Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 130.

Adatok : Nagy-Szalonta földközösségének történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 320-323. (1900)

Adatok : Tokaj, Tarczal és Tállya hegyaljai városok törvényei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 400-416. (1900)

Adatok : a dévényi halászok 1679-iki czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 177-180. (1900)

Adatok : a ledniczei uradalom 1669-iki rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 358-361. (1900)

Adatok : a sempthei molnárok 1646-iki czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 123-125. (1900)

Adatok : erdélyi szászföldi dézsmautasítások 1692-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 19-26. (1900)

Adatok : méhészeti tanácsok 1718-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 223-224. (1900)

Adatok : utasítás a szendrői uradalmi kulcsár részére 1652-ből : szendrei kulcsár instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 274-275. (1900)

Az arany és tallér értéke 1617-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 190. (1900)

Báttaszék 1721-iki törvénye. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 127-129. (1900)

Erdélyi postarendtartás 1634-ből : posták instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 131-132. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 45-48. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 95-96. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 143-144. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 191-192. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 240. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 287-288. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 335-336. (1900)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 383-384. (1900)

Nagykárolyi vadászati s erdészeti utasítások. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 416-421. (1900)

Pénzeink értékéhez 1624-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 32. (1900)

Szlavónia országos erdőrendtartása 1747-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 26-31. (1900)

Számla szíjgyártó munkákról 1609-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 280-281. (1900)

Tervezet egy királyi ménes fölállításáról 1745-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 225. (1900)

Utasítás 1577-ből a bicsei vár udvarbírája részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 279-280. (1900)

Utasítás a Buda-városi orvos részére 1691-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 373-374. (1900)

Utasítás a hadi élelmezési főbiztos részére 1567-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 125-127. (1900)

Utasítás az erdélyi kincstartó részére 1598-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 323-325. (1900)

Vegyesek : a megyei házi pénztárak kiadásai az 1791/2., 1801/2. és 1825/6. években. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 332-333. (1900)

A budai bérkocsisok 1700-iki czéhszabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 33-37. (1900)

A budai sánczmunkák rendje 1687-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 330-331. (1900)

A magyar-óvári lövészegyesület 1753-iki szabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 376-377. (1900)

A pozsonyi pénzverőház tiszteinek utasítása 1674-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 81-87. (1900)

Acsády, Ignácz and Földes, Béla: Irodalom : az államháztartástan. (Pénzügytan.) Írta Földes Béla. Budapest 1900. Politzer Zsigmond és fia kiadása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 471-472. (1900)

Acsády, Ignácz and Illés, János: Az Anjou-kori társadalom és az adózás. Írta dr. Illés János. Budapest. Politzer Zsigmond kiadása. 1900. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 228-231. (1900)

Acsády, Ignácz and Jankó, János: Irodalom : Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. Első kötet. A magyar halászat eredete. Irta Dr. Jankó János. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 181-186. (1900)

Acsády, Ignácz and Ortvay, Tivadar: Irodalom : Pozsony város története. Írta Ortvay Tivadar. Kiadja a pozsonyi első takarékpénztár. Második kötet. Harmadik rész : A város középkori háztartása. Pozsony. Stampfet Károly es. és kir. udvari könyvkereskedő Uzományában. 1900. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 422-427. (1900)

Acsády, Ignácz and Reizner, János: Irodalom : Szeged története. Négy kötet. Írta Reizner János. Kiadja Szeged szabad királyi város közönsége. Szeged 1899-1900. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 226-228. (1900)

Barkóczy, Sándor: Nyír-baktai erdőrendtartás 1669-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 374-376. (1900)

Borovszky, Samu: Németújvár város húsvágási rendtartása 1648-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 37-38. (1900)

D., F.: A mármarosi sóvágók kiváltságlevele 1498-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 188-190. (1900)

Hübner, Emil: Nagy-Kőrös salétromfőzése a török uralom alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 236-239. (1900)

