Browse by Collection

Jump to: Manuscript | Booklet
Number of items: 194.

Manuscript

American students encourage hungarian youth protest...

Graham Betty Jo: To Students of Hungary and Poland...

Igazság : a magyar forradalmi ifjúság és honvédek lapja.

Isaacs Harvey: Gentlemen:.

We, the students of Dartmouth College...

Stephenson Gail: Dear Students of the College of Arts and Sciences...

Thomas James B.: Dear Sir,.

Nakano George M. and Tanaka Tamotsu: Senate resolution 4.

Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa 1. sz. körlevele.

Fenti napon Bakondi Béla I. B. tag jelentette a MEFESz irodában...

We, the students of the University of Hawaii, ...

Booklet

Aki munkába áll, hazaáruló! : ne légy sztrájktörő!

Asszonyok! Anyák!

Asszonyok, Anyák!

Asszonyok, Anyák!

Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a magyar néphez!

Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, Írószövetség, Budapesti Nagyüzemek Munkásai, Értelmiségi Forradalmi Bizottság, Magyar Népfront Bizottság.

Barátaimhoz!

Budapest Népe!

Budapest lakosai!

Budapest lakosai!

Grebennik Kuzʹma Evdokimovič: Budapest lakossága!

Divatlap : mutasd meg a szakálladat, megmondom ki vagy.

Diákok, Ifjak!

Dobi István: Dobi István, az Elnöki Tanács Elnökének nyilatkozata.

Dolgozó parasztok! Termelőszövetkezeti tagok!

Drága Honfitársunk!

ENSZ-csapatokat Magyarországra?

Benjámin László and Kónya Lajos: Elesettek ; A magyarokhoz [versek].

Elvtársak van fegyverünk.

Felhívás a magyar néphez!

Felhívás a magyar néphez!

Felhívás a magyar néphez!

Felhívás!

Felhívás!

Felhívás!

Felhívás!

Felismerve az előttünk lejátszódott egyetemi nagygyűlések, határozatok javaslatok és követelések alapján...

Fiatalok!

Forradalmi krónika.

Furcsa választás!

Független országot akarsz?

Gerő Ernőt a politikai bizottság felmentette.

Határozat.

Hivatalos közlemény.

Honvédek tiszthelyettesek, tisztek és tábornokok!

Ifjumunkások! Egyetemisták! Fiatal értelmiségiek! Jelentkezzetek a Petőfi Munkabrigádba!

Ilyen milliomosok lehetünk, ha... nem termelünk!

Irányelvek.

Isten, Haza, Család!

Béres Tamás: "Istenek" alkonya.

Jelszónaptár 1956 őszén [gúnyirat].

Jelszónaptár 1956. őszén.

Jön a tél! Lakást akarunk!

Karl Marks: „ Ne možet byt’ svobodnym [...] Marx Károly: Nem lehet szabad...

Kenyeret, cipőt, ruhát adj gyermekeinknek! Dolgozz!

Keresztény magyar testvérek!

Ki az ellenforradalmárokkal a Munkástanácsokból!

Jávorszki Béla and Bereczki János and Rakó István and Nagy Ferenc and Nagy Bertalan and Apró István: Kispest dolgozói!

Kispest dolgozói!

Dudás József: Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozata.

Kossuth adó, uj néven : Hazug rádió Budapest. Műsorismertetés. [gúnyirat].

Kossuth szellemében a Független Kisgazda Párttal!

Kossuth-címer : [grafika].

Követeljük az ÁVH felelősségrevonását!

Követeléseink a kormányhoz.

Közlekedési dolgozók!

Lakóbizottságok!

Magyar Asszonyok!

Magyar Testvéreink! Bajtársak!

Magyar mérnökök és műszakiak!

Magyarok!

Magyarok!

Magyarok!

Magyarok!

Magyarok! Hazafiak! Munkások! Parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! Katonák!

Dobi István: Magyarok! Kedves Barátaim!

Magyarországról nincsen deportálás! : hol van Nagy Imre?!

Megalakult az új Nemzeti Kormány!

Mit akarnak a Tolna megyei parasztok?

Mit akarnak a Tolna megyei parasztok?

Mit jelent a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány?

Munkára fel.

Munkásfiatalok! Harcunkat ne hagyjuk abba!

A Munkásifjúság hősi harcai.

Munkások!

Munkások!

Munkások!

Munkások! Elvtársak!

Munkások! Fiatalok! Magyarok!

Munkások! Kommunisták!

Munkások! Köztünk a helyetek!

Munkások! Parasztok! Értelmiségiek!

Munkások! Értelmiségiek! Fiatalok!

Munkások!!!

Kéthly Anna and Kelemen Gyula and Kőműves József: Munkások, magyar dolgozók!

Munkások, értelmiségiek, asszonyok!

Munkástanácsok!

Munkástanácsok!

Munkástanácsok!

A Nagybudapesti Központi Munkástanács felhívja az ország népét...

A Nagybudapesti Központi Munkástanács november З0-i határozata.

Nem akarunk gyalogolni! Közlekedést!

Nem akarunk inflációt!

Néma tüntetés.

Orosz Barátaink! Ne lőjjetek!

Politikai apróhirdetés [gúnyirat].

Gábor Andor: Proletárnak rossz napokra [vers].

