Items where Year is 1897

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 301.

Article

Adatok : A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 66-68. (1897)

Adatok : A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei : 1723-25-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 446-463. (1897)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 63-64. (1897)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 127-128. (1897)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 269-270. (1897)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 526-528. (1897)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). p. 655. (1897)

Magyar Paedagogia [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1897 április 10-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 348-351. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 190-192. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1896 deczember 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 60-62. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1897 márczius [!március] 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 266-268. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1897 november hó 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 654-655. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1897. évi október 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 589-592. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felovasó ülés 1897 május 22-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 462-463. (1897)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : nagygyűlés 1897 január hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 115-127. (1897)

Utasitás [utasítás] a szepesi kamara részére 1686-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 79-82. (1897)

Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 58-59. (1897)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 114-115. (1897)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 189-190. (1897)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 345-348. (1897)

A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogositása [elzálogosítása!] Hollandiának. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 521-524. (1897)

A polgári iskolai IV. osztálybeli tanulók pályaválasztásáról : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 332-334. (1897)

A. B.: Wiener Moszkó: A magyar czukoripar [cukoripar!] története : Adalék a gazdasági növényipar történetéhez Magyarországban. Első rész. Kezdettől a szabadscágharcz idejéig. Budapest 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 89-90. (1897)

A. O.: Adatok : Utasitások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 168-189. (1897)

A. O.: Az osztrák és morva handgrófság. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 196-198. (1897)

A. O.: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 193-196. (1897)

A. O.: Vegyesek : A Moldvából Velenczébe hajtott marhák útja 1545 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 316-317. (1897)

A. U.: Dobó István lovai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 142. (1897)

Acsay Antal: A közös élet testvérei [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 386-393. (1897)

Acsay Antal: A közös élet testvérei [II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 485-500. (1897)

Acsay Antal: A közös élet testvérei [III.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 551-557. (1897)

Acsády Ignácz: Irodalom : Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 136-137. (1897)

Acsády Ignácz: Karácsonyi János: Békésvármegye [Békés vármegye!] története II., III. Békés vármegye közönsége 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 137-138. (1897)

B. : Erdélyi postarendtartás 1641-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 262-265. (1897)

Balassa József: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 261-266. (1897)

Balogh Péter: Az erkölcsi nevelés az iskolában : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 368-385. (1897)

Balogh Péter: Az iskola és a társadalom : írta: Gyöngyösi László. Eger, 1896. (ára. 30 kr.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 55-57. (1897)

Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az iskolában [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 193-207. (1897)

Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az iskolában [II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 292-302. (1897)

Balogh Péter: Középiskolai oktatásunk : írta: Simon Gábor, Miskolcz, 1896. (ára 40 kr.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 55-57. (1897)

Balogh Péter: Nemzeti kulturpolitikánk [!kultúrpolitikánk] : írta Somogyi. Budapest, Lampel. ára 30 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 111-112. (1897)

Balogh Péter: A helyes kulturpolitika [!kultúrpolitika] : írta Beregi. Budapest, Lampel, 1S97. 13 1. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 258-261. (1897)

Barca Imre: Könyvészet : A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések : 1850-től 1895-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 143-144. (1897)

Barcza Imre: Könyvészet : A magyarországi középiskolai értesitőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések : 1850-től 1885-ig : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 199-200. (1897)

Barcza Imre: Könyvészet : Az 1860-1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 540-544. (1897)

Bartos Fülöp: Mi hát a czél [!cél] a középiskolai nyelvtanításban? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 40-48. (1897)

Bartos Fülöp: Mi hát a czél [!cél] a középiskolai nyelvtanításban? [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 435-441. (1897)

Bartók László: A tanfigyelői szakvizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 329-332. (1897)

Beksits Ignácz: Az angol játékok hatása Malta [!Málta] szigetén és Egyiptomban [II.] : Egyiptomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 501-505. (1897)

Beksits Ignácz: Az angol játékok hatása Malta [Málta] szigetén és Egyiptomban [I.] : Malta [!Málta] szigetén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 393-398. (1897)

Berényi Pál: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846—1896. Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 44-45. (1897)

