Items where Year is 1892

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 325.

Article

Adalék a tömeggondok jogi állásához. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 1-4. (1892)

[Adalék az üzletvezető jogköréhez]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 15-22. (1892)

Az 1891. évi érettségi vizsgálatokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 500-507. (1892)

[Az a forgató, aki a váltót annak meghamisitása [!meghamisítása] után forgatta...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 26. pp. 12-24. (1892)

Az amerikai életbiztositó-társaságok [!életbiztosító-társaságok] költségei. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 23-27. (1892)

[Az irni [!írni] nem tudó kereskedő czégvezető kirendelésére nem kötelezhető]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 25. pp. 10-21. (1892)

Az olasz könyvelők ötödik kongresszusa Genuában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 27-28. (1892)

Az osztrák-magyar bank utalványozási üzlete kérdésében. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 29-30. (1892)

Az osztrák-magyar államvasut-társaság [!államvasút-társaság] szelvénypere. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 1-7. (1892)

Beküldött művek : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 254-255. (1892)

Biztositás [!Biztosítás] a biztositó-intézetek [!biztosító-intézetek] ellen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 25. pp. 21-22. (1892)

[Czégváltozás esetén, amennyiben az előbbi czég töröltetik, a korábbi törvények alapján...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 10-20. (1892)

[Egy kereskedelmi ügyletekkel foglalkozó, több tagból álló be nem jegyzett czég közkereseti társaságnak tekintetik]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 10-22. (1892)

[Ha a felek kárbiztositásánál [!kárbiztosításánál] szakértő bizottságban állapodnak meg, a biztositó [!biztosító] társaság az ezek által megállapitott [!megállapított] kárösszegnél többet megtériteni [!megtéríteni] nem köteles]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 13-19. (1892)

[Ha megrendelés nélkül üzletbarátnak küldött árukat ez elfogadni nem akarja...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. pp. 7-16. (1892)

[Ha valamely váltó kibocsájtója [!kibocsátója] a váltóösszeget a hitelező forgatmányosnak kifizeti ...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 12-20. (1892)

Három új törvényjavaslatot. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 28-30. (1892)

Igazgató és czégvezető. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 1-3. (1892)

Ihering Rudolf, a hires [!híres] romanista, folyó hó 17-én Göttingában meghalt. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 29-30. (1892)

Könyvvitel kiállitás [!kiállítás] és könyvelők kongresszusa Genuában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. pp. 20-24. (1892)

Könyvviteli kiállitás [!kiállítás] Genuában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 4-6. (1892)

[Közkereseti társaságoknál nem szükséges a czéget perelni, hanem perelhetők a czég egyes tagjai]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 16-24. (1892)

Külföldi életbiztositó-intézetek [!életbiztosító-intézetek] állami felügyelete Belgiumban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 26-28. (1892)

Magyar Paedagogiai Társasaág : Az 1892. jan. 5-én tartott alakuló gyűlésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 117-123. (1892)

Magyar Paedagogiai Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 638-640. (1892)

Magyar Paedagogiai Társaság : Jegyzőkönyv a Magyar Paedagogiai Társaságnak 1892. évi ápril hó 28-án tartott elnökségi üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 314-317. (1892)

Magyar Paedagogiai Társaság : Külső tagok felvétele. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 255-256. (1892)

Magyar Paedagogiai Társaság : [első ülését szeptember 24-ikén tartotta] : Beküldött művek - Kérelem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). p. 518. (1892)

Magyar Paedagogiai Társaság : az 1892. évi márczius hó 16-án tartott elnökségi ülésből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 191-192. (1892)

A Magyar Paedagogiai Társaság ügyrendje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 318-320. (1892)

Magyar katonai szolgálat biztositó [!biztosító] intézet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. pp. 16-19. (1892)

[Megtámadható-e az 1881. évi XVII. t.-cz. (csődtörvény) 27. §-ának 3-ik pontja alapján, a lejárt váltó alapján a telekkönyvi rendelet 88. §-a értelmében előjegyzett zálogjog...]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 23-25. (1892)

