Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 58.

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 1,2-benzizotiazolok előállítása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. In: Kolligátum. pp. 122-127. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: 1-(ω-hidroxi-alkil)-tetrahidroizokinolin-homológok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: 2,6-Diszubsztituált-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinszármazékok előállítása. In: Kolligátum. pp. 543-551. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: 3,4-Diszubsztituált-1,6,7-11b-tetrahidropirimido[6,1-a]izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete. In: Kolligátum. pp. 155-160. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: 4(3H)- és 4(1H)-Pirimidinonok tautomériája és elektronütközéses tömegspektrumának vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 377-381. (1990)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Az 1,3-tiazolidinek gyűrű-lánc tautomériája. In: Kolligátum. pp. 344-348. (1990)

Pihlaja Kalevi and Stájer Géza: Conformational analysis. (1)H and (13)C NMR conformational and configurational study of 3-oxo-1,3-oxathiane and its monomethyl derivatives. In: Kolligátum. 237-240, [1]. (1990)

Wadsten Tommy and Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella: Crystal habit as a basis of the change in bioactivity of pentetrazole. In: Kolligátum. pp. 66-67. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Cycloaddition of nitrile oxides to norbornene-condensed dihydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 188, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor: Determination of σ(+) values via ring-chain tautomerism. In: Kolligátum. 186, [1]. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Szabó János and Katócs Ágnes and Fodor Lajos and Szűcs Erzsébet and Bernáth Gábor and Tamás József: Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformációanalízise. In: Kolligátum. pp. 114-121. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact and chemical ionization mass spectra of norbornane/ene di-exo and di-endo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. pp. 615-619. (1990)

Himottu Marja and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron impact induced fragmentation of some quinazolinediones and benzoxazinones. In: Kolligátum. 215-216, [1]. (1990)

Partanen Tuula and Vainiotalo Pirjo and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Electron ionization mass spectra of norbornane/ene diexo- and diendo-fused 1,3-oxazin-2(1H)-ones and 1,3-oxazine-2(1H)-thiones. In: Kolligátum. 219-220, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Lötjönen Lenita and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Vainiotalo Pirjo: Electron ionization mass spectra of some cyclohexane fused 2-N-phenyliminoperhydro-1,3-oxazines and related thiazines. In: Kolligátum. pp. 279-282. (1990)

Parkkinen Aija and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Formation of 3,1-perhydrobenzoxazines and their N-methyl derivatives. The effects of epimerization and temperature. In: Kolligátum. pp. 364-367. (1990)

Vainiotalo Pirjo and Ronkanen Sari and Fülöp Ferenc and Pihlaja Kalevi: Gas-phase ring-chain tautomerism in 1,3-oxazolidines. In: Kolligátum. pp. 3683-3692. (1990)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Izokinolinvázas amino-karbohidrazidok gyűrűzárása oxovegyületekkel. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Kondenzáltvázas 1,3,4-oxa- és tiadiazepinek szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectral study of some stereoisomeric 2-thioxo- and 2-oxo-perhydro-1,3- and 2-thioxoperhydro-3,1-benzoxazines. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1990)

Himottu Marja and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor and Stájer Géza and Vainiotalo Pirjo: Mass spectrometric behaviour of cyclopentane- and cyclohexane-condensed pyrimidinediones under electron impact. In: Kolligátum. pp. 277-284. (1990)

Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi: Mass spectrometric study of the ortho effect in 2-substituted 4(3H)-pyrimidinones. In: Kolligátum. 217-218, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Dahlqvist Martti and Stájer Géza and Hotokka Matti: Mass spectrometry and tautomerism in 4-oxopyrimidines. In: Kolligátum. 31-32, [1]. (1990)

Szabó E. Angela and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Nitril-oxidok cikloaddíciója norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokkal. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Nitrogénen változatosan szubsztituált 2-(amino-metil)-1-cikloalkanolok egyszerű szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. In: Kolligátum. pp. 6859-6868. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reaktion von 5,8-Methano-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 496-499. (1990)

Pricken A. and Franke Patrick and Huber Imre and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Octahydro-pyrido[2,1-b]chinazolin-11-onen bzw. -pyrrolo[2,1-b]chinazolin-11-onen. In: Kolligátum. pp. 740-742. (1990)

Pricken A. and Stájer Géza and Szabó E. Angela and Fülöp Ferenc and Pflegel Peter and Bernáth Gábor: Polarographie und Mechanismus der elektrochemischen Reduktion von cis- und trans-Tetrahydro-4(3H)-chinazolinonen. In: Kolligátum. pp. 568-571. (1990)

