Items where Year is 1895

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 290.

Article

Adatok : az ónodi várhoz tartozó czigány [cigány] jobbágyok összeírása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 121-123. (1895)

Az Országos Közoktatási Tanács szabályzatának tervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 522-530. (1895)

Az urbériség [úrbériség!] első rendezése 1725-ben Tolnamegye [Tolna megye!] által. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 354-355. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 135-137. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 223. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 297-300. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 364-365. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 490-491. (1895)

Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 544. (1895)

Gabonakiviteli tilalom 1592-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 134-135. (1895)

A Hegyalja bortermése 1591-96. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 135-136. (1895)

Helyreigazítás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 376. (1895)

III. Magyarország termőképessége alapján készült irányzat 1851-re. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). (1895)

Magyar Paedagogiai Társaság : Felolvasó ülés 1894. november hó 17-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 79-80. (1895)

Magyar Paedagogiai Társaság : Felolvasó ülés 1895. febr. hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 223-224. (1895)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Felolvasó ülés 1895 október hó 26-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 655-659. (1895)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Felolvasó ülés 1895. márczius hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 300-301. (1895)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Felolvasó ülés 1895. április hó 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 365-366. (1895)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Felolvasó ülés 1895. évi május 18-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 492-493. (1895)

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1752 évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 356-361. (1895)

Stainpfel Károly kiadása, Pozsony : [kiadói könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 303. (1895)

Tankönyv ujdonságok [!újdonságok] a Franklin-Társulat kiadásában, Budapesten : [kiadói könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 368. (1895)

Tankönyv újdonságok a Franklin-Társulat kiadásában, Budapesten : [kiadói könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 304. (1895)

Vegyesek : A régi mértékek kérdéséhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 133. (1895)

Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 293-297. (1895)

Útbaigazítások, észrevételek : 10. kérdés: Mi módon ejtendő meg leghelyesebben a prózai és költői olvasmányok szóbeli reproductiója az iskolában ? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 135. (1895)

A. : Egy malom jövedelme 1587-89. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 134. (1895)

A. : A tokaji uradalom 1575-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 135. (1895)

A. O.: A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 317-318. (1895)

Acsády Ignácz: Vegyesek : Magyar mértékek az 1715-20-iki években. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 374-376. (1895)

Acsády Ignácz: A magyar gazdaságtörténet feladatai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 137-158. (1895)

Albert József: A görögpótló magyar irodalmi tanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 336-340. (1895)

Badics Ferenc and Gyulay Béla and György Aladár: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : A Magyar Paedagogiai Társaság 1895. jan. 19-én a Magy. Tud. Akadémia termében tartott nagygyűlés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 137-144. (1895)

Barcza Imre: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893-94. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 319-320. (1895)

Bartos Fülöp: Mihelics Károly: Német nyelvtanításunk a felsőbb osztályokban és az imitatív módszer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 533-537. (1895)

Bartsch Samu and Waldapfel János and Porzsolt Jenő: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 132-135. (1895)

Beke Manó: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 537-543. (1895)

Bethlen Miklós and Koncz József: Gr. Bethlen Miklós gazdasági utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 46-51. (1895)

Csengeri János: Emlékkönyv , Dr. Klamarik János negyven éves szolgálati jubileumára. Kiadták tisztelői. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 56. (1895)

Csengeri János: Gyulai Pál költeményei, R. Hirsch Nelli rajzaival. Budapest (Franklin-Társulat). 1895. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 54-55. (1895)

Csengeri János: A görögpótló tanterv reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 234-247. (1895)

Csengeri János: A közoktatásügyi tanács új szervezetéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 557-559. (1895)

Csengeri János: A középiskolai tantervek revisiója [!revíziója]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 446-450. (1895)

Cserép József: A görög kérdés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 404-408. (1895)

Csizik Gyula: K. J. Lányi Ernő: A szabadkézi rajz tanításának módszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 461-464. (1895)

De Gerando Antonia: Fegyelem és szabadság az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 179-183. (1895)

Demek Győző: Schranz Mihály és Bünker Rajnárd: A kézügyességi oktatás fejlődési története, jelenlegi állapota és czéljai [!céljai] : [könyvismerteté]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 458-460. (1895)

