Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 108.

Adatok : A szathmári kereskedől czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 79-86. (1898)

Adatok : Egy 1770. évi franczia [francia!] emlékirat Magyarország földmiveléséről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 320-340. (1898)

Adatok : Győr város egyezsége a kamarával az alföldi marhakereskedők felől. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 256-257. (1898)

Adatok : Primás utasitás [utasítás!] a tiszttartól részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 388-396. (1898)

Adatok : Sárospataki malomkőbányászok szabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 11-16. (1898)

Adatok : Utasitás [utasítás!] 1668-ból ungvári udvarbiró és számtartó részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 146-160. (1898)

Adatok : Utasitás [utasítás!] a rónaszéki sókamara-ispán részére 1591-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 454-458. (1898)

Adatok hazánk legrégibb kereskedelméhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 481-485. (1898)

Alsó-Lendva és lenti várak udvarbírájának utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 97-101. (1898)

Az erdélyi főkincstartó 1620-iki utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 41-43. (1898)

Az ó-budai apáczák 1584-iki utasitása [utasítása!] czeglédi [ceglédi!] tisztartójuk részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 345-347. (1898)

Beczkó város 1634-iki rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 269-274. (1898)

Belső-szolnokmegyei [Belsőszolnok megyei!] czirkáló [cirkáló!] bírák utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 466-469. (1898)

Bethlen Gábor szerződése egy török kereskedővel. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 105-106. (1898)

Bodrogközi közbirtokosok erdőrendtartása : Memoriale. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 406-408. (1898)

Bánya-csereszerződések 1619-21-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 93-96. (1898)

Erdélyi görög kereskedők szabadalomlevelei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 402-405. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 48-50. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 117-119. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 191-192. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 239-240. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 295-296. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 364. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 420. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 480. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 544. (1898)

Gazdaságtörténeti értesítő. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 604. (1898)

Komárom város 1770-iki tűzrendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 174-181. (1898)

Késmárk város szabályzata a vászonfestés és vászonkereskedésről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 341-344. (1898)

Lopott lovak nyomának követése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 161-162. (1898)

Ló-legeltetési rendtartás 1646-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 214-215. (1898)

Munkácsi uradalmi vashámoros utasitása [utasítása!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 397-401. (1898)

Pesti kertészek czéhszabálzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 264-268. (1898)

Pénzverési engedély 1608-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 44. (1898)

Regéczi uradalmi erdőrendtartás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 462-464. (1898)

Sopron város szántőföldjeinek kiosztása 1379-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 506-516. (1898)

Székesfehérvár 1689-iki rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 35-40. (1898)

A Sághi hegyközség törvényei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 517-528. (1898)

Tokaji halászrendtartás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 213. (1898)

Tökölyi Imre szerzödése Efraim zsidóval. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 216-218. (1898)

Urasági intézkedések pestis idején Alsó- és Felső-Szőlősön. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 17-22. (1898)

Vegyesek : Czigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 187. (1898)

Vizaknai [vízaknai!] sószállítás rendje 1639-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 163-165. (1898)

Végzés a hrussó-kistapolcsányi uradalom jobbágyainak szolgálmányairól. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 211-212. (1898)

A brassói papírmalom eladása 1568-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 91-92. (1898)

A locsmánd-uradalmi falvak rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 168-173. (1898)

A salétrom bérbeadása 1705-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 529-532. (1898)

A szilágysomlyai uradalom jobbágyainak szolgálmányai 1669-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 102-104. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 470-472. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Kolozsvár, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 533-538. (1898)

Acsády, Ignácz: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története. 1. köt., Temesvár, Csanád-egyházmegyei könyvnyomda, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 472-475. (1898)

Acsády, Ignácz: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 233-236. (1898)

Apaffy, Mihály: Adatok : Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 494-505. (1898)

Barabás, Sándor: A kolozsvári képirók czéhszabályai [céhszabályai]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 107-112. (1898)

Báthori, Zsófia: Munkács város 1670. körüli rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 594-596. (1898)

H., S.: Irodalom : Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen /von Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. Bd. II. Hermanstadt., 1897. II +759 lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 284-292. (1898)

