Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 66.

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 48. (1902)

Hód-bőrök kivitele Magyarországból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Kanári madarak szállítása Pozsonyba 1655-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 141. (1902)

Malomkő-kivitel a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 94-95. (1902)

Szamárbehozatal 1542-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

A rohicsi víz harminczadmentessége 1677-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Barcza, Imre: Irodalom : gazdaságtörténelmi irodalmunk 1901-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 128-133. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos: Hg. Esterházy Pál nádor általános utasítása tiszttartóihoz (1688). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 473-474. (1902)

Eszterházy, Pál and Merényi, Lajos and Szuklics, Tamás: Adatok : Hg. Esterházy Pál nádor utasítása kőszegi kulcsárjához : (Szuklics Tamás keőszeghi kulcsárunk instructiója). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 467-470. (1902)

Kemény, Lajos: Armenkremlen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Kemény, Lajos: Görög kereskedők Kassán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 142. (1902)

Kemény, Lajos: A kassai pénzverőház. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 248-253. (1902)

Kerekes, György: Kassa város hámorának és mérőhivatalának számadása 1603-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 34-40. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 145-247. (1902)

Kerekes, György: Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró : 1573-1635 : befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 300-368. (1902)

Kerekes, György: Regestrom a barom- és juhvételről Kassa város számára a mészárszékre az 1617. szept.-decz. évnegyedről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 142-144. (1902)

Kerekes, György: A kassai kereskedelmi társaság följegyzései : 1502. és 1503. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 106-117. (1902)

Kovács, Ferenc: Adatok : pozsonyi vagyonos özvegyasszony hagyatékáról 1506. évi április 1-3. között felvett jegyzőkönyv. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 73-77. (1902)

Kovács, Ferenc: Az 1901. év második felében megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 134-136. (1902)

Kovács, Ferenc: Irodalom : az 1902. évben megjelent fontosabb külföldi gazdaságtörténelmi munkák sorozata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 475-477. (1902)

Kovács, Ferenc: Pozsony városának háztartása a XV. században I. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 433-466. (1902)

Kovács, Ferenc: Salétromos hordók "kalapjai". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 93. (1902)

Kovács, Ferenc: Vegyesek : égetett mész szállítási költségei a Dunán Hamburgtól Pozsonyig 1440. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 92-93. (1902)

Kropf, Lajos: A magyar arany forint árfolyamának történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 276-284. (1902)

Kárffy, Ödön: Adatok a száldobágyi üveghuta történetéhez : VI. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 375-381. (1902)

Kárffy, Ödön: A mosonmegyei juhászok czéhszabályai 1701-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 41-47. (1902)

Kárffy, Ödön and Bartha, Pál: Bartha Pál erdődi gondviselőmnek instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 268-276. (1902)

Kárffy, Ödön and Kovács, Ferenc: Adatok : a német-lipcsei vargáknak 1471. évi márczius hó 3-án kelt czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 30-34. (1902)

Lukinich, Imre: A késmárki czipész-czéh szabályai 1552-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 370-373. (1902)

Lukinich, Imre: A késmárki takács-czéh szabályai 1587-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 373-375. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : Gróf Nyári Krisztina öröklött aranyművei : 1635. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 369-370. (1902)

Merényi, Lajos: Adatok : a dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 118-127. (1902)

Merényi, Lajos: A dombóvári uradalom rendtartása 1729-ben : (első közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 77-91. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári urad. számvitele 1686-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 419-425. (1902)

Merényi, Lajos: A kapuvári uradalom személyzeti kiadásai 1690-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 470-473. (1902)

Rodiczky, Jenő: Vegyesek : marhahízlalók szövetkezete 1833-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 426-429. (1902)

Sörös, Pongrác: Egy falu a török időkben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 289-299. (1902)

Sörös, Pongrác: Egy magyar gazdaságtan író a XIX. sz. elején : Kovács Márkus benczés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 254-263. (1902)

Takács, Sándor: Vegyesek : Duna-csatorna terve Pest és Szolnok között 1715-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 137-139. (1902)

Takács, Sándor: A bécsi halkereskedők kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 49-72. (1902)

Takáts, Sándor: Aszaltszilva kivitele Hollandiába. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 140. (1902)

Takáts, Sándor: Az első magyar dohány-monopolium bajai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 385-405. (1902)

Takáts, Sándor: Az udvari konyha szükséglete az 1687-iki országgyűlésen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 286. (1902)

Takáts, Sándor: Huszár- és lókivitel Szászországba 1731-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 286-287. (1902)

Takáts, Sándor: Kénbánya Borostyánkő-n a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 94. (1902)

Takáts, Sándor: Kísérlet a Vág folyó hajózhatóvá tevésére 1713-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 141-142. (1902)

Takáts, Sándor: Nagyszombat városának halastava. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 429-431. (1902)

Takáts, Sándor: Németek telepítése Tokaj vidékére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 383-384. (1902)

Takáts, Sándor: Tokaji muskotál-aszúbor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 95. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a haimburgi posztógyár és Magyarország. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 285-286. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a zsidó-adó és a kóser bor. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 478-480. (1902)

Takáts, Sándor: Vegyesek : vasbánya-nyitás Vácz mellett 1727-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 382-383. (1902)

Takáts, Sándor: Viaszkivitel Velenczébe 1747-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 431-432. (1902)

Takáts, Sándor: A császári kasza apaldó 1721-1723-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 287-288. (1902)

Takáts, Sándor: Újabb adatok Tüzes Gáborról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 93-94. (1902)

Takáts, Sándor: A jaszpisz-kő feltalálása Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 139-140. (1902)

Takáts, Sándor: A katonai élelmezés és a magyar mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 95-96. (1902)

Takáts, Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 287. (1902)

Takáts, Sándor: A temesi kereskedelmi társaság útlevele 1724-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 432. (1902)

Takáts, Sándor: A törökök és pénzforgalmunk. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). p. 144. (1902)

Zoltai, Lajos: Adatok : Debreczen városi statutumok : a város legrégibb jegyzőkönyveiből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 264-268. (1902)

Zoltai, Lajos: Adatok : napidíjak és úti-számlák Debreczen városa közlevéltárából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 406-416. (1902)

Zoltai, Lajos: Debreczen 200 év előtt : gazdaságtörténelmi adatok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 1-29. (1902)

Zoltai, Lajos: Ház és tanyaföldek osztása Debreczenben a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 416-419. (1902)

Érdujhelyi, Menyhért: A magyar-szerb sertéskereskedés története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (9). pp. 97-105. (1902)

This list was generated on 2020. August 15. 16:28:40 CEST.