Items where Year is 1884

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | G | H | J | K | M | O | P | R | S | T
Number of items: 55.

B

Bertalan Alajos: Szeged szab. kir. város földrajzi és meteorologiai viszonyai.

Breán Kázmér: Szófűzési sajátságok a bécsi és müncheni codexekben : nyelvészeti tanulmány.

Busch Moritz: Unser Reichskanzler : Studien zu einem Charakterbilde : Zweiter band. In: Kolligátum. pp. 1-439. (1884)

Békefy Remig: Kéthely és környékének néprajza. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1884)

E

Endrődi Sándor: Balatoni ég alatt. In: Kolligátum. pp. 1-200. (1884)

F

Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt : a pápai követek jelentései alapján. In: Kolligátum. pp. 1-304. (1884)

G

Gessel Sándor: 8. jelentés a Selmeczbánya és Szélakna környékén 1884-ben eszközölt részletes bányageologiai [!bányageológiai] fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 121-135. (1884)

Glósz Miksa: A csik-somlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig megjelent könyvek és egyéb nyomtatványok teljes czimtára. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1884)

Goldziher Ignác: A muhammedán jogtudomány eredetéről. (1884)

H

Herczegh Mihály: Magyar csődtörvény : 1881 : XVII. törvényczikk : az összehasonlító jogtudomány igényeinek lehető figyelembe vételével : alaki jog. 2. rész. In: Kolligátum. pp. 173-342. (1884)

Hugo Victor: Le Rhin : dessins de Victor Hugo. In: Kolligátum. pp. 1-288. (1884)

J

Jablonszky János: Alsó-Ausztriai főhercegség ; Felső-Ausztriai főhercegség ; Salzburg hercegség ; Tirol és Vorarlberg hercegesitett grófság ; Karintia hercegség ; Stájer hercegség ; Krajna hercegség ; A Partvidék ; Cseh királyság ; Morva határgrófság ; Szilézia hercegség ; Galícia és Lodoméria királyság ; Bukovina hercegség ; Svájc. In: Kolligátum. pp. 29-49. (1884)

Jablonszky János: Az Apennini [Appennini!] félsziget. In: Kolligátum. pp. 69-74. (1884)

Jablonszky János: Az Éjszakkeleti [Északkeleti] Hegyes vidék. In: Kolligátum. pp. 25-27. (1884)

Jablonszky János: Az Éjszaknyugati [Északnyugati] Felföld. In: Kolligátum. pp. 18-25. (1884)

Jablonszky János: A Balkáni félszigetről általában. In: Kolligátum. pp. 65-68. (1884)

Jablonszky János: A Délkeleti Felföld. In: Kolligátum. pp. 27-34. (1884)

Jablonszky János: A Délnyugati Hegyes Dombos vidék. In: Kolligátum. pp. 13-18. (1884)

Jablonszky János: A Földközi tenger. In: Kolligátum. p. 88. (1884)

Jablonszky János: Földrajz a reál- és polgári iskolák használatára : a Magyar Birodalom és a Földközi tenger mellékének leírása.

Jablonszky János: Horvát-Szlavón Végvidék. In: Kolligátum. pp. 37-38. (1884)

Jablonszky János: Horvát-Szlavónország és a Végvidék. In: Kolligátum. pp. 34-36. (1884)

Jablonszky János: A Magyar Birodalom : a magyar Alföld. In: Kolligátum. pp. 5-13. (1884)

Jablonszky János: A Magyar Királyságról általában : alkotó részei, fekvése, határai, nagysága és vízszintes tagoltsága. In: Kolligátum. pp. 39-54. (1884)

Jablonszky János: Nagy-Britannia és Irhon [Írhon!]. In: Kolligátum. pp. 75-80. (1884)

Jablonszky János: A Pirenéi [Pireneusi!] félsziget. In: Kolligátum. pp. 75-80. (1884)

Jablonszky János: Svéd és Norvég királyságok. In: Kolligátum. pp. 81-83. (1884)

Jablonszky János: Tartalom. In: Kolligátum. pp. 93-96. (1884)

Jablonszky János: Tartalom. In: Kolligátum. p. 143. (1884)

Jakab Elek: Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században : olvastatott a M. T. Akadémia II. osztálya 1884. október 13-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-102. (1884)

K

Koncz Sándor: Rajzok és elbeszélések.

Káplány Géza: Milyen legyen a telekkönyvi reform? In: Kolligátum. pp. 1-122. (1884)

M

Márki Sándor: Lugossy József Kölcseyről. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1884)

O

Oltványi Pál: A népoktatási ügy Magyarországban a mult s jelen időben.