[Nagyobb lisztvételeknél eszközlendő próbasütés]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 8-23. (1892)

Nemzeti állam és népoktatás. írta: Szathmáry György. Budapest, Lampel R. 1892. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 303-305. (1892)

Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 632-635. (1892)

Országos Közoktatásügyi Tanács : [febr. 19-én tartott elnökségi ülés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 176-179. (1892)

Országos közoktatási tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 79-86. (1892)

Országos közoktatási tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 443-447. (1892)

Szövetkezetek üzleti köre. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 27-28. (1892)

Szövetkezeti részjegyek konfiskálása. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 26-29. (1892)

Törvényjavaslat a fizetésbeszüntetésről és csődön kivüli [!kívüli] egyeszségről [!egyezségről] : előadói tervezet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 9-12. (1892)

[Tükörüveg-biztositásnál [!Tükörüveg-biztosításnál] a népzavargások által okozott károk megtéritése [!megtérítése] ]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 18-22. (1892)

Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). p. 576. (1892)

Vezérkönyvek a népiskolai tanításban : 1. Az első osztály teljes vezérkönyve Herbart-Ziller rendszere nyomán. Írta: Dreisziger Ferencz ; 2. A gyermek első tanítója, gyakorlati vezérkönyv, az elemi népiskola I. osztályában kötelezett összes tantárgyak tanítására. A miniszteri tantervhez alkalmazva. Írta: Juhay Antal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 508-512. (1892)

[Viszonkereset sommás perben is csak a tárgyalás megnyitásakor támasztható]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 14-23. (1892)

Wochenschrift für Aktienrecht und Bankwesen, Steuer- und Stempelfragen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. p. 24. (1892)

A biztositási [!biztosítási] szerződés megujitása [!megújítása]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 26. pp. 25-27. (1892)

A biztositási [!biztosítási] szerződések általános jogi természete. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 22-26. (1892)

A biztositási [!biztosítási] szerződések általános jogi természete. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 21-28. (1892)

A biztositási [!biztosítási] szerződések általános jogi természete. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 18. pp. 25-30. (1892)

A biztositási [!biztosítási] törvényhozás a külföldi államokban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 22-28. (1892)

A biztositási [!biztosítási] törvényhozás a külföldi államokban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 20-24. (1892)

A biztositási [!biztosítási] törvényhozás a külföldi államokban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 20-29. (1892)

A biztositási [!biztosítási] ügy Ausztria-Magyarországban 1891-ik éven. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 23-26. (1892)

A büntetőtörvénykönyv [!büntető törvénykönyv] módositása [!módosítása] és a kereskedelmi jog. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 33-36. (1892)

A csődtörvény fejlődésének történeti vázlata : Francziaország és Hollandia. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 31-32. (1892)

A csődtörvény revisiója. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 29-34. (1892)

A csődön kivüli [!kívüli] megtámadási jog. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. pp. 2-8. (1892)

A csődön kivüli [!kívüli] megtámadási jog. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 25. pp. 1-4. (1892)

A dunagőzhajozási [!dunagőzhajózási] társaság czége. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 30-31. (1892)

Ügynöki provísiók reformja Francziaországban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 22-26. (1892)

A jogcselekvények megtámadása : részlet a csődtörvény módosításáról szóló törvényjavaslat indokolásából. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 7-15. (1892)

A jogászok a munkások kategoriájában [!kategóriájában]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 26-30. (1892)

[A kibocsátó aláirásának [!aláírásának] helye]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 14-23. (1892)

A kárbiztositás [!kárbiztosítás] és az életbiztositás [!életbiztosítás]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 22-29. (1892)

[A közadós ellen vezetett végrehajtás megtámadhatósága]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 15-22. (1892)

A külföldi biztositási [!biztosítási] szövetkezetek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. pp. 19-22. (1892)

A külföldi és hazai iparszövetkezetek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 28-30. (1892)

