Browse by Gyűjtemény

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Publication full | Journal or Publication Title | Creators | No Grouping
Number of items at this level: 162.

A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai

A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660.

Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója.

A Nagyszombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor.

Batthány Ádám és könyvtára.

A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században.

Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia : a Bisterfeld-Könyvtár.

Ráday Pál (1677-1733) könyvtára.

Nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában.

A mecenatúra színterei a főúri udvarban : Nádasdy Ferenc könyvtára.

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I. : Ősnyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok, régi magyar könyvtár : katalógus.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. : XVII. századi nyomtatványok : katalógus.

Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya.

A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Műemlékkönyvtárának régi állománya.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1701 előtti nyomtatványai.

A füleki ferences rendház könyvtárának régi állománya.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1801-1850 közötti régi nyomtatványai = Catalogus librorum veterum Bibliothecae Universitatis Szegediensis = Altbücherbestand zwischen 1801-1850 der Universitätsbibliothek Szeged.

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai : kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban, 2017. április 24. - május 15.

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár ősnyomtatványai : kiállítás a Klebelsberg Könyvtárban, 2017. ápr. 24 - máj. 15. = Die Inkunabeln der Klebelsberg-Bibliothek Szeged : Ausstellung in der Klebelsberg-Bibliothek, 24. April - 15. Mai 2017.

A könyves kultúra XIV-XVII. század

Válogatás az angolszász szakirodalomból.

Válogatás a német szakirodalomból.

Válogatás a francia szakirodalomból.

Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez

Peregrinuslevelek 1711-1750 : külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak.

Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623).

Argenti, Giovanni: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623.

A magyar könyvkultúra múltjából : Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése.

A Dernschwam-könyvtár : egy magyarországi humanista könyvjegyzéke.

Die Bibliothek Dernschwam : Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn.

Magyarországi magánkönyvtárak I. : 1533-1657.

Bornemisza Anna megbűvöltetése : boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben 1678-1688.

Partiumi könyvesházak 1623-1730 : (Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah).

Bétsi utazásomról.

Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai.

Medicusi és borbélyi mesterség : régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből.

Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz 1577-1797.

A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773).

Az eljegyzett személyeknek paradicsomkertje.

Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére.

Szántó Arator, István S. J.: Confutatio Alcorani : 1611.

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/1 : 1609-1616.

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I/2 : 1617-1625.

Kassa város olvasmányai : 1562-1731.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig I. : Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár.

A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. : 1527-1625 : Iványi Béla anyaggyűjtése.

De Typographiis Et Typographis Unitariorum in Transylvania : Bibliotheca Scriptorum Transylvano-Unitariorum.

Erdélyi könyvesházak I. : Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekontstrukciója 1579-1604.

Erdélyi könyvesházak II. : Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely.

Fekete könyv : az erdélyi ferences kusztódia története : Kájoni János kézirata 1684.

Pálffy Kata leveleskönyve : iratok Illésházy István bujdosásának történetéhez 1602-1606.

Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum 1593 = Inscriptiones Romanae in lapidibus antiquis Albae Juliae et circa locorum 1598.

Die Bibliothek Sambucus Katalog : nach der Abschrift von Pál Gulyás.

Magyarországi magánkönyvtárak II. : 1588-1721.

Szamosközy István (Stephanus Zamosius) : Analecta Lapidum 1593; Inscriptiones Romanae 1598.

A Zsámboky-könyvtár katalógusa (1587) : Gulyás Pál olvasatában.

Dudith András könyvtára : részleges rekonstrukció.

Erdélyi könyvesházak III. : 1563-1757 : A Bethlen–család és környezete ; Az Apafi–család és környezete ; A Teleki–család és környezete : Vegyes források.

Lesestoffe in Westungarn I. : Sopron (Ödenburg) : 1535-1721.

Jezsuita okmánytár I/1. : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606.

Jezsuita okmánytár I/2. : Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606.

Lesestoffe in Westungarn II. : Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) : 1535-1740.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. : Nagyszombat 1632-1690.

Művelődési törekvések a korai újkorban : tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére.

Magyar pietizmus 1700-1756 : tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez.

Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon : 1526-1726 : jegyzékszerű források.

Magyarországi magánkönyvtárak III. : A bányavárosok olvasmányai (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya) 1533-1750.

Erdély és a Szentszék a Báthory korszakban : kiadatlan iratok (1574-1599).

Erdélyi könyvesházak IV/2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/2 : Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen 1575-1750 : Schäßburg, Kleinere Orte.

Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon : ferences könyvtárak 1681-1750 ; Függelék : Plébániák és más rendházak könyvtárai.

Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában : okmánytár II., (1595-1613).

Magyarországi magánkönyvtárak IV. : 1552-1740.

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon : 1530-1750 : jegyzékszerű források.

Magyarországi magánkönyvtárak V. : 1643-1750.

Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle : Handschriften Teil 2A.

Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle : Handschriften Teil 2B.

Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez

Herepei, János: Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében : Herepei János cikkei.

Herepei, János: Apáczai és kortársai : Herepei János cikkei.

Herepei, János: Művelődési törekvések a század második felében : Herepei János cikkei.

Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz.

Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin

Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis.

Aufsätze zur Lesegeschichte Sonderband

Buchmarkt und Zeitschriften in Wien 1760-1785 : Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts.

Bürgerliche Kultur im Vergleich : Deutschland, die böhmischen Under und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert.

Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus : Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse.

Burgenländische Forschungen Sonderband

Adam Batthyány und seine Bibliothek.

Balthasar Batthyány und seine Bibliothek.

Catalogus Concinnus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae

Catalogus Concinnus Librorum Manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae.

Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae

Catalogus Incunabulorum Bibliothecae Batthyányanae.

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae

Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae.

Fontes Rerum Scholasticarum

Teleki Pál külföldi tanulmányútja : levelek, számadások, iratok 1695-1700.

A Thurzó család és a wittenbergi egyetem : dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624.

Lőcsei stipendiánsok és literátusok : külföldi tanulmányutak dokumentumai 1550-1699.

Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700.

A Marosvásárhelyi Református Kollégium diáksága 1653-1848.

Szatmári diákok 1610-1852.

Fasciculus rerum scholasticarum Collegii Claudiopolitani Unitariorum 1626-1696 : [Tom.] 1. Journals of the years 1626-1648.

The manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca : I.Catalogue.

The manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca : II.Indices.

Székelyudvarhely református és katolikus diáksága 1670-1871.

Hungarológiai Alapkönyvtár : könyvjegyzék

Hungarológiai alapkönyvtár : könyvjegyzék.

Könyvtártörténeti Füzetek

Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon 1555-1721.

Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721.

Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben 1533-1721.

Intézményi gyűjtemények Magyarországon 1535-1720.

Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721.

Magángyűjtemények Magyarországon 1564-1716.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1722-1750.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1552-1750.

Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények 1578-1750.

Intézményi- és magángyűjtemények 1589-1750.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 1551-1750.

Intézményi- és magángyűjtemények 1541-1750.

Lectura : Gastvorträge im Arbeitskreis für Lesekulturgeschichte, Szeged

Kontinuität und Erneuerung Buchkunst des 20. Jahrhunderts in der Herzog August Bibliothek Jürgen Eyssen und seine Sammlung.

Leser und Lektüre in der Fürstlichen Bibliothek Wolfen büttel 1664-1713.

Der Basler Buchdruck und die Reformation.

Etienne Pasquier (1529-1615) et l'édition de ses œuvres.

Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert.

Viri humanissimi.

Transmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siècle.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár

Lymbus Művelődéstörténeti Tár I.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár II.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár III.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár IV.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár V.

Lymbus Művelődéstörténeti Tár VI.

Muzeális dokumentumok

Galenos, and Oribasius, : De ossibus ad tyrones. De nervorum, musculorum, venarum et arteriarum, vocalium instrumentorum, vulvae, dissectione libri ; De motu musculorum libri duo ; Adiecimus praetera Oribasij De musculorum dissectione libellum.

Schier, Xystus Paul: Reginae Hungariae primae stirpis.

Kratzer, János Ágoston: Új német grammatika, vagy: német szóra tanító könyv.

Pólya, József: Observationes de herpete, eius complicationibus et remedio novo "anthrakokali".

Olvasmánytörténeti dolgozatok

Kokas, Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen.

Sipos, Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században.

Varga, András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században.

Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya).

Monok, István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720 : forrástipológia, forráskritika, forráskiadás.

Schwarcz, Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században.

Mârza, Eva Selecká: A középkori lőcsei könyvtár.

Varga, András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846.

Héjja, Julianna Erika: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig.

Paradisus sponsi et sponsae

David, Jean: Paradisus sponsi et sponsae : in quo messis myrrhae et aromatum ex instrumentis ac mysterijs passionis Christi colligenda, vt ei commoriamur : et, Pancarpium Marianum, septemplici titulorum serie distinctum, vt in B. Virginis odorem curramus, et Christus formetur in nobis.

Peregrinatio Hungarorum

Batthyány Kristóf európai utazása 1657-1658.

Széchenyi Zsigmond itáliai körútja 1699-1700.

Kérészi István omniáriuma.

„Vitéz-e avagy ájtatos?” : I. Batthyány Ádám sajátkezű bűnlajstroma s „némely fontos kicsiség".

Herman Alexander Röell und seine ungarischen Studenten.

Horváti Békés János diáknaplója.

Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai.

Albizálás erdélyi városokban és falvakban.

Teleki Sámuel albuma.

Régi könyves ABC

Varga, András: Régi könyves ABC.

[Istenes énekek]

Balassi, Bálint and Rimay, János: [A' néhai tekintetes nagyságos vitéz urnak, Gyarmati Balassa Bálintnak és [...] Rimai Jánosnak [...] Istenes éneki].

[Kassa]

Pázmány, Péter: Nyólcz okok, mellyekért egy [...] fő-ember [...] a' régi igaz pápista hitre hajlott.

Kazinczy, Ferenc: Orpheus : eggy hónapos irás, a'jozan-gonolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-segéllésére.

Kazinczy, Ferenc: Orpheus : eggy hónapos írás, a' jozan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-segéllesére.

Werner, Rudolf: A bölcsészeti jogtudomány történelme : kiegészítésül Schilling természetjogi művéhez.

Abaujvármegye monographiája : II. kötet.

Peczkó, Ernő: Gyöngyösi költészetének vallás-erkölcsi oldala.

Ruik, László: Bajza József kritikai működése : bölcsészetdoktori értekezés.

Csoma, József: Abauj-Torna vármegye monographiája : I. kötet.

Kardos, Gyula: Alexandriai Szent Katalin cseh és magyar verses legendájának viszonya.

Mécs, László: Az ember és az árnyéka : versek.

A Prágai Magyar Akademikusok Köre évkönyve : 1931-1932.

Új magyar líra : a szlovenszkói és kárpátaljai magyar költők lírai antológiája : 1919-1936.

Néhány statisztikai adat Kárpátalja viszonyairól : kézirat gyanánt.

Sipos, István: A magyar nyelv hatása Alsómihályi tót nyelvére.

Darkó, István: Kassai legenda.

This list was generated on 2019. November 7. 14:01:47 CET.