Sohár Pál and Bernáth Gábor and Frimpong-Manso Samuel and Szabó E. Angela and Stájer Géza: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. In: Kolligátum. pp. 1045-1050. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Preparation and steric structure of stereoisomeric tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. 323-324, [1]. (1990)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Bernáth Gábor: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]- and -[2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by salicyl chloride addition. In: Kolligátum. 189, [1]. (1990)

Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Bernáth Gábor and Laato Heimo and Parkkinen Aija: Ring-chain tautomerism and three- to four-component equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. 243-244, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Ring-chain tautomerism in 1,3-thiazolidines. In: Kolligátum. pp. 6545-6552. (1990)

Fülöp Ferenc: Ring-chain tautomerism of 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 83-90, [1]. (1990)

Bernáth Gábor and Semega Éva and Fülöp Ferenc and Sohár Pál: Ring-closure reactions of isoquinoline carbohydrazides with oxo compounds. In: Kolligátum. 187, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Részlegesen telített 1,3-benzoxazino-3,1- és 1,3-benzoxazinok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Bernáth Gábor: Saturated 1,3-heterocycles: NMR, MS and X-ray studies. In: Kolligátum. 65-82, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Saturated heterocycles, 162. Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetrahydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 957-962. (1990)

Fülöp Ferenc and Semega Éva and Dombi György and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 161. Synthesis of 2-hydroxycycloalkyl-substituted 1,3,4-oxadiazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,2,4-triazoles. In: Kolligátum. pp. 951-955. (1990)

Lázár János and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, part 172. Synthesis of 2,6-disubstituted-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine derivatives. In: Kolligátum. pp. 1885-1892. (1990)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Stereochemical Studies. 123. Structures of (I) cis-transoid-cis-hexahydro- and (II) cis-cisoid-cis-hexahydro-5,8-methano-4H-3,1-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. pp. 1495-1498. (1990)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Stereochemical studies, 144. Saturated heterocycles, 151. Preparation of cis and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. In: Kolligátum. pp. 1943-1950. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Stereochemical studies, 145. Saturated heterocycles, 152. Preparation and conformational analysis of stereoisomeric 1,6,7,11b-tetrahydro-2H[1,3]oxazino[4,3-a]isoquinolin-4-one derivatives. In: Kolligátum. pp. 4039-4048. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure determination of a norbornane-norbornene-fused pentacyclic isoxazoline by NMR spectroscopy. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Sohár Pál and Kövesdi István and Frimpong-Manso Samuel and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. In: Kolligátum. pp. 1023-1026. (1990)

Bernáth Gábor: Synthesis and conformational analysis of condensed-skeleton saturated 1,3-heterocycles. In: Kolligátum. 59-63, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Bernáth Gábor and Tóth Gábor and Pricken A. and Pflegel Peter: Synthesis and reductions of cis- and trans-1,4,4a,6,7,8,9,11a-octahydropyrido[2,1-b]quinazolin-11-one. In: Kolligátum. pp. 109-110. (1990)

Fülöp Ferenc and Huber Imre and Szabó Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis and retrodiene decomposition of thiazolo- and thiazinoquinazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and El-Gharib M. S. A. and Kóbor Jenő and Sohár Pál and Pelczer István and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino- and 1,3-thiazino[4,3-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 803-809. (1990)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Synthesis and transformation of some cyclic 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. 328-330, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and El-Gharib M. S. A. and Bernáth Gábor: Synthesis of 1,5,6,10b-tetrahydro-1,2,4-triazolo[3,4-a]isoquinolines. In: Kolligátum. pp. 60-61. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis of partially saturated thiazole- or thiazine-fused quinazolone derivatives. A preparative retrodiene decomposition of the methylene-bridged homologues. In: Kolligátum. 325-327, [1]. (1990)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Dombi György and Bernáth Gábor and Argay Gyula and Kálmán Alajos: Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformáció-analízise. In: Kolligátum. pp. 349-356. (1990)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Tautomerism and electron impact mass spectra of pyrimidin-4(3H)- and -4(1H)-ones. In: Kolligátum. pp. 115-118. (1990)

Frimpong-Manso Samuel and Sohár Pál and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Telített metilénáthidalt benzoxazino-1,3-benzoxazin-4-onok előállítása és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Huber Imre and Szabó Ágnes and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Telített és részlegesen telített tiopegén származékok szintézise. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Huber Imre and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Tetrahidroizokinolinnal kondenzált sztereoizomer oxazinszármazékok szintézise és szerkezetvizsgálata. In: Kolligátum. 1, [1]. (1990)

This list was generated on 2024. május 29. 08:53:58 CEST.