Bokor József: Országos Közoktatási Tanács : jelentés a polgári iskola reformjáról : előterjesztetett az állandó-bizottság 1897 január 12-iki ülésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 86-95. (1897)

Békefi Remig: A katholikus [!katolikus] papképzés Magyarországon [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 273-291. (1897)

Békefi Remig: A katholkius [!katolikus] papképzés Magyarország [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 207-218. (1897)

Bóbita Endre and Szíjártó Miklós: Válasz és viszonválasz a Bóbita-Gerevich-féle physikai tankönyvek ügyében : A szerzők válasza Szijártó Miklós bírálatára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 640-642. (1897)

C. R.: Hídvámok a Hernádon 1409-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 92. (1897)

C. R.: Vegyesek : A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraléptekor [trónra léptekor!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 139-141. (1897)

C. R.: Vegyesek : A vízaknai sóbányászat történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 91-92. (1897)

C. R.: A szerémi bor történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 92. (1897)

C. r. : Vegyesek : Az uzsora történetéhez a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 46-47. (1897)

Castor : Irodalom : Szávay Gyula: Monografia [monográfia!] a város jelenkoráról, a történelmi idők érintésével. I. könyv. · A régi Győr 1848-ig s Győr 1848—49-ben, Győr szab. kir. város megbízásából, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 43-44. (1897)

Csengeri János: Az Iliász hat első éneke : fordította Baksay Sándor. Kiadja a Kisfaludy- Társaság. Budapest (Franklin) 1897. 196 l. ára 1 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 247-251. (1897)

Csengeri János: A magyar irodalom kis-tükre : írta: Beöthy Zsolt. Budapest (Athenaeum) 1896. 183 1. ára 1 frt 60 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 109-111. (1897)

Czobor Bálint: Czobor Bálint utasitása [utasítása!] holicsi majorosa részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 470-472. (1897)

Dezső Lajos: Képzőintézeti tantervjavaslat [II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 417-423. (1897)

Dezső Lajos: A képzőintézeti tantervjavaslat [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 601-618. (1897)

Dezső Lajos: A képzőintézeti tantervjavaslat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 320-325. (1897)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 49-51. (1897)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél [II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 429-434. (1897)

Dr. : Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 464-465. (1897)

Dóczi Imre: Vélemény a középiskolai tanterv-revisio [!tanterv revízió] ügyében : feleletül az országos közoktatási tanács állandó bizottságának kérdéseire. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 73-86. (1897)

E. : Bocskay [Bocskai!] István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 298-304. (1897)

E. : Nagyszombati szölömivesek [szőlőmívesek!] czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 479-481. (1897)

E. : Tokaji bortizedelés módja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 525-527. (1897)

E. : A galgóczi uradalmi dézsmás utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 124-125. (1897)

E. E.: A kassai kereskedők czéhszabályai 1686-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 35-42. (1897)

Ember János: Az osztatlan iskola kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 161-171. (1897)

Esterházy Pál and Merényi Lajos: Esterházy herczeg 1710-iki utasitása [utasítása!] csobánczi és keszthelyi tiszttartójához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 310-313. (1897)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 463-464. (1897)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). p. 128. (1897)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). p. 271. (1897)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). p. 352. (1897)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). p. 528. (1897)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 655-656. (1897)

Halász Ferenc: Tanfelügyelői szakvizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 36-40. (1897)

Heinrich Gusztáv: Lessing, Nathan der Weise : magyarázta dr. Demek Győző. Nagy- Várad, 1896. Pauker D., 168 1. Ára 60 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 334-340. (1897)

Heller Bernát: A középiskolai nagy ünnep Párizsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 325-329. (1897)

I. J.: Két adat a régi magyar mértékisméhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 538-539. (1897)

Illéssy János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 373-376. (1897)

Illéssy János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 321-330. (1897)

J. J.: Dalmácziai erdőbérlet 1562-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 141-142. (1897)

K. : Az Abauj-, Zemplén-, Borsod-, Torna és Gömör-vármegyei molnárok közös czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 349-355. (1897)

K. : Az alsó-meczenzéfi sörfőzők 1664-iki egyezsége. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 362-364. (1897)

