Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 41.

Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 327. (1896)

Mezei munkabérek 1828-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 215-216. (1896)

A Rettegi nemesség rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 273-275. (1896)

A., U.: Vegyesek : Kéve, kereszt, kalangya, kepe. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 363. (1896)

A. y., : Irodalom : Békefi Rémig.: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi [ciszterci!] rend. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 118-119. (1896)

A. y., : Karácsonyi János.: Békés vármegye története. Békés vármegye közönsége, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 289-291. (1896)

A. y., : Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története. Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 287-289. (1896)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 356-360. (1896)

Acsády, Ignácz: Melhard Gyula: Somogyvármegyei [Somogy vármegyei!] gazdaságtörténeti adatok. Kaposvárott, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 361-362. (1896)

Acsády, Ignácz and Csánki, Dezső: Irodalom : Acsády Ignácz: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21. Statisztikai Hivatal, Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 283-286. (1896)

Acsády, Ignácz and Széchenyi, István: Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. Budapest, Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 119-120. (1896)

B., V.: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 331-334. (1896)

Barcza, Imre: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet : 1893-94. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 122-123. (1896)

D. O., H.: Vegyesek : Adat a vadászat és pásztorkodás történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 292. (1896)

K., S.: Marhakiviteli szerződés 1725-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 203-205. (1896)

K. Karlovszky, Endre: Erdély ipara a XVIII-ik század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 217-257. (1896)

K. Karlovszky, Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771-74-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 1-64. (1896)

K. Karlovszky, Endre: A burgonya meghonositása [meghonosítása] Erdélyben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 293-321. (1896)

Kemény, Lajos: Szőlőgazdasági levelek 1677-78-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 276-280. (1896)

Kemény, Lajos: Vegyesek : A kassai harminczad [harmincad!] 1558-ban és 1597-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 214-215. (1896)

Koncz, József: Gernyeszeghi udvar élelmezése 1718-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 335-338. (1896)

Kőszeghy, Sándor: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 342-355. (1896)

Lehoczky, Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 170-174. (1896)

Merényi, Lajos: Adatok : A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 175-184. (1896)

Merényi, Lajos: Adatok : A lévai uradalom 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 262-272. (1896)

Merényi, Lajos: Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 328-330. (1896)

Merényi, Lajos: XVII. századi lóorvosságokat ismertetik. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 364. (1896)

Merényi, Lajos: A fertőszentmiklósi uradalom rendezése 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 93-101. (1896)

Nagy, Gyula: Utasitás [utasítás!] az 1600. évi adó kiigazitóinak [kiigazítóinak!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 339-341. (1896)

Reizner, János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 258-261. (1896)

Széll, Farkas: Szoboszlói szőlőföldek nyilas osztása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 91-92. (1896)

Tagányi, Károly: Adatok : Erdély közjövedelmei 1586-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 322-326. (1896)

Tagányi, Károly: Adatok Deés város földközzöségéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 185-202. (1896)

Tagányi, Károly: Az 1787. évi első népszámlálás eredményei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 281-282. (1896)

Tagányi, Károly: Az 1828-iki országos összeirás [összeírás!] végleges eredményei : első közlemény : vármegyék és kerületek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 110-117. (1896)

Tagányi, Károly: Az 1828-iki országos összeírás végleges eredményei : második befejező közlemény : városok (országos főösszegzés). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 206-213. (1896)

Tagányi, Károly: Ungvár városának 1593. évi szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 102-109. (1896)

Tagányi, Károly: A modern erdészeti kultura [kultúra!] keletkezése hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 125-141. (1896)

Thallóczy, Lajos: Horvát szokásjog 1551-53-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 142-169. (1896)

Virágh, Elek: Adatok : Utasitás [utasítás!] a munkácsi udvarbiró részére 1570-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 65-90. (1896)

Vásárhelyi, Pál: Gonda Béla.: Vásárhelyi Pál élete és müvei [művei!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 120-121. (1896)

This list was generated on 2020. August 15. 15:42:50 CEST.