Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 26.

Márki Sándor: Amerika und die Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1893)

Márki Sándor: Amerika és a magyarság. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Arany János: Az elveszett alkotmány. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1893)

Csoma József: Az olasz renaissance a magyar heraldikában : kilencz czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1893)

Thirring Gusztáv: A Budai-hegyvidék : Szent-Endre és Visegrád vidéke. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1893)

Dózsa József: Czakó Zsigmond élete és művei.

Márki Sándor: Egy magyar humanista : Maximilianus Transylvanus. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1893)

Horváth Ödön: Eszmék a vallásszabadságról. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1893)

Márki Sándor: Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében : magyarázó szöveg s Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete által kiadott iskolai falitérképhez. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1893)

Führer durch die Gemälde-Sammlungen der Kgl. neuen pinakothek zu München : Abteilunk A und B. In: Kolligátum. pp. 1-89. (1893)

Horváth Ödön: Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-129. (1893)

Katalog der Gemälde-Sammlung der kgl. Älteren [!Aelteren] Pinakothek in München.

Kostenszky Géza: Nemzeti politika a Felvidéken. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1893)

Binder Jenő: Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik. pp. 1-40. (1893)

Fries Carolus: Quaestiones herodoteae : dissertatici inauguralis philologa quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis alma litterar um Universitate Friderica Quilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die III. mensis maii a. 1893 publice defendet auctor. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1893)

Arany János: Rózsa és Ibolya ; Losonczi István ; Bolond Istók. In: Kolligátum. pp. 1-117. (1893)

Popǔ Constantin: Veacul al XVII : Limba şi literatura română. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1893)

Zarándokút Rómába : melléklet a «Társulati Értesitő»-höz [«Társulati Értesítő»-höz!].

Krones Franz Xaver: Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden bis zum Ergebnisse der Ungarischen Magnatenverschwörung : 1645-1671. pp. 1-78. (1893)

Krones Franz Xaver: Zur geschichte Ungarns : 1671-1683 : mit besonderer Rücksicht auf die Thätigkeit und die Geschicke des Jesuitenordens. (1893)

Arany János: A magyar verselésről.

Arany János: A nagy-idai czigányok. In: Kolligátum. pp. 1-75. (1893)

Arany János: Írói arczképek [!arcképek].

Polner Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar közjogban. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1893)

This list was generated on 2024. június 25. 04:35:35 CEST.