Browse by Projects

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: Book | Manuscript
Number of items: 77.

Book

Tóbiás Péter: Alkalmazott biológia : állattenyésztéstan.

Hollóné Hatos Kornélia: Boldogi hímzésminták : 86 eredeti himzésminta, 8 horgolt csipke, magyarázó szöveg 12 ábrával.

Vántus István: Burlesca : [kéziratos kotta].

Zsilinszky Mihály: Dugonics-Társaság évkönyve II. : képek Csongrád vármegye múltjából.

Vántus István: Ecloga : [kéziratos kotta] : kamarazenekarra.

Lőte József: "Emlékezzünk régiekről" : magyar játékokról.

Kovács Erzsébet: Kémiai laboratóriumi gyakorlatok : térfogatos analízis : főiskolai jegyzet.

Balog Iván: Mi van az erdélyi hátizsákban? : [gépelt kézirat].

Raffay Ernő: Modern Románia kialakulása, 1866-1900 ; Nagy-Románia születése, 1900-1920 : [gépelt kézirat].

Juhász Gyula: Nefelejcs ; Ez az én vérem : versek.

Szeged szab. kir. város útmutatója.

Szekula Teréz: Szegedi új szakácskönyv.

A. Sajti Enikő: A háború előtti évek - a szélsőjobboldal előretörése 1936-1939 : [kézirat].

Meister Róbert: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár zsidó vonatkozású önálló kiadványainak bibliográfiája : ez a munka a SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék NKA 4313/3665. sz. kutatási programja keretében készült : [kézirat].

Soós Károly: A magyar társadalmi dráma a XX-ik században : bölcsészetdoktori értekezés.

Manuscript

Az egész erdélyi magyarság személyi kulturális önkormányzata.

Az erdélyi kérdés.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldási terveinek mérlegelése.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldására irányuló tervek.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldására irányuló tervek.

Az erdélyi kérdés régi alakja.

Az erdélyi magyarság helyzete 1940-44 között.

Az átcsatolni javasolt "Partium"-i terület kiterjedése és nemzetiségi megoszlása.

Az önálló (autonom) Erdély egy harmadik állam keretében.

Az önálló Erdély : [tervezet].

Az önálló Erdély : az önálló erdélyi állam vázlatos elképzelése: mint az erdélyi kérdés egyik megoldási módja.

Az önálló és független Erdély hadserege : [tervezet].

Az önálló és független Erdély hadserege : [tervezet].

Balás Gábor-anyag.

Békeelőkészítés : szerződés a nemzetiségekhez tartozók jogairól.

Egy szociáldemokrata feljegyzése az erdélyi viszonyokról és Nagybánya gazdasági jelentőségéről.

Emlékeztető ; Jegyzőkönyv az Erdély autonómiájának kérdésében, 1946. évi május hó 27.-én megtartott értekezletről.

Emlékirat az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez az erdélyi kérdés megoldása tárgyában ; Az erdélyi kérdés : tanulmány.

Rónai András: Erdély : memorandum.

Rónai András: Erdély : memorandum.

Erdély autonomiája : [tervezet].

Erdély autonomiája [!autonómiája].

Erdély autonómiája : [tervezet].

Erdély közigazgatási térképe 1847-ben.

Feljegyzés.

Feljegyzés Kertész István miniszteri tanácsos számára.

Feljegyzés Románia békeelőkészítő munkájáról.

Feljegyzés a székelyföldi autonómia szakértői értekezletéről.

Hartă României Mare : [térkép].

Hartă României Mare : [térkép].

Javaslat Magyarország határainak megállapítására.

[Javaslat a "Székely Tartomány" létesítésére].

Jegyzetek a magyar-román békerendezéshez.

Demeter János: Kedves Fazekas Elvtárs, : [levél].

[Kézirat, feljegyzés].

Magyar-Román határterv.

Magyar-román területi megoldástervezet.

Megjegyzések az Albrecht féle tervezettel és az annak alapján elképzelt önálló Erdéllyel kapcsolatban.

Megnyitó beszéd-tervezet M.E.UR részére az 1946. május hó 28-án d. e. 1/2 10 órakor tartandó értekezletre.

Miniszter Ur! : [levelek, tervezetek, másolat].

Miniszter Ur! : [levelek, tervezetek, másolat].

Nyilatkozat a nemzeti kisebbségek és az etnikai népcsoportok jogairól.

Balás Gábor: Négy javaslat az erdélyi kérdés megoldására.

Négy javaslat az erdélyi kérdés megoldására.

Pro domo ; Az önkormányzat alapjára kell helyezni az erdélyi népek együttélését.

Pró memória.

SSS BUDAPEST 18/7 10740 185/181 6 1800 - ETAT - ; Autonómia-tervezgetések 1945-46-ban ; Feljegyzés.

[Székelyföld autonómia].

A Székelyföld önkormányzata : [tervezet].

A Székelyföld önkormányzata.

A Székelyföldi autonomia tárgyában 1946 évi május hó 28-án megtartott értekezleten résztvettek.

Székelyföldi autonómia tárgyalási tervezete.

A Székelyföldi autonómia tárgyalási tervezete.

Tervezet Erdélynek Romániához csatolása esetére.

Tervezet a Székelyföld területi autonómiájáról.

Tervezet a nemzetiségi jogok szabályozására.

[Tervezet, javaslat az erdélyi kérdés megoldására : kézirat].

Tárgyalási anyag : a miniszterelnök ur által 1945 január 11-én összehívott erdélyi megbeszélésre.

Vázlat egy elképzelt nemzetiségi statutumhoz ; Nemzetiségi Statutum.

Zöldvonalas alternatíva ; A magyar többségű, határmenti területek visszacsatolása ; A "Partium"-os rendezés határvonala ; Települési és néprajzi viszonyok ; Nagyobb magyar településterületek.

A magyar határral összefüggő magyar etnikai területek térképeinek magyarázata : Románia.

A magyar-román határ megállapítása a nemzetiségi és földrajzi viszonyok figyelembevételével.

This list was generated on 2024. május 30. 21:00:55 CEST.