Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Offprint
Number of items: 23.

Book

Jablonszky János: Földrajz a reáliskolák első és második osztálya számára.

A Magyar Nemzeti Muzeum [!Múzeum] képcsarnokának lajstroma.

Rácz Károly: Urasztalához készűlet [készület] : az uri szent vacsorában elöször [először] részesűlni [részesülni] szándékozók számára.

Sirisaka Andor: A babonáról : a magyar nép és a serdültebb ifjuság [!ifjúság] számára.

Offprint

Taine Hippolyte Adolphe: Az olasz művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1886)

Taine Hippolyte Adolphe: Az olasz művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1886)

Beschreibung der Wandgemälde in der aegyptischen Abteilung. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1886)

Gervinus Georg Gottfried: Bevezetés a tizenkilenczedik század történetébe. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1886)

Gervinus Georg Gottfried: Bevezetés a tizenkilenczedik század történetébe. In: Kolligátum. pp. 1-227. (1886)

K. Nagy Sándor: Biharvármegye földrajza Nagy-Várad város leírásával és a Magyar királyság rövid áttekintésével. In: Kolligátum. pp. 1-234. (1886)

Pethő Gyula: Borosjenő, Apatelek, Buttyin és Beél környékének geologiai [!geológiai] viszonyai a Fehér-Kőrös völgyében : jelentés az 1886-ik évi földtani részletes fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1886)

Turgenev Ivan Sergeevič: Dimitri Rudin. In: Kolligátum. pp. 3-181. (1886)

Schvarcz Gyula: Gondolatszabadság és ódon tömeguralom. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1886)

Szabó Károly: Kun László : 1272-1290. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1886)

Schvarcz Gyula: Melyik görög állam közelitette [!közelítette] meg leginkább a képviseleti rendszer alapgondolatát? : olvastatott a M. T. Akadémia II. osztályának január 11-ki ülésén 1886. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1886)

Turgenev Ivan Sergeevič: Punin és Baburin. In: Kolligátum. pp. 1-85. (1886)

Fraknói Vilmos: Pázmány Péter : 1570-1637. In: Kolligátum. pp. 1-344. (1886)

Rövid közlemények : expeditiók. In: Kolligátum. pp. 165-168. (1886)

Szórendi tanulmányok : olvastatott a M. T. Akadémia 1886. jau. 4-én és márcz. 1-én tartott ülésein. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1886)

Jablonszky János: Tartalom : Előismeretek ; Az egyes országok és világrészek leírása. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1886)

Schvarcz Gyula: További adalék a görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1886)

Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi klariszsza-apáczák története : adatok a pozsonyi gymnasium történetéhez. pp. 1-52. (1886)

Gregorovius Ferdinand: A pápák siremlékei [!síremlékei] : a pápaság történetének határkövei. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1886)

This list was generated on 2024. április 20. 05:54:59 CEST.