Items where Year is 1888

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 46.

A

Alexics György: Magyar elemek az oláh nyelvben. In: Kolligátum. pp. 1-138. (1888)

Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre : 1657-1705 : 1. rész. In: Kolligátum. pp. 1-291. (1888)

Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre: 1657-1705 : első fejezet : elődök és gyermekkor. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1888)

Angyal Dávid: [Késmárki Thököly Imre: 1657-1705] : Harmadik fejezet : a fölkelés élén. In: Kolligátum. pp. 175-291. (1888)

Angyal Dávid: [Késmárki Thököly Imre: 1657-1705] : Második fejezet : a bujdosók közt. In: Kolligátum. pp. 33-174. (1888)

B

Brassai Sámuel: Szórend és accentus. In: Kolligátum. pp. 1-60. (1888)

H

Herrmann Antal: A néptanító mint a nép tanítványa = Néptanítók Lapja 1888. jan. 14.

Horváth Balázs and Baróti Szabó Dávid: Baróti Szabó Dávid s nehány [!néhány] kiadatlan költeménye.

Hunfalvy Pál: Szemelvények Hunfalvy Pál tanulmányaiból. In: Kolligátum. pp. 1-85. (1888)

I

Iványi Ödön: Tárczák.

J

Jancsó Benedek: Gábor Áron, az ágyúöntő székely. In: Kolligátum. pp. 2-16. (1888)

K

Karacs Teréz: A régi magyar szinészetről [színészetről].

Kiss Áron: A pocsolya-paraszt, vagy Az igazi falusi biró [!bíró]. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1888)

Kopitl Miksa: Kopitl Miksa budapesti ügyvéd levele Herrmann Antalhoz.

Kreiten Wilhelm: Voltaire : kor- és jellemrajz.

Kreiten Wilhelm: Voltaire : kor- és jellemrajz.

Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre : 1598-1621. In: Kolligátum. pp. 1-172. (1888)

Kubinyi Miklós: Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre : 1598-1621. In: Kolligátum. pp. 1-172. (1888)

M

Milesz Béla: Székely Mátyás : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1888)

Márki Sándor: A vármegyék leírásainak történetéből : felolvastatott az 1887 dec. 15-diki ülésén. In: Kolligátum. pp. 139-212. (1888)

N

Nuszbek Sándor: Miként méhészkedjél hogy hasznodat lássad.

P

Pethő Gyula: Kiegészitő [!Kiegészítő] fölvételek a Fehér-Körös völgyének jobb- és balparti részein : jelentés az 1888. évi földtani részletes felvételekről. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1888)

Pulszky Ferenc: Publicistikai [!publicisztikai] dolgozatok. In: Kolligátum. pp. 1-76. (1888)

Pór Antal: Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1888)

Pór Antal: Trencsényi Csák Máté : 1260-1321. In: Kolligátum. pp. 1-173. (1888)

R

Rudnyánszky Gyula: Bocskor, palást, ostor :régi mese új nótára : verses mese. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1888)

Ruisz Gyula: A mezőhegyesi állami ménesintézet alapításának története. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1888)

S

Sardá y Salvany Felix: Bevezetés. In: Kolligátum. pp. 11-15. (1888)

Sardá y Salvany Felix: Tartalom. In: Kolligátum. pp. 217-220. (1888)

Sardá y Salvany Felix: Tisztelendő Saccheri atyának az Index szent Kongregácziója titkárának jelen könyvre vonatkozó levele Barcellona nagyméltóságú püspökéhez. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1888)

Sardá y Salvany Felix: A liberalismus bün [!bűn] : égető kérdések.

Sardá y Salvany Felix: A liberalismus bün [!bűn] : égető kérdések. In: Kolligátum. pp. 1-180. (1888)

Schvarcz Gyula: Adalék a római alkotmánypolitikához és államjoghoz : olvastatott a II. osztály ülésén, 1888. június 11-én. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1888)

Scossa Dezső: Az élet iskolája : regény.

Szadilek János: A Margit-legenda nyelvezete : nyelvtörténelmi tanulmány.

Szekrényi Lajos: A bibliai könyvek ismertetése : középiskolák és tanítóképzők számára - Az Ó-szövetségi biblia.

T

Taine Hippolyte Adolphe: A görög művészet bölcselete : nyilvános előadások a "L'École des Beaux-Arts"-ban. In: Kolligátum. pp. 1-151. (1888)

Taine Hippolyte Adolphe: A görög művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-151. (1888)

Taine Hippolyte Adolphe: A németalföldi művészet bölcselete.

Taine Hippolyte Adolphe: A németalföldi művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-140. (1888)

Trefort Ágoston: Szemelvények Trefort Ágoston emlékbeszédeiből. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1888)

U

Uhrl Józsa: Emlékek római utamból.

V

Várkonyi Endre: Homérosz kedélyvilága.

W

Winkler József: A mi dekatholizalt egyetemünk II. In: Kolligátum. pp. 25-57. (1888)

Winkler József: A mi dekatholizalt egyetemünk.

Winkler József: A mi dekatholizált egyetemünk : Befejezés. In: Kolligátum. pp. 152-158. (1888)

This list was generated on 2024. június 18. 20:41:09 CEST.