Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 87.

Adatok : A brassai posztó-készítés és kereskedés szabályozása 1651-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 66-68. (1897)

Adatok : A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei : 1723-25-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 446-463. (1897)

Utasitás [utasítás] a szepesi kamara részére 1686-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 79-82. (1897)

A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogositása [elzálogosítása!] Hollandiának. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 521-524. (1897)

A., B.: Wiener Moszkó: A magyar czukoripar [cukoripar!] története : Adalék a gazdasági növényipar történetéhez Magyarországban. Első rész. Kezdettől a szabadscágharcz idejéig. Budapest 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 89-90. (1897)

A., O.: Adatok : Utasitások az erdélyi sókamarák és sókikötők részére 1664/5-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 168-189. (1897)

A., O.: Az osztrák és morva handgrófság. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 196-198. (1897)

A., O.: Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 193-196. (1897)

A., O.: Vegyesek : A Moldvából Velenczébe hajtott marhák útja 1545 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 316-317. (1897)

A., U.: Dobó István lovai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 142. (1897)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Erdélyi Gazdaságtörténeti Szemle. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 136-137. (1897)

Acsády, Ignácz: Karácsonyi János: Békésvármegye [Békés vármegye!] története II., III. Békés vármegye közönsége 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 137-138. (1897)

B., : Erdélyi postarendtartás 1641-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 262-265. (1897)

Barca, Imre: Könyvészet : A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések : 1850-től 1895-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 143-144. (1897)

Barcza, Imre: Könyvészet : A magyarországi középiskolai értesitőkben megjelent gazdaságtörténelmi értekezések : 1850-től 1885-ig : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 199-200. (1897)

Barcza, Imre: Könyvészet : Az 1860-1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 540-544. (1897)

Berényi, Pál: Fenyvessy József: Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár ötvenéves története 1846—1896. Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 44-45. (1897)

C., R.: Hídvámok a Hernádon 1409-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 92. (1897)

C., R.: Vegyesek : A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraléptekor [trónra léptekor!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 139-141. (1897)

C., R.: Vegyesek : A vízaknai sóbányászat történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 91-92. (1897)

C., R.: A szerémi bor történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 92. (1897)

C. r., : Vegyesek : Az uzsora történetéhez a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 46-47. (1897)

Castor, : Irodalom : Szávay Gyula: Monografia [monográfia!] a város jelenkoráról, a történelmi idők érintésével. I. könyv. · A régi Győr 1848-ig s Győr 1848—49-ben, Győr szab. kir. város megbízásából, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 43-44. (1897)

Czobor, Bálint: Czobor Bálint utasitása [utasítása!] holicsi majorosa részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 470-472. (1897)

Dr., : Rákóczyak egyezsége a jobbágyaik pöreiben való eljárásról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 464-465. (1897)

E., : Bocskay [Bocskai!] István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 298-304. (1897)

E., : Nagyszombati szölömivesek [szőlőmívesek!] czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 479-481. (1897)

E., : Tokaji bortizedelés módja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 525-527. (1897)

E., : A galgóczi uradalmi dézsmás utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 124-125. (1897)

E., E.: A kassai kereskedők czéhszabályai 1686-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 35-42. (1897)

Esterházy, Pál and Merényi, Lajos: Esterházy herczeg 1710-iki utasitása [utasítása!] csobánczi és keszthelyi tiszttartójához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 310-313. (1897)

I., J.: Két adat a régi magyar mértékisméhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 538-539. (1897)

Illéssy, János: A kincstár szürete a Hegyalján 1748-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 373-376. (1897)

Illéssy, János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 321-330. (1897)

J., J.: Dalmácziai erdőbérlet 1562-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 141-142. (1897)

K., : Az Abauj-, Zemplén-, Borsod-, Torna és Gömör-vármegyei molnárok közös czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 349-355. (1897)

K., : Az alsó-meczenzéfi sörfőzők 1664-iki egyezsége. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 362-364. (1897)

K., : Bécsi kereskedők panaszai 1680- és 1688-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 398-409. (1897)

K., : Gyöngyös város 1659-iki rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 473-475. (1897)

K., : Sedgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő-társaságának szabadalomlevele 1699-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 305-309. (1897)

K., E.: Adatok : A csallóközi juhászok czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 253-259. (1897)

K., E.: Utasitás [utasítás!] a csernabányai vashámor kezeléséről : vashámorok alkalmatosságiról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 126-129. (1897)

K., K.: Egy erdélyi fő-harminczados utasitása [utasítása!] 1685-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 130-135. (1897)

K. Karlovszky, Endre: Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 419-423. (1897)

K. Karlovszky, Endre: Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben : gróf Haugwitz és Procop egykoru [egykorú!] jelentése nyomán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 201-240. (1897)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 482. (1897)