Dezső Lajos: M. Joó István: A neveléstan kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 210-216. (1895)

Dortsák Gyula: Középiskolai administratio [!adminisztráció] : Ujabb [!újabb] rendelkezésekre való vonatkozások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 117-121. (1895)

Dortsák Gyula: Középiskolai administratio [!adminisztráció] II. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 193-198. (1895)

Ember János: Népiskolai felügyeletünk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 225-233. (1895)

Faith Mátyás: Német olvasókönyveink középiskoláink alsóbb osztályaiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 559-569. (1895)

Ferenczy József: Évi jelentés az Országos Közoktatási Tanácsnak 1894/95-ik tanévi működéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 467-474. (1895)

Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 1-27. (1895)

Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban : II. és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 81-109. (1895)

Gobert von Aspremont Johann and Zichy István: Aspremont János Gobert gróf gazdasági levelei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 297-302. (1895)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 302. (1895)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 367. (1895)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 659-660. (1895)

Gyulay Béla: Sürgető kérelem . A tagdijaknak [!tagdíjaknak] mielőbbi beküldését kérjük. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 608. (1895)

Gyürky Ödön: Szent Vazul paedagogiájából. [!pedagógiájából]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 380-393. (1895)

H. Cs.: Nagy Lajos király udvari szállítója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 245. (1895)

Hegedűs István: A görögpótló tanterv reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 333-336. (1895)

Heinrich Gusztáv: Alsó osztályú német olvasókönyveink. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 638-640. (1895)

Heinrich Gusztáv: Tételek a tankönyvek engedélyezéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 616-617. (1895)

Heinrich Gusztáv: Tételek a tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 97-98. (1895)

Heinrich Gusztáv: A debreczeni [!debreceni] egyetem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 340-342. (1895)

Heinrich Gusztáv: A harmadik egyetem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 1-11. (1895)

Hóman Ottó: A középiskolai tanárok képzéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 89-97. (1895)

I. : Országos felügyelőség a görög kereskedők fölött. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 79-80. (1895)

I. J.: Vasmegyei malmosgazdák [malmos gazdák!] kartellje 1698-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 128-130. (1895)

I. J.: A halászat történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 74-77. (1895)

Janus : Két enquète. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 450-452. (1895)

K. Karlovszky Endre: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 159-179. (1895)

Kapy Zsigmond and Kőszeghy Sándor: Kapy Zsigmond gazdasági utasítása : anno 1620. 11-a die Augusti. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 196-200. (1895)

Kardos Albert: Tomor Ferencz és dr. Váradi Antal. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. osztálya számára. Nyolczadik változatlan kiadás. Budapest, 1894. Lampel Róbert. Ára fűzve 90, kötve 1 frt 10 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 342-354. (1895)

Karácsonyi János: Vegyesek : II. Gécse (Géza) király gondja szarvasaira. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 244-245. (1895)

Kemény Ferenc: Egy hyperhumánus [!hiperhumánus] rendelet. : [1893 febr. 15-én 55,711/92. sz. alatt kibocsátott rendeletet a középiskolai izraelita tanulóknak a szombati és más ünnepnapi írás és rajzolás alól való felmentése tárgyában (1. Hiv. Közi. I. 5. sz.)]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 189-192. (1895)

Kemény Ferenc: A reáliskola franczia [!francia] nyelvtanítás reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 98-106. (1895)

Kemény Ferenc and Antal Géza and Rosenberg Augusta: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 589-608. (1895)

Kemény Ferenc and Bonney Charles G. and Maurer János: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 354-364. (1895)

Kemény Ferenc and Jacquemart Paul and Monod Gabriel and Michelet Jules and Mesières Alfred and Somogyi Rudolf: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 77-78. (1895)

Kemény Lajos: II. Rákóczy Ferencz [Rákóczi Ferenc!] konyhájára való élés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 185. (1895)

Kemény Lajos: A szőlőművelés történetéhez Abaujvármegyében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 233-241. (1895)

Kerékgyártó Elek: Leányaink neveléséről és oktatásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 11-30. (1895)

