Items where Year is 1891

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 36.

F

Feichtinger Elek: A hajójelzálog eredete és jelen állásáról. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 7. pp. 1-6. (1891)

Feichtinger Elek and Berényi Pál and Wanka Josef and Petersen Julius and Pechmann Wilhelm von and Gauwain Paul and Brett Thomas: A levél, sürgöny és telefon útján keletkezett szerződés által való bizonyítás. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 5. pp. 44-48. (1891)

H

Herman Sándor and Márkus Dezső and Feichtinger de Baranya Nádasd Alessio: A levél, sürgöny és telefon útján keletkezett szerződés által való bizonyítás : (folytatás). In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 6. pp. 44-48. (1891)

Herrmann Antal: Turisztika és Ethnographia = Ethnographia 1891.

Herrmann Antal: A finn-ugor népek vízözön-mondái (Herrmann Antal tanulmánya az Ethnographia II. évfolyamában).

Homeros : Homeri Odyssea : pars I., 1-12. In: Kolligátum. pp. 1-204. (1891)

Homeros : Homeri Odyssea : pars I., 1-12. In: Kolligátum. pp. 1-204. (1891)

Horváth József: A Debreczeni magyar grammatika.

K

Kemechey Jenő: Magyar gentry-történetek.

Kemény Lajos: A reformáczió [!reformáció] Kassán : oklevéltárral.

Kisfaludy Sándor: Dobozi Mihály és hitvese ; Somlai vérszüret ; Eseghvár. In: Kolligátum. pp. 3-111. (1891)

Kisfaludy Sándor: Regék magyar előidőből : második rész. In: Kolligátum. p. 384. (1891)

L

Lakatos Károly: Vadászati és madarászati emlékeimből.

Lavisse Ernő: Európa politikai történetének átnézete. In: Kolligátum. pp. 1-164. (1891)

Lukács György: "Szabályrendelet a cigánycsapatok vándorlásának megakadályozásáról".

M

Malonyay Dezső: Vörösmarty drámái.

Márki Sándor: A földrajz-tanítás története Magyar-országban [!Magyarországon] : felolvastatott a folyó évi február hó 19-diki ülésén. In: Kolligátum. pp. 2-22. (1891)

N

Neumann Ármin: Az 1890. II. törvénycikk a védjegyek oltalmáról. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 6. pp. 4-12. (1891)

Neumann Ármin: Az 1890. II. törvénycikk a védjegyek oltalmáról : védjegybitorlások. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 7. pp. 6-15. (1891)

Neumann Ármin: Az 1890. II. törvényczikk a védjegyek oltalmáról. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 5. pp. 1-6. (1891)

Neumann Ármin and Pouillet Eugène and Róth Pál and Horváth Ödön: A levél, sürgöny és telefon útján keletkezett szerződés által való bizonyítás : a levelezés fölvétele a perbeli bizonyítékok közé. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 7. pp. 46-48. (1891)

P

Plautus Titus Maccius: Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus : für den Schulgebrauch : Bd. 3. : Menaechmi. In: Kolligátum. pp. 1-116. (1891)

Péter János: Közgazdasági földrajz : különös tekintettel a kereskedelem és közlekedésre 1. rész : kereskedelmi középiskolák számára.

R

Rádl Péter: A tűzkárbiztositás [!tűzkárbiztosítás] Törökországban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 5. pp. 29-36. (1891)

Róth Pál: A biztosítási ügynökök jogi állása. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 7. pp. 34-41. (1891)

Róth Pál: A postajog Magyarországon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 5. pp. 7-16. (1891)

Róth Pál: A postajog Magyarországon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 6. pp. 12-25. (1891)

S

Schneller István: Beszédek és a theologiai akadémia fejlesztésére vonatkozó dolgozatok.

Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten : 1054-1717. In: Kolligátum. pp. 3-559. (1891)

Szekeress Frigyes Ödön: A növénygyüjtő [!növénygyűjtő] : gyakorlati útmutató a tanulók részére.

T

Than Mór: A Magyar Nemzeti Muzeum [Múzeum] képcsarnokának lajstroma.

V

Visontai Soma: Tomics Jása önvédelmi beszéde : Dr. Visontai Soma budapesti ügyvéd védbeszéde az ujvidéki kir. törvényszék előtt. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1891)

W

Weiss Miksa: Weiss Miksa kolozsvári ügyvéd levele Herrmann Antalhoz.

Wlislocki Henrik: Czigány tolvajlási babonák.

Z

Zarevich Antal: A konstantinápolyi konsuli főtörvényszék. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (1) 7. pp. 15-16. (1891)

Á

Ásbóth Oszkár: Hangsúly a szláv nyelvekben. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1891)

This list was generated on 2024. június 19. 18:43:11 CEST.