Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 28.

Schaffer Károly and Miskolczy Dezső: Anatomische Wesensbestimmung der Hereditär-organischen Nerven-Geisteskrankheiten. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1936)

Diczig Alajos: Az alsófokú közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] kérdése. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1936)

Polzovics Iván: Az u. n. gazdasági szankciók : különös tekintettel a Nemzetek Szövetségének az olasz-abesszin [!abesszín] viszállyal kapcsolatos gyakorlatára : írta és a Magyar Jogászegylet nemzetközi jogi szakosztályánk 1936. évi január hó 25. napján tartott ülésén előadta. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1936)

Goltner Dénes: Az államhatalmak elválasztása vagy együttműködése. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1936)

Sander Fritz: Das Verhältnis von Staat und Recht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1936)

Uhlenbrock Paul: Das Völkerrecht der Staatsangehörigkeit. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1936)

Fazekas Gy. I.: Die durch Ammoniak hervorgerufene experimentelle Nehennierenhypertrophi. In: Kolligátum. pp. 313-339. (1936)

Homeros : Homeri Ilias. Pars 2., Iliadis XIII-XXIV. In: Kolligátum. pp. 1-264. (1936)

Buza László and Zöldy Miklós and Szabó Mihály and Goltner Dénes and Csekey István: Jogi előadások a nemzetiszocializmusról. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1936)

Horváth Barna: Joguralom és parancsuralom. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1936)

Óvári Papp Zoltán: L'influence des emprunts extérieurs sur le mouvement des prix et les échanges internationaux. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1936)

Horváth Barna: La structure du droit dans ses rapports avec les autres régles de la vie sociale et avec les lois de la réalité. In: Kolligátum. pp. 257-270. (1936)

Bibó István: Le dogme du "bellum justum" et la théorie de l'infaillibilité juridique : essai critique sur la théorie pure du droit. In: Kolligátum. pp. 11-27. (1936)

Buza László: Szabadság és beavatkozás a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1936)

Hacker Ervin: Társadalmi kapillaritás és kriminalitás. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1936)

Sőtér István: A XVII. századi francia rhetorikák [!retorikák] stilus-szemlélete [!stílus-szemlélete]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése : székfoglaló értekezésül felolvasta a Szent István Akadémia I. osztályában 1936. jan. 24-én. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1936)

Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főtípusai Pannóniában = Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1936)

Schultheisz Emil: A jogrend érzelmi alapjának büntetőjogi védelme. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1936)

Surányi-Unger Tivadar: A nemzetközi viszályok gazdasági háttere. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1936)

Horner Miklós: A német nemzeti szocializmus útja. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1936)

Csűry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere. In: Kolligátum. pp. 1-42. (1936)

Thirring Gusztáv: A soproni részházak : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1936)

Sömjén László: A szabályrendeletalkotási jog : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1936)

Krompecher István: A szivacsos csontállomány elemei = Die Buaelemente der Spongiosa der Knochen. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1936)

Szücs Ervin: A tagosításról : a tagosítás gazdasági jelentőségének és a 34.700/1935. I. M. sz. rendeletnek ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1936)

Némethy Sándor: A tiszti fegyverhasználat. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1936)

This list was generated on 2024. június 17. 23:14:45 CEST.