Items where Year is 1890

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | H | K | P | S | V | Á
Number of items: 28.

A

Albon Eugen d': Unsere Kaiserin.

B

B. Kemény Gejza: A közigazgatás államosításához a papirkosárból [!papírkosárból]. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1890)

Bálint Gábor: Bálint Gábor levele testvéréhez, Bálint Benedekhez [5.].

Békefi Antal: Napról-napra.

Börne Ludwig: Aus meinem Tagebuche. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1890)

C

Csoma József: Vajday György czimerlevele [!címerlevele], a Hunt-Pázmán nemzetség czimere [!címere]. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1890)

Csoma József: Őstörténelmi nyomok Abaujmegyében.

D

Daruváry Géza: A mentelmi jogról : tudori értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1890)

Deák Ferenc: Deák Ferencznek az 1861-dik évi országgyüléstől [!országgyűléstől] elfogadott két fölirata. In: Kolligátum. pp. 1-160. (1890)

E

Eötvös József: Die Müllerstochter : eine Dorfgeschichte von Joseph Freiherrn von Eötvös. In: Kolligátum. pp. 1-82. (1890)

H

Hajék Károly: A földrajz tanmódja : különös tekintettel a rajzoló módszerre.

Herrmann Antal: Nagyságos dr. Novák Endre igazgató főorvosstb. úrnak = Kelet 1890. dec. 21.

Herrmann Antal: Néptanító mint népvizsgáló = Népnevelők Lapja 1890.

Herrmann Antal: A néptanító mint népvizsgáló = Néptanítók Lapja 1890.

Hofecker Imre: A magyar zene költészettana. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1890)

K

Kovácsy Béla and Monostori Károly: A sertés, annak tenyésztése és hizlalása [!hízlalása] : kézikönyvül sertéstenyésztők, hizlalók, mezőgazdák és állatorvosok számára.

Káplány Géza: Telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, betétszerkesztés.

P

Pethő Gyula: Néhány adat a Kodru-hegység geologiájához [!geológiájához]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1890)

Páter Béla: A gazdasági növénytan vezérfonala : a gazdát érdeklő növények rövid ismertetése.

S

Schvarcz Gyula: Taras, Syrakusa, Akragas és egyéb görög államok demokratiája : olvastatott a II. osztály február 10-diki ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1890)

Szekrényi Lajos: A bibliai régiségtudomány kézikönyve : polgári régiségek.

Szilágyi Sándor: Nyilt [!Nyílt] levél Szél Farkashoz : előszó helyett. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1890)

Széll Farkas: Függelék : oklevéltár. In: Kolligátum. pp. 115-288. (1890)

Széll Farkas: Név-és tárgymutató. In: Kolligátum. pp. 289-305. (1890)

Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyey-család története. In: Kolligátum. pp. 1-305. (1890)

Széll Farkas: A nagybesenyői Bessenyey-család története. In: Kolligátum. pp. 1-114. (1890)

V

Verhovay Gyula: Az ország urai. In: Kolligátum. pp. 1-200. (1890)

Á

Ádám Rudolf and Zimmermann R. and Folgmann E. and Gensel P.: De Herodoti ratione historica atjaestiones selectae siye de puüna Salaminia atqüe flataeensi : dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1890)

This list was generated on 2024. június 19. 18:59:01 CEST.