Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Book Section
Number of items: 73.

Book

Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje. ISBN 963-481-801-3

Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. ISBN 963-481-831-5

Szántó Arator István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611. ISBN 963-481-804-8

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1 : 1609-1616. ISBN 963-481-798-X

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/2 : 1617-1625. ISBN 963-481-807-2

Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten. ISBN 983-481-848-3

Horváti Békés János diáknaplója. ISBN 963-481-845-5

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-799-8

Kassa város olvasmányai : 1562-1731. ISBN 963-481-803-X

Lymbus Művelődéstörténeti Tár II.

Lőcsei stipendiánsok és literátusok : külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699. ISBN 963-481-844-7

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. : Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. ISBN 963-481-806-4

Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. ISBN 963-481-857-9

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. : 1527-1625 : Iványi Béla anyaggyűjtése. ISBN 963-481-802-1

Book Section

Koppány Tibor: 17. századi építési megállapodások a Battyhány levéltárból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 143-159. (1990)

Mátyás Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 305-315. (1990)

Szelestei Nagy László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe (1563). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 151-153. (1990)

Jankovich József: Archaikus betegségelhárító imádságok. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 105-109. (1990)

Balázs Mihály and Monok István and Varga András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 37-100. (1990)

Snopek Jeržy: Bethlen Gábor a lengyel kéziratokban : bibliográfiai vázlat. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 295-303. (1990)

Szabó Péter: Bethlen Gábor lakadalamara czinalt ekessegek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 443-449. (1990)

Wellmann Imre: Bél Mátyás Magyarország közgazdaságáról. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 185-197. (1990)

Keveházi Katalin and Monok István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 65-82. (1990)

Németh S. Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 351-361. (1990)

Balázs Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 253-256. (1990)

Pajorin Klára: Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales sermones című gyűjteménye. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 93-103. (1990)

Monok István and Péter Katalin: Felmérés a hithűségről 1638-ban. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 111-142. (1990)

Szczucki Lech: Fragmenta haeretica. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 171-178. (1990)

Szabó György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 185-187. (1990)

Ötvös Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról : adalék a töredékes apróságokhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 317-323. (1990)

Koppány Tibor: Gótizáló tendeneciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 451-461. (1990)

Petneki Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 337-343. (1990)

Erdei Klára: Hungarikák a XVII. századi gottdorfi és preetzi könyvtárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 279-294. (1990)

Botta István: Huszár Gál reformátor (1512?-1575) háromszoros exkommunikációja. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 131-149. (1990)

Scheiber Sándor: Héber és jiddis kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). p. 18. (1990)

Kumorovitz Lajos Bernát: I. Lajos király (1365. évi) lovaggá avató és pallosjogot adományozó oklevele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 19-21. (1990)

Mikó Árpád: Iauna mortis : Nicaius Ellebodius (1535-77), adaléka Radéczi-kör műpártolásához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 419-429. (1990)

H. Takács Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 375-391. (1990)

Csonka Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 241-251. (1990)

Heckenast Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 155-169. (1990)

Herner János: Kacinczy András naplója. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 161-171. (1990)

Képek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 469-507. (1990)

Németh Sándor: Két levél a Thury Etele másolatgyűjteményéből. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 173-184. (1990)

Gömöri György: Két levél a XVII. századból : Tolnai D. János levelezéséből. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 331-336. (1990)

Ludányi Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 271-277. (1990)

Dankanits Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 33-35. (1990)

Szörényi László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye : Schendl Frigyes kiseposza. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 345-349. (1990)

Szabó András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 257-259. (1990)

Fehér Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526-1553). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 105-120. (1990)

Móró Mária Anna: Nagy Sándor oroszországi levele. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 199-203. (1990)

Holl Béla: Novum genus melodiae : ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 35-52. (1990)

Vizkeleti András: Nádasdi Bálint omniáruma és beszéde a fejedelmi tisztről. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 121-128. (1990)

Pirnát Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 179-184. (1990)

Vásárhelyi Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 263-269. (1990)

Karner Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvárakban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 83-91. (1990)

Személy- és helynevek mutatója. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 211-224. (1990)

Galavics Géza: Személyiség és reneszánsz portré : ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 401-418. (1990)

Herner János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 261-262. (1990)

Máté Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 189-208. (1990)

Szabó Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke? In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 129-130. (1990)

Ács Pál: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Ötvös Péter, Szeged, 1988, JATE BTK 58 l. (2 t.) - Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Szelestei N. László, Szeged, 1988, JATE BTK, 62 l. (Peregrinatio Hungarorum, 1, 2) : [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 205-208. (1990)

Utószó helyett : a 60 és a 66 misztikus értelmezése. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). p. 463. (1990)

Hajnóczi Gábor: Vitruvius De architectura című könyve a Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 32. kéziratában. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 363-373. (1990)

Jankovics József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje : "Nicasius doctor receptájából". In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 233-240. (1990)

Húbert Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 325-329. (1990)

Buzási Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória : a szigetvári hős festett apoteózisa. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 431-442. (1990)

Ritoókné Szalay Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 209-214. (1990)

Kocziszky Éva: A csillaghit Janus költészetében : előtanulmány. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 53-65. (1990)

Prokopp Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek studiójához. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 393-400. (1990)

Rosdy Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 23-32. (1990)

Szabó András: A magyar későhumanizmus történetéhez. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 215-232. (1990)

Ötvös Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fiához 1636-ból. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 101-104. (1990)

Herner János and Szörényi László: A tudás könyve : hasznos útmutató haladó kincsásóknak. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 9-33. (1990)

This list was generated on 2024. június 25. 05:31:26 CEST.