Items where Year is 1887

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 48.

B

Barna, Ferdinánd: A mordva nép házassági szokásai. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1887)

C

Capesius, J.: Die hauptsächlichen Forderungen Erziehenden Unterrichts : ein Vortrag. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1887)

Chamberland, Ch. and Lydtin, A. and Pütz, Hermann and Custer, Gustav and Csokor, Johann: Expériences faites dans les divers pays relativement aux vaccinations préventives ; Erfahrungen über die in Deutschland geübten Schutzimpfungen gegen den Milzbrand, den Rauschbrand und den Rothlauf der Schweine ; Die Resultate der in verschiedenen Staaten ausgeführten Impfungen gegen Lungenseuche und Schafpocken ; Erfahrungen über die In der Schweiz geübten Schutzimpfungen gegen Rauschbrand, Milzbrand und Rothlauf der Schweine ; Erfahrungen über die in verschiedenen Staaten geühten Schutzimpfungen. In: Kolligátum. pp. 1-202. (1887)

D

Dengi, János: Nagybárdú Botond : a hires [!híres] magyar vezér históriája. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1887)

Dudás, Gyula: A szabad hajdúk története a 16. és 17. században.

F

Ferenczy, József: A talált kincs : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1887)

Félix, J. and Sörensen, S. F. and Böhm, Karl: Sur la nécessité et l'installation des hôpitaux d'isolement ; Notwendigkeit und Anlage von Isolirspitälern ; Ueber die Notwendigkeit der Isolirung, die Isolirspitäler und deren Anlage. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1887)

G

Gallik, Géza: Utmutatás [! útmutatás] a tápszerek, edények, szövetek és egyéb házi czikkek orvosrendőri vizsgálatára : orvosok gyógyszerészek, rendőrhatósági közegek s kereskedők számára.

Gyomlay, Gyula and Láhner, Vilmos: Gyomlay Gyula és Láhner Vilmos a m. kir. tanárképző gyakorló főgymnasium tanárainak levele Herrmann Antalhoz.

H

Hofecker, Imre: Az öszhangzat ![összhangzat] és zeneszerzés-tanitás módszertana. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1887)

Hofmannsegg, Johann Centurius Hoffmann von: Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon : 1793-1794-ben. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1887)

J

Jancsó, Benedek: A monographia ügyében.

Joannovics, György: Szórendi tanulmányok : II. rész : székfoglaló. In: Kolligátum. pp. 1-67. (1887)

Juraschek, Franz von: Einfluss der Berufsverhältnisse auf Erkrankung und Sterblichkeit. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1887)

K

Kiaer, A. N.: Étude sur le mouvement annuel de la population'de l'Europe pendant les dernières années. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1887)

Kis, Sándor: A kuruczvilág költészete : 1., Rákóczy előtti korszak.

Knyaskó, Lajos: Knyaskó Lajos iskolaigazgató levele Herrmann Antalhoz.

Krauss, Friedrich S.: Sveta Nedjelica ; Asbóth János: Das Lied von Gusinje = Publicationen der Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn.

Krizskó, Pál: A körmöcbányai római katholikus egyházközség története : 1. korszak : 1317-1520. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1887)

Krizskó, Pál: A körmöcbányai vártemplom helyreállításának története. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1887)

Kőrösy, József and Grimshaw, Thomas Wrigley: Die Verhandlungen und Beschlüsse des Internationalen Statistischen Instituts In Betreff einer einheitlichen Aufarbeitung der Volkszählungen ; Vorschlag einer einheitlichen Aufarbeitung communaler Volkszählungen ; On the methods of drawing up census returns. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1887)

M

Machovich, Gyula: A magyarországi symbolikus nagypáholy fenhatósága alatt működő páholyok jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 102-104. (1887)

Machovich, Gyula: A magyarországi szabadkőművesek névsora. In: Kolligátum. pp. 44-101. (1887)

Machovich, Gyula: A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora.

Major, Károly: A magyar ezópi meseírás története : irodalomtörténeti tanulmány.

Mocsári, Béla: Bélyeg- és illetékügyi jogesetek.

Myrdacz, Paul: Die Verbreitung der zu Kriegsdiensten untauglich machenden Gebrechen der Wehrpflichtigen in Oesterreich-Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1887)

Márki, Sándor: Dézna és vidéke. In: Kolligátum. pp. 329-353. (1887)

Márki, Sándor: Hazánk leírói 1886-ban. In: Kolligátum. pp. 188-221. (1887)

N

Navratil, Imre: Sebészeti adatok.

P

Pap, János: Örömdal nagyméltóságú és főtisztelendő Bonnaz Sándor úrnak, Csanádegyházmegye püspökének, Pápa Ő szentsége trónállójának, Ő felsége valóságos belső titkos tanácsosának, a Vaskorona-Rend első osztályú vitézének, stb. ötvenéves áldozó-papsága emlékére, 1887. évi augusztus hó 17-ikén.

Proust, Adrien and Ballet, Gilbert and Hauser, Ph. and Babes, Victor and Gruber, Max: L'Épidémie cholérique de 1884—85—86 en France ; L'Épidémie cholérique de 1884 et 1885 en Espagne ; Die Cholera-Epidemie 1886 in Ungarn ; Die Cholera in Oesterreich in den Jahren 1885—86. In: Kolligátum. pp. 1-236. (1887)

Pósa, Lajos: Dalaim.

R

Redivivus, Paracelsus: Közegészségügyi törvényünk a gyakorlatban : saját tapasztalatai után megírta.

Reizner, János: A régi Szeged : A kőbárány és a kun puszták pere.

Richard, Dr. and Löffler, F. and Dobroslawin, Al.: La pratique de la désinfection ; Ueber Praxis der Desinfection ; Ueber die praktischen Methoden der Desinfection. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1887)

Ruysch, W. P. and Mouton, J. Th. and Vallin, E. and Corfield, M.: Les chiffons infectés ; Conclusions proposées ; Rag importation. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1887)

Rózsaági Antalné Bálintffy, Etelka: Hajnalka összes költeményei.

S

Sardá y Salvany, Felix: XIII. Leo pápa ő szentségének apostoli körlevele az emberi szabadságról. In: Kolligátum. pp. 181-216. (1887)

Schmidt, Meinhardt and Bambas, J. C. and Linhart, Moriz Hans: Ueber Schiffhygiene ; Rapport sur l'hygiène des bateaux marchands ; Wasser und Luft am Bord. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1887)

Schvarcz, Gyula: Az athenei állam és társadalom jelentősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig : 507-461-2-ig Kr. e. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1887)

Schvarcz, Gyula: Az európai monarchiák rendszeres alaptörvényeiről tekintettel ezek alkotmánytörténelmi előzményeire. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Schvarcz, Gyula: Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Schvarcz, Gyula: A két utóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Sonderegger, and Vallin, E. and Murphy, Shirley F.: Welche Grundsätze wären für die Abfassung eines internationalen Epidemie- Regulativs zu empfehlen? - Themen und Reflexionen ; Quels principes recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? ; International Regulations for Epidemies. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1887)

T

Teleszky, Stefan and Kern, Theodor: Entwurf des ungarischen Erbrechts. In: Kolligátum. pp. 1-66. (1887)

Turgenev, Ivan Sergeevič: Heléna : a bolgár felkelés előestéjén. In: Kolligátum. pp. 1-214. (1887)

V

Varga, István: Varga István gyönki gymn. igazgató levele a budapesti állami elemi iskolai tanítóképezde igazgatójához.

This list was generated on 2021. szeptember 23. 17:22:13 CEST.