K. : Bécsi kereskedők panaszai 1680- és 1688-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 398-409. (1897)

K. : Gyöngyös város 1659-iki rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 473-475. (1897)

K. : Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 305-309. (1897)

K. E.: Adatok : A csallóközi juhászok czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 253-259. (1897)

K. E.: Utasitás [utasítás!] a csernabányai vashámor kezeléséről : vashámorok alkalmatosságiról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 126-129. (1897)

K. K.: Egy erdélyi fő-harminczados utasitása [utasítása!] 1685-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 130-135. (1897)

K. Karlovszky Endre: Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 419-423. (1897)

K. Karlovszky Endre: Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben : gróf Haugwitz és Procop egykoru [egykorú!] jelentése nyomán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 201-240. (1897)

Kardos Albert: A magyar irodalom főirányai [!fő irányai] : írta Riedl Frigyes. Budapest, Franklin- Társulat. (Olcsó Könyvtár 369. sz.) 137 lap. Ára 30 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 51-55. (1897)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 645-654. (1897)

Kemény Ferenc: A nyelvtanítás egy újabb eszköze : különböző nemzetbeli tanulóknak idegen nyelven való levelezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 240-246. (1897)

Kemény Lajos: Vegyesek : Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 482. (1897)

Kemény Lajos: XVII. századbeli napszámbérek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 482-484. (1897)

Kemény Lajos: A kassai kereskedők első czéhszabályzata 1475-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 190-192. (1897)

Klimó Mihály and Kálmán Miksa and Kemény Ferenc: Válasz Kálmán Miksa bírálatára : lásd Magyar Paedagogia. [!Pedagógia] 1897. 3. sz. 181—183. 1. Franczia [!francia] nyelvtan különös tekintettel a magyar és franczia [!francia] nyelvek közötti eltérésekre. Kemény Ferencz közreműködésével írta Klimó Mihály. Budapest. Wodianer és fiai. 91 1. Ara 60 kr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 343-345. (1897)

Kovács János: A polgáriskolai tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 357-368. (1897)

Krécsy Béla: Az Amerikai Egyesült-Államok [!Amerikai Egyesült Államok] országos iskolafelügyelete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 593-600. (1897)

Krécsy Béla and Buck Gertrúd: Egy új kísérlet a nevelési gyakorlat terén : [Buck Gertrúd czikke [!cikke] után]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 398-407. (1897)

Kurucz Gyula: Az elemi iskolai tanfelügyelők szakvizsgálata Francziaországban [!Franciaországban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 95-100. (1897)

Kálmán Miksa: Franczia nyelvtan [!Francia] nyelvtan : különös tekintettel a magyar és franczia [!francia] nyelv közötti eltérésekre. Kemény Ferencz közreműködésével írta Klimó Mihály. Budapest (Wodianer és fiai). 91 1. Ára 60 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 181-183. (1897)

Kármán Mór: A paedagogia [!pedagógia] feladata és helye a tudományok sorában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 1-11. (1897)

Lád Károly: Még egyszer a polgári iskolák viszonyáról a középiskolákhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 627-637. (1897)

Láng Nándor: Az ifjuság [!ifjúság] művészeti neveléséről [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 441-447. (1897)

Láng Nándor: Az ifjuság [!ifjúság] művészeti neveléséről [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 534-550. (1897)

Madzsar Gusztáv: Endrei Ákos, Német nyelvkönyv : (Budapest. Lampel R., Wodianer F. és fiai kiadása. S.-r. 180 1. ára fűzve 1 frt.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 448-451. (1897)

Maivecz László: Husz [húsz!] év a magyar posta történetéből 1622-42-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 1-14. (1897)

Marmula János: Tanfelügyeletünk reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 423-429. (1897)

Melczer Gusztáv: Ásványhatározó : Szatmár, 1896. Az ásványtan tanításáról (czikk [!cikk] a Tanáregyesületi Közlönyben 1894.). Ásványtani gyakorlatok (rovatos ivek [!ívek].) Írta dr. Schöber Emil főgymn. tanár. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 583-585. (1897)

