-432. (1903)

Takáts, Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 46-47. (1903)

Takáts, Sándor: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 284. (1903)

Takáts, Sándor: Két világkereskedelmi czikkünk a 18. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 97-152. (1903)

Takáts, Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 373-374. (1903)

Takáts, Sándor: Paul Leonidi de Bono találmánya. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 45-46. (1903)

Takáts, Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 47-48. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a gönczi fa és az antal-hordó. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 190-191. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a magyar érczpénz kivitelének tilalma 1543-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 373. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : az arany mint orvosság. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 284. (1903)

Takáts, Sándor: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 285. (1903)

Takáts, Sándor: A magyar kamara állapota 1627-1628-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 1-17. (1903)

Takáts, Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 374-376. (1903)

Takáts, Sándor: A rézpénz mint országos csapás 1703-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 66-70. (1903)

Teveli, Mihály: Német nyelvkönyv középiskolák számára, Endrei Ákos, Lenkei Henrik : IV. kötet, a gymn. és reálisk. VII. és VIII. osztályainak használatára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 505-507. (1903)

Thaly, Kálmán: Kuruczvilág : a Rákóczi-szabadságharc kétszázados évfordulója alkalmából saját régi költeményeiből. In: Kolligátum. pp. 1-168. (1903)

Thúry, József: A "Behdset-ül-Lugat" czimű [!című] csagatáj szótár. In: Kolligátum. 1-66, [2]. (1903)

Thúry, József: Török nyelvemlékek a XIV. század végéig : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-54, [2]. (1903)

Tomcsányi, Vilmos Pál: A mentelmi jogról. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1903)

Téri, József: Die Volksschulerziehung im Zeitalter der Sozialreform : Sozial pädagogische Studien von A. Luer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 54-55. (1903)

Téri, József: Ethikai [!etnikai] széljegyzetek a középiskolai tantárgyakhoz, írta Dr. Leszner Rudolf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 244-245. (1903)

Téri, József: Lederer Ábrahám: Iskolai kirándulás a csillagos égbe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 568-569. (1903)

Téri, József: Warum lernen wir die alten Sprachen? von Dr. Max Eicher : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 243-244. (1903)

Török, István: Adat leánynevelésünkhöz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 91-92. (1903)

Török, István: A szilágysomlói fiuiskola [!fiúiskola] történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 88-91. (1903)

V

Veszprémi, Dezső and Jancsó, Miklós: Ueber einen Fall von Periarteriitis nodosa. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1903)

Vámbéry, Rusztem: A német Btk. revíziója 1. : alapelv és büntetési rendszer : (részben felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1902.márcz. hó 24-én tartott ülésében). In: Kolligátum. pp. 1-91. (1903)

Váró, Ferenc: Bethlen Gábor fejedelem utasítása kollégiuma számára : felolvasás az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének 1902 novemberi gyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 1-9. (1903)

W

Waldapfel, János: Ausgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogik, von Dr. G. Stanley Hall ; aus dem Englischen übersetzt, mit einer Einleitung versehen, sowie durch Anmerkungen und Zusätze ergänzt von Dr. Joseph Stimpfl : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 640-645. (1903)

Weszely, Ödön: Az irodalomtörténet tanításának módszeréről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 71-82. (1903)

Z

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 256-276. (1903)

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről : (folytatás). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 353-372. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 289-341. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : II. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 404-425. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 36-38. (1903)

Á

Áldásy, Antal: Alsáni Bálint bíbornok. In: Kolligátum. pp. 1-135. (1903)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 01:21:53 CEST.