Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 81.

Herepei János: Abafái P. András. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 580-582. (1966)

Herepei János: Adat Veresegyházi Szentyel János életéből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 316-317. (1966)

Herepei János: Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 19-23. (1966)

Herepei János: Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez - Kollaborátorok. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 24-27. (1966)

Herepei János: Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez - Professzor. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 118-128. (1966)

Herepei János: Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez - Rektorok, mesterek [Debreceni Simonides Gáspár (1631-33), Diószegi Pap Dávid (1633 táján), Gidófalvi Szabó Balázs (1636-37), Fejérvári (Albensis) Mihály (1636 táján), Kecskeméti Miklós (1638-39), Pankotai Ferenc (1640-41), Szilágyi Benjámin István (1643-45), Harsányi Nagy Jakab (1646-48), Técsi Joó István (1646-49), Herczeg-Szöllősi János (1646-1650), Tölcseki S. János (1647-1649), Komáromi Szvertán István (1648-51), Tofaeus Mihály (1650-51), Tarpai Sz. András (1652-57), Szathmári Baka Péter (1653-54), Enyedi Sámuel (1653-59), Serédi Sámuel (1655 előtt), ifj. Geleji Katonai István (1653-55?), id. Köleséri Sámuel (1657-59), Püspöki (Szilágyi) János (1659-60?), Mártonfalvi Tóth György (1660)]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 28-29. (1966)

Herepei János: Almási Porkoláb András. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 293-296. (1966)

Herepei János: Alvinczi Péter ítélőmester. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 583-587. (1966)

Herepei János: Apácza vallásváltoztatásának időtája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 409-411. (1966)

Herepei János: Apáczai Csere János kézírása és ismeretlen munkája. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 480-488. (1966)

Herepei János: Apáczai Csere János könyvtárának töredéke. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 496-507. (1966)

Herepei János: Apáczai Csere János nyelvtanulásának nyomai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 489-495. (1966)

Herepei János: Apáczai Csere, nagyajtai Cserei. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 419-430. (1966)

Herepei János: Apáczai Kolozsvárra jövetele. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 459-461. (1966)

Herepei János: Apáczai akadémiákra való útbaindulásának és hazatérésének időpontja. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 454-458. (1966)

Herepei János: Apáczai betegsége és halála. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 476-479. (1966)

Herepei János: Apáczai könyvtárának további nyomai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 508-511. (1966)

Herepei János: Apáczai közvetlen tanítványai Kolozsvárt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 574-579. (1966)

Herepei János: Apáczai szamosújvári útja. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 471-475. (1966)

Herepei János: Apáczai és kortársai : Herepei János cikkei.

Herepei János: Az 1647. évi akadémiai alumnusok. Lippai Sámuel. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 201-205. (1966)

Herepei János: Az akadémia szükségességének gondolata Erdélyben 1672-ben. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 633-639. (1966)

Herepei János: Az erdélyi legyeződíszes könyvkötés korának és eredetének nyomozása. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 168-177. (1966)

Herepei János: B. Sikó János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 358-367. (1966)

Keserű Bálint: Bevezetés. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 5-11. (1966)

[Bevezetés - A puritánus küzdelmek második hullámának résztvevői]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 135-136. (1966)

[Bevezetés - A váradi kollégium és a Rákócziak]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 3-4. (1966)

Herepei János: [Bevezetés - Adatok Apáczai életéhez és működéséhez]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 407-408. (1966)

Herepei János: [Bevezetés - Apáczai iskolái, tanárai, elődei]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 291-292. (1966)

[Bevezetés - Eszmetársak - ellenfelek - tanítványok]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 529-530. (1966)

Herepei János: Bátai B. György. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 565-573. (1966)

Herepei János: Crispinus János és Apáczai fehérvári mestertársai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 531-539. (1966)

Herepei János: A "Csere" családnév eredete. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 431-434. (1966)

Herepei János: Enyedi P. Bálint egy ismeretlen sorsú kolozsvári lelkipásztor. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 255-257. (1966)

Herepei János: Fogarasi K. Ferenc. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 339-343. (1966)

Herepei János: Fogarasi Mátyás. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 604-608. (1966)

