Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Book Section
Number of items: 64.

Book

Herepei János: Művelődési törekvések a század második felében : Herepei János cikkei.

Book Section

Herepei János: Adatok Angliában járt magyar deákokról és egyéb angol emlékek : [Kísérlet Bánfihunyadi János professzor származásának megállapításához ; Az Angliában letelepedett Tolnai Mihály és az első kuruc prédikátor-író életrajzi adatai]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 419-440. (1971)

Herepei István: Adatok Teleki Mihály és udvara életéhez (Töredék). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 13-31. (1971)

Herepei János: Adatok a magyar egyházi éneklés és leányoktatás történetéhez : [I. Kántorok a kolozsvári reformátusság első századában ; II. A kolozsvári református kántorok munkaköre]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 288-325. (1971)

Herepei János: Alsdted professzor családja és adatok a Danczkával való kulturális kapcsolatainkhoz. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 384-389. (1971)

Herepei János: Az Apáczai-kollégiumi könyvtár keletkezésének és elhelyezésének nyomozása. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 248-257. (1971)

Herepei János: Az akadémiai vitatkozások és üdvözlő versek egymáshoz való viszonya. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 376-377. (1971)

Herepei János: Az alvinci újkeresztyénekről írott cikkhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 572-574. (1971)

Herepei János: Az iskolai tanítás első nyomai Kolozsvárt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 553-557. (1971)

Herepei János: Az öreg Comenius néhány magyar híve : magyar diákok Amszterdamban : [Nadányi János és Enyedi R. Gáspár ; Csernátoni Pál és a Bethlen fivérek ; "Tophaeus, Tsegledi, Körmendi et Eszéki etc" ; Mezőlaki, Tatai, Szatmárnémeti és társaik]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 394-418. (1971)

Herepei János: Baló László és a nagybaconi Balók. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 42-55. (1971)

Keserű Bálint: [Bevezetés]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 5-8. (1971)

Herepei János: Bornemissza Anna fejedelemasszony Radnóti könyvtára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 74-83. (1971)

Herepei János: Csanádi Pál unitárius püspök, orvos és egy régi gyökerű temetkezési szokásunk. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 481-491. (1971)

Herepei János: Csengeri István és fiai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 3-12. (1971)

Herepei János: Deák Filep János családi feljegyzései. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 113-120. (1971)

Herepei János: Egyleveles kárták a Farkas utcai templomban és kollégiumban [I. A Farkas utcai templomban őrzött temetési kárták ; II. A református kollégiumban őrzött kárták]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 215-224. (1971)

Herepei János: Eszéki T. István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 56-73. (1971)

Herepei János: Gidófalva deákos végzettségű fia a XVII. században. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 275-281. (1971)

Herepei János: A Heltai-nyomda sorsa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 463-467. (1971)

Herepei János: Hogyan történhetett meg Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 378-383. (1971)

Herepei János: Hol és milyen néven keresendő a "Molnár Albert éneké"-nek leírója? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 570-571. (1971)

Herepei János: Hozman János diák, a kolozsvári unitárius leányiskola tanítója. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 505-507. (1971)

Herepei János: Ifjabb Csepregi Turkovics Mihály. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 210-214. (1971)

Herepei János: Ifjú Hertel Péter és Balási Késcsináló Jakab özvegyének sírverse. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 508-514. (1971)

Herepei János: Járai Sámuel. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 499-501. (1971)

Herepei János: Katolikus vonatkozású adatok a XVII. századból. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 560-569. (1971)

Herepei János: Kolosi Török István verseskönyvének megjelenési ideje és Abrugyi György tipográfus első nyomtatványa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 471-473. (1971)

Herepei János: Kolosvári Dimién Pál unitárus kollégium igazgató orvos. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 515-517. (1971)

Herepei János: Kolozsvári utcák Felvinczi György versében. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 523-534. (1971)

Herepei János: Két svájci kereskedő erdélyi útja : Goldast Henrik és Zollikofer György. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 535-539. (1971)

