Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Offprint
Number of items: 24.

Offprint

Király Ferenc: Az International Law Association (Nemzetközi Jogi Egyesület) nemzetközi karteljogi működése és budapesti (XXXVIII.) konferenciájának karteljogi tanácskozmányai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Csiky János: Az Állandó Nemzetközi Biróság [!Bíróság] véleményező hatásköre : az 1933/34. tanévben a nemzetközi jogi pályatételre beadott, s díjat nyert pályamunka. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1935)

Polner Ödön: Az államélet néhány főbb kérdése : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1935)

Dömötör Mihály: Az ónodi trónfosztó határozat előzményei, okai és tanulságai különös tekintettel a Habsburgok visszatérési törekvéseire. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1935)

Berzeviczy Albert and Ereky István and Hegedüs Loránt: Concha Győző ig. és t. tag emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-97. (1935)

Csekey István: Die Verfassungsentwicklung Estlands 1929-1934 : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 409-460. (1935)

Miskolczy István: Emlékbeszéd Áldásy Antalról. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1935)

Harkai Schiller Pál and Varga István: Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten : gazdaságpszichológiai tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1935)

Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1935)

Thirring Gusztáv: Jászberény népessége és társadalmi viszonyai II. József korában = La population de Jászberény et ses conditions sociales sous Joseph II. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1935)

Szinnyei József: Jó magyarság : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1935)

Hacker Ervin: Kriminologiai [!Kriminológiai] adalékok : 3. füz. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1935)

La Pradelle Albert Geouffre de: La réalisation du Droit par la Société des Nations : remarques sur la présentation par la Suisse au Conseil de la Société des Nations de la question des dommages de guerre. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1935)

Buza László: La réforme du conseil : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Horváth Jenő: Magyarország és a világháború : két előadás. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1935)

Réthey Ferenc: Nouvelles personnes morales de droit privé dans le droit international. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1935)

Varga István: Népesedési problémák. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1935)

Czakó István: A Saar-vidéki népszavazás. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Horváth Barna: Sociologie juridique et théorie processuelle du droit. In: Kolligátum. pp. 179-242. (1935)

Rössler Heinz: Vertragsfreiheit im Rechte des Nationalsozialistischen Staates. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1935)

Almási Antal: A bírói gyakorlat jelentősége a magyar magánjogban. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1935)

Vinkler János: A jog, jogviszony, perjogviszony : írta és a Magyar Jogászegylet 1935. évi május hó 18. napján tartott teljes ülésén felolvasta Vinkler János. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1935)

Surányi-Unger Tivadar: A magyar gazdaságpolitika heteronóm céljainak újabb fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1935)

Vidákovits Kamilló: A rekeszsérvekről különös tekintettel az úgynevezett hiatusherniákra. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1935)

This list was generated on 2024. június 25. 04:08:32 CEST.