Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 52.

Irodalom : új könyvek : (folyóiratokban, közzétett fontosabb értekezések egybefoglalásával). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 348-369. (1905)

Apponyi, László and Srs., : Mezőgazdasági birtokviszonyokra vonatkozó okmányok a hédervári levéltárból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 273-278. (1905)

Cserei, Mihály and Lukinich, Imre: Az erdélyi kincstári javak becslése 1701-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 315-319. (1905)

Czeche, Satler and Kemény, Lajos: A kassai nyergesek céhlevele (1461). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 12-14. (1905)

Erdélyi, László and Pisky, István: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve : 1585-1589 : (1 közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 133-155. (1905)

Erdélyi, László and Pisky, István: Pisky István tihanyi kapitány számadáskönyve : 1585-1589 : (2. és befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 177-227. (1905)

Herdegen, János Bernát and Kárffy, Ödön: Herdegen János Bernát budai provisor utasítása 1687-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 305-306. (1905)

Holcz, János and Kemény, Lajos: Kassa külső jószágai tiszttartójának utasítása 1694. : nemes szabad és királyi Kassa városa külső jószáginak és majorságának rendeltetett tiszttartójának, úgymint becsületes Holcz János uramnak kiadatott instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 302-304. (1905)

Iványi, Béla: Bihar- és Bars-vármegyék vámhelyei a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 81-132. (1905)

Iványi, Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 383-384. (1905)

Iványi, Béla: Horváth Pál nándorfejérvári viczebán jelentése 1504. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 339-340. (1905)

Iványi, Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 382-383. (1905)

Iványi, Béla: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669 : Hevenyessiné öreg asszonyunk instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 163-165. (1905)

Iványi, Béla: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 343-347. (1905)

Iványi, Béla: А kanizsayak fizetési lajstroma 1503-4-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 15-35. (1905)

Iványi, Béla: Α kapuvári uradalom utasítása 1633-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 281-286. (1905)

Joachim, : Dr. Joachim: Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399-1409 Königsberg, Oppermann 1896. 8 r. IX. ós 687. lap (30 márka.). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 169-171. (1905)

K., F. and Zoltai, Lajos: Zoltai Lajos: Debreczen és vidékének urai az árpádkor végén és az anjou-korban 1290-1400 közt. 4 rajzzal és 1 térképpel. Debreczen, 1904. 42. lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). p. 72. (1905)

Kemény, Lajos: Kassa városa az 1696-ik évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 381-382. (1905)

Kemény, Lajos: Kassai fertályos tisztek utasításai a XVII. század végéről : 1684. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 299-301. (1905)

Kiss, Ernő: Ínséges esztendők. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 73-80. (1905)

Kováts, Ferenc and Milhoffer, Sándor: Milhoffer Sándor: Magyarország Közgazdasága. A Magyar Tudományos Akadémia által a Semsey-féle nemzetgazdasági díjból jutalmázott pályamunka. Első—harmadik kötet. Budapest 1904. Franklin-Társulat. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 57-71. (1905)

Kropf, Lajos and Ebengreuth, A. Luschin v: A. Luschin v. Ebengreuth : Allgemeine Münzkunde und Geldgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit. Mit 107 in den Text gedruckten Abbildungen. München und Berlin 1904. R. Oldenbourg (8.-rét XVI és 287 lap). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 166-168. (1905)

Kárffy, Ödön: Adatok a tized történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 36-42. (1905)

Kárffy, Ödön: Bélaváry Miklós, szepesi kamarai tanácsos, nagy- és felsőbányai bánya komiszárius jegyzőkönyvéből : (1664 június). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 160-162. (1905)

Kárffy, Ödön: Egervári gazdasági utasítás : 1629. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 341-342. (1905)

Kárffy, Ödön: Selmeczbánya bormérési statutumai 1633. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 287-291. (1905)

Kárffy, Ödön: A szécsi kerület gabona tizedszedőinek utasítása 1621-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 156-159. (1905)

Körmendy, Mihály and Kárffy, Ödön: Körmendy Mihály, Ludány kastély porkolábjának utasítása 1649-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 296-298. (1905)

Lukinich, Imre: Kővár várának jövedelmi forrásai 1566-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 258-260. (1905)

Merényi, Lajos: 1637. esztendőbeli jövedelme Palatínus urunk ő nagyságának a jászok, kiskunok és bujáki jószágbeliektől. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 292-293. (1905)

Merényi, Lajos: Kismartoni uradalmi faárszabás 1632-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). p. 280. (1905)

Merényi, Lajos: Várday Kata ingóságai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 261-264. (1905)

Merényi, Lajos: A dombóvári uradalom a XVIII. század elején. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 320-338. (1905)

Merényi, Lajos: A kaposvári uradalom 1720-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 43-56. (1905)

Szennesi, Zsigmond and Kárffy, Ödön: Szennesi Zsigmond temetvényi várporkoláb utasítása 1627-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). p. 279. (1905)

Sörös, Pongrác: Guary Miklós praefectus jegyzéke a XVII. század végéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 307-314. (1905)

Sörös, Pongrác: Végrendeletek a XVI-XVII. századból : 1576. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 265-272. (1905)

Takáts, Sándor: Az auspitzi (pusztapécsi) magyar marhavásárok régi kiváltságlevelei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 228-232. (1905)

Takáts, Sándor: Az esztergomi érsekség jövedelmei 1568-tól 1570-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). p. 175. (1905)

Takáts, Sándor: Az udvartartás költsége az országgyűlések alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 376-378. (1905)

Takáts, Sándor: I. Ferdinánd és a magyar ezüstkivitel 1550-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 375-376. (1905)

Takáts, Sándor: Passau városa és a magyar marha-árak. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 172-175. (1905)

Takáts, Sándor: Rothal a magyar kereskedelemről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 175-176. (1905)

Takáts, Sándor: A bécsi adósság megszerzése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 378-379. (1905)

Takáts, Sándor: A mesterasztal és a köszönő pohár. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 379-380. (1905)

Takáts, Sándor: A nyilas és a kádas kalmárok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 380-381. (1905)

Takáts, Sándor: A török alattvalók kereskedése Magyarországon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 233-240. (1905)

Várnai, Sándor: Adalékok a régi pesti polgári rend társadalmi és gazdasági kialakulásához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 241-257. (1905)

Zoltai, Lajos: Debreczen város ménese, gulyája a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 1-11. (1905)

Zoltai, Lajos: Földosztásról való statutumok Debreczen város közlevéltárából : 1647-1649. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 294-295. (1905)

Zoltay, Lajos: Debreczeni kalmárok a kuruczvilágban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 370-375. (1905)

This list was generated on 2020. August 15. 16:26:58 CEST.