Illéssy, János: Vásárszabadalmak jegyzéke : negyedik pót-közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 133-137. (1900)

Illéssy, János: A kincstár hegyaljai szőlőgazdálkodása a XVII. század második felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 1-18. (1900)

Illéssy, János: A tokaji bor védelme 1737-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 337-351. (1900)

Kemény, Lajos: Adatok : a kassai szíjgyártóczéh 1627-iki árszabása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 367-369. (1900)

Kemény, Lajos: Kassa város 1731-iki vásárpénz-tarifája. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 87-89. (1900)

Kemény, Lajos: A kassai csiszárok árszabásai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 276-278. (1900)

Kerekes, György: Vegyesek : Kassa küzdelme a szepesi kamarával 1652/3-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 428-432. (1900)

Kovács, Ferenc: Pénzérték-viszonyok Pozsonyban 1435-60 közt : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 385-399. (1900)

Kovács, Ferenc: Pénzérték-viszonyok Pozsonyban 1435-60. közt : második és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 433-457. (1900)

Kovács, Ferenc: Vajnor úrbére az 1427-30 évből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 275-276. (1900)

Kovács, Ferenc: A vajnori hegyközség rendtartása 1460-70-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 469-470. (1900)

Kropf, Lajos: Porosz kalmárok panaszai a lengyelek ellen 1452-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 188. (1900)

Kropf, Lajos: Tokaji bor Francziaországban 1707/8-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 91-92. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Carpentarius. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 478. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Szent István király ezüst dénárjai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 90. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : a hegyaljai borok híre 1660-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 90-91. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : hongre, hongrois, hongreline. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 187. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : középkori pénzek értéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 90. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : magyar ökrök Ausztriában 1493-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 90. (1900)

Kropf, Lajos: Vegyesek : magyarok Liège-ben a XIV. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 187. (1900)

Kropf, Lajos: A magyar forint értéke 1410-ben Thornban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 188. (1900)

Kropf, Lajos: A magyar forint értéke 1462-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 188. (1900)

Könyöki, Alajos: Adatok : Pozsony város 1729-iki tűzrendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 361-367. (1900)

Lapispataky, Mihály and Merényi, Lajos: Homonnay György hűtlen gazdatisztjének reverzálisa 1655-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 328-329. (1900)

Merényi, Lajos: Adatok : az alsólendvai uradalmi személyzet járandósága 1705-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 369-370. (1900)

Merényi, Lajos: Vádlevél 1563-ból a füzéri tiszttartó ellen : Báchmegyei János ellen való felelet. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 371-373. (1900)

Munkás, László: Újabb adatok a posta meghonosításának történetéhez hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 352-357. (1900)

Pratti, Fortunato: Fortunato Pratti kamarai építész-mérnök 1715-iki utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 129-130. (1900)

Pór, Antal: Magyar asztalosok Rómában 1368-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 40. (1900)

Pór, Antal: Magyar iparosok Krakóban a XIV. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 40. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : Rózsahegy város kezdete. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 232-233. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : a posta ősi hazája. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 284-286. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : adat a XIV. századi bevándorlókról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 138. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : földesúr és jobbágyok közti viszony 1329-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 39-40. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : hongroyeurs, vagyis magyar tímárok Párisban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 378-379. (1900)

Pór, Antal: Vegyesek : malmok és malombérletek 1328-9-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 39. (1900)

Pór, Antal: A magyarok kedvelt ételei a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 233-234. (1900)

Reizner, János: Szeged mezőgazdasági története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 49-75. (1900)

Székely, Ferenc: Adatok : kivonatok a martonfalvai közbirtokosság jegyzőkönyvéből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 458-468. (1900)

Sörös, Pongrác: Vegyesek : a komáromi rév és vám 1373-tól 1490-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 138-141. (1900)

Sörös, Pongrác: A pápai molnárczéh leveleiből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 325-328. (1900)

