Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 73.

Koppány, Tibor: 17. századi építési megállapodások a Battyhány levéltárból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 143-159. (1990)

Mátyás, Pál: Adatok Tatrosy György krónikaíróról és Coronaeus Vaska Lőrincről. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 305-315. (1990)

Szelestei Nagy, László: Albertus Cruciger lőcsei pap levele Paul Eberhez Wittenbergbe (1563). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 151-153. (1990)

Jankovich, József: Archaikus betegségelhárító imádságok. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 105-109. (1990)

Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje.

Balázs, Mihály and Monok, István and Varga, András: Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 37-100. (1990)

Snopek, Jeržy: Bethlen Gábor a lengyel kéziratokban : bibliográfiai vázlat. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 295-303. (1990)

Szabó, Péter: Bethlen Gábor lakadalamara czinalt ekessegek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 443-449. (1990)

Wellmann, Imre: Bél Mátyás Magyarország közgazdaságáról. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 185-197. (1990)

Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére.

Szántó Arator, István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611.

Keveházi, Katalin and Monok, István: A Csongrád Megyei Levéltár ferences kódexe. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 65-82. (1990)

Németh S., Katalin: Détsei Sámuel emlékkönyve. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 351-361. (1990)

Balázs, Mihály: Ecsedi Báthory István levele Báthory Andráshoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 253-256. (1990)

Pajorin, Klára: Egy ismeretlen hungaricum : Johann Gast Convivales sermones című gyűjteménye. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 93-103. (1990)

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1 : 1609-1616.

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/2 : 1617-1625.

Monok, István and Péter, Katalin: Felmérés a hithűségről 1638-ban. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 111-142. (1990)

Szczucki, Lech: Fragmenta haeretica. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 171-178. (1990)

Szabó, György: Gyulai Pál és Marcello Squarcialupi. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 185-187. (1990)

Ötvös, Péter: Gyászvers Poppel Éva haláláról : adalék a töredékes apróságokhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 317-323. (1990)

Koppány, Tibor: Gótizáló tendeneciák a magyarországi későreneszánsz építészetben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 451-461. (1990)

Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten.

Petneki, Áron: Hitetlen Jezabel vagy dicsőséges Judit? Báthory Zsófia apológiája (1674). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 337-343. (1990)

Horváti Békés János diáknaplója.

Erdei, Klára: Hungarikák a XVII. századi gottdorfi és preetzi könyvtárakban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 279-294. (1990)

Botta, István: Huszár Gál reformátor (1512?-1575) háromszoros exkommunikációja. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 131-149. (1990)

Scheiber, Sándor: Héber és jiddis kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). p. 18. (1990)

Kumorovitz, Lajos Bernát: I. Lajos király (1365. évi) lovaggá avató és pallosjogot adományozó oklevele. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 19-21. (1990)

Mikó, Árpád: Iauna mortis : Nicaius Ellebodius (1535-77), adaléka Radéczi-kör műpártolásához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 419-429. (1990)

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750.

H. Takács, Marianna: Jacopo del Sellaio Eszter királyné történetét ábrázoló tábláiról. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 375-391. (1990)

Csonka, Ferenc: Joannes Bocatius kiadatlan versei. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 241-251. (1990)

Heckenast, Gusztáv: János Zsigmond végrendelete (1567). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 155-169. (1990)

Herner, János: Kacinczy András naplója. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 161-171. (1990)

Kassa város olvasmányai : 1562-1731.

Képek. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 469-507. (1990)

Németh, Sándor: Két levél a Thury Etele másolatgyűjteményéből. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 173-184. (1990)

Gömöri, György: Két levél a XVII. századból : Tolnai D. János levelezéséből. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 331-336. (1990)

Ludányi, Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 271-277. (1990)

Dankanits, Ádám: Laskai Cs. Péter könyvei. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 33-35. (1990)

Lymbus Művelődéstörténeti Tár II.

Lőcsei stipendiánsok és literátusok : külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699.

Szörényi, László: Magyarország, az összes istenek lakóhelye : Schendl Frigyes kiseposza. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 345-349. (1990)

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. : Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár.

Szabó, András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 257-259. (1990)

Fehér, Mátyás: Mátyás király budai egyeteme Kassán (1526-1553). Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 105-120. (1990)

Móró, Mária Anna: Nagy Sándor oroszországi levele. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 199-203. (1990)

Holl, Béla: Novum genus melodiae : ismeretlen Szent István-sequentia két XIV. századi domonkos missaleban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 35-52. (1990)

Vizkeleti, András: Nádasdi Bálint omniáruma és beszéde a fejedelmi tisztről. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 121-128. (1990)

Pirnát, Antal: Néhány adalék Johann Sommer és Melius Péter műveinek bibliográfiájához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 179-184. (1990)

Vásárhelyi, Judit: Néhány adat Szenci Molnár Albert munkásságához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 263-269. (1990)

Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai.

Karner, Károly: Ritka könyvek és nyomtatványok soproni könyvárakban. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 83-91. (1990)

Személy- és helynevek mutatója. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 211-224. (1990)

Galavics, Géza: Személyiség és reneszánsz portré : ismeretlen magyarországi humanista-portré: Mossóczy Zakariás arcképe. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 401-418. (1990)

Herner, János: Szenci Molnár Albert levele Georg Remhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 261-262. (1990)

Máté, Györgyi: A Szentírás apológiája a szombatosok régi könyvében. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 189-208. (1990)

Szabó, Géza: Sztárai Mihály ismeretlen énekének töredéke? Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 129-130. (1990)

Ács, Pál: Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Ötvös Péter, Szeged, 1988, JATE BTK 58 l. (2 t.) - Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658. A dokumentumokat kísérő tanulmánnyal közreadja Szelestei N. László, Szeged, 1988, JATE BTK, 62 l. (Peregrinatio Hungarorum, 1, 2) : [könyvismertetés]. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 205-208. (1990)

Utószó helyett : a 60 és a 66 misztikus értelmezése. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). p. 463. (1990)

Hajnóczi, Gábor: Vitruvius De architectura című könyve a Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 32. kéziratában. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 363-373. (1990)

Jankovics, József: Zay Péter orvosságos könyvecskéje : "Nicasius doctor receptájából". Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 233-240. (1990)

Húbert, Ildikó: Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 325-329. (1990)

Buzási, Enikő: Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória : a szigetvári hős festett apoteózisa. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 431-442. (1990)

Ritoókné Szalay, Ágnes: Zsámboki János levelei Batthyány Boldizsárhoz. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 209-214. (1990)

Kocziszky, Éva: A csillaghit Janus költészetében : előtanulmány. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 53-65. (1990)

Prokopp, Mária: Újabb kutatások Vitéz János esztergomi érsek studiójához. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 393-400. (1990)

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. : 1527-1625 : Iványi Béla anyaggyűjtése.

Rosdy, Pál: A magyar domonkos rendtartomány levéltárának elenchusa. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 23-32. (1990)

Szabó, András: A magyar későhumanizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 215-232. (1990)

Ötvös, Péter: Árva Wesselényi Anna levele István fiához 1636-ból. Lymbus Művelődéstörténeti Tár, (2). pp. 101-104. (1990)

Herner, János and Szörényi, László: A tudás könyve : hasznos útmutató haladó kincsásóknak. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (10). pp. 9-33. (1990)

This list was generated on 2019. November 8. 13:26:28 CET.