Miavecz László: Husz [húsz!] év a magyar posta történetéből 1622-42-ig : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 49-65. (1897)

Miavecz László: A posta meghonosítása hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 377-382. (1897)

Málnai Mihály: Elemi iskolai tanító- és tanítóképzésünk fejlődése : a vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízásából az ezredéves ünnepély alkalmára írta Sebestyén Gyula : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 186-189. (1897)

Málnai Mihály: Herbart und die Herbartianer : Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der Paedagogik [!Pädagogik]. Sonderabdruck aus dem encyklopaedischen [!encyklopädischen] Handbuch der Paedagogik [!Pädagogik] von W. Rein in Jena. Zusammengestellt aus den Arbeiten von Thilo, Flügel, Rein, Rude. Langensalza, Verlag von Hermann Beyer et Söhne. 1897. Preis 3 Mark. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 520-522. (1897)

N. D.: Balassa-gyarmat megtelepitése [megtelepítése]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 530-532. (1897)

Nagy Gyula: Adatok : Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 15-34. (1897)

Négyesy László: Fiatal véreim : Szemere Miklós. Budapest. 'Az Athenaeum részvénytársulat könyvnyomdája. 8-r. 45 1. Ára 30 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 505-507. (1897)

Négyesy László: Paedagogiai értekezések [!Pedagógiai] értekezések : írta Bartók László. Marosvárhelyt. S.-r- 191 1. Ára 2 korona. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 580-582. (1897)

Négyesy László: Volf György : 1897. szeptember 13. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 465-466. (1897)

P. J. and Erdély : f Rákóczi Ferenc: Utasitás [utasítás!] II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 260-261. (1897)

R. E.: A kassaiak száma s adóképessége II. Rákóczy Ferencz [Rákóczi Ferenc!] alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 533-535. (1897)

R. E.: A nagybányai szekeresek czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 314-315. (1897)

R. L.: Vegyesek : Erdély és a részek nemessége 1642-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 410-411. (1897)

Rombauer Emil: Vélemény a középiskolai tantervek revisiojának [!revíziójának] ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 132-161. (1897)

Erdély : f Rákóczi Ferenc and A. E.: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása] a máramarosi jószágigazgató részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 69-78. (1897)

Erdély : f Rákóczi Ferenc and E. E.: Adatok : II. Rákóczi Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] az országos gazdasági tanács részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 115-123. (1897)

Sebestyén Gyula: Az állam és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 65-73. (1897)

Somogyi Géza: Amerikai tantervrevisio [!tanterv revízió] [I.] : a tízes bizottság jelentése, a középiskolák tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 575-580. (1897)

Somogyi Géza: Amerikai tantervrevisio [!tanterv revízió] [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 619-627. (1897)

Somogyi Géza: A leányok és nők nevelése Nagy-Brittaniában [!Nagy-Britanniában] : Bremner C. S. k. a.-tól. Sonnenschein Swan & Comp. London. 1897. 286 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 638-640. (1897)

Sz. : Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 365-371. (1897)

Sz. : Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 356-361. (1897)

Sz. : Vegyesek : Gabonakiviteli tilalom 1585 és 1587-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 372. (1897)

Szepesi János: Az állami felsőbb leányiskolák felügyelete [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 100-106. (1897)

Szepesi János: Az állami felsőbb reáliskolák felügyelete : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 229-239. (1897)

Szigetvári Iván: A franczia [!francia] lycéek [!líceumok] igazgatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 529-534. (1897)

Szitnyai Elek: Mit és hogyan olvasson az ifjuság [!ifjúság] ? [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 558-575. (1897)

Szitnyai Elek: Mit és hogyan olvasson az ifjúság? [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 467-474. (1897)

Szterényi Hugó: Kobell Ferencz [!Ferenc] : táblázatok az ásványok meghatározására egyszerű chemiai [!kémiai] kísérletek segítségével száraz és nedves úton. a 13-ik újból átdolgozott és bővített német kiadás után fordította Zimányi Károly. Budapest, 1896. Eggenberger-féle könyvkereskedés. ára 1 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 340-343. (1897)