Kemény, Lajos: XVII. századbeli napszámbérek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 482-484. (1897)

Kemény, Lajos: A kassai kereskedők első czéhszabályzata 1475-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 190-192. (1897)

Maivecz, László: Husz [húsz!] év a magyar posta történetéből 1622-42-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 1-14. (1897)

Miavecz, László: Husz [húsz!] év a magyar posta történetéből 1622-42-ig : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 49-65. (1897)

Miavecz, László: A posta meghonosítása hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 377-382. (1897)

N., D.: Balassa-gyarmat megtelepitése [megtelepítése]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 530-532. (1897)

Nagy, Gyula: Adatok : Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedők részére 1571-1605. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 15-34. (1897)

P., J. and Rákóczi, Erdély : f Ferenc: Utasitás [utasítás!] II. Rákóczi Ferenc fejedelem sörházainak felügyelője részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 260-261. (1897)

R., E.: A kassaiak száma s adóképessége II. Rákóczy Ferencz [Rákóczi Ferenc!] alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 533-535. (1897)

R., E.: A nagybányai szekeresek czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 314-315. (1897)

R., L.: Vegyesek : Erdély és a részek nemessége 1642-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 410-411. (1897)

Rákóczi, Erdély : f Ferenc and A., E.: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása] a máramarosi jószágigazgató részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 69-78. (1897)

Rákóczi, Erdély : f Ferenc and E., E.: Adatok : II. Rákóczi Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] az országos gazdasági tanács részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 115-123. (1897)

Sz., : Erdély ipari kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 365-371. (1897)

Sz., : Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1741. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 356-361. (1897)

Sz., : Vegyesek : Gabonakiviteli tilalom 1585 és 1587-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 372. (1897)

Szőlősy, Gábor: Az aranyolvasztás leirása [leírása!] 1705-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 528-529. (1897)

T., : Borkivitelünk Angliába. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 372-373. (1897)

T., : Vegyesek : Morva posztócsinálók letelepedése Puchón. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 536-537. (1897)

Tagányi, Károly: Adatok : A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei és kiadásai 1686-1700-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 285-297. (1897)

Tagányi, Károly: Adatok : Erdély áruforgalma 1701-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 383-397. (1897)

Tagányi, Károly: Az 1780. évi urbéri [úrbéri!] tabellák összegezéséhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 47-48. (1897)

Tagányi, Károly: Csanád és Kál falu egyezsége a közös határ-gyepű felől. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 83-86. (1897)

Tagányi, Károly: Gömörmegyei [Gömör megyei!] juhászok szabadalmai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 92-96. (1897)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 193. (1897)

Tagányi, Károly: A budai kam. jószágkormányzóság hivatalai 1686—98-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 411-419. (1897)

Tagányi, Károly: A neo-acquistica javak becsü-tariffája [tarifája!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 317-320. (1897)

Takáts, Sándor: A komáromi vizahalászat a XVI. században : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 425-445. (1897)

Takáts, Sándor: A komáromi vizhasználat [vízhasználat!] a XVI. században : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 485-509. (1897)

Thurzó, Szaniszló and Ö., : Gróf Thurzó Szaniszló utasitása [utasítása!] bajmóczi udvarbirája [udvarbírája!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 476-478. (1897)

Vargha, Gyula: A magyar hitelügy és hitelintézetek története. Budapest 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 87-88. (1897)

Virágh, Elek: Adatok : A csicsva-vári udvarbiráknak [udvarbíráknak!], Eszterházy és Homonnay részrül adott utasitása [utasítása!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 331-343. (1897)

Z., : Jobbágyok házassági kényszere. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). p. 48. (1897)

Éble, Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!] gróf gazdasági tevékenységéből : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 97-114. (1897)

Éble, Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!] gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újraalapítása!] : negyedik befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 269-284. (1897)

Éble, Gábor: Károlyi Ferencz [Ferenc!]gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újraalapítása!] : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 241-252. (1897)

Éble, Gábor: Károlyi Ferencz gróf gazdasági tevékenységéből II. : Nyíregyháza ujraalapitása [újralapítása!] : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 145-167. (1897)

Ö., : Adatok : A munkácsi udvarbiró [udvarbíró!] 1616-iki utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 510-520. (1897)

Ö., : Légrádi sajkások czéhszabályai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 466-469. (1897)

Ö., : A pozsonyi nádor-kert kertészének szerződése 1682-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 266-268. (1897)

Ö., : Örmény keleti kereskedö-társaság [kereskedő-társaság!] szabadalomlevele 1703-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (4). pp. 344-348. (1897)

This list was generated on 2020. August 15. 15:40:44 CEST.