Proletáréberséget a Munkás-tanácsok választásánál.

Rend! Nyugalom! Demokratikus élet!

Rémhírterjesztést, fegyverrejtegetést jelentsd a karhatalomnak.

Segíts, hogy otthonuk, derűs életük legyen gyermekeinknek!

Sorsok... [karcolat].

A "Szabad Európa rádió sztrájkra uszít!" : Végrehajtod?

A Szabad Nép szerkesztősége közli...

Szeged Ifjusága! Ifjumunkások!

Szeged Népe!

Szeged népe! Magyarok!

A Szegedi Tudományegyetem és Orvostudományi Egyetem professzori kara mély megrendüléssel szerzett tudomást azokról az eseményekről...

Szervezett dolgozók! Szaktársak!

Szociáldemokraták.

Sztrájk? Nem! Ez az élet követelése.

Spectator : Számvetés.

Tanácstagok! Segítsetek a rend helyreállításában!

Te miért sztrájkolsz?

VIII. kerület dolgozói!

Vajon munkásérdekeket képvisel-e Deák József a Késárugyár Munkás Tanácsának tagja?

Vajon ők a munkásérdekek képviselői?

XI. kerület dolgozói!

Édesanyák, Magyar Asszonyok, Lányok!

A felkelt forradalmi erők és a Néphadsereg Forradalmi Tanácsának határozata:.

A hajléktalanokat a legsürgősebben fedél alá kell juttatni.

A hazáért mindent, a hazát semmiért!

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány programja.

A magyar néphez! A magyar katonákhoz és tisztekhez!

A mi munkánk nem ért véget.

A nyolc évtizedes Szociáldemokrata Párt forró szeretettel üdvözli az ország dolgozóit!

A nép és a kormány egyet akar.

A sztrájk ma népellenes cselekedet...

Vereska András: Kedves Titkár Elvtárs!

Korpásy Béla and Baróti Dezső and Putnik Tivadar and Eisler Róbert and Deák Tibor and Hegyi Róbert and Lőrincz Lajos: Felhívás a Szegedi Egyetemek Ifjúságához!

Felhívás Szeged város polgáraihoz!

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata a magyar néphez.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata a magyar néphez.

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének nyilatkozata.

Kiáltvány!

Megalakult az új Nemzeti Kormány.

A Szakszervezetek Országos Tanácsának felhívása a magyar munkásosztályhoz! ; Megalakult az új nemzeti kormány!

A Szakszervezetek Országos Tanácsának felhívása a magyar munkásosztályhoz!

Szeged város Polgárai!

Szeged város polgárai!

XI. kerület dolgozói!

A Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének nyilatkozata...

Felhívás Szeged népéhez!

Felhívás!

Magyarok, Polgárok, Budapest lakói!

Zászlóbontás.

Felhívás!

Tisztelt Értekezlet! Kedves Elvtársak! Kedves Barátaink!

Felhívás a magyar néphez!

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez! : Honfitársaink! Munkás és Paraszt Testvéreink!

Eszmélet. 1. évfolyam 1. szám.

Felhívás Szeged lakosságához!

Bulganin Nikolaj Aleksandrovič: A Szovjet Kormány ellenszolgáltatás nélküli segítsége a magyar népnek.

Felhívás!

Magyar kommunisták! A Magyar Dolgozók Pártjának tagjai! Elvtársak!

Baróti Dezső and Schultheisz Emil and Nyiri Antal and Koch Sándor and Bartucz Lajos and Buza László and Ábrahám Ambrus and Rédei László and Martonyi János and Pólay Elemér and Kolosvári Gábor and Fodor Gábor and Miháltz István and Kalmár László and Szőkefalvi-Nagy Béla: Támogatjuk a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden ténykedését, mely a béke helyreállítására, a munka feltételeinek biztosítására és népünk szociális jólétének emelésére irányul.

Emberek a kapu alatt [karcolat] ; Szóba se állj vele... [vers].

Baróti Dezső: A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm a Szegedi Tudományegyetem Tanácsának 1956. november 8-án hozott alábbi határozatait.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm az Egyetemi Tanács alábbi határozatát.

Angyalföldi munkások válasza Csepelnek.

Munkások! Munkásasszonyok! Ifjúmunkások! Gondolkodjunk józanul!

Szóba se állj vele... ; A rettenet ellen ; Halottak temetése [versek].

A rettenet ellen ; Halottak temetése [versek].

Kaye Brenda: Dear Fellow-students,.

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság parancsa.

Szőkefalvi-Nagy Béla and Baróti Dezső: Felhívás.

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság 4. sz. parancsa.

A Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének programtervezete.

Szavazólap : a Gizella Malom szakszervezeti vezetőségének jelöltjei.

Megbízólevél.

A Nagybudapesti Központi Munkástanács Tájékoztatója.

Megbízólevél.

Megbízólevél.

Megbízólevél.

A budapesti szovjet katonai alakulatok városparancsnokának 5. sz. parancsa.

Megbízólevél.

Munkát! Rendet! Nyugalmat!

Rendet! Békét! Munkát!

Megbízólevél.

Megbízólevél.

Megbízólevél.

This list was generated on 2023. április 2. 08:00:22 CEST.