Browse by Collection

Jump to: Book | Offprint
Number of items: 43.

Book

Atsiz Hüseyin Nihal: 16 ncı asır șairlerinden - Edirneli Nazmî'nin eseri ve bu eserin Türk dili ve kültürü bakımından ehemmiyeti.

Atabinen Reşit Saffet: Contribution à une Histoire sincère d'Attila.

Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom.

Offprint

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Baha-ud-din Nakšbend buharskij : k voprosu o nasloeniâh v islame. In: Sbornik v čest' S. I. Oldenburga. pp. 147-169. (1934)

Tauer Felix: Continuation du Ẓafarnāma de Niẓāmuddīn Šāmī par Ḥāfiẓ-i Abrū : editée d'après les manuscrits de Stamboul. In: Archiv Orientální. (1934)

Melich János: Der heilige Zoerardus. In: Collectanea Theologica. (1934)

Pretzl Otto: Die Fortführung des Apparatus Criticus zum Koran. (1934)

Özdem Ragip: Dil mükemmelliği ve dil mükemmelleştirme görünceleri I. In: Dil mükemmelliği ve dil mükemmelleştirme görünceleri. (1934)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Eine neuendeckte mongolische Sprache und ihr Wörterbuch : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 401-403. (1934)

Kotwicz Wladyslaw: Formules initiales des documents mongols aux XIIIe et XIV-e ss. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 131-157. (1934)

Horváth Tibor: Honfoglaláskori sírok Tiszaburán. In: Archaeologicai Értesítő. pp. 141-150. (1934)

Kozocsa Sándor: Hóman Bálint irodalmi munkássága. In: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve = Jahrbuch des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien. (1934)

Hoppe Ernst Max: I Gagauzi, popolazione turco-cristiana della Bulgaria. In: Oriente Moderno. (1934)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Iz istorii vodopol'zovaniâ v Konii. In: Zapiski Instituta Vostokovedeniâ Akademii Nauk. (1934)

Fekete Lajos: Karcag lakosai 1571-ben. In: Karcagi Napló. pp. 4-5. (1934)

Zichy István: A Képes Krónika miniatürjei viselettörténeti szempontból = Die Miniaturen der Ungarischen Bilderchronik und die Kostümkunde. In: Petrovics Elek emlékkönyv = Hommage à Alexis Petrovics. (1934)

Melich János: Latinbetűs helyesírásunk eredete. (1934)

Özdem Ragip: Le Deuxième Congrès de la Langue Turque (18-22 Août 1934). In: Revue Internationale des Études Balkaniques. pp. 300-306. (1934)

Vajda Georges: Les corps de métiers en Turquie : d'aprés deux publications de V. Gordlevskij. In: Revue des études islamiques. (1934)

Németh Gyula: Les inscriptions du trésor de Nagyszentmiklós. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes. (1934)

Solymossy Sándor: Magyarok dicsérete 1000 év előtt. In: Szegedi füzetek : nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekű folyóirat. (1934)

Malov Sergej Efimovič: Materialy po ujgurskim narečiâm Sin-dzâna. In: Sergeû Fedoroviču Ol'denburgu k pâtidesâtiletiû naučno-obŝestvennoj deâtel'nosti : 1882-1932 : sbornik statej. pp. 307-322. (1934)

Yaltkaya Mehmet Şerafattin: Mevlânâ'da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler. In: Türkiyat mecmuası. (1934)

Németh Gyula: Németh Gyula r. t. megemlékezése Wilhelm Bang Kaup k. tag elhúnyta alkalmából. In: Akadémiai Értesítő. pp. 369-370. (1934)

Szabolcsi Bence: Népvándorláskori elemek a magyar népzenében : adatok a magyar népi hagyományok keleti kapcsolataihoz. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia-Népélet. (1934)

Zajączkowski Ananiasz: Przekłady Trenów Jeremjasza w narzeczu trocko-karaimskiem. In: Rocznik Orientalistyczny. (1934)

Mžik Hans von: Sagenmotive in historischen Berichten über die Abstammung von Helden und Herrschern : ein Beitrag zur vergleichenden Sagenkunde. In: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. pp. 199-228. (1934)

Ülkütaşır Mahmut Şakir: Sinop'ta Candar Oğulları zamanına ait tarihî eserler. (1934)

Hevesy Vilmos: Sur la non-existence de la famille des langues austriques et sur le finno-ougrien dans l'Inde. In: Journal Asiatique. (1934)

Németh Gyula: Thúry József l. tag emlékezete. (1934)

Mályusz Elemér: A Toldi-monda. In: A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve = Jahrbuch des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien. pp. 125-149. (1934)

Németh Gyula: Török nyelvészeti irodalom II. : [könyvismertetés]. In: Török nyelvészeti irodalom : [könyvismertetés], (48.) 3.. pp. 471-478. (1934)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Über die Sprache der Daguren. In: Asia Major. pp. 1-32. (1934)

Menzel Theodor: Versuch einer Barthold-Bibliographie : Fortsetzung. In: Der Islam. pp. 144-162. (1934)

Melich János: Zoerardus. In: Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. (1934)

Alföldi András: Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde. In: Eurasia Septentrionalis Antiqua, (9). pp. 285-307. (1934)

Fábri Károly Lajos: The ancient Hungarian script and the Brāhmī characters. In: Indian culture. pp. 167-171. (1934)

Mályusz Elemér: A karizmatikus királyság. In: Társadalomtudomány. pp. 153-178. (1934)

Németh Gyula: A magyar rovásírás. (1934)

Mészöly Gedeon: A magyarság lovas nép voltának történetéhez. In: Szegedi füzetek : nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekű folyóirat. (1934)

Melich János: A pokol szóról. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 73-77. (1934)

Somogyi József: A tell halafi ásatások jelentősége. In: Petrovics Elek emlékkönyv = Hommage à Alexis Petrovics. (1934)

Németh Gyula: A törökség őskora. In: Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. pp. 158-174. (1934)

This list was generated on 2023. november 30. 08:29:08 CET.