Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 130.

Adatok : A sóvári sóbánya megvizsgálása 1643-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 117-129. (1899)

Adatok : Kantafalva székely falu törvénye. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 81-83. (1899)

Adatok : Szerződés a magyar-horvát tengerpart megvételéről az alsó-ausztriai kamara által 1692-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 258-262. (1899)

Adatok : a máramarosi harminczad bérbeadása 1675-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 79-81. (1899)

Adatok : az Eödönffy-javak udvarbírájának utasítása 1657-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 37-41. (1899)

Adatok : az erdélyi harminczadok utasítása 1591-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 35-37. (1899)

Adatok : egyezség a rimaszombathi nemesség és polgárság között 1692-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 76-79. (1899)

Adatok : miskolczi gazdasági utasítás 1686-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 83-84. (1899)

Adatok : utasítás a csíki vashámoros részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 73-76. (1899)

Alsó-Lindva város rendtartása és árszabása 1558-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 136-137. (1899)

Az eperjesi kereskedők 1615-iki czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 133-135. (1899)

Csejthei uradalmi rendtartás 1661-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 234-239. (1899)

A Duna-Almási hegyközség törvényei : articulusok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 44-46. (1899)

Emlékirat posztócsinálásról 1680-87 közt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 325-327. (1899)

Erdélyi fejedelmi uradalmak személyzete és járandósága 1692-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 178-184. (1899)

Erdélyi fejedelmi utasitás [utasítás!] a balázsfalvi udvarbiró [udvarbíró!] részére 1670-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 262-267. (1899)

Erdélyi higanyvételi szerződések 1701-1703-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 277-279. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 52-53. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 91-92. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 151-152. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 198. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 244-245. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 290-291. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 339-340. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 390. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 438. (1899)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 485-486. (1899)

Kamarai utasitás [utasítás!] a bácsmegyei telepitésekről [telepítésekről!] 1763-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 380-386. (1899)

Könyvészet : az 1876-1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 246. (1899)

Liszka-Olaszi döntvénye a jobbágyörökösödésről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 186-187. (1899)

Magyar borok III. Ferdinánd lakodalmán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 436. (1899)

Nagy-Sszalonta [Nagyszalonta!] és Madaras közti legeltetési rendtartás 1646-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 272-273. (1899)

Primási erdészeti és vadászati rendtartás 1744-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 138-141. (1899)

Szatmár és Németi városok 1617-iki egyezsége. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 317-318. (1899)

Szepesi kamara számvevőjének jelentése 1676-ból a lengyelországi borkivitel tárgyában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 267-271. (1899)

Utasitás [utasítás!] a marosujvári sókikötő számvevője részére 1669-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 228-229. (1899)

Utasitás [utasítás!] a pozsonyi pénzverő-ház pénzvizsgálója részére 1660 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 323. (1899)

Utasitás [utasítás!] a sztrongás juhok és bárányok tizedeléséről 1619-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 229-231. (1899)

Utasitás [utasítás!] novi uradalom és kikötő tiszttartója részére 1675-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 130-132. (1899)

Utasitások [utasítások!] a podheringi sör- és pálinkafőzésről 1701-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 313-317. (1899)

Utasítás a mádi korcsma és mészárszékről 1635-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 47-48. (1899)

A budai hajósok 1715-iki czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 184-186. (1899)

A lőcsei kereskedők 1686-iki czéhszabályzata [céhszabályzata!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 273-276. (1899)

A lőcsei posztócsináló-czéh 1590. évi szabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 327-332. (1899)

A mármarosi öt koronaváros 1629-iki árszabása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 222-228. (1899)

A soproni kereskedők 1690. évi czéhszabályzata [céhszabályzata!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 318-322. (1899)

Apaffi, György: Az ebesfalvi tiszttartó utasitása [utasítása!] 1630-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 324-325. (1899)

Bailó, István: Ló-orvosságok és kuruzslások a XVI. századból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 215-222. (1899)

Balló, István: Adatok : adatok a csiki negyedfél megye havasainak közös birtoklásáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 301-312. (1899)

Barcza, Imre: Könyvészet : Az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : (befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 153-154. (1899)

Barcza, Imre: Könyvészet : az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 54-60. (1899)

Barcza, Imre: Könyvészet : az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 93-96. (1899)

Barcza, Imre: Könyvészet : az 1876-1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 292-294. (1899)

Barcza, Imre: Könyvészet : az 1876-85. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek : III befejező közlemény . In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 341-342. (1899)

Bennett, Richard and Elton, John and Kropf, Lajos: Irodalom : History of corn milling. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 188-191. (1899)

Csáki, Michael: Adatok : Fogaras város szabadalomlevele 1567-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 41-43. (1899)

Fináczy, Ernő: A gazdasági szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 199-204. (1899)

Illéssy, János: Adatok : vásárszabadalmak jegyzéke : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 370-372. (1899)

Illéssy, János: Vásárszabadalmak jegyzéke : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 472-477. (1899)

Illéssy, János: Vásárszabadalmak jegyzéke : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 422-433. (1899)

Jell, Hans Leonhard: Adatok : A kővári udvarbíró 1604-iki utasitása [utasítása!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 413-418. (1899)

Keller, Menyhárt: Dávid-Czenk jobbágyszolgálmányai 1608-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 276-277. (1899)

Kemény, Lajos: Kassa város szõllõtermése és kiadása 1734—47-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 197. (1899)

Kemény, Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 196-197. (1899)