Állatbiztositás [!Állatbiztosítás]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 20-25. (1892)

A m. kir. igazságügyminiszterium működése 1888-1891. években. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 1-14. (1892)

[A magasabb erőhatalmi véletlen alatt érthető balesetek]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. pp. 12-18. (1892)

[A megtámadási jog kérdéséhez]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 10-22. (1892)

A munkahivatal Francziaországban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 25-29. (1892)

A pesti hazai első takarékpénztár-egyesület. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 28-31. (1892)

A präventiv kényszeregyezséget szabályozó külföldi törvényhozás : a moratorium. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 18. pp. 1-6. (1892)

A rehabilitátió a csődeljárásban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 28-31. (1892)

[A részvénytársaságok igazgatósági tagjainak nyereség-jutaléka]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 18. pp. 13-25. (1892)

A tömeggondok jogi állása. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 27-31. (1892)

[A vasuttal [!vasúttal] szállitott [!szállított] áruk átvétele]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 17-21. (1892)

Bachem Julius and Ratkowsky Mathias: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 31-32. (1892)

Bartalus István: A zenetanárképzés kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 243-246. (1892)

Beck Hugó: Néhány szó az életbiztositási [!életbiztosítási] ügy reformjához. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 24-33. (1892)

Berzeviczy Albert and Szuppán Vilmos: Az ifjuság [ifjúság!] testi nevelésnek ügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 376-388. (1892)

Berényi Pál: Az évi mérleg közzétételéről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 7-10. (1892)

Berényi Pál: Egy német checktörvény tervezete. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 1-3. (1892)

Berényi Pál: Tanulmányok a kereskedelmi mérlegről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 7-12. (1892)

Berényi Pál: Téves fogalmak a mérleg mivoltáról. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 7-8. (1892)

Berényi Pál: A biztositó-társaságok [!biztosító-társaságok] felelőssége ügynökeikért. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 24-27. (1892)

Berényi Pál: A könyvvitelt szabályozó törvények és rendeletek : a kereskedelmi társaságok leltárát és mérlegét szabályozó törvények és rendeletek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 10-13. (1892)

Berényi Pál: A könyvvitelt szabályozó törvények és rendeletek : a részvénytársaságok leltárát és mérlegét szabályozó külföldi törvények és rendeletek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 26. pp. 7-11. (1892)

Berényi Pál: A könyvvitelt szabályozó törvények és rendeletek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. pp. 8-12. (1892)

Berényi Pál: A könyvvitelt szabályozó törvények és rendeletek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. pp. 4-6. (1892)

Berényi Pál: A könyvvitelt szabályozó törvények és rendeletek. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 25. pp. 5-9. (1892)

Berényi Pál: A mérleg jelentőségének korlátozása a nyereség elosztásánál. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 7-9. (1892)

Berényi Pál: A szövetkezeti törvény szerkesztéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 11-13. (1892)

Berényi Pál: A vevő által kifogásolt árúk [!áruk] szakértői vizsgálatának kérdéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 6-8. (1892)

Berényi Pál and Adamski S. and Frantz Ludwig and Rosse Raoul: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 29-30. (1892)

Berényi Pál and Grunzl József and Bennhold Fritz: A reklám büntetése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 25. pp. 23-24. (1892)

Berényi Sándor: Néhány szó a hypnosisról jogi szempontból. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 1-4. (1892)

Bourdeau Jean Baptiste and Berényi Pál and Zimmermann Alfred and Lehr Ernest and Lacointa Jules: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 29-31. (1892)

Böngérfi János: Közoktatásügyünk újjá szervezéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 172-176. (1892)

Böngérfi János and Kárpáti Béla: Dűlő vagy álló írás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 479-487. (1892)

Böngérfi János and Kárpáti Béla: Dűlő vagy álló írás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 561-571. (1892)

Csengeri János: Olvasóinkhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 1-2. (1892)

Csengeri János: A német tanárképzés reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 29-46. (1892)

