Items where Year is 1883

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | H | J | K | M | N | O | P | S
Number of items: 54.

G

Geréb József: Herodotos vallási és etikai elvei : tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-42. (1883)

Göőz József: Budapest története : a magyar nép és ifjuság [!ifjúság] számára. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1883)

H

Herczegh Mihály: A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdélyben : az ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb rendeletekkel és irománypéldákkal és a M. Kir. Curia 1862-1882. évig hozott és szakaszonként összeállított telekkönyvi döntvényeivel. In: Kolligátum. pp. 1-364. (1883)

J

Jablonszky János: Afrika éjszaki [északi] tartományai : Berbéria. In: Kolligátum. pp. 81-82. (1883)

Jablonszky János: Amerika. In: Kolligátum. pp. 4-43. (1883)

Jablonszky János: Amerika, Ausztrália leirása [leírása!] és a felfedezések rövid története : a reál- és polgári iskolák számára.

Jablonszky János: Ausztrália gyarmatai. In: Kolligátum. pp. 134-140. (1883)

Jablonszky János: Ausztrália és Polynézia [Polinézia!]. In: Kolligátum. pp. 44-58. (1883)

Jablonszky János: Dél Amerika államai : Venezuela Egyesült Államai ; Kolumbia Egyesült államai ; Ekuador [Ecuador!] köztársaság ; Peru köztársaság ; Bolívia [Bolívia!] köztársaság ; Argentína köztársaság ; Uruguay köztársaság ; Paraguay köztársaság ; Brazíliai császárság ; Guyana ; A Tűzföld és Déli-Sarki szigetek ; Amerikáról általában. In: Kolligátum. pp. 118-133. (1883)

Jablonszky János: Egyiptom. In: Kolligátum. pp. 83-84. (1883)

Jablonszky János: Tartalom : Ázsia, Afrika, Afrika államai. In: Kolligátum. pp. 95-96. (1883)

Jablonszky János: Áfrika [Afrika!]. In: Kolligátum. pp. 51-71. (1883)

Jablonszky János: A fölfedezések vázlatos története. In: Kolligátum. pp. 64-76. (1883)

Jablonszky János: Éjszak [Észak!] Afrika államai : a Marokkói Császárság ; Algir ; Tunisz ; Tripolisz, Fezzan és Barka ; Egyiptom és melléktartományai ; Zahara [Szahara!] oázisai ; Habes és Afrika keleti félszigete ; Szudán ; Éjszaki [Északi] Afrika délnyugati szele ; Déli Afrika ; Szigetek ;. In: Kolligátum. pp. 71-84. (1883)

Jablonszky János: A mathematikai [matematikai] földrajz köréből. In: Kolligátum. pp. 84-94. (1883)

Jablonszky János: Észak Amerika Államai : Északi Sark körüli szigetek ; Brit Északamerika [Észak-Amerika!] ; Egyesült Amerikai Államok ; Mexikó köztársaság ; Középamerikai [Közép-Amerikai!] köztársaságok ; Nyugati India. In: Kolligátum. pp. 111-118. (1883)

Jablonszky János: Észak-Afrika államai : Egyiptom ; Afrikáról általában. In: Kolligátum. pp. 100-111. (1883)

Jablonszky János: A szárazföld és víz elosztása. In: Kolligátum. pp. 58-64. (1883)

Jablonszky János: Ázsia. In: Kolligátum. pp. 5-50. (1883)

Jablonszky János: Ázsia államai : Ázsiai Oroszország ; China [Kína!] ; Japán birodalom ; Hátsó-India államai ; Keletindiai szigetek ; Elő-India ; Irán államai ; Ázsiai Törökország ; Arábia ; Ázsiáról általában. In: Kolligátum. pp. 84-100. (1883)

Jablonszky János: Ázsia, Áfrika [Afrika!] és a mathematikai [!matematikai] földrajz vázlata a reál- és polgári iskolák harmadik osztálya számára.