Székely György: Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der paedagogischen Psychologie und Physiologie : Herausgegeben von Hermann Schiller und Th. Ziehen. Berlin. Reuter u. Reichard, 1897 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 451-454. (1897)

Székely György: Ueber [!Über] Willens- und Charakterbildung auf physiologisch-psychologischer Grundlage : Von Dr. Julius Bawmann. Berlin, 1897. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 516-520. (1897)

Szíjártó Miklós: Fizika a kozmográfia elemeivel polgári fiu-iskolák [!fiú iskolák] és tanítóképzők számára : írták Bóbita Endre és dr. Gerevich Emil. Budapest, 1896. Lauffer Vilmos kiadása. Ára 1 frt 40 kr. ; Természettan kapcsolatban a csillagászati földrajz s a kozmografia [!kozmográfia] elemeivel felsőbb leányiskolák és tanitóképzők [!tanítóképzők] számára : írták Bóbita Endre és dr. Gerevich Emil. Budapest, 1896. Lauffer- Vilmos kiadása. Ára 1 frt 40 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 507-513. (1897)

Szíjártó Miklós: A bíráló viszonválasza : [válasz és viszonválasz a Bóbita-Gerevich-féle physikai tankönyvek ügyében [II.]]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 642-645. (1897)

Szíjártó Miklós and Kont Gyula: Elemi fizika : felső kereskedelmi iskolák számára. írta Kont Gyula. Budapest. Lampel Róbert. (Wodianer F. és fia) 186.1. Ára 1 frt 40 kr. 45,722/96. v. k. m. számú rendelettel engedélyezett tankönyv : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 256-258. (1897)

Szőlősy Gábor: Az aranyolvasztás leirása [leírása!] 1705-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 528-529. (1897)

T. : Borkivitelünk Angliába. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 372-373. (1897)

T. : Vegyesek : Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 536-537. (1897)

Tagányi Károly: Adatok : A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 285-297. (1897)

Tagányi Károly: Adatok : Erdély áruforgalma 1701-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 383-397. (1897)

Tagányi Károly: Az 1780. évi urbéri [úrbéri!] tabellák összegezéséhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 47-48. (1897)

Tagányi Károly: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 83-86. (1897)

Tagányi Károly: Gömörmegyei [Gömör megyei!] juhászok szabadalmai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 92-96. (1897)

Tagányi Károly: Vegyesek : Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 193. (1897)

Tagányi Károly: A budai kam. jószágkormányzóság hivatalai 1686—98-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 411-419. (1897)

Tagányi Károly: A neo-acquistica javak becsü-tariffája [tarifája!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 317-320. (1897)

Takáts Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 425-445. (1897)

Takáts Sándor: A komáromi vizhasználat [vízhasználat!] a XVI. században : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 485-509. (1897)

Thurzó Szaniszló and Ö. : Gróf Thurzó Szaniszló utasitása [utasítása!] bajmóczi udvarbirája [udvarbírája!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 476-478. (1897)

Téri József: Ein Studienaufenthalt in Paris : ein Führer für Neuphilologen von Dr. Ph. Rossmann, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Wiesbaden. Marburg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 1896 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 112-113. (1897)

Téri József and Bartók László: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 454-462. (1897)

Téri József and Gouin Ferencné : Gouinnek az idegen nyelvek tanítására vonatkozó módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 407-416. (1897)

Vargha Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története. Budapest 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 87-88. (1897)

Veress Ignácz: Román középiskoláink nevelési eszközei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 15-35. (1897)

Vietórisz József: A polgári iskola viszonya a középiskolához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 474-485. (1897)

Virágh Elek: Adatok : A csicsva-vári udvarbiráknak [udvarbíráknak!], Eszterházy és Homonnay részrül adott utasitása [utasítása!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 331-343. (1897)

Wagner Alajos: Physika [!Fizika] és physikai [!fizikai] földrajz : a középiskolák III. osztályai számára. írta dr. Bozóky Endre. Második kiadás. Pozsony-Budapest, 1S97. Stampfel Károly : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 252-256. (1897)

