Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 53.

Book

Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudományegyetem alapítása XXXI. évfordulójának ünnepén 1903. május hó 29-én tartattak és a négy tudománykar jelentései a kitűzött pályakérdésekre benyujtott pályamunkákról, valamint az új pályatételekről.

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1903/4. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1903. évi szeptember hó 27-én tartattak.

Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmából a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem által 1903 januárius 15-ikén rendezett emlékünnep.

Offprint

Katona Lajos: Alexandriai Szent Katalin legendája középkori irodalmunkban. In: Kolligátum. 1-98, [2]. (1903)

Áldásy Antal: Alsáni Bálint bíbornok. In: Kolligátum. pp. 1-135. (1903)

Macaulay Thomas Babington: Az angol restauratio vigjátékirói [!vígjátékírói]. In: Kolligátum. pp. 1-89. (1903)

Szladits Károly: Az egyesületi jogról tekintettel a polgári törvénykönyv tervezetére : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1902 deczember hó 6-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Fayer László and Weisz Ödön and Székely Ferenc and Tóth Gerő and Barna Ignácz and Várkonyi Oszkár and Schachter Miksa and Gál Jenő and Rózsa Vilmos: Az új bűnvádi perrendtartás a gyakorlatban : a Magyar Jogászegyletben 1902 deczember 13-tól 1903 január 17-ig folytatott vita. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1903)

Mahler Ede: Babilon és a biblia. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1903)

Babura László: Babylon és a Biblia. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1903)

Delitzsch Friedrich: Babylonia és a Biblia. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1903)

Thúry József: A "Behdset-ül-Lugat" czimű [!című] csagatáj szótár. In: Kolligátum. 1-66, [2]. (1903)

Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József : 1813-1871. In: Kolligátum. pp. 1-304. (1903)

Kenedi Géza: Deák Ferencz emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1903)

Die Amtliche Statistik Deutschlands. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1903)

Miller Konrad: Die Herefordkarte. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1903)

Ahsbahs Leo: Die grundlinien des Notwehrrechts : ein Beitrag zur Revision der Notwehrlehre. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1903)

Morvay Győző: Galánthai gróf Fekete János : 1741-1803. In: Kolligátum. pp. 1-248. (1903)

Cserép József: Határidőszámitás [!Határidőszámítás] a rómaiaknál. In: Kolligátum. 1-23, [2]. (1903)

Erdélyi Zoltán: Hunyadi János élete és kora. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1903)

Hámos Gyula: Jövőnk vagy: a nemzetiségi kérdés egyedül helyes megoldása. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1903)

Ferdinandy Géza: Korona és monarchia : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 október 17-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1903)

Thaly Kálmán: Kuruczvilág : a Rákóczi-szabadságharc kétszázados évfordulója alkalmából saját régi költeményeiből. In: Kolligátum. pp. 1-168. (1903)

Szemere Miklós: Országgyülési [!országgyűlési] beszéd a hadseregről 1903 február 27-én. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1903)

Thúry József: Török nyelvemlékek a XIV. század végéig : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-54, [2]. (1903)

Veszprémi Dezső and Jancsó Miklós: Ueber einen Fall von Periarteriitis nodosa. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1903)

Seydel Max: Vorträge aus dem allgemeinen Staatsrecht. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1903)

Jászi Viktor and Polner Ödön and Schiller Bódog and Ferdinandy Géza: Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1903)

Jancsó Miklós: Véletlenül előidézett házi malaria-endemia a kolozsvári belgyógyászati klinikán. In: Kolligátum. pp. 2-35. (1903)

Jancsó Miklós: Véletlenül előidézett házi malária-endemia a kolozsvári belgyógyászati klinikán. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Jancsó Miklós: Über eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria-Hausendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502. (1903)

Halász Sándor: A cheque törvényes szabályozása : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi február hó 21-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

Sichermann Bernát: A cheque-törvényjavaslat előadói tervezetéről : különjavaslat s indoklással. In: Kolligátum. pp. 1-78. (1903)

Salgó Jakab: A csökkent beszámíthatóság : a Magyar Jogászegylet márczius 14-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

ifj. Dombóvári Schulhof Géza and Weisz Ödön and Kármán Elemér: A favor defensionis elve és a kir. curia : Magyar Jogászegyletnek 1903. évi márczius 14-iki ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-111. (1903)

Almási Antal: A jogczimes dologi ügylet hatásai a magánjogi tervezetben : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi február hó 28-án tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1903)

Lukács Hugó: A korlátozott beszámíthatóságról folyt vita : előadás 1903. márczius 7-én. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

France Anatole: A kyméi énekes és egyéb elbeszélések. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1903)

Jancsó Miklós: A lép- és visszérpunctio jelentősége a hasi hagymáz bakteriológiai kórismézésénél. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1903)

Jancsó Miklós: A lép- és visszérpunctio jelentősége a hasi hagymáz bakteriológiai kórismézésénél. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1903)

Nagyiványi Fekete Gyula: A magánelzárás. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

Kármán Elemér: A magánindítványi bűncselekményekről : a büntetőtörvény módosítása szempontjából : felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1903 április 25-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1903)

Tomcsányi Vilmos Pál: A mentelmi jogról. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1903)

Finkey Ferenc: A motívumok tana a büntető jogban : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi ápr. hó 4-én tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1903)

Baumgarten Nándor: A munkások baleset elleni biztosításáról szóló javaslat : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 évi május hó 9-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

Fellner Frigyes: A nemzeti jövedelem becslése. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1903)

Vámbéry Rusztem: A német Btk. revíziója 1. : alapelv és büntetési rendszer : (részben felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1902.márcz. hó 24-én tartott ülésében). In: Kolligátum. pp. 1-91. (1903)

Jancsó Miklós: A "periarteriitis nodosá"-ról. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1903)

Ferdinandy Géza and Schiller Bódog: A pragmatika sanctio és a házi törvények : a Magyar Jogászegyletben 1903. évi január 21-én folytatott vita. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1903)

Némethy Géza: A római elegia [!elégia] viszonya a göröghöz. In: Kolligátum. 1-30, [2]. (1903)

Szakolczai Árpád: A szabad akarat a magyar polgári törvénykönyv tervezetében. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1903)

Meszlény Artúr: A személyiség védelme a polgári törvénykönyv tervezetében : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903 évi márczius hó 28-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1903)

Angyal Pál: A véletlenség és a kísérlet : felolvastatott a Magyar Jogászegyletnek 1903. évi május hó 16-án tartott teljes ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1903)

This list was generated on 2024. február 24. 03:56:33 CET.