Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: B | F | G | H | N | P | R | S | T | V
Number of items: 39.

B

Bernáth Gábor and Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Sohár Pál: Fused-skeleton pyrimidinones from alicyclic, stereoisomeric β-aminoacids. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Huber Imre: Simple synthesis of alicyclic 1,3-amino alcohol analogues of cns-active compounds. In: Kolligátum. pp. 76-77. (1992)

Bernáth Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 107-157. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Spitzner Roland and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Synthesis and ring-chain tautomerism of stereoisomeric 1,3-oxazines condensed with a t-butyl-substituted cyclopentane ring. In: Kolligátum. pp. 74-75. (1992)

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Stájer Géza and Szabó Angela E. and Sohár Pál: Synthesis and structure of saturated azeto [1,2-a][3,1] and [2,1-b][1,3] benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 75-76. (1992)

F

Fülöp Ferenc and Dahlqvist Martti and Pihlaja Kalevi: Elektrofil aromás reaktivitás meghatározása tetrahidro-l,3-oxazinok és oxazolidinek gyűrű-lánc tautomériájával. In: Kolligátum. pp. 190-192. (1992)

Fülöp Ferenc and Simeonov Mario and Pihlaja Kalevi: Formation of l,2-Dihydroquinazolin-4(3H)-ones : reinvestigation of a recently reported 1,3,4-benzotriazepine synthesis. In: Kolligátum. pp. 531-538. (1992)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Pirimido[2,l-b]tiazin-6-on szintézise retro Diels—Alder reakcióval. In: Kolligátum. pp. 25-28. (1992)

Frimpong-Manso Samuel and Nagy Katalin and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Preparation of uracil by cycloreversion : structure of cycloalkane/ene- and Norbornane/ene-fused dihydrouracils. In: Kolligátum. pp. 221-224. (1992)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Saturated heterocycles : Part 189: synthesis and stereochemistry of 2,3-disubstituted 2,5,6,10b-tetrahydroimidazo[5,1-a]isoquinolin-1 -ones. In: Kolligátum. pp. 168-171. (1992)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Substituent effects on the ring-chain tautomerism of 1,3-oxazines : abstract. In: Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Syntheses and conformational analysis of saturated 1,3-oxazino- and oxazolo [4,3-a] isoquinolines : abstracts. In: Kolligátum. pp. 68-69. (1992)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi and Huber Imre and Bernáth Gábor and Ribár Béla and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Synthesis, reactions and stereochemistry of 3-hydroxymethyl-2,3- dihydro-4H-l,3-benzoxazin-4-one and some perhydrogenated derivatives. In: Kolligátum. pp. 4963-4970. (1992)

Fülöp Ferenc and Simeonov Mario and Pihlaja Kalevi: l,2-dihidrokinazolin-4(3H)-onok képződése : egy nemrégiben leírt 1,3,4-benzotriazepin szintézis felülvizsgálata. In: Kolligátum. pp. 497-503. (1992)

G

Gyeresi A. and Hohmann J. and Dombi György: Comparative study on the photostability of nifedipine and nitrendipine. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Gömöry Ágnes and Somogyi Árpád and Tamás József and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Komáromi István: Norbornán- és norbornén-kondenzált pirimidon- és oxazinon-származékok tömegspektrometriás és MNDO vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 261-272. (1992)

Gaizer F. and Lázár László and Kiss J. T. and Póczik E.: Protonation and complex formation equilibria of N-(phenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid derivatives-I. the complexes of hida and diethylcarbamoyl-mida. In: Kolligátum. pp. 257-264. (1992)

H

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Ciklohexán- és ciklohexén-kondenzált 2-tioxo-2,3,5,6-tetrahidro-pirimidin-4-(1H)-onok és l,3-tiazino[3,2,-a]dihidropirimidinonok elektronütközéses tömegspektrometriás tanulmányozása. In: Kolligátum. pp. 159-163. (1992)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Lázár János and Bernáth Gábor and Tóth Gábor: Dehydrogenation of 6-azaquinazoline derivatives : formation of unexpected quinonediimine intermediates. In: Kolligátum. pp. 157-161. (1992)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo- and thiazino[2,3-h]quinazolones and cycloalky limino-3(N)-thiazolinylthiazolidines. In: Kolligátum. pp. 4949-4956. (1992)

