Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Offprint
Number of items: 20.

Offprint

Rubinyi Mózes: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához. pp. 1-39. (1901)

Ludwich Arthur: Besserungsvorschläge zu Kolluthos ; kritische Miscellen. (XXI-XXIV). In: Kolligátum. pp. 1-20. (1901)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem 1901. május hó 29-iki évforduló- és pályadíj kiosztási ünnepélyén tartattak és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről. In: Kolligátum. pp. 1-135. (1901)

Beszédek, melyek a Kolozsvári Ferencz-József M. K. Tudomány-egyetem MCMI-II. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1901. évi szeptember hó 25-én tartattak. In: Kolligátum. pp. 1-170. (1901)

Macaulay Thomas Babington: Byron. In: Kolligátum. pp. 1-54. (1901)

Herrnritt Rudolf Herrmann von: Die Staatsform als Gegenstand der Verfassungsgesetzgebung und Verfassungsänderung. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1901)

Lenk Heinrich von: Die Wanderungen der Ruren bis zur Gründung ihrer Staaten : 1652-1854. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1901)

Bruckner Győző: Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regirs czímű műve mint művelődéstörténelmi kútfő. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1901)

Pethes János: Gyermekpsychologia [gyermekpszichológia] : a szülők, tanitók [tanítók] és tanitó-növendékek [tanító-növendékek] számára. In: Kolligátum. pp. 1-336. (1901)

Baumgarten Nándor: Közigazgatási biráskodás [!bíráskodás] vasuti [!vasúti] ügyekben : [felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1901. évi február hó 9-én tartott teljes-ülésén]. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1901)

Pap József: Perjogi elvek : A magyar polgári perrendtartás törvényjavaslatában. In: Kolligátum. pp. 1-178. (1901)

Horner Carolus: Quastiones salaminiae : dissertatio inauguralis philologa quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Universitatis Bernensis. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1901)

Ludwich Arthur: Textkritische Untersuchungen über die mythologischen Scholien zu Homer's Ilias: II. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1901)

Loti Pierre: Tünő képek. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1901)

Polner Ödön: A képviselőválasztások érvényessége feletti biráskodás [bíráskodás] egynémely kérdéséről : Magyar Jogászegylet 1900. évi október hó 18-án tartott teljes-ülésén : Polner Ödön előadása : Concha Győző, Schwarz Gusztáv, Vécsey Tamás és Vavrik Béla felszólalásaival. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1901)

Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. In: Kolligátum. pp. 1-255. (1901)

Concha Győző: A rendőrség természete és állása szabad államban : székfoglaló értekezés : olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1901. április 15-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1901)

Mailáth József: A socialismus múltja, jelene és jövője : a magyar orvosok és természetvizsgálók 1901. augusztus havában Bártfán tartott vándorgyűlésén. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1901)

Flórián Károly: A szoczializmus és a magántulajdon. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1901)

Polner Ödön: A választói jog mivolta. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1901)

This list was generated on 2024. március 1. 02:32:35 CET.