Items where Year is 1885

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Book

Besze, János: Történelmi bölcsészet vázlata.

Jablonszky, János: Földrajz a reáliskola negyedik osztálya számára.

Lekly, Gyula: A közművelődési egyesületek és Kassa.

Lőw, Immánuel and Kulinyi, Zsigmond: A szegedi zsidók : 1785-től 1885-ig.

Oltványi, Pál: Javaslat az alsó clerus párbér és congrua rendezése ügyében.

Oltványi, Pál: Szeged a nagy katholikus [!katolikus] város egyik nyílt sebe.

Purgly, Jánosné and Mülek, Lajos: Az aradi Polgári Jótékony Nőegylet évi kimutatása és tagjainak névjegyzéke : alapíttatott 1841-ik évben.

Reizner, János: Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepülése körül.

Scholtz, Albert: Magyarország s a Földközi tengert környező országok.

Scholtz, Albert: Politikai földrajz a gymnasiumok hetedik osztálya számára és magánhasználatra.

Journal

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 10. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 11. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 12. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 5. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 6. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 7. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 8. sz.

Haza és külföld. - I. évf. (1885) 9. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 1. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 2. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1885) 3. sz.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 1. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 10. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 11. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 12. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 2. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 3. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 4. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 5. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 6. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 7. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 8. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 6. köt. (1885) 9. füzet.

Manuscript

Bethlen, Gábor and Sándor, József: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tagsági díj befizetésére felszólító nyomtatványa.

Offprint

Die Notariatsordnung vom 25. Juli 1871, sammt den ergänzenden und erläuternden Gesetzen und Verordnungen unter Anführung einschlägiger Entscheidungen des obersten Gerichtshofes. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1885)

Die Vorschriften über Rechtsangelegenheiten : ausser Streitfachen. In: Kolligátum. pp. 1-259. (1885)

Gesetse und Verordnungen über das civilgerichtliche Depositenwesen und die gemeinschaftlichen Waisencassen. In: Kolligátum. pp. 1-118. (1885)

A Magyar Kir. Földtani Intézet évi jelentése 1884-ről. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1885)

Melléklet a 11-ik számhoz. Adatok az ártándi ev. ref. egyház történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1885)

Brassai, Sámuel: A mondat dualismusa. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1885)

Cicero, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis de Officiis ad Marcum Filium liber primus. In: Kolligátum. pp. 25-104. (1885)

Concha, Győző: A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik : irodalomtörténeti vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-243. (1885)

Deák, Farkas: Forgách Zsuzsánna [Zsuzsanna] : 1582-1632. In: Kolligátum. pp. 1-108. (1885)

Glósz, Miksa: A csík-somlyói Szent-Ferenczrendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1885)

Jablonszky, János: Az Appenini félsziget. In: Kolligátum. pp. 93-98. (1885)

Jablonszky, János: Az Ausztriai Császárság : alkatrészei, fekvése, határai, nagysága és vízszintes tagoltsága. In: Kolligátum. pp. 4-29. (1885)

Jablonszky, János: Balkan [Balkán] félsziget ; Törökország európai birtokai ; Görög királyság. In: Kolligátum. pp. 83-93. (1885)

Jablonszky, János: Belgium Királyság. In: Kolligátum. pp. 126-127. (1885)

Jablonszky, János: Dánország. In: Kolligátum. pp. 133-134. (1885)

Jablonszky, János: Előismeretek a mathematikai [matematikai!] földrajzból ; Előismeretek a physikai [fizikai!] földrajzból ; Előismeretek a politikai [matematikai!] földrajzból. In: Kolligátum. pp. 4-7. (1885)

Jablonszky, János: Franczia [Francia!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 104-111. (1885)

Jablonszky, János: Hollandia királyság. In: Kolligátum. pp. 127-129. (1885)

Jablonszky, János: Nagy-Britannia és Irhon [Írhon!]. In: Kolligátum. pp. 129-133. (1885)

Jablonszky, János: Németorszag [Németország!] ; Államok és azok városai : Porosz királyság ; Szász királyság ; Bajor királyság ; Würtemberg királyság ; Bádeni nagyherczegség ;. In: Kolligátum. pp. 116-126. (1885)

Jablonszky, János: Oroszország. In: Kolligátum. pp. 137-142. (1885)

Jablonszky, János: Svájcz [Svájc!] Köztársaság. In: Kolligátum. pp. 111-116. (1885)

Jablonszky, János: Svéd és Norvég királyságok. In: Kolligátum. pp. 135-137. (1885)

Jablonszky, János: A pirenei [Pireneusi] félsziget ; Spanyol királyság ; Portugál királyság. In: Kolligátum. pp. 99-104. (1885)

