Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 57.

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 286-288. (1903)

Irodalom : új könyvek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 277-283. (1903)

Irodalom : új könyvek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 468-475. (1903)

Barcza, Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1902-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 185-189. (1903)

D., S.: Gazdaságtörténeti értesítő : a "Századok" 1902. évi folyamának repertóriuma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 377-384. (1903)

Erdélyi, László: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei : mutatvány "A pannonhalmi Szent Benedek-Rend története" cz. vállalatnak sajtó alatt lévő s a bakonybéli apátságról szóló VIII. kötetéből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 193-237. (1903)

Eszterházy, Miklós and Merényi, Lajos: Adatok : Eszterházy Miklós nádor utasítása munkácsi tiszttartójához (1613). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 153-156. (1903)

Eszterházy, Miklós and Merényi, Lajos: Eszterházy Miklós utasítása lánzséri tiszttartójához (1615). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 456-462. (1903)

Kemény, Lajos: Adatok : Kassa város gabonatisztjeinek (Getreidherren) számadása az 1512-ik évről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 454-455. (1903)

Kemény, Lajos: Adatok : a kassai egyesült lakatos, sarkantyús, panczélgyártó ás csiszárczéh szabályzata (1461). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 426-427. (1903)

Kemény, Lajos: A kassai posztókereskedők 1461. évbeli szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 428. (1903)

Kemény, Lajos: A kassai szabók 1461. évbeli czéhszabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 429. (1903)

Kerekes, György: A kassai kereskedő-czéh (Bruderschaft) könyve : 1446-1553. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 342-352. (1903)

Kerekes, György and Kalmár, Gergely: Adatok : Kalmár Gergely Deák regestumja kereskedéséről 1574-82. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 71-94. (1903)

Kovács, Ferenc: Vegyesek : kereskedő-társaság Pozsonyban a XV. század elején. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 95-96. (1903)

Kováts, Ferenc: Városi behozatali vám Pozsonyban 1559. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 32-35. (1903)

Kováts, Ferenc: A pannonhalmi Szent Benedek rend története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 39-41. (1903)

Kropf, Lajos: Magyar cséplőgép a 18. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 376. (1903)

Kárffy, Ödön: Nagybányai bányászati és pénzverő utasítás 1680-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 179-184. (1903)

Kárffy, Ödön: Rákóczi Pál és a mádi jobbágyok szerződése : 1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 463-464. (1903)

Lukinich, Imre: Adatok a felsőmagyarországi czéhek történetéhez 1632-1701 közt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 156-159. (1903)

Lukinich, Imre: Késmárk városának vagyoni kimutatása 1687-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 465-466. (1903)

Merényi, Lajos: Az első Herczeg Esterházy fraknóvári ingóinak leltára 1604-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 166-179. (1903)

Merényi, Lajos: Hogy vettük a svájczi marhát 1680-ban ? In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 284-285. (1903)

Merényi, Lajos: Inventarium a sentei majorságrul. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 467. (1903)

Merényi, Lajos: A hódoltság adózása történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 18-32. (1903)

Merényi, Lajos: A szempczi és cseklészi tizedszedők instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 160-166. (1903)

Munkás, László: Az utolsó magyarországi főpostamester és kora : 1680-1700. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 385-403. (1903)

Munkás, László: A Magyar Királyi Posta a XVII. század második felében : (1664-1680). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 238-255. (1903)

Munkás, László: A magyar posták a XVIII. század elején : 1700-1716. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 436-453. (1903)

Ortvay, Tivadar: Állatgazdaságtörténelmi adalékok : különös tekintettel Pozsonymegyére I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 49-65. (1903)

Ortvay, Tivadar and Kováts, Ferenc: Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. században a pozsonyi harminczadkönyv alapján: történet-statisztikai tanulmány. írta : Dr. Kováts Ferencz: Budapest 1902. Ára 5 korona. 234 lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 42-43. (1903)

Pór, Antal: Külkereskedelmünk fellendülése a XIV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 433-435. (1903)

Récsey, Viktor: Egy külföldi író véleménye hazánk mezőgazdaságáról a XVIII. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 96. (1903)

T., S.: A felsőmagyarországi bortermés 1565-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 44-45. (1903)

Takács, Sándor: Kísérlet a hamuzsír monopolizására. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 191-192. (1903)

Takács, Sándor: Vegyesek : Magyarország borkivitele Galícziába és Oroszországba 1800, 1801 és 1802-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 430-431. (1903)

Takács, Sándor: Vegyesek : Magyarország kivitele Sziléziába és Szászországba 1751-, 1752- és 1753-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 476-480. (1903)

Takács, Sándor: A magyar királyi sóhivatalok bevétele 1720—1724-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 431-432. (1903)

Takáts, Sándor: Az alsó dunamenti halászat, továbbá a desmarit és a tutunerit bérbeadása 1720-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 46-47. (1903)

Takáts, Sándor: Az udvari kamara tagjainak ezüst-járulékai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 284. (1903)

Takáts, Sándor: Két világkereskedelmi czikkünk a 18. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 97-152. (1903)

Takáts, Sándor: Magyarország borkivitele Sziléziába 1735-től 1755-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 373-374. (1903)

Takáts, Sándor: Paul Leonidi de Bono találmánya. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 45-46. (1903)

Takáts, Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 47-48. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a gönczi fa és az antal-hordó. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 190-191. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a magyar érczpénz kivitelének tilalma 1543-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 373. (1903)

Takáts, Sándor: Vegyesek : az arany mint orvosság. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 284. (1903)

Takáts, Sándor: A felsőbányai arany- és ezüstbányák, továbbá a nagybányai pénzverőház bevételei 1719-1721. években. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). p. 285. (1903)

Takáts, Sándor: A magyar kamara állapota 1627-1628-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 1-17. (1903)

Takáts, Sándor: A pozsonyi hajósok vállalatai 1806-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 374-376. (1903)

Takáts, Sándor: A rézpénz mint országos csapás 1703-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 66-70. (1903)

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 256-276. (1903)

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen város felülvizsgált számadásai 1676-1684. évekről : (folytatás). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 353-372. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 289-341. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen a török uralom végén : a város háztartása : 1662-1692 : II. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 404-425. (1903)

Zoltai, Lajos: Debreczen város zálogos jobbágyai és bódogfalvai ispánya. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (10). pp. 36-38. (1903)

This list was generated on 2020. August 15. 16:27:48 CEST.