Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Book Section
Number of items: 41.

Book

Bétsi utazásomról. ISBN 963-481-829-3

Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-797-1

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. ISBN 963-481-828-5

Kérészi István omniáriuma. ISBN 963-481-827-7

Lymbus Művelődéstörténeti Tár I.

Magángyűjtemények Magyarországon 1564-1716 : könyvjegyzékek bibliográfiája. ISBN 963-481-668-1

Medicusi és borbélyi mesterség : régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. ISBN 963-241-787-9

Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok 1695-1700. ISBN 963-481-667-3

A Thurzó család és a wittenbergi egyetem : dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624. ISBN 963-481-832-3

Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz 1577-1797. ISBN 963-481-830-7

„Vitéz-e avagy ájtatos?” : I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s „némely fontos kicsiség".

A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). ISBN 963-481-796-3

Book Section

Gyuris György: Adattárak a XVI-XVII. századi magyarországi könyvtárakról (Bibliográfiai szemle) [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 159-167. (1989)

Keveházi Katalin: Az Evangélikus Országos levéltár V. 1. jelzetű levélgyűjteménye. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 23-35. (1989)

Monok István: A Belga Királyi Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású útleírásai. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 37-76. (1989)

Tanka Endre and Ostilarius Mihály: Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 123-145. (1989)

Máriássy János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvosságok. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 54-75. (1989)

Varga András: Egyháztörténeti feljegyzések egy Eber-féle kalendáriumban. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 1-22. (1989)

Gyógyszerek I. XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 436-445. (1989)

Gyógyszerek II. XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 447-457. (1989)

Házi patika 1663 k. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 227-236. (1989)

Jegyzetek. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 509-541. (1989)

Szörényi László: János Sávai: La partecipazione dei laici al lavoro pastorale in Ungeria nei secoli XVI-XVII. Theses ad Doctorandum in S. Theologia. Pontifica Universitas Lateranensis, Facultas S, Theologiae. Roma, 1982. 141 [3] p. [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 157-158. (1989)

Váradi Vásárhelyi István: Kis patika 1628. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 211-225. (1989)

Gácsi Hedvig: Linczig János krónikája és házi jegyzései (1663-1675). In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 77-121. (1989)

Medicinae variae : Melius Juhász Péter Herbáriumához kötött recipék 1603 k. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 11-52. (1989)

Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi mesterség 1698-1703. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 341-432. (1989)

Megpróbált dolgok 1607-1758. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 497-501. (1989)

Mutató. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 543-675. (1989)

Mutatók. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 175-186. (1989)

Török János: Orvoskönyv lovak orvoslására 1619 e. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 77-171. (1989)

Orvoskönyv némely füveknek hasznáról : XVII. sz. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 473-496. (1989)

Újhelyi István: Orvosságos könyv : Apafi Anna számára 1677. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 295-334. (1989)

Orvosságos könyvecske. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 247-266. (1989)

Próbált orvosságok 1684. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 335-339. (1989)

Révay István: Próbálós bizonyos orvosságok 1662 : Pekler György másolatában 1693. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 267-294. (1989)

Tanka Endre: Rudabányai A. Mátyás levele Tuniszból 1678. december 1. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 147-156. (1989)

Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve 1619 e. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 173-209. (1989)

Hofmann Gizella: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (9). pp. 503-508. (1989)

Kokas Károly: A magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1984. 151 p. - Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerkesztette: Zombori István. Szeged, 1988. 198 p. [könyvismertetés]. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 167-171. (1989)

A sorozat elé = Archiv für Zivilizationsgeschischte. In: Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (1). pp. 7-10. (1989)

This list was generated on 2024. június 17. 04:59:58 CEST.