Browse by Collection

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: Article | Book
Number of items: 64.

Article

Herepei, János: Adatok Angliában járt magyar deákokról és egyéb angol emlékek : [Kísérlet Bánfihunyadi János professzor származásának megállapításához ; Az Angliában letelepedett Tolnai Mihály és az első kuruc prédikátor-író életrajzi adatai]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 419-440. (1971)

Herepei, István: Adatok Teleki Mihály és udvara életéhez (Töredék). Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 13-31. (1971)

Herepei, János: Adatok a magyar egyházi éneklés és leányoktatás történetéhez : [I. Kántorok a kolozsvári reformátusság első századában ; II. A kolozsvári református kántorok munkaköre]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 288-325. (1971)

Herepei, János: Alsdted professzor családja és adatok a Danczkával való kulturális kapcsolatainkhoz. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 384-389. (1971)

Herepei, János: Az Apáczai-kollégiumi könyvtár keletkezésének és elhelyezésének nyomozása. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 248-257. (1971)

Herepei, János: Az akadémiai vitatkozások és üdvözlő versek egymáshoz való viszonya. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 376-377. (1971)

Herepei, János: Az alvinci újkeresztyénekről írott cikkhez. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 572-574. (1971)

Herepei, János: Az iskolai tanítás első nyomai Kolozsvárt. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 553-557. (1971)

Herepei, János: Az öreg Comenius néhány magyar híve : magyar diákok Amszterdamban : [Nadányi János és Enyedi R. Gáspár ; Csernátoni Pál és a Bethlen fivérek ; "Tophaeus, Tsegledi, Körmendi et Eszéki etc" ; Mezőlaki, Tatai, Szatmárnémeti és társaik]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 394-418. (1971)

Herepei, János: Baló László és a nagybaconi Balók. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 42-55. (1971)

Keserű, Bálint: [Bevezetés]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 5-8. (1971)

Herepei, János: Bornemissza Anna fejedelemasszony Radnóti könyvtára. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 74-83. (1971)

Herepei, János: Csanádi Pál unitárius püspök, orvos és egy régi gyökerű temetkezési szokásunk. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 481-491. (1971)

Herepei, János: Csengeri István és fiai. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 3-12. (1971)

Herepei, János: Deák Filep János családi feljegyzései. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 113-120. (1971)

Herepei, János: Egyleveles kárták a Farkas utcai templomban és kollégiumban [I. A Farkas utcai templomban őrzött temetési kárták ; II. A református kollégiumban őrzött kárták]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 215-224. (1971)

Herepei, János: Eszéki T. István. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 56-73. (1971)

Herepei, János: Gidófalva deákos végzettségű fia a XVII. században. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 275-281. (1971)

Herepei, János: A Heltai-nyomda sorsa. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 463-467. (1971)

Herepei, János: Hogyan történhetett meg Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata? Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 378-383. (1971)

Herepei, János: Hol és milyen néven keresendő a "Molnár Albert éneké"-nek leírója? Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 570-571. (1971)

Herepei, János: Hozman János diák, a kolozsvári unitárius leányiskola tanítója. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 505-507. (1971)

Herepei, János: Ifjabb Csepregi Turkovics Mihály. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 210-214. (1971)

Herepei, János: Ifjú Hertel Péter és Balási Késcsináló Jakab özvegyének sírverse. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 508-514. (1971)

Herepei, János: Járai Sámuel. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 499-501. (1971)

Herepei, János: Katolikus vonatkozású adatok a XVII. századból. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 560-569. (1971)

Herepei, János: Kolosi Török István verseskönyvének megjelenési ideje és Abrugyi György tipográfus első nyomtatványa. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 471-473. (1971)

Herepei, János: Kolosvári Dimién Pál unitárus kollégium igazgató orvos. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 515-517. (1971)

Herepei, János: Kolozsvári utcák Felvinczi György versében. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 523-534. (1971)

Herepei, János: Két svájci kereskedő erdélyi útja : Goldast Henrik és Zollikofer György. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 535-539. (1971)

Herepei, János: Két versszerző 1672-ből. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 109-112. (1971)