Király Pál and Wlassics Gyula: Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter programmbeszéde [!programbeszéde]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 81-88. (1895)

Komáromy András: Adatok : A Nagyszölösi [Nagyszőllősi !] földesurak gazdasági rendtartása 1674-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 180-184. (1895)

Komáromy András: A nagyszőllősi közbirtokosok végzései. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 125-127. (1895)

Koncz József: Az 1744. évi erdélyi árszabás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 186-195. (1895)

Kármán Mór: A tanárképzés és a német philosophiai karok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 145-161. (1895)

Küffer Béla: A magyar főpapok és a magyar király jövedelmei 1186-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 286-290. (1895)

Kőrösi Henrik: A reáliskolai tanterv revisiójáról [!revíziójáról]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 419-445. (1895)

Kőrösi Sándor: Olaszországi középiskolai reformmozgalmak. 1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 321-333. (1895)

Kőszeghy Sándor: Keszthelyi rendtartás 1661-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 63-64. (1895)

Kőszeghy Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1743. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 65-73. (1895)

Kőszeghy Sándor: Régi méhészeti tanácsadó. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 57-60. (1895)

Lakits Vendel: Milyen hatása volt az egyetemes tanítógyűlésnek a népnevelésben? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 618-637. (1895)

Lehoczky Tivadar: A Munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 362-366. (1895)

Lehoczky Tivadar: Német telepítések Beregmegyében [Bereg megyében!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 249-285. (1895)

Lehoczky Tivadar: XVII. századi megyei utasitás [utasítás!] az adó kivetéséről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 229-232. (1895)

Major J. Gyula: Csizmadia Gyula: Népiskolai alapismeretek. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 465-466. (1895)

Major J. Gyula: Wehner Gyula József : Kétszáz iskolai ének elméleti útmutatással népiskolák használatára. Három füzet. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 266-267. (1895)

Merényi Lajos: Adatok : Az alsó-lendvai urad. tisztség utasitása [utasítása!] 1719-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 339-345. (1895)

Milhoffer Sándor: Husnak [húsnak!] és egyéb hozzá tartozandónak Limitátiója [limitációja!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 247-248. (1895)

Mohar József: Tanítóhiány és tanítóképzésünk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 412-419. (1895)

Morvay Győző: Szentbeszédek (Exhortatiók) a tanév minden vasárnapjára. A legjelesebb német exhortátorok műveiből, forditotta Lakatos Ottó, minorita r. áldozó pap. Nagybányai főgymn. hittanár. — Nagybánya, Molnár Mihály könyvnyomdájából. 1895. — Ára 2 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 644-646. (1895)

Morvay Győző: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 482-490. (1895)

Morvay Győző: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 653-655. (1895)

Márki Sándor: Arad iskolaügye : 1695-1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 198-207. (1895)

Márki Sándor: Arad iskolaügye [2. rész] : 1695-1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 248-255. (1895)

Márki Sándor: Aradvármegye [Arad vármegye!] őstermelése az erdélyi fejedelmek korában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 28-33. (1895)

Mázy Engelbert: Kármán Mór: A tanárképzés és az egyetemi oktatás. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 574-583. (1895)

Méhely Lajos: Egy pillantás állattani tankönyvirodalmunkra. (Paszlavszky József "Az állattan kézikönyvei" czimű [!című] munkája fonalán.). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 57-67. (1895)

Méhely Lajos: Válasz Paszlavszky válaszára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 267-278. (1895)

Nagy István: A polgári iskolák reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 393-398. (1895)

Natorp Paul: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 474-482. (1895)

Négyesy László: Szarvas Gábor : 1832-1895 [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 545-549. (1895)

Paikert Alajos: Gróf Széchenyi István és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 346-347. (1895)

Paszlavszky József: Válasz Méhely Lajosnak "Egy pillantás állattani tankönyvirodalmunkra. (Paszlavszky József "Az állattan kézi könyve"czímű [!című] munkája fonalán)" feliratú ismertetésére : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 121-132. (1895)

Paszlavszky József and Méhely Lajos: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). p. 279. (1895)

Peres Sándor and Fröbel Friedrich Wilhelm August: Fröbel alaki munkái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 507-516. (1895)