Waldapfel János: Aus dem Paedagogischen [!Pädagogischen] Universitäts-Seminar zu Jena : Siebentes Heft. Herausgegeben aus Anlass des l0jährigen Bestehens des durch Prof. Rein wiedereröffneten Seminars von früheren Mitgliedern. ' Langensalza, Verlag von Hermann Beyer und Söhne. 1897. 262 lap. Ára 3 márka. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 513-516. (1897)

Waldapfel János: Iskolai vizsgálatok : írta Dr. Tóth Kálmán (A budapesti ág. hitv. ev főgymnásium értesítője 1896.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 184-186. (1897)

Waldapfel János: Kármán Mór : huszonöt éves tanári munkássának ünnepére 1872-1897. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 353-356. (1897)

Waldapfel János: Melanchthon Fülöp : születésének négyszázados évfordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 129-131. (1897)

Waldapfel János: A gymanisumi [!gimnáziumi] tanterv revisiója [!revíziója] [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 302-314. (1897)

Waldapfel János: A gymnasiumi [!gimnáziumi] tanterv revisiója [!revíziója] [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 218-229. (1897)

Waldapfel János: A középiskolai osztályozás és vizsgálás rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 171-181. (1897)

Waldapfel János: A középiskolai reformról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 11-14. (1897)

Waldapfel János and Székely György and Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 585-589. (1897)

Wlassics Gyula: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 522-526. (1897)

Wlassics Gyula: A középiskolai tanterv revisiójáról : a vallás- és közokt. m. kir. miniszternek m. é. decz. 15-én 3887. eln. sz. a. ' kibocsátott rendelete az Országos Közokt. Tanács alelnökéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 107-109. (1897)

Z. : Jobbágyok házassági kényszere. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 48. (1897)

Zichy Antal: Zichy Antal beszéde : a Főrendház április 8-iki ülésben az 1897-dik évi közoktatásügyi budget tárgyalásakor : javított kiadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (6). pp. 315-320. (1897)

Éble Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!] gróf gazdasági tevékenységéből : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 97-114. (1897)

Éble Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!] gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újraalapítása!] : negyedik befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 269-284. (1897)

Éble Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!]gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újraalapítása!] : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 241-252. (1897)

Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újralapítása!] : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 145-167. (1897)

Ö. : Adatok : A munkácsi udvarbiró [udvarbíró!] 1616-iki utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 510-520. (1897)

Ö. : Légrádi sajkások czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 466-469. (1897)

Ö. : A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 266-268. (1897)

Ö. : Örmény keleti kereskedö-társaság [kereskedő-társaság!] szabadalomlevele 1703-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 344-348. (1897)

Book

Magyarország ezredik éve : 1896 : az ezredik évi ünnepségek története.

Évi jelentés : 1896 : a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai Kerület közgazdasági viszonyairól.

Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel válogatott versei.

Csoma József: Abauj-Torna vármegye monographiája : I. kötet.

Esterházy Sándor: A bölcseleti jogtudomány kézikönyve 1-2. kötet.

Faragó Ödön: A városok egészségügyi statistikája ![statisztikája] : előadás.

Farkas Lajos and Lechner Károly: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVII-XCVIII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1897. évi szeptember hó 15-én tartattak.

Hunfalvy János and Schneider János: Földrajz : a polgári leányiskolák II. osztálya számára - 2. rész : Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália.

Jászai Rezső: Emléklapok a Kegyes-Tanítórend történetéből : a Kegyes-Iskolák alapításának háromszázados évfordulójára.

Lakatos Károly: Természeti és vadászképek.

Payka Vilmos: A kardpárbajvivás [!kardpárbajvívás] kézikönyve.

Rácz Soma: Márczius idusa : a zombori polgárságnak 1897. márcz[ius] 15-ödiki ünnepén tartott beeszéd.

Szabados János: Költemények : Szabados János irodalmi hagyatéka.

Szmollény Nándor: A szegedi kisdedóvó jótékony nőegylet és a szegedi kisdedóvó intézetek félszázados története : 1846-1896.

Udránszky László and Szabó Dénes and Filep Gyula and Szádeczky Lajos and Martin Lajos and Széchy Károly and Lindner Gusztáv and Kánitz Ágost: Beszédek, melyek 1896. márczius hó 1-én Filep Gyula doktornak "Sub auspiciis Regis" megtartott felavatási ünnepélyén és 1896. május hó 31-ikén a Kolozsvári M. Kir. Ferencz-József Tud.-egyetemnek millenniumi díszgyűlésén tartattak.