De Gerando Antonia: A leányok irodalmi tanításáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 291-296. (1892)

Demeczky Mihály: A porosz felsőbb iskolák legújabb tanítási terve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 60-79. (1892)

Demek Győző: A testi nevelés az egységes középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 557-560. (1892)

Dezső Lajos: Comenius Amos János emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 129-142. (1892)

Dezső Lajos: Comenius Schola Pansophicája és az egységes középiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 162-172. (1892)

Dezső Lajos: A képezdei tanárok képzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 389-402. (1892)

Dóczi Imre: Irodalmi képzés a classica philologiai oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 456-468. (1892)

Dóczi Imre: A debreczeni rézmetsző togatus diákok : közoktatásunk történetéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 411-423. (1892)

Eötvös Károly Lajos: A tanító-árvák nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 402-411. (1892)

Fayer László and Röll Victor von and Goldschmidt Levin and Cérésole Ernest and Berényi Pál: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 30-32. (1892)

Feichtinger Elek: Hazai rendes biróságok [!bíróságok]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 12-23. (1892)

Feichtinger Elek: A hajójelzálog rendszere. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 1-7. (1892)

Felméri Lajos: Egyetemszervezés és felső oktatás Francziaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 468-479. (1892)

Felméri Lajos: Egyetemszervezés és felső oktatás Francziaországban : III-VI. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 534-551. (1892)

Frantz Ludwig and Riesser Jakob and Gareis Karl von and Kuhlenbeck Ludwig and Spänig Wilhelm: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 31-32. (1892)

Geőcze Sarolta: Dr. Hermann Schiller, Die einheitliche Gestaltung und Vereinfachung des Gymnasialunterrichts unter Voraussetzung der bestehenden Lehrverfassung. Halle, Waisenhaus. 1890. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 628-632. (1892)

Geőcze Sarolta: Dr. Josef Loos, Der österreichische Gymnasiallehrplan im Lichte der Concentration. Wien, 1892 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 628-632. (1892)

Geőcze Sarolta: A leányok középfokú oktatásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 213-221. (1892)

Geőcze Sarolta and Bartos Fülöp and Petz Gedeon and Simsay Lajos and Fülöp Adorján: Paedagogiai programmértekezések : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 99-108. (1892)

Goldschmidt Levin and Frantz Ludwig: A kivételes biróság [!bíróság] megjelölése a kötlevélben. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 26. pp. 27-32. (1892)

Guttenberg Pál: A slöjdoktatás - iskolai kézimunka - Skandináviában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 207-213. (1892)

Gyertyánffy István and Kiss Áron and Koncsek Lajos and György Aladár: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 109-117. (1892)

Gyulay Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 423-432. (1892)

Gyulay Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában : III. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 571-575. (1892)

Gyulay Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában : VI. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 622-627. (1892)

Gyulay Béla: Népoktatásunk a vegyes-házi királyok korában : [2. rész]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 496-500. (1892)

György Aladár: A kisdedóvásügy reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 3-10. (1892)

Harrach József: Válaszúl [!válaszul] Bartalus István urnak [!úrnak]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 246-248. (1892)

Harrach József: A zenetanárképzés ügye hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 23-28. (1892)

Heinrich Gusztáv: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 182-191. (1892)

Herrfurth Ernst Ludwig: A "New-York" amerikai életbiztositó [!életbiztosító] társaság. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 22-30. (1892)

Hoppenstedt Adolf and Zucker Ignaz and Saling August and Schütze Alfred and Schmitt Harry: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. p. 32. (1892)

Horváth Géza: A munkás baleset-biztositás [!baleset-biztosítás] kérdése Magyarországon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 24-27. (1892)

Kardos Albert: A latin nyelv nemzeti hivatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 16-19. (1892)

Kempin Emilia and Willenbücher Ferdinand and Drucker L.: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 32-33. (1892)

Kemény Ferenc: Az érettségi vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 262-273. (1892)

