Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 47.

Book

Lindner Gusztáv and Farkas Lajos: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVI-XCVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1896. évi október havi 4-én tartattak.

Thirring Gusztáv: Budapest gyermekegészségügyi viszonyai.

Höchsmann Johannes: Johannes Honter, der Reformator Siebenbürgens und des sächsischen Volkes : ein Lebensbild aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Offprint

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1896)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez : előadatott az Erd. Muzeura-Egylet Orvos-Természettudományi szakosztályának 1896. márczius hó 6-dikán tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1896)

Lönholm Ludwig Hermann: Allgemeiner Theil und Sachenrecht : 1. Band. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1896)

Lindenberg Paul: Aus dem dunklen Paris : Skizzen aus dem Pariser Polizei- und Verbrechertum. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : Voyage du Rhin, 1840 ; Lettres a divers, 1841-1851. In: Kolligátum. pp. 108-129. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : appendice : Académie des jeux floraux, 1819-1825. In: Kolligátum. pp. 93-101. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a Sainte-Beuve, 1827-1834. In: Kolligátum. pp. 69-81. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a divers, 1815-1835. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a divers, 1836-1851. In: Kolligátum. pp. 103-108. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres au père et a la mère, 1815-1826. In: Kolligátum. pp. 45-58. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres aux enfants, 1834-1843. In: Kolligátum. pp. 83-92. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : voyage a Reims - Sacre de Charles X, 1825. In: Kolligátum. pp. 59-68. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : 1851-1852 : le coup d'état - lettres de Bruxelles. In: Kolligátum. pp. 131-149. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : 1871-1882. In: Kolligátum. pp. 199-205. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : lettres de l'exil, 1852-1870. In: Kolligátum. pp. 151-198. (1896)

Keyssner Hugo: Das Recht am eigenen Bilde. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1896)

Sztehlo Kornél: Das ungarische Ehegesetz und seine Beziehungen zu Oesterreich. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1896)

Rümelin Gustav: Der civilistische Unterricht und das bürgerliche Gesetzbuch. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1896)

Höchsmann Johannes: Drittes Capitel : [Die Vorbereitung, das Präludium der Reformation ; Thema: wir lochen nicht wie die Schafe den Wolf durch Blöchen]. In: Kolligátum. pp. 26-40. (1896)

Höchsmann Johannes: Erstes Capitel : [Der Aubruch der neuen Zeit verbürgt Siebenbürgen die Rettung aus dem allgemeinen Untergang ; Siebenbürgische, besonders sächsische Zustände, Kämpfe, Hoffnungen und Frfahrungen vom Tage bei Mohatich bis zum Tode Johann Zapolyas]. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1896)

Lönholm Ludwig Hermann: Forderungsrecht : 2. Band. In: Kolligátum. pp. 1-85. (1896)

Höchsmann Johannes: Fünftes Capitel : [Ad ornamentum patriae nostrae: communis ; Zum Schmuche und zur Erhaltung unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes]. In: Kolligátum. pp. 55-72. (1896)

Mangold Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 62-107. (1896)

Mangold Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 143-172. (1896)

Mangold Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 173-235. (1896)

Kalauz a Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet muzeumához [!múzeumához] : I. rész: Az egylet saját gyüjteménye [!gyűjteménye] : II. rész: Az Ipolyi-gyüjtemény [!Ipolyi-gyűjtemény]. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1896)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadasa [!befogadása] és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 28-61. (1896)

Sz. L.: Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 357-358. (1896)

Hegedűs István: Mátyás király Antonius Constantius olasz költőnek : írta Janus Pannonius 1464-ben. In: Kolligátum. pp. 377-383. (1896)

Márki Sándor: Mátyás és a renaissance. In: Kolligátum. pp. 359-376. (1896)

Mangold Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 236-299. (1896)

Höchsmann Johannes: Sechstes Capitel : [Mit der ganzen Nation im Bunde zur Aufhebung der päpstlichen Kirche: ich lege meinen Geist auf deine Zunge und gebe dir Kraft, niederzureiken und aufzubauen]. In: Kolligátum. pp. 73-124. (1896)

Sorrend Kolozsvár ezredéves ünnepélyén. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1896)

Jellinek Georg: Ueber [!Über] Staatsfragmente. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1896)

Höchsmann Johannes: Viertes Capitel : [Die Reformatio Coronensis ac totius Barcensis provinciae ; Die Reformation Kronstadst und der ganzen Burzenländer Provinz]. In: Kolligátum. pp. 41-54. (1896)

Csoma József: Zsigmond király czímerlevelei [!címerlevelei] : egy czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1896)

Höchsmann Johannes: Zweites Capitel : [Johannes Honter]. In: Kolligátum. pp. 15-25. (1896)

Krisztinkovich Iván: A haszonbérleti jog mai érvényében : bírói gyakorlatunk alapján. In: Kolligátum. pp. 1-216. (1896)

Pethő Gyula: A három Kőrös és a Berettyó geografiai [!geográfiai] és geológiai alkotása. In: Kolligátum. pp. 1-124. (1896)

Mangold Lajos: A magyar királyok genealógiája : a magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje : tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 300-308. (1896)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : előszó : bevezetés. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1896)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : negyedik szakasz : Matyas [!Mátyás] kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 108-128. (1896)

Mangold Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 129-142. (1896)

Gaal Jenő: A "university extention" hazánkban. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1896)

This list was generated on 2024. május 28. 17:03:43 CEST.