Jablonszky János: Ázsiai Törökország : Palesztina és Szíria ; Mezopotámia ; Kis-Ázsia és Arménia. In: Kolligátum. pp. 84-88. (1883)

K

Kaposi Albert: A mohai "Ágnes-forrás" leírása = Die Mohaer "Agnes-Quelle = "La source d'Agnes" de Moha. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1883)

Kossuth Lajos: A magyar emigratio mozgalmai : 1859-1862 : Kossuth emlékiratai nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-107. (1883)

Kuliffay Edéné Beniczky Irma: A leány érzelemvilága.

Károlyi Árpád: A magyar alkotmány fölfüggesztése 1673-ban. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1883)

M

Mild Adolf: A Topliczai meleg fürdő = Die Thermen von Toplicza : in Siebenbürgen.

N

Nohl Ludwig: "Bayreuth" : 1869-1876. In: Kolligátum. pp. 82-97. (1883)

Nohl Ludwig: Der "Parsifal" : 1877-1882. In: Kolligátum. pp. 98-121. (1883)

Nohl Ludwig: Die Verbaunung : 1850-1861. In: Kolligátum. pp. 45-65. (1883)

Nohl Ludwig: Die erste Jugendzeit : 1813-1831. In: Kolligátum. pp. 7-15. (1883)

Nohl Ludwig: München : 1862-1868. In: Kolligátum. pp. 65-81. (1883)

Nohl Ludwig: Revolution in Leben und Kunst. In: Kolligátum. pp. 28-45. (1883)

Nohl Ludwig: Sturm und Draug. In: Kolligátum. pp. 15-28. (1883)

Nohl Ludwig: Tod und Bestattung : 1882-1883. In: Kolligátum. pp. 121-136. (1883)

Nohl Ludwig: Wagner : Biographie Wagners. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1883)

O

Oltványi Pál: Egyházi beszéd, melyet a szegedi uj vashidnak 1883. szeptember 16-án történt fölszentelése alkalmával tartott Oltványi Pál.

P

Palotás Fausztin: Tanyai történetek : [elbeszélések].

Plautus Titus Maccius: Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus : für den Schulgebrauch : Bd. 4. : Miles gloriosus. In: Kolligátum. pp. 1-178. (1883)

S

Scholtz Albert: Dánia. In: Kolligátum. pp. 127-133. (1883)

Scholtz Albert: Európa államai és gyarmatai : Dél-Európa. In: Kolligátum. pp. 13-26. (1883)

Scholtz Albert: Európa és Ázsia : Európa. In: Kolligátum. pp. 5-86. (1883)

Scholtz Albert: Európa és Ázsia : a 2. osztály számára.

Scholtz Albert: Keleti [Kelet!]-Európa : Finnország nagyfejedelemség ; Az orosz császárság. In: Kolligátum. pp. 143-154. (1883)

Scholtz Albert: A Skandináviai félsziget államai : A norvég királyság ; A svéd királyság ;. In: Kolligátum. pp. 134-142. (1883)

Scholtz Albert: Tartalom : bevezetés, Európa államai és gyarmataik. In: Kolligátum. pp. 177-180. (1883)

Scholtz Albert: Éjszak [Észak!] Nyugat Európa : Nagy Britannia. In: Kolligátum. pp. 112-127. (1883)

Scholtz Albert: Ázsia független államai, melyekben az európai politikai és kereskedelmi befolyás szembetünő [szembetűnő!] haladást tesz : Japán, Khina [Kína!], India független államai, Az Iráni fensík [fennsík!] államai, Arábia. In: Kolligátum. pp. 171-174. (1883)

Schvarcz Gyula: A miniszteri felelősség eredete az európai alkotmánytörténelemben : olvastatott a m. t. Akadémia II. osztályának deczember 4-iki ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1883)

Stein Heinrich von: Herodotos : 1. Band. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1883)

Stein Heinrich von: Herodotos : 1. Band. In: Kolligátum. pp. 1-238. (1883)

Stein Heinrich von: Herodotos : 1. Band. In: Kolligátum. pp. 49-60. (1883)

Szöllősy Károly: Az aradi Szent-Háromság szobor története.

Szöllősy Károly: Az aradi deákok száz év előtt.

This list was generated on 2024. június 25. 14:43:52 CEST.