Klamarik János and Klamarik János and Szuppán Vilmos: A Magyar Paedagogiai Társaság alapszabályai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 124-128. (1892)

Kollmann Gyula: Dűlő vagy álló írás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 351-375. (1892)

Komáromy Lajos: A női élet. Irta: De Gerando Antonia. Kolozsvár, 1892 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 249-252. (1892)

Koncsek Lajos and György Aladár: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 252-254. (1892)

Kármán Mór: Az erkölcsi nevelés feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 257-262. (1892)

Kármán Mór: A testi nevelés feladatai : áttekintés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 143-148. (1892)

Kárpáti Béla: Vegyesek : [recenziók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 447-448. (1892)

Lakatos Sámuel and Lázár István and Szigetvári Iván: Vegyesek : [recenzió]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 636-637. (1892)

Lengyel Sándor: Észrevételek Dr. Szántó Sámuelnek a "Kereskedelmi szakiskolák reformja" czímű értekezésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 612-618. (1892)

Léderer Ábrahám: A paedagogiai eszmék elterjedése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 321-334. (1892)

Löhr Joseph and Paulet Georges and Schneeli Max: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 35-36. (1892)

Manoilovich Emil: A megtámadási törvény kiegészitése [!kiegészítése]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 1-4. (1892)

Marczali Henrik: Hivatalképesség és vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 13-16. (1892)

Mataja Viktor and Zeleny Karl: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 31-32. (1892)

Meili Friedrich: A modern jogtudomány uj [!új] feladata. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 9-13. (1892)

Meili Friedrich: A modern jogtudomány uj [!új] feladata. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 18. pp. 6-13. (1892)

Murányi Ernő: A biztositási [!biztosítási] ügyletek néhány kérdéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 3-7. (1892)

Murányi Ernő: A büntető-törvény revisiójának kérdése tekintettel a telephonra. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 10-15. (1892)

Murányi Ernő: A tőzsdebirósági [!tőzsdebírósági] illetékesség kérdéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 26. pp. 1-7. (1892)

Málnai Mihály: Irodalmi oktatás a népiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 10-13. (1892)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya : II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 551-556. (1892)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 488-495. (1892)

Nagy Ferenc: A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 31-32. (1892)

Nagy Ferenc and Neumann Ármin and Eger Georg and Campbell Robert and Jacoby S.: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 31-32. (1892)

Nagybaczoni Báló László: A szabadalmi ügy reform-kérdése hazánkban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 3-10. (1892)

Nagybaczoni Báló László: A szabadalmi ügy reformkérdése hazánkban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 5-15. (1892)

Nagybaczoni Báló László: A szabadalmi ügy reformkérdése hazánkban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 13-16. (1892)

ifj. Neumann Sándor: Számadási perek a kereskedelmi biróságok [!bíróságok] előtt. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 4-7. (1892)

Neumann Ármin: A korlátolt felelősségü [!felelősségű] kereskedelmi társaságokról szóló német törvény : (folytatás). In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 32. pp. 9-15. (1892)

Neumann Ármin: A korlátolt felelősségü [!felelősségű] kereskedelmi társaságokról szóló német törvény. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 16-22. (1892)

Neumann Ármin and Knorr Ferdinand and Berényi Pál and Lubszynszki Julius and Basch Julius and Hirsch Henrik: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 15. pp. 29-32. (1892)

Neumeyer Karl: Osztrák chektörvény. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. pp. 23-24. (1892)

Parisius Ludolf and Crüger Hans and Beneke Max: Érdekes czégbejegyzési eset. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 18. pp. 30-32. (1892)

Pechány Adolf: Válasz "Az emlékezés psychologiája" cz. munkám birálójának. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 513-515. (1892)

Pethes János: Népoktatásunk állapota a forradalom után : 1849-1860. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 229-240. (1892)

Pethes János: Népoktatásunk állapota a forradalom után : 1849-1860. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 432-439. (1892)