Herepei János: Gidófalvi Cs. István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 542-544. (1966)

Herepei János: Gidófalvi Csulak János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 324-332. (1966)

Herepei János: Hornius György Szent genealogiájának magyar kiadása (RMK. I, 938). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 178-182. (1966)

Herepei János: Hozzászólás "Egy Apáczai-tanítvány tankönyvjegyzéke" című cikkhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 628-632. (1966)

Herepei János: Hozzászólás Apáczai származásának kérdéséhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 412-418. (1966)

Herepei János: Hány Apáczai Tamást ismerünk? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 588-592. (1966)

Herepei János: I. Rákóczi Ferenc Duconius nevű preceptora. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 554-557. (1966)

Herepei János: I. Rákóczi György s Lorántfi Zsuzsánna gondoskodása az iskolákról. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 5-6. (1966)

Herepei János: Idősebb Dadai János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 258-265. (1966)

Herepei János: Idősebb Graffius Gáspár. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 206-213. (1966)

Herepei János: Ifjabb Gelejei Katona István könyvtárának nehány kötete. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 545-546. (1966)

Herepei János: Illyefalvi Szász Miklós. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 540-541. (1966)

Herepei János: Jenei G. István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 214-222. (1966)

Herepei János: Ki volt Apáczainak könyvet ajándékozó Enyedi M. János? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 547-549. (1966)

Herepei János: Kolozsvári Igaz Kálmán. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 344-357. (1966)

Herepei János: Kovásznai Cs. Péter. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 149-158. (1966)

Herepei János: Kézdi-Vásárhelyi István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 609-613. (1966)

Herepei János: Kézdivásárhelyi Péternek tanárként való kirendelése. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 550-553. (1966)

Herepei János: Köpeczi János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 612-615. (1966)

Herepei János: Legidősebb Csepregi Turkovics Mihály. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 266-275. (1966)

Herepei János: Lorántffy Zsuzsánna alapítványának sorsa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 518-526. (1966)

Herepei János: Miért Csere és miért nem Cseri? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 435-443. (1966)

Herepei János: Mogyorósi Elek. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 247-254. (1966)

Herepei János: Nagyari Benedek. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 137-148. (1966)

Herepei János: Néhány adat Bethlen Miklós életéből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 593-603. (1966)

Herepei János: Néhány adat Csaholczi Pap János életéhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 333-338. (1966)

Herepei János: Néhány adat Nógrádi K. Mátyás életéhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 183-186. (1966)

Herepei János: Porcsalmi P. András. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 297-315. (1966)

Herepei János: Pápai Páriz Imre. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 194-200. (1966)

Herepei János: Részlet az 1658. évi tatár betöréskori helyzetképből. Basirius Izsák. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 558-564. (1966)

Herepei János: Scholabeli állapotok Apáczai Csere János Kolozsvárra jövetele előtt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 370-404. (1966)

Herepei János: Sellyei Balog Mátyás. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 187-193. (1966)

Herepei János: Szenczi Kertész Ábrahám. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 159-167. (1966)

Herepei János: Szentgyörgyi Beke György. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 616-618. (1966)

Herepei János: Uzoni Sz. Balázs. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 619-621. (1966)

Herepei János: Veresmarti Gáspár. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 223-246. (1966)

Herepei János: Váradi Miklós. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 276-288. (1966)

Váradi Mátyás: Váradi Mátyás. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 622-627. (1966)

Herepei János: A fehérvári kollégiumi alapítvány sorsa Bethlen halála után. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 7-18. (1966)

Herepei János: ki volt Sikó János és Fogarasi K. Ferenc külsőországbeli útitársa? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 368-369. (1966)

Herepei János: A kolozsvári "kis oskola", ahol Apáczai tanult. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 444-453. (1966)

Herepei János: A praeceptorok fizetése. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 512-517. (1966)

Herepei János: Árkosi Mihály Benedek. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 318-323. (1966)

Herepei János: A scholamesterház, Apáczai kolozsvári szállásai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 462-470. (1966)

Herepei János: A várbeli schola. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (2). pp. 129-131. (1966)

This list was generated on 2024. július 23. 10:47:47 CEST.