T., K.: Bölények Nádasdy vadaskertjében 1551-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 141. (1900)

T., K.: Lubinai tányércsinálók 1643-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 141. (1900)

T., K.: A Rákóczyak regéczi üveghutája. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 142. (1900)

T., K.: Vegyesek : a faggyú ára 1582-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 282. (1900)

T., K.: Vegyesek : a villa eredete hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 332. (1900)

T., K.: Vegyesek : bajor sörbehozatal 1599-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 334. (1900)

T., K.: Vegyesek : borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 282-284. (1900)

T., K.: Vegyesek : harminczadjaink összes jövedelme és kiadása 1749-54-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 334. (1900)

T., K.: Vegyesek : helyreigazítás a megyei házipénztári kiadásokhoz. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 382. (1900)

T., K.: Vegyesek : lóistállók hiánya 1520-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 282. (1900)

T., K.: Vegyesek : magyar vadászó ölyvök és sólymok Belgiumban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 332. (1900)

T., K.: Vegyesek : ónbehozatal 1552-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 282. (1900)

Tagányi, Károly: Marhakivitelünk és behozatalunk 1733-37-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 234-236. (1900)

Tagányi, Károly: Tizedkerületek elnevezése a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 234. (1900)

Takáts, Sándor: A Gvozdanszko mellett fekvő bányák. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 40-42. (1900)

Takáts, Sándor: Gyarmatszerzési tervek kétszáz év előtt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 43. (1900)

Takáts, Sándor: Higanykivitel Bécsbe 1632-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 93. (1900)

Takáts, Sándor: Liszt- és zabszállítás a hadsereg részére 1717-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 94. (1900)

Takáts, Sándor: Liszthamisítás 1721-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 44. (1900)

Takáts, Sándor: Magyar lovak szállítása Tirolba és Spanyolországba 1650-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 93. (1900)

Takáts, Sándor: Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 43. (1900)

Takáts, Sándor: Magyar marhák s lovak szállítása Csehországba. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 42. (1900)

Takáts, Sándor: Rozsdamentesség föltalálása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 43-44. (1900)

Takáts, Sándor: Spanyolok telepítése Pancsovára. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 44. (1900)

Takáts, Sándor: Török rabok ára 1629-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 92-93. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : Thury György ménese 1566-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 428. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a barátfalvi királyi ménes. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 473-474. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a legrégibb magyar üveghuták. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 478-479. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : bor- és gyümölcskivitel Németalföldre 1530-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 379. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : borkivitel Lengyelországba 1572-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 428. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : kereskedelmi utak Magyarország s az örökös tartományok között a XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 380-381. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : magyar lovak fölajánlása a német hadsereg részére 1648-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 380. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : marhakereskedésünk a keleti kompánia kezében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 479-480. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : méz- és viaszkivitelünk a XVI—XVIII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 474-478. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : pénzcsempészettel vádolt magyar kereskedők Bécsben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 379-380. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : régi pesti vízvezeték. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 382. (1900)

Takáts, Sándor: Vegyesek : sör- és pálinkafőzés Beszterczebányán 1652/55-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 381-382. (1900)

Takáts, Sándor: Vizafogó Vácz és Buda között 1528-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 92. (1900)

Takáts, Sándor: Vámmentes borkivitel Lengyelországba 1633-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). p. 93. (1900)

Takáts, Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 97-122. (1900)

Takáts, Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 193-222. (1900)

Takáts, Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 145-176. (1900)

Takáts, Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : negyedik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 241-273. (1900)

Takáts, Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században : ötödik és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 289-319. (1900)

Takáts, Sándor: A kövezetadó behozatala Budára és Pestre. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 93-94. (1900)

Takáts, Sándor: A magyar kamara futása Pozsonyból 1645-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 42-43. (1900)

Th., L.: Adatok : középkori gazdaságtörténeti adatok nürnberg levéltáraiból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (7). pp. 76-81. (1900)

This list was generated on 2020. August 15. 16:29:28 CEST.