Browse by Collection

Jump to: Manuscript
Number of items: 25.

Manuscript

Sándor János: Belügyminisztériumi körrendelet a kóbor cigányok gyermekeinek állami menhelyben elhelyezéséről.

Sándor János: Belügyminisztériumi rendelet a kóbor cigányok tartózkodási helyeinek kijelöléséről.

Honvédelmi miniszteri irat másolata a "18-50 éves népfelkelésre kötelezett és a szemlén meg nem jelent czigányok elővezetése tárgyában".

"Körrendelet a kóborcigányok téli elhelyezése munkáltatása és általában a velük való elbánás".

Rippeltscher [Svéd nyelvű szövegrészlet].

"Utasitás a czigányszámlálásra vonatkozó nyomtatványok kitöltéséhez". Formanyomtatványok. Rendelet a községi előljáróság teendőiről.

Sándor János: "A belügyminister 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyairól".

Herrmann Antal: "A belügyminisztérium 1916. évi ... számú rendelete a kóbor (sátoros) czigányokról".

A magyar királyi honvédelmi miniszter rendelete "a kóbor czigányok ... férfitagjainak katonai czélból szemle elé való állítása" tárgyában.

Javaslat a magyar királyi honvédelmi miniszternek "a kóbor czigányoknak népfelkelői szemlére való előállítása" tárgyában.

Komárom vármegye közigazgatási bizottságának felirata a magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

A honvédelmi miniszter utasítása "a kóborczigányok és czigány módra kóborló elemeknek szemlebizottság elé állítása és azonnali behívása" tárgyában.

Felhívás a "m. kir. I-VIII. számu csendőrkerületi parancsnokságnak a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyai tárgyában".

Sándor János: "A belügyminiszter 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyiról".

Sándor János: "A belügyminiszter 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyiról". Rendelet a községi előljárók teendőiről. "Utasítás az egyes kérdőpontok kitöltéséhez". "Nyilvántartólap".

A Magyar Királyi Belügyminisztérium rendelete a kóbor (sátoros) cigányok ügyében.

Karátson Sándor: Honvédelmi minisztériumi utasítás a törvényhatóságok számára a kóbor cigányok lovainak rekvirálásáról.

A K. u. K. Kriegsministerium utasítása a cigányok katonai szolgálatáról.

A Belügyi Közlöny 1916. május 29-i száma.

Feszty Béla: Újságkivágat a cigányügyről.

Sándor János: A magyar királyi belügyminiszter utazási engedélye Herrmann Antal számára.

Puky Endre: Abaúj-Torna vármegye alispánjának felterjesztése a kóbor cigányoktól őrizetbe vett járművek tárgyában.

A Belügyi Közlöny 1916. július 16-i száma.

Fogaras vármegye alispánjának kérelme a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz.

Belügyminisztériumi irat a lovak rekvirálásáról a háborús helyzetben.

This list was generated on 2024. május 28. 01:20:32 CEST.