H., S.: Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 362-363. (1898)

H., S.: Vegyesek : Pénzek értéke 1693—1702. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 417-418. (1898)

Horváth, Sándor: Egy multszázadi [múlt századi!] gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 23-30. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 275-283. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 219-230. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 348-359. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : negyedik (befejező) közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 409-416. (1898)

Illéssy, János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 1-10. (1898)

K., : Skót kereskedők kibérli az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 46-47. (1898)

Kemény, Lajos: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 166-167. (1898)

Kemény, Lajos: Szüreti kiadások 1558-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Abaujmegye adózása 1427—1522-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 477-479. (1898)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Lóvásárlás 1564-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény, Lajos: A kassai kereskedők 1446. évi czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 31-34. (1898)

Kowachóczy, Wolf: Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 590-593. (1898)

Krizskó, Pál: Egy körmöczbányai nagykereskedő a XV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 193-203. (1898)

Kropf, Lajos: Etienne Martîn-Saint-Léon: Histoire des corporations de métiers. Paris, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 598-601. (1898)

Kropf, Lajos: "Galine de Indie". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 241-243. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Histoire du Commerce français dans le Levant au XVIi-e Siècle / par Paul Masson. Paris, Hachette et Cie, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 231-232. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Kropf Lajos: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanéri, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven /von August Meitzen Berlin, 1895. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 184-186. (1898)

Kropf, Lajos: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana. Part 1.. Madrid, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 538-540. (1898)

Kropf, Lajos: Magyar bőr Angliában a 14. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Hongrieur, hongroyeur. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 293-294. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: William Maitland: Domesday Book and beyond. Three essays in the early history of England.. Cambridge, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 475-476. (1898)

Kropf, Lajos: A földmértékek történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 479. (1898)

Kropf, Lajos and Tagányi, Károly: Ajancza-szekér. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 238. (1898)

Kárffy, Ödön: Az első erdélyi földmivelő egyesület müködése [ működése!] : 1769-1772. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 297-319. (1898)

Kárffy, Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 486-493. (1898)

Könyöki, Alajos: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 465. (1898)

Mayer, Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 418-419. (1898)

Nádasdy, Ferenc: Gróf Nádasdy Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] hollandi vásárlásai felöl 1665-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 459-461. (1898)

P., : Irodalom : Halász Sándor, Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 597-598. (1898)

Rauch, Daniel: Adatok : Emlékirat a harminczadok [harmincadok!] állapotáról 1655-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 577-589. (1898)

Szombathy, Ignác: Vegyesek : Beczkó 1634-iki rendtartásához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 360-362. (1898)

Szádeczky, Lajos: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc] postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 244-255. (1898)

Szádeczky, Lajos: A Paar-család postaszabadalma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 541-543. (1898)

Szádeczky, Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 187-190. (1898)

Széchy, Mária: Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 258-263. (1898)

T., : Vegyesek : A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 45-46. (1898)

T., S.: Réz-, vas- és aczélkivitelünk [acélkivitelünk!] 1607-11-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 603. (1898)

Tagányi, Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 1637— 41-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 113-116. (1898)

Takáts, Sándor: Komáromi harmiczadosok dolga a XVI. és XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 421-453. (1898)

Takáts, Sándor: A Szamos szabályozása a mult [múlt!] században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 545-576. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány- monopólium hazánkban : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 51-78. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 121-145. (1898)

Thagányi, Károly: Vegyesek : A 13 szepesi város adója 1450 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 541. (1898)

Thagányi, Károly: Vegyesek : Erdély adózása 1324-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 602-603. (1898)

Thakáts, Sándor and Thakáts, Sándor: Erdély népessége 1827-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 182-183. (1898)

Thallóczy, Lajos: Károlyváros [Károly város!] s a horvát határőrvidék keletkezése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 365-387. (1898)

Thaly, Kálmán and Palocsay, György: Adatok : Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 204-210. (1898)

Thurzó, Szaniszló: Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóczi vámosa részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 87-90. (1898)

This list was generated on 2020. August 15. 15:39:38 CEST.