Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 22.

Adatok : az esztergomi vargák czéhlevele 1473-ból magyar fordításban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 70-73. (1906)

Malomépítési engedélyek : 1666-1725. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 81-82. (1906)

Segesvár város javaslata a földfoglalások és erdőirtások megakadályozásáról : (XVIII. század vége). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 98-101. (1906)

Dragóner, Béla: Adalékok a toronyórák történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 136. (1906)

Dragóner, Béla: Adatok Kassa sz. kir. város óráinak történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 137. (1906)

Iványi, Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 132-134. (1906)

Iványi, Béla: Csetnek leltára 1662-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 78-80. (1906)

Iványi, Béla: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinándnak a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 76-77. (1906)

Iványi, Béla: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 85-94. (1906)

Iványi, Béla: A tiszaluczi vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig : (bevezetésül a tiszaluczi rév- és vámjog története). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 1-54. (1906)

K., L.: Boros hordók mértéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). p. 132. (1906)

Kemény, Lajos: Földmívelés történetére vonatkozó adatok Kassa város levéltárából : 1559-1614. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 74-75. (1906)

Kováts, Ferenc: Magyar és osztrák arany I. Ferdinánd alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 134-135. (1906)

Kováts, Ferenc: Új könyvek : (folyóiratokban, közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 107-124. (1906)

Kováts, Ferenc and Strieder, Jacob and Reinhard, Heynen and Brentano, Lujo and Lotz, Walther: Strieder Jacob: Zur Genesis des modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der grossen bürgerlichen Kapitalvermögen am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, zunächst in Augsburg. Leipzig, 1904: Verlag von · Duncker and Humblot ; Heynen Reinhard : Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, (Münchener Volkswirtschaftliche Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz. Einundsiebzigstes Stück) Stuttgart und Berlin 1905. J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 104-106. (1906)

Kováts, Ferenc and Thallóczy, Lajos: Thallóczy Lajos: Mantovai követjárás Budán : (olvastatott a Magy. Tud. Akadémia II. osztályának 1905. junius 15-én tartott ülésén) Budapest, 1905. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Nagy 8-r., 114 1. Ára 2 korona. — (Értekezések a történeti tudományok köréből. XX. kötet. 4. szám.). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 102-103. (1906)

Merényi, Lajos: A dombovári kasznár és kulcsár utasítása 1755-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 95-97. (1906)

Sörös, Pongrác: Tejfalui Niczkilaky Balázs hagyatéka. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 128-132. (1906)

Takáts, Sándor: Az osztrák határ-vásárok a 16. század első évtizedében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 127-128. (1906)

Takáts, Sándor: Kassa kereskedői 1557-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 125-127. (1906)

Zimmermann, Ágoston: A patkó eredetéről, vonatkozással az Árpádházkorabeli magyar leletekre. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 55-69. (1906)

Zoltai, Lajos: A bécsi haditanács oltalomlevele debreczeni kalmárok részére : 1685. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 83-84. (1906)

This list was generated on 2020. August 15. 16:26:27 CEST.