Browse by Collection

Jump to: Offprint
Number of items: 47.

Offprint

Alföldi András: Antik ábrázolások az euráziai lovaspásztorok kultúralkatának ismeretéhez = Antike Darstellungen zur Kenntnis der Kultur der eurasischen Reiterhirten. In: Folia archaeologica : a Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve = Annales Musei nationalis Hungarici, (1939) 3-4. (1941)

Âkobson Roman Osipovič: Axiomatik eines Verssystems am mordwinischen Volkslied dargelegt. (1941)

Obetkó Dezső: Az 1717-i tatárbetörés. In: Hadtörténelmi közlemények : évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére : a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata;Hadtörténelmi közlemények : évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére. pp. 193-210. (1941)

Németh Gyula: Az intézet 1940/1941.-i működése. In: A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének működése az 1940/41. tanévben. pp. 3-6. (1941)

Turóczi-Trostler József: A Balassi-versszak eredetéhez. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1941)

Eren Hasan: Beiträge zur türkischen Wortforschung. In: Kőrösi Csoma-Archivum : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata. pp. 129-143. (1941)

Horváth János: Calanus püspök és a Vita Attilae. (1941)

Turan Osman: Çingiz adı hakkında. In: Belleten. pp. 267-276. (1941)

Taeschner Franz Gustav: Das Zunftwesen in der Türkei. In: Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa. (1941)

Mészáros Gyula: Der Ursprung der Bulgaren. In: Pester Lloyd. (1941)

Mészáros Gyula: Die Sprache der landerobernden Bulgaren. In: Pester Lloyd. (1941)

Graf András: Die Tataren im Spiegel der byzantinischen Literatur. In: Jubilee volume in honour of prof. Bernhard Heller on the occasion of his seventieth birthday = [Emlékkönyv Heller Bernát professzor hetvenedik születésnapjára]. pp. 77-85. (1941)

Otto Walter: Die älteste Geschichte Vorderasiens : Kritische Bemerkungen zu B. Hroznýs gleichnamigem Werk. (1941)

Harmatta János: Forrástanulmányok Herodotos Skythika-jához = Quellenstudien zu den Skythika des Herodot. pp. 69-70. (1941)

Snouck Hurgronje Christiaan: Goldziher Ignác : 1850. június 22 - 1921. november 13. In: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. pp. 98-111. (1941)

Serényi Gusztáv: Három Magyarország... : mi lett a Kaukázusba szakadt magyarokkal? In: Szabadság : országos politikai ujság. (1941)

Heller Bernát jubileuma : a budai hitközség ünnepe. (1941)

Gökbilgin Tayyib M.: II. Rákoczi Ferencz ve tevabiine dair yeni vesikalar. In: Belleten. pp. 577-595. (1941)

Irmédi-Molnár László: Jelkulcs a térképolvasáshoz. (1941)

Németh Gyula: La question de l'origine des Sicules. In: Archivum Europae Centro-orientalis. pp. 208-241. (1941)

Melich János: László, Ulászló. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 145-154. (1941)

Magyar Balkán-Intézet felé! : a Magyar Külügyi Társaság Balkán-Bizottságának 1941. március 20.-i újjáalakulása. (1941)

Hrabár Nóra: Mazeppa a legújabb ukrán kutatások világában. (1941)

Schaeder Hans Heinrich: Mittel- und neupersisch bāš 'sei'. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1941)

Fekete Lajos: Mohamedán vallási és szellemi élet a törökkori Budán. In: Tanulmányok Budapest múltjából. (1941)

Minorsky Vladimir and Mīnuvī Mujtabā: Naṣīr al-Dīn Ṭūsī on Finance. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 755-789. (1941)

László Gyula: Németh Gyula szerk.: Attila és hunjai. Budapest, 1940 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 288-291. (1941)

Nagyfalusy Lajos: Ógörögbetűs feliratok az alföldi sírleletekben. In: A kalocsai Jézus-társasági Szent István gimnázium évkönyve. (1941)

Pais Dezső 1910-1941 : bibliográfia. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach Csillagászati és Közönséges Naptárral...-re. pp. 197-206. (1941)

Fekete Lajos: Párhuzam az isztanbuli és budai török hivatali ügyvitel között. In: Levéltári Közlemények. pp. 208-222. (1941)

Mészáros Gyula: Professor Dr. Mészáros über das kulturelle Erbgut der Bulgaren. In: Pester Lloyd. (1941)

Nemeskéri János: Rétközi magyarság fajisága, 1. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei;Néprajzi Értesítő. pp. 319-330. (1941)

Hóman Bálint: Székely'liler. In: Belleten. pp. 597-606. (1941)

Melich János: Tarjó. In: Magyar népnyelv : a debreceni Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet évkönyve. (1941)

Özdem Ragip: Terimler meselesi münasebetile dilimizin ıslahı üzerine muhtıra. (1941)

Rásonyi László: Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz 1. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1941)

Turáni Röpíveink gyűjteménye, 1. : a Turáni Röpívek 1-10. száma. (1941)

Rudnev Andrej Dimitrevič: Über die Zugehörigkeit des Koreanischen zur altaischen Sprachgruppe : G. J. Ramstedt, A Korean grammar. MSFOu 82. Helsinki, 1939 : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 55-68. (1941)

Váczy Péter: A Vazul-hagyomány középkori kútfőinkben : forráskritikai tanulmány. In: Levéltári közlemények. pp. 304-338. (1941)

Yeni adam : haftalik fikir gazetesi : 347. sayı. In: Yeni adam : haftalik fikir gazetesi. (1941)

Yeni adam : haftalik fikir gazetesi : 352. sayı. In: Yeni adam : haftalik fikir gazetesi. (1941)

Yeni adam : haftalik fikir gazetesi : 353. sayı. In: Yeni adam : haftalik fikir gazetesi. (1941)

Németh Gyula: Zur Erklärung der Orchoninschriften. In: Festschrift Friedrich Giese aus Anlass des siebenzigsten Geburttags überreicht von Freunden und Schülern;Die Welt des Islams : Sonderband 1941. pp. 35-45. (1941)

Szendrey Ákos: A magyar nép jelnyelve. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1941)

Vargha László: A parasztház. In: Nép- és családvédelem : az Országos Szociális Felügyelőség közleményei. (1941)

Szendrey Zsigmond: A tavasz, nyár és ősz ünnepkörének szokásai és hiedelmei. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1941)

Lavotha Ödön: A tárgyas igeragozás mondattana a vogulban. (1941)

This list was generated on 2023. november 30. 08:48:26 CET.