Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 63.

Adatok : az ónodi várhoz tartozó czigány [cigány] jobbágyok összeírása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 121-123. (1895)

Az urbériség [úrbériség!] első rendezése 1725-ben Tolnamegye [Tolna megye!] által. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 354-355. (1895)

Gabonakiviteli tilalom 1592-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 134-135. (1895)

A Hegyalja bortermése 1591-96. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 135-136. (1895)

Helyreigazítás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 376. (1895)

III. Magyarország termőképessége alapján készült irányzat 1851-re. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). (1895)

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1752 évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 356-361. (1895)

Vegyesek : A régi mértékek kérdéséhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 133. (1895)

A., : Egy malom jövedelme 1587-89. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 134. (1895)

A., : A tokaji uradalom 1575-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 135. (1895)

A., O.: A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 317-318. (1895)

Acsády, Ignácz: Vegyesek : Magyar mértékek az 1715-20-iki években. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 374-376. (1895)

Acsády, Ignácz: A magyar gazdaságtörténet feladatai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 137-158. (1895)

Barcza, Imre: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893-94. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 319-320. (1895)

Bethlen, Miklós and Koncz, József: Gr. Bethlen Miklós gazdasági utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 46-51. (1895)

Fest, Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 1-27. (1895)

Fest, Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban : II. és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 81-109. (1895)

Gobert von Aspremont, Johann and Zichy, István: Aspremont János Gobert gróf gazdasági levelei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 297-302. (1895)

H., Cs.: Nagy Lajos király udvari szállítója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 245. (1895)

I., : Országos felügyelőség a görög kereskedők fölött. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 79-80. (1895)

I., J.: Vasmegyei malmosgazdák [malmos gazdák!] kartellje 1698-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 128-130. (1895)

I., J.: A halászat történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 74-77. (1895)

K. Karlovszky, Endre: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 159-179. (1895)

Kapy, Zsigmond and Kőszeghy, Sándor: Kapy Zsigmond gazdasági utasítása : anno 1620. 11-a die Augusti. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 196-200. (1895)

Karácsonyi, János: Vegyesek : II. Gécse (Géza) király gondja szarvasaira. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 244-245. (1895)

Kemény, Lajos: II. Rákóczy Ferencz [Rákóczi Ferenc!] konyhájára való élés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 185. (1895)

Kemény, Lajos: A szőlőművelés történetéhez Abaujvármegyében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 233-241. (1895)

Komáromy, András: Adatok : A Nagyszölösi [Nagyszőllősi !] földesurak gazdasági rendtartása 1674-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 180-184. (1895)

Komáromy, András: A nagyszőllősi közbirtokosok végzései. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 125-127. (1895)

Koncz, József: Az 1744. évi erdélyi árszabás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 186-195. (1895)

Küffer, Béla: A magyar főpapok és a magyar király jövedelmei 1186-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 286-290. (1895)

Kőszeghy, Sándor: Keszthelyi rendtartás 1661-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 63-64. (1895)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1743. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 65-73. (1895)

Kőszeghy, Sándor: Régi méhészeti tanácsadó. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 57-60. (1895)

Lehoczky, Tivadar: A Munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-ki szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 362-366. (1895)

Lehoczky, Tivadar: Német telepítések Beregmegyében [Bereg megyében!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 249-285. (1895)

Lehoczky, Tivadar: XVII. századi megyei utasitás [utasítás!] az adó kivetéséről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 229-232. (1895)

Merényi, Lajos: Adatok : Az alsó-lendvai urad. tisztség utasitása [utasítása!] 1719-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 339-345. (1895)

Milhoffer, Sándor: Husnak [húsnak!] és egyéb hozzá tartozandónak Limitátiója [limitációja!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 247-248. (1895)

Márki, Sándor: Aradvármegye [Arad vármegye!] őstermelése az erdélyi fejedelmek korában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 28-33. (1895)

Paikert, Alajos: Gróf Széchenyi István és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 346-347. (1895)

Pólya, Jakab: Gazdasági viszonyaink a XVIII. század első felében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 201-210. (1895)

Reizner, János: Régi gabonamérték. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 376. (1895)

Reizner, János: A mindszent-algyői uradalom történetéből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 321-338. (1895)

Ruisz, Gyula: Tessedik Sámuel adomái, önéletirásának [önéletírásának!] megvilágositásához [megvilágosításához!] : második, befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 348-353. (1895)

Ruisz, Gyula and Tessedik, Sámuel: Tessedik Sámuel adomái, önéletirásának [önéletírásának!] megvilágositásához [megvilágosításához!] : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 308-316. (1895)

Rákóczi, Erdély : f György and Koncz, József: I. Rákóczi György gazdasági rendeletei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 216-218. (1895)

Rákóczi, Erdély : f György and Kőszeghy, Sándor: I. Rákóczy [Rákóczi!] György rendelete juhászata ügyében. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 61-62. (1895)

Récsey, Viktor: A Pannonhalmi Főapátság : Győr-Sz.-Mártoni jószágkerületének kormányzója (szerzetes tiszttartója) által 1712-ben hegymesterek számára kiadott rendelet. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 55-56. (1895)

Szilágyi, Sándor: II. Rákóczi György egyik ménesének összeírása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 52-54. (1895)

Szüts, Mihály: Debreczennek [Debrecennek!] az 1807-iki országos segélyre vonatkozó intézkedései. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 367-373. (1895)

T., : Vegyesek : Pest városa kétszáz év előtt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 78-79. (1895)

Tagányi, Károly: Adatok : Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 211-215. (1895)

Tagányi, Károly: Adatok : a deési nemesség és polgárság közti egyesség 1613-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 34-45. (1895)

Tagányi, Károly: Deés városának gazdasági utasítása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 131-132. (1895)

Tagányi, Károly: Halászó gyalom. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 79. (1895)

Tagányi, Károly: Jobbágyok költözése és szökése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 245-247. (1895)

Tagányi, Károly: Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek, és szőlők kimutatása az 1780. évi urbéri [úrbéri!] tabellák alapján. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 242-243. (1895)

Tagányi, Károly: A borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 219-228. (1895)

Tagányi, Károly: A földközösség történetéhez Zomboron. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 291-296. (1895)

Thallóczy, Lajos: Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 110-120. (1895)

Thormay, Károly: Thormay Károly statisztikai táblái az 1845-47 évekről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). p. 124. (1895)

Virágh, Elek: Utasitás [utasítás!] a szentmiklósi udvarbiró [udvarbíró!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 303-307. (1895)

This list was generated on 2020. August 15. 15:46:08 CEST.