Kropf, Lajos: Irodalom : Historie de la pómme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire par Ernest Roze. Paris,1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 280-283. (1899)

Kropf, Lajos: Irodalom : Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. Theil 1., Leipzig, Dunckert Humblot 1899. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 142-143. (1899)

Kropf, Lajos: Magyar réz elkobzása a Keleti-tengeren 1511-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 483-484. (1899)

Kropf, Lajos: Marhakivitelünkhöz Velenczébe [Velencébe!] 1514-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 436. (1899)

Kropf, Lajos: Még egyszer Szent-István "pensa auri"-ja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 465-466. (1899)

Kropf, Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 435-436. (1899)

Kropf, Lajos: Szent István "pensa auri"-ja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 295-300. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 49. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Münzer. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : a 13 szepesi város adójához 1450 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : a magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 50. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : magyar ezüst-művek Angliában 1436. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 50. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 49-50. (1899)

Kropf, Lajos: Vegyesek : magyar szabók Flórenzben 1373-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 49. (1899)

Kropf, Lajos and Wolfger, püspök : Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből : adatok a középkori pénzlábak történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 61-72. (1899)

Károlyi, Sándor: Károlyi Sándor gróf kurucz [kuruc!] generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 373-380. (1899)

Könyöki, Alajos: III. Ferdinánd czéhszabályzata [céhszabályzata!] és czímeres [címeres!] levele a magyarországi posztónyírók részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 231-234. (1899)

Landgraf, Ádám: Adatok : Landgraf Ádám terve az utak javításáról 1775. körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 205-215. (1899)

Lengyel, János and Beer, Adolf: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 155-172. (1899)

Munkás, László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek : 1538-1613. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 97-116. (1899)

Pauler, Gyula: Szent István király "pensa auri" -ja : válaszul Kropf Lajos urnak. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 368-369. (1899)

Potoczka, Ferenc: Oktatás fáczántenyésztésről : 1712, 1761. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 386-389. (1899)

Pór, Antal: Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 434-435. (1899)

Pór, Antal: Vegyesek : A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 434. (1899)

Réchey, György: A sarródi komp és vám bérlete1648-ban : sarródi komprul való levél. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 419. (1899)

Récsey, Viktor: Adatok : A Szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 467-471. (1899)

Sörös, Pongrác: Vegyesek : Komáromi vámpör a XIV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 478-483. (1899)

T., K.: Vegyesek : az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Tagányi, Károly: Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 288-289. (1899)

Tagányi, Károly: Vegyesek : A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 333-335. (1899)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 240. (1899)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala I6l0~ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 284-285. (1899)

Takáts, Sándor: Auripigmentum. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts, Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 1-34. (1899)

Takáts, Sándor: Az első gesztenyefák Bécsben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 484. (1899)

Takáts, Sándor: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 437. (1899)

Takáts, Sándor: Az újbányái üveghuta fölállítása 1630.-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 242-243. (1899)

Takáts, Sándor: Borkiviteli tilalom 1637-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 336-337. (1899)

Takáts, Sándor: Emberkereskedés Buda visszafoglalása után. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 196. (1899)

Takáts, Sándor: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 286-287. (1899)

Takáts, Sándor: Franczia vízemelőgép Selmeczbányán 1633-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 337-338. (1899)

Takáts, Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedök. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 335-336. (1899)

Takáts, Sándor: Gabonakivitelünk Velenczébe 1590-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 241-242. (1899)

Takáts, Sándor: Gabonarozsda 1576-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 243. (1899)

Takáts, Sándor: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 287-288. (1899)

Takáts, Sándor: Kártyaadó 1638-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 150. (1899)

Takáts, Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 343-367. (1899)

Takáts, Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : harmadik és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 439-464. (1899)

Takáts, Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 391-412. (1899)

Takáts, Sándor: Lókiviteli tilalom 1672-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 150. (1899)

Takáts, Sándor: Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571—81-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 285-286. (1899)

Takáts, Sándor: Marhakivitelünk Milánóba 1715-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 484. (1899)

Takáts, Sándor: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts, Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 195-196. (1899)

Takáts, Sándor: Vegyesek : A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/l-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 192-195. (1899)

Takáts, Sándor: Vegyesek : a magyar-óvári harminczad bevételei és kiadásai 1631-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 89-90. (1899)

Takáts, Sándor: Vegyesek : borkivitelünk Lengyelországba 1610 és 1611-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 85-89. (1899)

Takáts, Sándor: Zabszállítás a bécsi udvar részére 1630-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts, Sándor: A harminczadosok [harmincadosok!] elleni vizsgálat 1560-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 247-257. (1899)

Takáts, Sándor: Új pénzverő felállításának terve 1633-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 240-241. (1899)

Takáts, Sándor: A kéntermelés kezdete Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 288. (1899)

Takáts, Sándor: A pénznyomás feltalálása és alkalmazása Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 149-150. (1899)

Takáts, Sándor: Érczezett papir [papír!] feltalálása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 436-437. (1899)

Thagányi, Károly: Vegyesek : Márhakivitelünk Velenczébe 1514-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 144-149. (1899)

Thallóczy, Lajos: Adatok : Az osztrák-magyar tengerparti kereskedelem a franczia [francia!] uralom alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 173-177. (1899)

Vaidner, Joannis: Jelentés 1667-ből a nagybányai bányák állapotáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 420-421. (1899)

This list was generated on 2020. August 15. 15:37:28 CEST.