Petrich Béla: Regéczy József : a nagyszombati kir. kath. tanító-képzőintézet igazgató-tanára [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 305-310. (1895)

Péterfy Sándor: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 219-223. (1895)

Pólya Jakab: Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 201-210. (1895)

Reizner János: Régi gabonamérték. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 376. (1895)

Reizner János: A mindszent-algyői uradalom történetéből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 321-338. (1895)

Ruisz Gyula: Tessedik Sámuel adomái, önéletirásának [önéletírásának!] megvilágositásához [megvilágosításához!] : második, befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 348-353. (1895)

Ruisz Gyula and Tessedik Sámuel: Tessedik Sámuel adomái, önéletirásának [önéletírásának!] megvilágositásához [megvilágosításához!] : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 308-316. (1895)

Erdély : f Rákóczi György and Koncz József: I. Rákóczi György gazdasági rendeletei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 216-218. (1895)

Erdély : f Rákóczi György and Kőszeghy Sándor: I. Rákóczy [Rákóczi!] György rendelete juhászata ügyében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 61-62. (1895)

Récsey Viktor: A Pannonhalmi Főapátság : Győr-Sz.-Mártoni jószágkerületének kormányzója (szerzetes tiszttartója) által 1712-ben hegymesterek számára kiadott rendelet. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 55-56. (1895)

Sebestyén Gyula: Marczali Henrik: Magyarország története : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 207-210. (1895)

Spitkó Lajos: Tanárképzés és tanárképződés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 162-179. (1895)

Spitkó Lajos and Géresi Kálmán and Ottó József and Wlassics Gyula: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 279-293. (1895)

Szentesy Béla: Zenénk a Millenniumon : reformtervek, a Kultuszminiszter úr figyelmébe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 609-616. (1895)

Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György egyik ménesének összeírása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 52-54. (1895)

Szántó Sámuel: Kereskedelmi iskolák szervezeti javaslata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 398-404. (1895)

Szász Károly and Szarvas Gábor: Levél a szerkesztőhöz : [Szarvas Gábor "Hazafiaskodás a tudományban" cz. czikkéről. a "M. Nyelvőr" f. évi januári számában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 217-218. (1895)

Székely Ilona: Veres Pálné : 1815-1895 [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 550-551. (1895)

Szüts Mihály: Debreczennek [Debrecennek!] az 1807-iki országos segélyre vonatkozó intézkedései. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 367-373. (1895)

T. : Vegyesek : Pest városa kétszáz év előtt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 78-79. (1895)

Tagányi Károly: Adatok : Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 211-215. (1895)

Tagányi Károly: Adatok : a deési nemesség és polgárság közti egyesség 1613-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 34-45. (1895)

Tagányi Károly: Deés városának gazdasági utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 131-132. (1895)

Tagányi Károly: Halászó gyalom. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 79. (1895)

Tagányi Károly: Jobbágyok költözése és szökése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 245-247. (1895)

Tagányi Károly: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi urbéri [úrbéri!] tabellák alapján. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 242-243. (1895)

Tagányi Károly: A borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 219-228. (1895)

Tagányi Károly: A földközösség történetéhez Zomboron. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 291-296. (1895)

Takács György: A tanítók magatartása és hivatása a népoktatási törvény reviziójával [!revíziójával] szemben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 516-522. (1895)

Thallóczy Lajos: Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 110-120. (1895)

Thormay Károly: Thormay Károly statisztikai táblái az 1845-47 évekről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 124. (1895)

Toncs Gusztáv: Közös foglalkozás és osztályozás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 107-117. (1895)

Tímár Pál: Demek Győző: Német olvasókönyv a német irodalomtörténet vázlatán belül : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 452-457. (1895)

Vende Ernő: Elemy Sándor. Az irva-olvasás [!írva-olvasás] tanmódszere kritikai világításban. 135 1. Ára 80 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 68-77. (1895)

Verédy Károly: Adalék az osztatlan népiskolai tanterv revíziójához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 45-54. (1895)

Verédy Károly: Lévay Ferencz emlékezete : 1848-1895 [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 552-556. (1895)

