Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 37.

Book

Kis Sándor: A kuruczvilág költészete : 1., Rákóczy előtti korszak.

Major Károly: A magyar ezópi meseírás története : irodalomtörténeti tanulmány.

Jancsó Benedek: A monographia ügyében.

Machovich Gyula: A szabadkőművesség elleni szövetkezet kézikönyve és a magyarországi szabadkőművesek névsora.

Offprint

Arbeiten der demographischen Section : 4. Thema : Beilage II-III. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1887)

Schvarcz Gyula: Az athenei állam és társadalom jelentősége az emberi haladásra nézve Kleisthenestől Ephialtesig : 507-461-2-ig Kr. e. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1887)

Schvarcz Gyula: Az európai monarchiák rendszeres alaptörvényeiről tekintettel ezek alkotmánytörténelmi előzményeire. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Hofecker Imre: Az öszhangzat ![összhangzat] és zeneszerzés-tanitás módszertana. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1887)

Myrdacz Paul: Die Verbreitung der zu Kriegsdiensten untauglich machenden Gebrechen der Wehrpflichtigen in Oesterreich-Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1887)

Kőrösy József and Grimshaw Thomas Wrigley: Die Verhandlungen und Beschlüsse des Internationalen Statistischen Instituts In Betreff einer einheitlichen Aufarbeitung der Volkszählungen ; Vorschlag einer einheitlichen Aufarbeitung communaler Volkszählungen ; On the methods of drawing up census returns. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1887)

Capesius J.: Die hauptsächlichen Forderungen Erziehenden Unterrichts : ein Vortrag. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1887)

Márki Sándor: Dézna és vidéke. In: Kolligátum. pp. 329-353. (1887)

Juraschek Franz von: Einfluss der Berufsverhältnisse auf Erkrankung und Sterblichkeit. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1887)

Teleszky Stefan and Kern Theodor: Entwurf des ungarischen Erbrechts. In: Kolligátum. pp. 1-66. (1887)

Chamberland Ch. and Lydtin A. and Pütz Hermann and Custer Gustav and Csokor Johann: Expériences faites dans les divers pays relativement aux vaccinations préventives ; Erfahrungen über die in Deutschland geübten Schutzimpfungen gegen den Milzbrand, den Rauschbrand und den Rothlauf der Schweine ; Die Resultate der in verschiedenen Staaten ausgeführten Impfungen gegen Lungenseuche und Schafpocken ; Erfahrungen über die In der Schweiz geübten Schutzimpfungen gegen Rauschbrand, Milzbrand und Rothlauf der Schweine ; Erfahrungen über die in verschiedenen Staaten geühten Schutzimpfungen. In: Kolligátum. pp. 1-202. (1887)

Hofmannsegg Johann Centurius Hoffmann von: Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon : 1793-1794-ben. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1887)

Márki Sándor: Hazánk leírói 1886-ban. In: Kolligátum. pp. 188-221. (1887)

Turgenev Ivan Sergeevič: Heléna : a bolgár felkelés előestéjén. In: Kolligátum. pp. 1-214. (1887)

Közép katekizmus katholikus [!katolikus] gyermekek számára a religio történetének rövid vázlatával. In: Kolligátum. pp. 1-254. (1887)

Proust Adrien and Ballet Gilbert and Hauser Ph. and Babes Victor and Gruber Max: L'Épidémie cholérique de 1884—85—86 en France ; L'Épidémie cholérique de 1884 et 1885 en Espagne ; Die Cholera-Epidemie 1886 in Ungarn ; Die Cholera in Oesterreich in den Jahren 1885—86. In: Kolligátum. pp. 1-236. (1887)

Dr. Richard and Löffler F. and Dobroslawin Al.: La pratique de la désinfection ; Ueber Praxis der Desinfection ; Ueber die praktischen Methoden der Desinfection. In: Kolligátum. pp. 1-101. (1887)

Ruysch W. P. and Mouton J. Th. and Vallin E. and Corfield M.: Les chiffons infectés ; Conclusions proposées ; Rag importation. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1887)

Schvarcz Gyula: Lucius Cornelius Sulla a római alkotmányjog történelmében : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Dengi János: Nagybárdú Botond : a hires [!híres] magyar vezér históriája. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1887)

Félix J. and Sörensen S. F. and Böhm Karl: Sur la nécessité et l'installation des hôpitaux d'isolement ; Notwendigkeit und Anlage von Isolirspitälern ; Ueber die Notwendigkeit der Isolirung, die Isolirspitäler und deren Anlage. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1887)

Joannovics György: Szórendi tanulmányok : II. rész : székfoglaló. In: Kolligátum. pp. 1-67. (1887)

Schmidt Meinhardt and Bambas J. C. and Linhart Moriz Hans: Ueber Schiffhygiene ; Rapport sur l'hygiène des bateaux marchands ; Wasser und Luft am Bord. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1887)

Sonderegger and Vallin E. and Murphy Shirley F.: Welche Grundsätze wären für die Abfassung eines internationalen Epidemie- Regulativs zu empfehlen? - Themen und Reflexionen ; Quels principes recommander pour la rédaction d'un règlement international des épidémies? ; International Regulations for Epidemies. In: Kolligátum. pp. 1-86. (1887)

Sardá y Salvany Felix: XIII. Leo pápa ő szentségének apostoli körlevele az emberi szabadságról. In: Kolligátum. pp. 181-216. (1887)

Schvarcz Gyula: A két utóbbi évtized államformatani irodalmának kritikai méltatásához. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1887)

Krizskó Pál: A körmöcbányai római katholikus egyházközség története : 1. korszak : 1317-1520. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1887)

Krizskó Pál: A körmöcbányai vártemplom helyreállításának története. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1887)

Machovich Gyula: A magyarországi symbolikus nagypáholy fenhatósága alatt működő páholyok jegyzéke. In: Kolligátum. pp. 102-104. (1887)

Machovich Gyula: A magyarországi szabadkőművesek névsora. In: Kolligátum. pp. 44-101. (1887)

Barna Ferdinánd: A mordva nép házassági szokásai. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1887)

Ferenczy József: A talált kincs : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1887)

Kiaer A. N.: Étude sur le mouvement annuel de la population'de l'Europe pendant les dernières années. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1887)

This list was generated on 2024. május 26. 19:45:33 CEST.