Herepei János: Két versszerző 1672-ből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 109-112. (1971)

Herepei János: Kísérlet a kolozsvári Heltai-nyomda tulajdonosainak megállapítására. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 455-461. (1971)

Herepei János: Könyvek szállítása az elmúlt századokban - részlet -. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 263-272. (1971)

Herepei János: Köpeci Beke Miklós unitárius kollégiumi senior. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 502-504. (1971)

Herepei János: Köpeczi Bálint, a pataki kollégium tanára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 326-328. (1971)

Herepei János: Külsőországbeli akadémiák magyarországi hallgatói : bibliográfia. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 441-451. (1971)

Herepei János: Levéltári adatok a XVII-XVIII. századbeli egyleveles nyomtatványokból. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 225-243. (1971)

Herepei János: Lofflerer Joachim könyvkötő. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 469-470. (1971)

Herepei János: Magánstúdiumok a hazai kollégiumokban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 357-365. (1971)

Herepei János: Martonfalvi vagy Mártonfalvi? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 575-576. (1971)

Herepei János: Nagyváti János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 39-41. (1971)

Herepei János: Pataki István naplóíró, radnóti udvari pap. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 84-89. (1971)

Herepei János: Pataki István professzor Tótfalusi pártfogója. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 135-142. (1971)

Herepei János: Patrícius-nemzetségek művelődési szerepéhez : Wivey Gáspárné Filstich Anna és családja. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 540-552. (1971)

Herepei János: Rektor és prédikátor mint harangozó. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 282-287. (1971)

Herepei János: A Segesvári család. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 474-480. (1971)

Herepei János: Soós Ferenc és iskolai reformterve. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 366-375. (1971)

Herepei János: Szathmári András és peregrinációs albuma. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 390-393. (1971)

Herepei János: Szathmári-Némethi Sámuel mint Tótfalusi ellensége. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 202-209. (1971)

Herepei János: Teleki Jankó és könyvtára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 32-38. (1971)

Herepei János: Tiszabecsi Gáspár örökségi pere és könyvtárának sorsa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 90-96. (1971)

Herepei János: Tolnai János és Linczegh János szűcsmesterek, kolozsvári városbírák. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 492-498. (1971)

Herepei János: Tótfalusi nagy tekintélyű ellenfele, Szathmári Pap János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 189-201. (1971)

Herepei János: Tótfalusit útbaindító Horti István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 123-134. (1971)

Herepei János: Visszatekintés Tótfalusi Kis Miklós sírja mellől - régi és új cikkek : [Hogyan nevezzük Tótfalusi Kis Miklóst ; Adatok Tótfalusi életrajzához ; Tótfalusi feleségének családja ; Tótfalusi temetése ; Tótfalusiról és síremlékéről ; Tótfalusi kolozsvári műhelye és munkatársai ; Miért maradt el a kuruc Vay Ádám felesége felett tartott gyászbeszédek kinyomtatása ; Martonosi Mihály, Tótfalusi temetési kártyájának egyik versírója ; A Tótfalusit temető Szathmári Némethi Mihály]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 143-188. (1971)

Herepei János: Vásárhelyi Matkó István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 97-108. (1971)

Herepei János: Zilahi Sebes András a marosvásárhelyi kollégium megszervezője. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 330-333. (1971)

Herepei János: A bánffihunyadi iskola régi mesterei. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 350-356. (1971)

Herepei János: A gyulafehérvári iskola újraéledése. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 558-559. (1971)

Herepei János: A kolozsvári jezsuita akadémia diákjainak vitatkozásai a XVII-XVIII. századforduló idejéből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 246-248. (1971)

Herepei János: A kolozsvári lengyel unitáriusok két papja : [Lachovius András ; Wissowati András]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 518-522. (1971)

Herepei János: A kolozsvári református kollégium Apáczai utáni diákjainak névsorából - részlet -. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 334-349. (1971)

Herepei János: A könyvábrázolás mint jelkép. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 258-262. (1971)

This list was generated on 2024. június 25. 03:29:09 CEST.