Journal

Armenia. - 11.évf. (1897) 1. sz.

Armenia. - 11.évf. (1897) 10. sz.

Armenia. - 11.évf. (1897) 6. sz.

Armenia. - 11.évf. (1897) 7. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 25.évf. (1897) 284.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 25.évf. (1897) 285.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 25.évf. (1897) 289.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 25.évf. (1897) 294.sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 25.évf. (1897) 295.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 1.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 10.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 2.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 3.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 4.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 5.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 7.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 8.sz.

Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle. - 1.évf. (1897) 9.sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 11. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 12. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 13. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 14. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 15. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 16. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 17. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 18. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 19. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 2. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 20. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 21. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 22. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 23. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 24. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 25. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 26. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 27. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 28. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 29. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 3. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 30. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 31. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 32. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 33. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 34. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 35. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 36. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 37. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 38. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 39. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 4. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 40. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 41. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 42. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 43. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 44. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 45. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 46. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 47. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 48. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 49. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 5. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 50. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 6. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 7. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 8. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 8. évf. (1897) 9. sz.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. - IV. évfolyam (1897).

Magyar Paedagogia. - 6. évf. (1897).

Manuscript

Tulajdoni lap, amely igazolja Szent-Györgyi Albert apjának, Miklósnak a tulajdonjogát a bujáki uradalom közelében lévő kiskéri birtokhoz.

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 60816. számú okirata a kolozsvári Ferencz József Királyi Tudományegyetem nyilvános rendkívüli tanári kinevezés tárgyában Bálint Gáborhoz.

Bellosics Bálint: Serbische Regenzauberliede aus Ungarn = Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn (Budapest, 1897).

Boruth Elemérné: Boruth Elemérné könyvnyomdájának szállítólevele Herrmann Antal részére.

Herrmann Antal: Dr. Herrmann Antal levele lapunk szerkesztőjéhez = Vácz és Vidéke 1897. 3. sz.

Krauss Friedrich S.: Das Fräulein von Kanizsa. Ein Abenteuer auf der Adria. Marienescu, A. M.; Herrmann Antal: Novak und Gruja .Ein rumänisches Volksepos in 24 Gesängen = Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn (Wien, 1897).

Sigerus Emil: Sächsische Inschriften auf Möbeln und Geräten in Siebenbürgen = Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn (Wien 1897).

Tóth Lajos: A vallás és közoktatásügyi miniszter megbízásából Tóth Lajos miniszteri tanácsos által kiállított okirat másolata Bálint Gáborhoz. Hitelesítette Halász Ignác e. i. dékán.

Offprint

Musée National du Louvre : catalogue sommaire des sculptures du moyen âge de la renaissance et des temps modernes. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1897)

Buday Kálmán and Jancsó Miklós: Ein Fall von pathologischem Riesenwuchs. In: Kolligátum. pp. 383-446. (1897)

Buday Kálmán and Jancsó Miklós: A pathologiás óriásnövés egy esete. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1897)

Ferenczy Gyula: Szumer és Akkád : egy ős turáni nép a Tigris és az Eufrates között : tanulmány az assyrológia köréből. In: Kolligátum. pp. 1-105. (1897)

Heine Heinrich: Heine költeményeiből. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1897)

Jancsó Miklós: Vér- és szövettani vizsgálatok malária perniciosa egy eseténél. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1897)

Jancsó Miklós: Vér- és szövettani vizsgálatok malária perniciosa egy eseténél. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1897)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Kórodai észleletek a Widal-féle serodiagnosis értékéről. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1897)

Keczer Géza: Comitium és Forum vagyis a történeti fejlődésökre és topographiájokra vonatkozó kérdések megvilágítása. In: Kolligátum. pp. 1-160. (1897)

Lechner Károly: Az egyetem "én"-jéről. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1897)

Macaulay Thomas Babington: Johnson Sámuel. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1897)

This list was generated on 2024. július 15. 13:30:03 CEST.