Pethes János: Népoktatásunk állapota a forradalom után [2. rész.] : 1849-1860. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 296-302. (1892)

Pichler Aurel: A valuta-változás jogi oldala. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 24. pp. 1-4. (1892)

Pinterits Károly: Kell-e segédkönyveket vezetnünk? In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 7-10. (1892)

Radó Vilmos: Tanitóképzésünkről [tanítóképzésünkről]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 19-23. (1892)

Riesser Jakob: Riesser J. Grundgedanken in den codificirten handelsrechten aller Länder. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. p. 32. (1892)

Rádl Péter: Középkori tengerjog. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 14. pp. 3-7. (1892)

Róth Pál: Az osztrák részvénytársaságok fióktelepének képviselői. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 27. pp. 5-9. (1892)

Róth Pál: Az osztrák-magyar államvasut-társaság [!államvasút-társaság] szelvénypere. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 33. pp. 1-6. (1892)

Róth Pál: Könyvkövetelések behajtása, a hitelezői védegyletek és az ügyvédi kar : az ügyvédi kamarák figyelmébe. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 29. pp. 1-4. (1892)

Róth Pál: Még egyszer az osztrák társaságok magyarországi fióktelepeinek képviselői kérdéséhez : válasz Dr. Stilier Mór ügyvéd és lapszerkesztő urnak [!úrnak]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 4-7. (1892)

Róth Pál: Nyilatkozat. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 23. p. 1. (1892)

Róth Pál: Tengeri jogunk codificatiója. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 30. pp. 1-3. (1892)

Róth Pál: A kereskedő fizetésképtelensége. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 28. pp. 14-17. (1892)

Róth Pál: A közgazdasági vállalatok ellenőrzése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 1-4. (1892)

Róth Pál: A megtámadási jog kérdéséhez. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 16. pp. 1-5. (1892)

Róth Pál: A präventiv kényszeregyezséget szabályozó külföldi törvényhozás. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 17. pp. 1-8. (1892)

Salefranque Léon: A választott biróságokról [!bíróságokról]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 10. pp. 37-39. (1892)

Sasvári Ármin and Girault Arthur: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 29-30. (1892)

Schuloff Tivadar: Az osztrák szabadalmi törvény reformja. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 11. pp. 4-9. (1892)

Schuloff Tivadar: Az osztrák szabadalmi törvény reformja : (befejezés). In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 13. pp. 4-10. (1892)

Schuloff Tivadar: Az osztrák szabadalmi törvény reformja : (folytatás). In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 12. pp. 8-11. (1892)

Sebestyén Gyula: A képző-intézeti tanárok képzéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 618-622. (1892)

Szerényi Károly: A magyar ABC-és olvasókönyvek történeti fejlődése a legrégibb időtől napjainkig. Irta: [!írta] Bökényi Dániel. 1891 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 179-182. (1892)

Szuppán Vilmos: Az ausztriai kézműves-iskolák és iparoktatásunk némely kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 193-207. (1892)

Szántó Eleázár: Szükségesek-e a népiskolai nyilvános évzáró vizsgálatok? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 240-243. (1892)

Szántó Sámuel: A földrajzi tanítás fontossága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 344-351. (1892)

Szántó Sámuel: A kereskedelmi szakiskolák reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 602-612. (1892)

Theisz Gyula: Az idegen nyelv tanításának módszeréről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 274-291. (1892)

Vaday József and Purjesz Eugénia: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 311-313. (1892)

Varga Ottó: A jelenlegi történettanítás középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 335-344. (1892)

Verédy Károly: Az iparosok képzése a közoktatás keretében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 149-162. (1892)

Verédy Károly: Teendőink a fővárosi elemi oktatás fejlesztése tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 46-60. (1892)

Villányi Szaniszló: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). p. 638. (1892)

Waldapfel János: Ellenválasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 515-517. (1892)

Waldapfel János: Kúthy József: Tudomány és tanítás. Pedagogiai értekezés. Székesfehérvár, 1892. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 305-311. (1892)