Virágh Elek: Utasitás [utasítás!] a szentmiklósi udvarbiró [udvarbíró!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 303-307. (1895)

Volenszky Gyula: A felső kereskedelmi iskolák és a polgári iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 569-574. (1895)

Volenszky Gyula: A polgári iskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 310-321. (1895)

Várnai Sándor: Kísérleti lélektan az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 184-189. (1895)

Váró Béni: Weszely Ödön : Stilisztika polgári iskolák számára. Budapest, 1894. Kiadja Lampel B. (Wodianer F. és fiai) udv. könyvkereskedése. Ára 1 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 265-266. (1895)

Waldapfel János: Beyer, Otto W.: Deutsche Fenenwanderungen. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 583-585. (1895)

Waldapfel János: Egy eudaemonistikus paedagogiai [eudaimonisztikus pedagógiai] rendszer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 30-44. (1895)

Waldapfel János: Knoke, D. K.: Grundriss der Paedagogik und ihrer Geschichte seit dem Zeitalter des Humanismus. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 647-653. (1895)

Waldapfel János: Középiskolai tanulók idegessége. Irta [!írta] Dr. Schuschny Henrik, a budapesti V. kerül, állami főreáliskola iskolaorvosa és egészségtantanára. Budapest, Singer és Wolfner könyvkereskedése 1894. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 256-265. (1895)

Waldapfel János: Német nyelv az utasításokban [!utasításokban] : Megjegyzések Bartos Fülöp czikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 641-643. (1895)

Waldapfel János: A Pallas Nagy Lexicona . Az összes ismeretek encylopaediája. Tizenhat kötetben. I—IX. kötet. — A. — Kacor. — Budapest, 1893—1895. : [Könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 531-533. (1895)

Waldapfel János: Picavet, F.: L'Éducation : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 585-588. (1895)

Waldapfel János: Ueber geistige Arbeit. Von Dr. Emil Kroepelin, Professor der Psychiatrie in Heidelberg. Jena. Verlag von Gustav Fischer 1894. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 256-265. (1895)

Waldapfel János: Wundtke, Max: Die Schule der Zukunft : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 588-589. (1895)

Waldapfel János: A házi nevelésről, I. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 369-379. (1895)

Waldapfel János: A házi nevelésről. II. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 497-507. (1895)

Weber István: Az elemi iskolai oktatás methodikájához : I. osztály. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 408-412. (1895)

Book

Almanach az 1895. évre.

Illustrirter Katalog der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken Aller Nationen im Königl. Glaspalaste 1895.

Mickiewicz Ádám szonettjei.

Zur Geschichte des Honterus-Denkmals.

Évi jelentés : 1894 : a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai kerület közgazdasági viszonyairól.

Évkönyv : 1894.

Arató Frigyes: Az "Árpád"-Páholy története : 1870-1895.

Gyalui Farkas: Mit olvassunk?

Honter Johann: Die Feier der vierhundertsten Jahreswende der Geburt unseres Reformators Johannes Honterus im Jahre 1898.

Kovács János: Szegedi emlékek : helytörténeti és néprajzi vázlatok.

Kármán Mór: A tanárképzés és az egyetemi oktatás : paedagogiai tanulmány.

Mann Jakab: A szegedi m. kir. bábaképezde : 1884-1894.

Mihalkovics Géza: Mikor és hol állíttassék fel a harmadik egyetem?

Reizner János: Szeged és Délmagyarország : Szeged magyarságának kulturális és nemzeties hatása a Délvidékre : eredmények és czélok.

Szabó Mihály: A magyarok Istene és ős vallása.

Számek György: A régi Róma.

Journal

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 23.évf. (1895) 260-271. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 23.évf. (1895) 265. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 23.évf. (1895) 266. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 23.évf. (1895) 270. sz.

Budapest Főváros Statisztikai Havi Füzetei. - 23.évf. (1895) 271. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 1. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 10. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 11. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 12. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 13. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 14. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 15. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 16. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 17. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 18. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 19. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 2. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 20. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 21. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 22. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 23. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 24. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 25. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 26. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 27. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 28. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 29. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 3. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 30. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 31. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 32. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 33. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 34. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 35. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 36. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 37. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 38. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 39. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 4. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 40. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 41. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 42. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 43. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 44. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 45. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 46. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 47. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 48. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 49. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 5. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 50. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 51. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 52. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 6. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 7. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 8. sz.