K. Nagy, Sándor: A régi Biharmegyéről : könyvek és térképek ismertetése a 17. és 18-dik századból. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1885)

Ludwich, Arthur and Scheindler, August: Aristarchs' homer.[ische Textkritik nach den Fragmenten des Didymos : részlet]. In: Kolligátum. pp. 603-628. (1885)

Lóczy, Lajos: Jelentés az 1884. év nyarán a Maros és a Fehér-Körös közötti hegyvidéken eszközölt földtani részletes felvételről. In: Kolligátum. pp. 36-51. (1885)

Majláth, Béla: Az 1642-ik évi szőnyi békekötés története. In: Kolligátum. pp. 1-122. (1885)

Matyasovszky, Jakab: Jelentés az 1884. év nyarán a Rézhegység északnyugati végén, a Nagy-Báród Felső-Darna közti vidéken eszközölt földtani részletes fölvételről. In: Kolligátum. pp. 32-35. (1885)

Márki, Sándor: Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1885)

Neményi, Ambrus: A franczia forradalom hirlapjai [hírlapjai] és hirlapirói [hírlapírói]. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1885)

Panofsky, Hugó: Quaestionum de historiae herodoteae fontibus pars pirma : dissertatio inauguralis philologica ... In: Kolligátum. pp. 1-72. (1885)

Pawelka, Ernő: Csik-Tusnád és gyógyforrásai. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1885)

Pethő, Gyula: Baltavár ősemlőseiről : jelentés az 1884 junius-juliusi [!június-júliusi] gyűjtésekről és szeptemberi ásatásokról. In: Kolligátum. pp. 59-69. (1885)

Pethő, Gyula: A Fehér-Körös völgyének harmadkori képződményei a Hegyes-Drócsa és a Pless-Kodru között : jelentés az 1885. évi geologiai részletes fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 93-128. (1885)

Pethő, Gyula: A Lippa-Odvos-Konopi krétaterületről. In: Kolligátum. pp. 52-58. (1885)

Scholtz, Albert: A Balkáni félsziget : Éjszaki [Északi!] rész : Az Adriai tenger melléke, Az Al-Duna melléke ; A félsziget középső része : Albánia, Macedonia, Kelet-Rumélia, A Bosporus és a Dardanellák mellékei, Görögország ; A Balkáni félsziget általános viszonyainak összefoglalása. In: Kolligátum. pp. 54-71. (1885)

Scholtz, Albert: A Földközi tenger nyugati medencéje : az Apennini [Appennini!] félsziget : Sicilia [Szicília!], Dél-Olaszország, Közép-Olaszország, A Pó völgye, Visszapillantás az Apennini [Appennini!] félsziget általános viszonyaira ; A Lyoni öböl melléke, A Pyreneusi [Pireneusi!] félsziget, A Kastilliai fennsík, a választó hegységek és Granada, Andalusia [Andalúzia!], Az Atlanti Oceán [Óceán!] melléke, Visszapillantás a Pyrenaeusi félsziget általános viszonyaira, Az Atlasz vidéke, Visszapillantás a Földközi tenger medencéjére. In: Kolligátum. pp. 94-116. (1885)

Scholtz, Albert: Közép-Európa : Közép-Európa nyugati része : A franczia [francia!] köztársaság ; Monaco fejedelemség ; Belgium királyság ; Hollandia királyság ; Luxemburg nagy fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 47-67. (1885)

Scholtz, Albert: Közép-Európa délkeleti része : Az Osztrák-Magyar Monarchia ; Szerbia királyság ; Rumánia királyság. In: Kolligátum. pp. 86-111. (1885)

Scholtz, Albert: A Pyreneusi félsziget államai : a Spanyol Királyság, a Portugál Királyság, Andorra köztársaság. In: Kolligátum. pp. 34-46. (1885)

Scholtz, Albert: Tartalom : Magyarország s a Földközi tengert környező országok. In: Kolligátum. pp. 117-120. (1885)

Scholtz, Albert: A magyar birodalom polgári földrajza : A magyar birodalom lakosai nemzetiségük és vallásukra nézve ; A magyar birodalom lakóinak közműveltségi viszonyai ; A magyar birodalom politikai földrajza. In: Kolligátum. pp. 40-110. (1885)

Schvarcz, Gyula: Montesquieu elmélete a monarchiai államformáról a "L'esprit des lois" első tiz [!tíz] könyvében és az európai alkotmányfejlődés : fölolvastatott a II. osztály ülésén 1885 június 8-án. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1885)

Schvarcz, Gyula: Sallustios államformái és a görögök politikai irodalma. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1885)

Thallóczy, Lajos: Csömöri Zay Ferenc : 1505-1570. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1885)

This list was generated on 2021. szeptember 21. 22:14:37 CEST.