Browse by Projects

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 43.

Book

Beszédek, a melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem alapítása XXX. évfordulójának ünnepén 1902. május hó 29-ikén tartattak és a négy tudománykar jelentései a kitűzött pálykérdésekre benyujtott pálymunkákról, valamint az új pályatételekről.

Beszédek, melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz-József-Tudomány-egyetem 1902/3. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1902. évi október hó 5-én tartattak.

Mangold, Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : 4., javított kiadás.

Offprint

Kiss, Géza: Adalékok törvényes öröklési jogunk codificatiójához. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1902)

Jancsó, Miklós: Adatok a lumbalis punctio kórismészeti jelentőségéhez. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1902)

Kiss, Albert: Az elévülés : a magyar anyagi magánjogban : tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-244. (1902)

Ferdinandy, Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban : jogtörténeti és közjogi tanulmány : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-93. (1902)

Berzeviczy, Albert: Beatrice d'Aragona, regina d'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-31. (1902)

Concha, Győző: A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-egyetem Jog- és Állam-tudományi Karának véleményes jelentése : az elméleti jog- és állam-tudományi államvizsgáról és a jogi oktatásról szóló ujabb [!újabb] előadói tervezetre. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1902)

Gyomlay, Gyula: Bölcs Leo Taktikája mint magyar történeti kútforrás. In: Kolligátum. 1-71, [1]. (1902)

Mangold, Lajos: Csoportosító kérdések és összefoglalások. In: Kolligátum. pp. 409-436. (1902)

Angyal, Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával : a mohácsi vésztől a szatmári békéig. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1902)

Grosschmid, Béni: Fejezetek kötelmi jogunk köréből 2. köt., 2. rész. In: Kolligátum. pp. 611-1313. (1902)

Mangold, Lajos: Függelék : Magyarország összefoglaló leírása. In: Kolligátum. pp. 385-408. (1902)

Mangold, Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 81-140. (1902)

Mangold, Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 183-230. (1902)

Mangold, Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 231-299. (1902)

Meszlény, Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

Mangold, Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 31-70. (1902)

Mangold, Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadása és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 37-80. (1902)

Marczali, Henrik: Mátyás király a műbarátok körében : 1902 február 21-én tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Szamosi, János: Mátyás és az irodalom : elnöki megnyitó. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1902)

K. Nagy, Sándor: Ne lopj : tanulságos históriák a rab-életből. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Mangold, Lajos: Negyedik szakasz : Mátyás kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 141-165. (1902)

Mangold, Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 300-377. (1902)

Jancsó, Miklós: Néhány érdekes kóresetről. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1902)

Hugo, Victor: Post-scriptum de ma vie. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1902)

Mangold, Lajos: Tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 382-384. (1902)

Katona, Lajos: Temesvári Pelbárt példái : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. 1-89, [2]. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Ujabb [!Újabb] vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Ludwich, Arthur: Verzeichniss der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg im Winter-Halbjahre vom 15. October 1902 an zu haltenden Vorlesungen und der öffentlichen akademischen Anstalten : über zwei Scholien zu Herondas und einige Verderbnisse bei Babrios. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1902)

Ludwich, Arthur: Über die Papyrus-Commentare zu den Homerischen Gedichten. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1902)

Domanovszky, Sándor: A budai krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1902)

Rubinyi, Mózes: Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-29. (1902)

Jancsó, Miklós and Veszprémi, Dezső: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséről az Anophelesekben. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1902)

Nagy, Ernő: A közjog tudományos müveléséről [!műveléséről] : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1902)

Mangold, Lajos: A leggyakrabban és rövidítve idézett segédmunkák jegyzéke és néhány általános jellegű segédmunka : első szakasz. In: Kolligátum. pp. 5-36. (1902)

Mangold, Lajos: A magyar királyok genealogiája. In: Kolligátum. pp. 378-380. (1902)

Mangold, Lajos: A magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje. In: Kolligátum. p. 381. (1902)

Mangold, Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : előszó. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1902)

Arató, Frigyes: A szabadkőmüvesség [szabadkőművesség!] a művelt közösség számára. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1902)

Márffy-Mantuano, Rezső: A szaktudósítók a nemzetközi jog szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1902)

Mangold, Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 166-182. (1902)

This list was generated on 2020. September 28. 20:31:34 CEST.