Waldapfel János: A formális fokozatok elméletének története : III-VII. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 521-534. (1892)

Waldapfel János: A formális fokozatok elméletének története : VIII-XVI. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 577-602. (1892)

Waldapfel János: A formális fokozatok elméletének története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 449-456. (1892)

Waldapfel János and Pechány Adolf: Az emlékezés psycliologiája, írta : dr. Pechány Adolf. Külön lenyomat a "Néptanoda" XXV. évfolyamából. Pécsett, 1892. : [recenzió]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 440-443. (1892)

Weber István: Néhány szó a hospitálásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 221-229. (1892)

Zarevich Antal: Tengeri jogunk judikáturája [!judikátúrája]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (2) 31. pp. 1-3. (1892)

Öreg János: Középiskoláink reformja. Paedagogiai tanulmány. írta: dr. Jancsó Benedek, Budapest, 1891. Lampel B. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 86-99. (1892)

Book

Évi jelentés : 1891 : a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarai Kerület közgazdasági viszonyairól.

Ernyei István: Simai Kristóf élete és munkái.

Kemény Lajos: Kassa város régi számadáskönyvei : 1431-1533.

Kovácsy Béla and Monostori Károly: A ló és tenyésztése.

Szabó Mihály: Magyar nyelvbölcselet : a magyar nyelv története.

Széplaki Sándor: Erika : történelmi elbeszélés a XV. századból.

Journal

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 1. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 10. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 11. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 12. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 13. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 14. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 15. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 16. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 17. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 18. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 19. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 2. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 20. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 21. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 22. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 23. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 24. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 25. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 26. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 27. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 28. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 29. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 3. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 30. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 31. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 32. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 33. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 34. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 35. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 36. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 37. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 38. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 39. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 4. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 40. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 41. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 42. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 43. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 44. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 45. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 46. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 47. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 48. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 49. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 5. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 50. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 51. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 52. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 6. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 7. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 8. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 3. évf. (1892) 9. sz.

Iskola és Szülői Ház. - 2.évf. (1892) 4.sz.

Iskola és Szülői Ház. - 2.évf. (1892) 8.sz.

Közgazdaság. - 4.évf. (1892) 1. sz.

Közgazdaság. - 4.évf. (1892) 3. sz.

Közgazdaság. - 4.évf. (1892) 4. sz.

Magyar Paedagogia. - 1. évf. (1892).

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 1. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 10. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 11. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 12. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 2. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 3. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 4. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 5. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 6. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 7. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 8. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 13. köt. (1892) 9. füzet.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 10. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 11. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 12. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 13. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 14. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 15. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 16. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 17. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 18. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 23. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 24. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 25. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 26. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 27. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 28. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 29. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 30. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 31. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 32. sz.

A kereskedelmi jog és ismeretek tára. - II. évf. (1892) 33. sz.

Manuscript

A tiszántúli evang reform. egyházkerület bizonyítványa Dézsi Lajos számára. 1892.

Herrmann Antal: A népies építkezés tanulmányozásához = Építészeti Szemle 1892. jan. 8.

Herrmann Antal: Építészeink a hazai néprajz szolgálatában = Építészeti Szemle 1892. jan. 1.

Herrmann Antal: A vidéki sajtó feladata = A Vidék 1892. okt. 30.

Offprint

Adatok Új-Fazekas-Varsánd történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1892)

Arad régiségei s a turistaság. In: Kolligátum. pp. 124-130. (1892)

Brózik Károly: Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézetétől kiadott iskolai fali térképek földrajzi neveinek gyüjteménye [gyűjteménye!] : 1. [rész] Afrika. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1892)

Förstemann Albrechtus Guilelmus: De uocabulis quae u1dentur esse apud herodotum poeticis. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1892)

Gyalui Farkas: Apáczai Cseri János életrajzához és műveinek bibliográfiájához : tanúlmány : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1892)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1892)

This list was generated on 2024. július 20. 08:10:28 CEST.