N

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Darstellung von trifunktionalen Thiophenderivaten. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Naumann Bert and Böhm Ralf and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Neue trifunktionale Thiophenderivate. In: Kolligátum. pp. 18-19. (1992)

P

Pihlaja Kalevi and Mäki Esa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Huber Imre: Electron impact ionization mass spectra of some substituted dipyrido[1,2-a:4,3-d] pyrimidinones. In: Kolligátum. pp. 50-52. (1992)

Palkó Márta: Norbornán- és norbornénvázas azetidinonok gyűrűbővülési reakciói laktiméterékkel. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Pihlaja Kalevi and Liukko-Sipi Sirpa and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Néhány N-szubsztituált 2-(N-metil-imino)-perhidro-3,l-benzoxazin és analóg tiazin elektronütközéses fragmentációja. In: Kolligátum. pp. 164-168. (1992)

Pihlaja Kalevi and Sillanpää Reijo and Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel: X-Ray study of a pentacyclic partially saturated benzothiazolo[2,3-a]isoindolone. In: Kolligátum. pp. 1021-1023. (1992)

R

Ruszoly József: Búcsú : egy élet a jog és az ész szolgálatában : búcsú Szabó József professzortól. In: Kolligátum. pp. 139-146. (1992)

Riddel Frank G. and Arumugam S. and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: A solid-state NMR study of ring-chain tautomerism in l,3-O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 4979-4984. (1992)

S

Simeonov Mario and Fülöp Ferenc and Sillanpää Reijo and Pihlaja Kalevi: 2D variable temperature of conformational complexity in seven-membered cyclic triazepinone/open-chain hydrazones : [előadáskivonat]. In: Kolligátum. p. 1. (1992)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 5,8-Metano-benzoxazino[2,l-b] és [2,3-b]-l,3-benzoxazin-4-on diasztereomerek előállítása norbornán/én-kondenzált dihidro-l,3-oxazinokból szalicilsav-kloriddal. In: Kolligátum. pp. 184-189. (1992)

Szabó Tibor: Arilszubsztituált transz-2-(amino-metil)-ciklohexanolszármazékok szintézise és átalakításai. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Szabó János and Fodor Lajos and Bani-Akoto Ernest and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Conformational analysis of s-triazolobenzothiazine derivatives prepared by intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of nitrilimines to 4-aryl-2H-l,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 4957-4962. (1992)

Szabó János and Bani-Akoto Ernest and Dombi György and Günther Gábor and Bernáth Gábor: Ring-closure reaction of N-arylthiomethylaroylamides to 1,3-Benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 1321-1324. (1992)

Sohár Pál and Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kóbor Jenő: Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 1- and 2- methyl-2H,4H-l,6,7,llb-tetrahydro-l,3-oxazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 4937-4948. (1992)

Szabó János and Bani-Akoto Ernest and Dombi György and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: Synthesis of quinazolino-l,3-benzothiazine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1513-1517. (1992)

Szabó Ágnes: Tiazolo[2,3-b]kinazolinonok és homológ heterociklusok szintézise tandem gyűrűzárási reakciókkal. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

Szakonyi Zsolt: t-Butil-ciklopentánnal kondenzált 1,3-oxazinok és 1,3-tiazinok szintézise. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

T

Tari János: 1,3-diszubsztituált tetrahidroizokinolvázas vegyületek szintézise és átalakítása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1992)

V

Vainiotalo Pirjo and Partanen Tuula and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Az N-szubsztitúció hatása a ciklohexénnel kondenzált 2-(N-fenil-imino)-tetrahidro-l,3-oxazinok és analóg tiazinok fragmentációjára. In: Kolligátum. pp. 218-224. (1992)

This list was generated on 2024. június 17. 06:24:23 CEST.