A Hét - Politikai és irodalmi szemle, 6. évf. (1895) 9. sz.

Közgazdaság. - 7.évf. (1895) 1. sz.

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. - II. évfolyam (1895).

Magyar Paedagogia. - 4. évf. (1895).

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz - 27. köt. (1895) 1. sz.

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz - 27. köt. (1895) 2. sz.

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz - 27. köt. (1895) 3. sz.

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz - 27. köt. (1895) 4. sz.

Élet. - 5.évf. (1895) 21.sz.

Élet. - 5.évf. (1895) 37.sz.

Manuscript

A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem doktori diplomája Dézsi Lajos számára.

Dézsi Lajos keresztelésének igazoló lapja.

Meghívó a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus elnöki bizottságának ülésére Herrmann Antal részére.

Újságkivágat a cigánykérdés tárgyában.

Újságkivágat a cigánykérdésről.

Újságkivágat a cigánykérdésről.

Bajcsy László: Javaslat a kóbor czigányok kényszer telepítéséről és polgárosításáról.

Bajcsy László: A czigányokról II. (Újságkivágat).

Dézsi Lajos: Dézsi Lajos levele a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez II-od osztályú könyvtártiszti állás kinevezése ügyében. 1895.

Géresi Kálmán: "Bizonyitvány". Géresi Kálmán főiskolai tanár, a debreceni ev. ref. könyvtár könyvtárnokának ajánló levele Dézsi Lajos számára. 1895.

Offprint

Döntvénytár : a M. K. Curia, a Budapesti Kir. Itélő [!Ítélő] Tábla és a Pénzügyi Közigazgatási Biróság [!Bíróság] elvi jelentőségü [!jelentőségű] határozatai jegyzetekkel ellátva : uj [!új] folyam 40. köt. In: Kolligátum. pp. 1-275. (1895)

Schack-Galerie in München. In: Kolligátum. pp. 1-109. (1895)

Czobor Béla: A keresztény archeologusok [!archeológusok] első kongreszszusa [!kongresszusa]. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1895)

Freeman Edward Augustus: A történelem tanulmányozásának módszerei. In: Kolligátum. pp. 1-351. (1895)

Freeman Edward Augustus: A történelem tanulmányozásának módszerei. In: Kolligátum. pp. 1-351. (1895)

Guizot François Pierre Guillaume: A democratia Francziaországban. In: Kolligátum. pp. 1-90. (1895)

Hlatky József and Schröder Károly: A körmöcbányai középiskola története a XVI-ik századtól a jelen korig. In: Kolligátum. pp. 1-218. (1895)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséh. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1895)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1895)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasiták fajlagosságának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1895)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasiták fajlagosságának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1895)

Miczkievicz Adam: Miczkievicz Ádám szonettjei. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1895)

Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1895)

Munkácsi Bernát: Az "ugor" népnév eredete. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. pp. 349-387. (1895)

Munkácsi Bernát: Ethnologiánk áprilisi hajtásai I. : Vámbériász. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. pp. 141-178. (1895)

Munkácsi Bernát: A régi magyar "turul" madárnév. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. p. 452. (1895)

Nagy Géza: A székely írás eredete. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. pp. 269-276. (1895)

Némäti Kálmán: Táplálkozásunk törvénye : ne ölj! (1895)

Penrose H. H.: A Cab apja. In: Kolligátum. pp. 1-90. (1895)

Pethő Gyula: A Kódru-hegység nyugati lejtője Bihar megyében : jelentés az 1895. évi részletes geologiai fölvételről. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1895)

Pröhle Frigyes Vilmos: Kemál Bej drámái : értekezés. (1895)

Rougé Emmanuel de: Musée de Louvre : description sommaire des salles du musée egyptien. In: Kolligátum. pp. 1-158. (1895)

Szőcs Géza: Egy pár szó Eminescu irodalmából. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1895)

Szőcs Géza: Eminescu. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1895)

This list was generated on 2024. július 20. 14:35:28 CEST.