Herepei, János: Kísérlet a kolozsvári Heltai-nyomda tulajdonosainak megállapítására. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 455-461. (1971)

Herepei, János: Könyvek szállítása az elmúlt századokban - részlet -. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 263-272. (1971)

Herepei, János: Köpeci Beke Miklós unitárius kollégiumi senior. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 502-504. (1971)

Herepei, János: Köpeczi Bálint, a pataki kollégium tanára. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 326-328. (1971)

Herepei, János: Külsőországbeli akadémiák magyarországi hallgatói : bibliográfia. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 441-451. (1971)

Herepei, János: Levéltári adatok a XVII-XVIII. századbeli egyleveles nyomtatványokból. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 225-243. (1971)

Herepei, János: Lofflerer Joachim könyvkötő. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 469-470. (1971)

Herepei, János: Magánstúdiumok a hazai kollégiumokban. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 357-365. (1971)

Herepei, János: Martonfalvi vagy Mártonfalvi? Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 575-576. (1971)

Herepei, János: Nagyváti János. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 39-41. (1971)

Herepei, János: Pataki István naplóíró, radnóti udvari pap. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 84-89. (1971)

Herepei, János: Pataki István professzor Tótfalusi pártfogója. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 135-142. (1971)

Herepei, János: Patrícius-nemzetségek művelődési szerepéhez : Wivey Gáspárné Filstich Anna és családja. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 540-552. (1971)

Herepei, János: Rektor és prédikátor mint harangozó. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 282-287. (1971)

Herepei, János: A Segesvári család. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 474-480. (1971)

Herepei, János: Soós Ferenc és iskolai reformterve. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 366-375. (1971)

Herepei, János: Szathmári András és peregrinációs albuma. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 390-393. (1971)

Herepei, János: Szathmári-Némethi Sámuel mint Tótfalusi ellensége. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 202-209. (1971)

Herepei, János: Teleki Jankó és könyvtára. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 32-38. (1971)

Herepei, János: Tiszabecsi Gáspár örökségi pere és könyvtárának sorsa. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 90-96. (1971)

Herepei, János: Tolnai János és Linczegh János szűcsmesterek, kolozsvári városbírák. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 492-498. (1971)

Herepei, János: Tótfalusi nagy tekintélyű ellenfele, Szathmári Pap János. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 189-201. (1971)

Herepei, János: Tótfalusit útbaindító Horti István. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 123-134. (1971)

Herepei, János: Visszatekintés Tótfalusi Kis Miklós sírja mellől - régi és új cikkek : [Hogyan nevezzük Tótfalusi Kis Miklóst ; Adatok Tótfalusi életrajzához ; Tótfalusi feleségének családja ; Tótfalusi temetése ; Tótfalusiról és síremlékéről ; Tótfalusi kolozsvári műhelye és munkatársai ; Miért maradt el a kuruc Vay Ádám felesége felett tartott gyászbeszédek kinyomtatása ; Martonosi Mihály, Tótfalusi temetési kártyájának egyik versírója ; A Tótfalusit temető Szathmári Némethi Mihály]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 143-188. (1971)

Herepei, János: Vásárhelyi Matkó István. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 97-108. (1971)

Herepei, János: Zilahi Sebes András a marosvásárhelyi kollégium megszervezője. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 330-333. (1971)

Herepei, János: A bánffihunyadi iskola régi mesterei. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 350-356. (1971)

Herepei, János: A gyulafehérvári iskola újraéledése. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 558-559. (1971)

Herepei, János: A kolozsvári jezsuita akadémia diákjainak vitatkozásai a XVII-XVIII. századforduló idejéből. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 246-248. (1971)

Herepei, János: A kolozsvári lengyel unitáriusok két papja : [Lachovius András ; Wissowati András]. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 518-522. (1971)

Herepei, János: A kolozsvári református kollégium Apáczai utáni diákjainak névsorából - részlet -. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 334-349. (1971)

Herepei, János: A könyvábrázolás mint jelkép. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 258-262. (1971)

Book

Herepei, János: Művelődési törekvések a század második felében : Herepei János cikkei.

This list was generated on 2019. November 8. 13:26:29 CET.