Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 69.

Book

Lehoczky Tivadar: Munkács város uj [!új] monográfiája.

Peyre Roger: Padoue et Vérone.

Schrader Otto: Sprachvergleichung und Urgeschichte : linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Altertums.

Gusman Pierre: Venise.

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : 5., javított kiadás.

Offprint

Az 1907. évi október hó 7., 8. és 9. napjain Budapesten tartandó Országos Ügyvédgyűlés napirendjére tűzött kérdések tárgyában beérkezett vélemények. In: Kolligátum. pp. 1-89. (1907)

Vidákovits Kamilló: Az anthrax kezelése immunserummal és Bier-féle pangásos vérbőséggel. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1907)

Cholnoky Jenő: A Balaton télen. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1907)

Lee Edmund C. and Coulter Ernest K.: Children's Court : the city of New York first division. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1907)

Günther Antal: Emlékbeszéd Werbőczi István felett. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1907)

Krohn Kaarle and Olrik Axel and Sydow C. W.: Erste Mitteilung des folkloristischen Forscherbundes "FF". In: Kolligátum. pp. 1-9. (1907)

Mangold Lajos: Függelék : Magyarország összefoglaló leírása. In: Kolligátum. pp. 345-369. (1907)

Mangold Lajos: Genealógiai táblák. In: Kolligátum. pp. 341-343. (1907)

Gusman Pierre: Gusman, Pierre: [Venise] : chapitre III : l'architecture. In: Kolligátum. pp. 25-63. (1907)

Mangold Lajos: Harmadik szakasz : Szt. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 71-124. (1907)

Mangold Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 165-208. (1907)

Mangold Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 209-271. (1907)

Vidákovits Kamilló: I., Szájbeli daganatok kiirtásának műtéti technikájáról. In: Kolligátum. pp. 246-250. (1907)

Esterházy Sándor: Individuálismus és sociálismus [!Individualizmus és szocializmus]. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1907)

Breuil Henri: La question Aurignacienne : étude critique de stratigraphie comparée. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1907)

Steuer Géza: Le compromis entre la Hongrie et l'Autriche : les deux lois : hongroise et autrichienne, traduites, annotées et comparées : étude de droit public. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1907)

Macaulay Thomas Babington: Lord Bacon. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1907)

Domanovszky Sándor: Mügeln Henrik német nyelvű krónikája és a Rímes Krónika. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1907)

Mangold Lajos: Negyedik szakasz : Mátyás kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 125-147. (1907)

Mangold Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 272-340. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre II : souvenirs et débris antiques a Padoue. In: Kolligátum. pp. 11-13. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre III : le moyen age. In: Kolligátum. pp. 14-19. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre IV : les églises. In: Kolligátum. pp. 20-30. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre IX : successeurs de Giotto. In: Kolligátum. pp. 53-60. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre V : les monuments civils. In: Kolligátum. pp. 31-38. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre VI : les habitations privées. In: Kolligátum. pp. 39-43. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre VII : l'école de peinture de Padoue. In: Kolligátum. pp. 44-45. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre VIII : Giotto; La Madonna dell Arena. In: Kolligátum. pp. 46-52. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre X : la sculpture a Padoue. In: Kolligátum. pp. 61-75. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre XI : la peinture a Padoue, seconde époque. In: Kolligátum. pp. 76-87. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre XII : les successeurs de Mantegna. In: Kolligátum. pp. 88-91. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre XIII : le Museo Civico de Padoue. In: Kolligátum. pp. 92-97. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Padoue : chapitre premier, ancienne gloire de Padoue : Le Prato della valle ; La ville moderne. In: Kolligátum. pp. 3-10. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre II : l'antiquité. In: Kolligátum. pp. 102-108. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre III : le moyen age. In: Kolligátum. pp. 109-117. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre IV : le temps des della Scala. In: Kolligátum. pp. 118-131. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre IX : la peinture a Vérone au temps de la Renaissance. In: Kolligátum. pp. 153-170. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre V : l'architecture a Vérone depuis l'époque romane. In: Kolligátum. pp. 132-139. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre VI : la sculpture a Vérone depuis le XVe siècle, le Campo Santo. In: Kolligátum. pp. 140-144. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre VII : les "intarsiatori" véronais : les stalles de S.M. in organo. In: Kolligátum. pp. 145-147. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre VIII : la peinture véronaise. In: Kolligátum. pp. 148-152. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre X : Paul Véronése. In: Kolligátum. pp. 171-178. (1907)

Peyre Roger: [Padoue et Vérone] : Vérone : chapitre premier : aspect général. In: Kolligátum. pp. 98-101. (1907)

Lázár György: Szeged az egyetemért. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1907)

Timon Ákos: A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentősége. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1907)

Ady Endre: Sápadt emberek és történetek. In: Kolligátum. pp. 1-216. (1907)

Mangold Lajos: Tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 370-374. (1907)

Magyary Géza: Ujabb [!újabb] irányok a nemzetközi perjogban : székfoglaló értekezés : olvastatott a M. Tud. Akadémia 1906 deczember [!december] 10-iki ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1907)

Gusman Pierre: [Venise] : chapitre II : la ville. In: Kolligátum. pp. 11-24. (1907)

Gusman Pierre: [Venise] : chapitre IV : la sculpture. In: Kolligátum. pp. 64-89. (1907)

Gusman Pierre: [Venise] : chapitre V : le peinture. In: Kolligátum. pp. 90-144. (1907)

Gusman Pierre: [Venise] : chapitre VI : industries d'art : mosaique, verrerie, dentelle, typographie. In: Kolligátum. pp. 145-151. (1907)

Gusman Pierre: [Venise] : chapitre premier : origine de Venise et son développement artistique. In: Kolligátum. pp. 3-10. (1907)

Cholnoky Jenő: A belső ázsiai öntözések és a népvándorlás : népszerű tudományos előadás, vetitett képekkel. In: Kolligátum. pp. 305-323. (1907)

Hevesi Illés: A jogalkotó judikatura és a felek : Magyar Jogászegyletnek 1906. évi deczember hó 1-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1907)

Mangold Lajos: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje. In: Kolligátum. p. 344. (1907)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középiskolák VIII. osztálya számára : első szakasz : bevezetés. In: Kolligátum. pp. 5-30. (1907)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : előszó az ötödik kiadáshoz. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1907)

A népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás szabályai. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1907)

Ferdinandy Géza: A rendi elemek a magyar alkotmányban : székfoglaló értekezés : fölolvastatott a M. Tud. Akadémia 1907. évi márczius hó 11-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-97. (1907)

Szakolczai Árpád and Pap Dávid and Besnyő Béla and Back Frigyes and Ujlaki Géza and Kiss Géza and Giesswein Sándor and Hevesi Illés and Ferenczi Imre and Szende Pál and Brasch Arnold and Bozóky Alajos and Ágoston Péter and Székely Ferenc: A sztrájk jogalapja : a Magyar Jogászegyletben 1907. évi április és május havában tartott vita. In: Kolligátum. pp. 1-186. (1907)

Ágoston Péter: A sztrájk jogalapja : írta és a Magyar Jogászegyletnek 1907. évi márczius hó 23-án tartott ülésében előadta. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1907)

Mangold Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség versengése : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 148-164. (1907)

Concha Győző: A választójog reformja : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1907)

This list was generated on 2024. április 20. 05:39:09 CEST.