Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 51.

Esztergomi érsekség jövedelmei 1581-84. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 35-36. (1894)

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1735. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 176-181. (1894)

Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1737. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 274-279. (1894)

Vegyesek : Régi gabona és bor-mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 107-108. (1894)

Acsády, Ignácz: Nógrád vármegye termése 1574-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 14-20. (1894)

Acsády, Ignácz: Régi árviszonyok. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 88-95. (1894)

Acsády, Ignácz: Vegyesek : Régi gabona- és bor-mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 195-197. (1894)

Acsády, Ignácz: A magyar gazdasági élet 1720-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 47-59. (1894)

Csepregi T., Mihály and Koncz, József: Csepregi T.(urkovics) Mihálynak kolozsmonostori harminczad [harmincad!] (ősi) tisztei szerént a nemes ország eleiben beadott punktumi a harminczadókról [harmincadokról!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 371-372. (1894)

Galgóczy, Károly: Adalék Magyarország mezőgazdasági történetéhez, a honfoglalás első korszakából. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 5-13. (1894)

Herczegh, Mihály: A bortermelés hazai fejlődése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 125-135. (1894)

Hermann, Antal: A régi szőlőhegy-szabályzat. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 167-174. (1894)

Kanizsai, Orsolya: Adatok : Kanizsai Orsolya : Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági utasításai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 66-77. (1894)

Kemény, Lajos: A kassai harminczad története a XVI. század végéig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 303-309. (1894)

Kőszeghi, Sándor: Az Országos Levéltár „Tört. Emlékek Pénzügy és Nemzetgazdászat" czimü [című] gyűjteményében őrzött latin eredeti után. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 103-106. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 331-343. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország 1720-iki összeírásának eredményei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 286-287. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1733. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 96-101. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma 1794/95-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 38. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1736. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 182-187. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1738. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 280-285. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1739. évben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 357-363. (1894)

Kőszeghy, Sándor: Római és görög kath. érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a mult [múlt!] század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 37. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Adatok : gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 239-263. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Adatok árszabályzatunk történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 345-356. (1894)

Lehoczky, Tivadar: Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 146-163. (1894)

Merényi, Lajos: Zrínyi Miklós vadasáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 193-194. (1894)

Paikert, Alajos: Bevezetés. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 1-4. (1894)

Pettkó, Béla: Adatok : egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 30-34. (1894)

Pólya, Jakab: A magyar birtok és örökösödési jog fejlődése : folytatás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 136-145. (1894)

Pólya, Jakab: A magyar birtok- és örökösödési jognak fejlődése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 60-65. (1894)

Rodiczky, Jenő: Moson vármegyei gabona-árak 1688-1800-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 175. (1894)

Rodiczky, Jenő: A sáskajárások történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 27-29. (1894)

Ruisz, Gyula: Juhtenyésztési utasítás Gróf Festetits György uradalmaiban : 1793. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 39-46. (1894)

Rákóczi, Erdély : f György and Koncz, József: Adalék : I. Rákóczi György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tisztartó részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 311-323. (1894)

Szamota, István: A Fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 164-166. (1894)

Szamota, István: Milyen lovat kívánt I. Rákóczi György? In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 288. (1894)

Szamota, István and Rákóczi, Erdély : f Ferenc: II. Rákóczi Ferenc szabályzata a hegyaljai szőlőművelésről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 78-87. (1894)

Szádeczky, Lajos: Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhinség [éhínség] meggátlására. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 188-192. (1894)

Szüts, Mihály: Debreczen mezőgazdasági története. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 289-302. (1894)

Tagányi, Károly: Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogáthon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 325-330. (1894)

Tagányi, Károly: Czigányok mint fejedelmi adomány tárgyai. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 371. (1894)

Tagányi, Károly: Tanuvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 364-368. (1894)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Régi gabona és bor-mértékek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 108-109. (1894)

Tagányi, Károly: Vegyesek : Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 369-371. (1894)

Tagányi, Károly: A földközösség története Magyarországon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 199-238. (1894)

Tagányi, Károly: A hármas-nyomású rendszer behozatala Erdélyben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 21-26. (1894)

Tagányi, Károly: A jobbágytelkek száma. 1780. táján. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). p. 371. (1894)

Thallóczy, Lajos: Lamberg Kristóf : I. Ferdinánd király fővadászmestere Budán. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 111-124. (1894)

Treicher, Sándor and Hermann, Antal: Erdélyi robotjegyek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 109-110. (1894)

Virágh, Elek: Rozgony : urbarium, inventarium és a tiszttartó instrukcziója [instrukciója]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (1). pp. 264-273. (1894)

This list was generated on 2020. August 15. 15:48:14 CEST.