Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 34.

Book

Tuwora M. I.: Aus dem Leben unserer Kaiserin und Königin Elisabeth.

Turgenev Ivan Sergeevič: Az ötödik kerék : elbeszélés.

Lechner Károly and Lukács Adolf and Farkas Lajos and Kiss Mór and Kenyeres Balázs and Brandt József and Buday Kálmán and Marschalkó Tamás and Udránszky László and Lőte József and Davida Leo and Tompa János and Hoór Károly and Schneller István and Böhm Károly and Halász Ignác and Széchy Károly and Szamosi János and Vajda Gyula and Szádeczky Lajos and Schilling Lajos and Márki Sándor and Terner Adolf and Vályi Gyula and Schlesinger Lajos and Abt Antal and Farkas Gyula and Szádeczky Gyula and Fabinyi Rudof and Istvánffi Gyula and Apáthy István: Beszédek, a melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudomány-egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak, és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről.

Lechner Károly and Terner Adolf: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVIII-XCIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1898. évi szeptember hó 25-én tartattak.

Terner Adolf and Márki Sándor: Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-egyetem Tanácsa által Ő felsége Erzsébet királyné emlékezetére tartattak : [1-3. beszéd].

Byron George Gordon: Manfred : drámai költemény.

Offprint

Nagy László: Bankszabadalom és mezőgazdaság : gyakorlati agrárpolitika a mezőgazdasági válság gyökeres orvoslására. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1898)

Beschreibung der pergamenischen Bildwerke. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1898)

Honter Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 208-212. (1898)

Honter Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 25-26. (1898)

Vári Rezső: Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1898)

Lóczy Lajos: Cholnoky Jenő ázsiai útazásáról [!utazásáról] : Sanghai, 1898. február 20-án. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1898)

Molière : Dandin György vagy a megcsúfolt férj : vígjáték három felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1898)

Lönholm Ludwig Hermann: Das Bürgerliche Gesetzbuch für Japan : Familien- und Erbrecht : 3. Band. In: Kolligátum. pp. 1-145. (1898)

Honter Johann: Die Karte von Siebenbürgen. In: Kolligátum. p. 26. (1898)

Honter Johann: Einleitung : [I. Johannes Honter ; II. Seine Schriften]. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1898)

Gottschall Rudolf von: Friedrich von Schiller. In: Kolligátum. pp. 1-174. (1898)

Führer durch das Museum für Völkerkunde. In: Kolligátum. pp. 1-199. (1898)

Honter Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 129-206. (1898)

Honter Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 22-25. (1898)

Damé Frédéric: Incercare de terminologie poporană română : cu 300 de gravuri. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1898)

Csengery Antal: Jellemrajzok. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1898)

Jókai Mór: [Jókai beszédei]: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről ; Jósika Miklós emlékezete ; Kossuth Lajos emlékezete ; Ünnepi beszéd 1898. márczius 15-én ; Az egyetemi ifjúság márcziusi[!márciusi] ünnepén. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1898)

Klingenberger Heinrich: Kaiserin Elisabeth von Oesterreich : unserer Kaiserin Leben, Wirken und Tod. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1898)

Plutarchos : Perikles. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 2-125. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Somló Bódog: Törvényszerűség a sociologiában [!szociológiában]. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1898)

Horváth Ödön: Ujabb [!Újabb] dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1898)

Utopies de justice ou La justice appliquée aux besoins modernes. In: Kolligátum. pp. 533-548. (1898)

Honter Johann: Vorrede ; Inhaltsübersicht. In: Kolligátum. 1-5, 1 t.. (1898)

Reiner János: A concordatumról. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1898)

Mátyás Flórián: A magyarok első hadjáratai Európában : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1898)

This list was generated on 2024. április 20. 06:55:07 CEST.