P

Pálfy Mór: A Gyalui havasok nyugati részének geologiai [!geológiai] viszonyai : jelentés az 1897. évi részletes geologiai [!geológiai] felvételről. In: Kolligátum. pp. 70-81. (1884)

Pávay Vajna Gábor: Pozsony és a harmadik egyetem. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1884)

R

Reizner János: A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden.

S

Salamon Ferenc: Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1884)

Sallustius Crispus Caius: Cajus Salustius Crispus Werke : Bd. 2.

Scholtz Albert: Afrika éjszakkeleti [északkeleti!] része : Egyiptom. In: Kolligátum. pp. 88-93. (1884)

Scholtz Albert: Afrika, Amerika és Ausztrália : Afrika. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1884)

Scholtz Albert: Afrika, Amerika és Ausztrália ; Physikai [!fizikai] és mathematikai [!matematikai] földrajz : a harmadik osztály számára.

Scholtz Albert: Amerikának európai gyarmatokból fejlődött államai : Az éjszak [észak!]-amerikai Egyesült-Államok ; Mexikó köztársaság ; Közép-Amerikái köztársaságok ; Haiti sziget ; Kolumbia ; Peru köztársaság ; Chile köztársaság ; A La-Plata államok ; Brazília császárság. In: Kolligátum. pp. 155-170. (1884)

Scholtz Albert: Dél-Amerika : Dél-Amerika éjszaki [északi!] része, Dél-Amerika keleti része, A Nagy-Oceán [Óceán!] melléke, Amerika általános viszonyainak összefoglalása. In: Kolligátum. pp. 38-54. (1884)

Scholtz Albert: Elő-Ázsia : Kisázsia és a Sporadok. In: Kolligátum. pp. 72-87. (1884)

Scholtz Albert: Földünk oly területei, melyekben az európai befolyás még egyátalában nem vagy csak alig számba vehető mértékben mutatkozik. In: Kolligátum. p. 175. (1884)

Scholtz Albert: A Hold keringése a Föld és Nap körül ; Földünk állása a naprendszerben. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1884)

Scholtz Albert: A Nagy-Oceán [Óceán!] és szigetei ; Ausztrália száraz földje. In: Kolligátum. pp. 55-61. (1884)

Scholtz Albert: Physikai [Fizikai!] és mathematikai [matematikai!] földrajz. In: Kolligátum. pp. 62-97. (1884)

Scholtz Albert: Éjszak [Észak!] Amerika : a Nyugat-Indiai szigetek és Közép-Amerika ; A mexikói fensík [fennsík!] ; Az Éjszak-Amerikai [Észak-Amerikai] Egyesült Államok ; Canada [Kanada!] ; Az Amerikai sarkvidék ; Visszapillantás az Éjszaki [Északi!] Atlanti óceán amerikai és európai mellékeire,. In: Kolligátum. pp. 22-37. (1884)

Scholtz Albert: A physikai és mathematikai földrajz elemei : Tájékozás ; A Föld alakja ; A Föld ábrázolása ; A Földnek sík lapon való ábrázolása ; A Földet alkotó anyagok különfélesége ; Az égboltozat s a rajta látható csillagok mindennapi látszólagos mozgása ; A Föld mozgása saját tengelye és a Nap körűl [körül!] ; A földövek; eső- és szélövek; a klima [klíma!] tényezői ; A Hold keringése a Föld és a Nap körűl [körül!] ; Földünk állása a naprendszerben. In: Kolligátum. pp. 97-130. (1884)

Scholtz Albert: Ázsia : Éjszaki [Észak!] Ázsia ; Keleti Ázsia ; Dél-Ázsia ; Közép-Ázsia ; Ázsia általános viszonyainak összefoglalása. In: Kolligátum. pp. 87-119. (1884)

Schultz Ferdinand: Kaiserin Augusta-Gymnasium zu Charlottenburg XV. Jahresbericht, womit zu der am Freitag, den 4. April 1884, vormittags von 8 Uhr ab stattfindenden öffentlichen Prüfung : Die geographischen Anschauungen einiger Chronisten des XI. und XII. Jahrhunderts. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1884)

T

Telegdi-Róth Lajos: A Bozovicstól északra fekvő hegységrész Krassó-Szörény megyében. In: Kolligátum. pp. 82-120. (1884)

Thallóczy Lajos: Oroszország és hazánk. In: Kolligátum. pp. 1-276. (1884)

This list was generated on 2024. június 19. 20:19:01 CEST.